Immagini della pagina
PDF
ePub

formas 'nabuerit, cf. Drak, ad h. 1. C. 46. cdd. „qui ad communicanda“, em. Gron. ib. „praestaret“ in B om. etiam ,,daret“ aut mitteret“ potest intercidisse. ib. Phalasiam miserunt Istiaeotidis supers de Gron. coniectura dedi, sed dubito num vera sit, nam et a cdd. longius recedit, neque ad locorum situs accommodata est, cf. Heusinger ad h. l., nescio an in Pthiniae potius Phthiotidis lateat. ib. „et simul minarume B dedi, praesentioribus animis erant et propter castigationes et quod memores erant minarum etc., alterum ad praeterita alterum ad futura pertinet; neque promissorum mutandum erat, cf. 2, 27. 31 all. ib. Frob. 2. autoritate militibus expunxi, neque dubito quin Duk. „quod - videbatur“, cdd. lectionem, recte defenderit. C. 47. Euboicus sinus" dedi, quod in B sinus non est. legato Romanis. Kr. autore restitui. ib. „quem absentes e cdd. scripsi, aut ratus est intelligi voluit L., aut illud posuit, ac si Romam venit addere vellet. C. 48. „ut consulem exspectaret" servavi, of. Caes. G. 1,5, 1. Cic. Att. 2, 20, 1. Verr. 2, 1, 29 all. ib. „easne in magistratu“ Madvig. suadet, sed etiam all. ll. L. ad posteriorum consuetudinem accedit, cf. 3, 35 in discrimine fuerunt an; 33, 8 s. f.; 36, 17; 40, 14; 44, 5. et v. spectare eodem modo usus est Quintil, 5, 10, 53. ib. B siē non praetoris, quare „um“ delevi, sed in sicut aliud latere puto, an „si quidem? locus nondum sanatus videtur, cum in B absentised cos. scriptum inveniatur. C. 49. „aeris argenti centum septuaginta“ et pondo“ in Bom., fortasse leg. est viginti milia pondo aeris argenti centum milia quingenta neque, pondo ne hoc quidem loco desiderari posse videtur, cf. 28, 38. ib. „quos proconsulGlarean. malebat. ib. „,et eorum qui“ B; addidi ,,non“, cum haud minus aptum esset, cf. Stuerenburg ad Cic. de off. p. 141. ib. B ut rerum gestarum; Kr. addidit „veritatem“, rell. cdd. virtus aut virtutes habent.

Lib. XXXII. C. 1. B all. a praetoribus habent; an fuit e praet.? ib. prorogatum imperium“ de Drak. sententia posui (cdd. prorogato imperio)., cum parenthesis ab h. I. aliena videatur, et feriae latinae cum imperio prorogato nullo modo contineantur. ib. B abannuntiatum est habet, ut nomen alius urbis (an Anagniae fuit?) omissum esse videri possit, ib. restitui e B Sangus, cf. 8, 20, Fest. s. v. praedia. ib. B unum dicta; an unum indictalegendum? cf. 21, 62; 24, 10; 27, 4; 31, 8. C. 2. „adversus id quode B recepi; id in rell. cdd. excidit potius quam in B additum est. C. 4. quas Coela“ I. Gron. B qua Coelēs (id inductum) vocant; regionis nomen omissum videtur. ib. „universae B all, reduxi, intelligi potest planities Thessaliae inde ab illo loco montibus non intermissa. C. 5. laxaverat animum“ e B, a quo C non videtur discedere, recepi; cf. 27, 31 in., Iahn 1. 1. p. 203. paulo ante quanticumque" I. Gron, suasit pro quantacumque, quod in cdd. est. „Megalopolitiss IF Gron. pro Eleis. ib. Heracliden amicum etc. nonnulla mihi videntur intercidisse: „amicum alienare et cum

[ocr errors]

.

2

maxime“. Madvigius ad Macedonum animos coniecit, quod pro , bandum videri possit, si ad Macedonas legeretur, cf. Hand Turs. I p. 93 sqq. ib. Meropum et Meropo e B restitui , cum de Aeropo non constet, idem ut all. cdd. „qua minus“ habet, quod non sperDendum erat. C. 6. constare non potest, num „Iovi“ L. scripserit cum in B Iovi in non legatur. C. 7. venaliciume B et C(?) cum Gel. et Bek, recepi. ib. Castrorum portorium“ servavi, cf. Madvig. Opp. I. p. 300 sq. ib. ,,mille ducenta“ incertum est, cum in B nihil nisi mille sit, plura milia fuisse iure Duker suspicatur, ib. ,pervenite B all. dedi. C. 8. consules, quod in B. abest, delevi, cf. 6, 17; 9, 8; 30, 27. 36, 1; 40, 18. ib. pro praetores quoque“ Crev. malebat: „praetoribus quoque. ib. in potestalems cdd. lectionem reduxi, cf. Hand. Turs. III, 346. C. 9. „Lyncumque" e B all, ascivi, cf. 31, 33. C. 10. „conciliorevocavi, quod Epirotarum concilium significatur. ib. „ipsum priorem“ vulg., sed in B. ipsum non exstat; et in v. priorem maior inest vis. ib. B amplum tegendis; sed amplum non apte de armis dicitur, etsi 9, 19 scutum maius corporis tegumentum dicitur. ib. cur ,in muronegligatur causam non video. C. 11. „consul“ in B all. omissum Liv. ex ipsa narratione intelligi voluit. ib. per noctem forte B; quod ex nocte ortum videtur. ib. B instat capit, quod ex „,instat aput", cf. 38, 28, ortum esse Madvigius vidit. C. 13. „Triphilia terrae MolotidisB, neque certum est, quid L. scripserit. ib. cum in B oriens septentrio legatur Duk. secutus „orientem“ dedi, e rell. cdd. „spectat“ servavi. ib. e B „praeverti“ erat scribendum, sc. antequam Romani eo pervenirent, pariterque: „ut- demitteret“; et mixta ex“, cf. Drak. ad 30, 36, 7, 21, 57. C. 14. fortasse „adortus est et“ scribendum. ib. Periz. „eo demum, cdd. eodem. ib. „Pherinium“ rell, ita putavi recipienda, ut in optt. cdd. inveniuntur scripta. ib. ab eodem cdd. praeter B, ubi ab eo legitur, quod h. 1. minus aptum. C. 15. „et a Cierio“, ita enim legendum est pro Ciero, recipiendum putavi, ubi cdd. Pierio sim. habent, cf. 36, 14. ib. nescio an L. Peneiumscripserit, ut est in B, qui etiam Elateia haud raro et c. 13 Angeias all. exhibet. C. 16. ,,dimisso L. Apustioa Sabellico est, Bodimisso Livio hahet, videtur Lucio scriptum fuisse, et ita Apustio intercidisse. an fuit „dimisso ibi eo? maturare“ Kreyssigius pro mature reposuit. ib. „praeceditó Vossius iam suaserat. Č. 17. longiorem Atracis“ malebat Gron. sed atrocioremque non potest omitti; et Atracis et atrocioremque aut aliud adiectivum a L. videtur scriptum esse. ib. trepidationemque - praebuerit" in B desunt, et si praebuerit excipias reliqua abesse possent, nisi in ipso B lacunae signum esset. C. 18. ,generis armorumque" servavi, nam apte genus militum de phalange dicitur. paulo ante

cdd. „consuli“, quod nescio ai, praeferendum fuerit. ib. locis aberat iure probavit Kr. ib. recte fortasse B hostium locis“ habet; item „multum oppugnandos

[ocr errors]
[ocr errors]

sunt.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

defendi poterat, cf. Comment, nostra De gerundio p. 130. C. 19.

Corinthumom. V. iis quod in B non est scripsi, cf. 42, 37. ib. „,pro eius crudelitate perfidiaque" in B omissa non ita certa

C. 20. inter se repugnantes e cdd. revocandum putavi. ib. „eos si“, ut in B. est, nescio an probandum fuerit. ib. temperutise B recepi, incidit, perfectum, post se praesens requirit. C. 21. „aut inde non certum est; B aut non habet, quod for tasse praestat, si non in sqq. omittitur. paulo ante B praetori ve deo; an fuit „praetor id video. ex eodem nescio an gerant reci piendum fuerit. ib. „Achaei“ Kr. autore restitui. cf. 21, 43 in. ib. postquam neque B, nos post Romano potuit omitti. ib. „aut vi aut metu“ in B. non exstant et haec et „aut voluntate“ Bekkerus iure videtur seclusisse, cf. Jahn l. I. p. 204. ib. „non in praesidium Aetolis“ B, an fuit non iam pr. ? ib. non dubitavi ,,exercitu. cum B non habeat que, deinde Atheniensis - legatus disseruit“ probare, cum principem legationis significari satis esset. ib. „Charitelen" Bekker. restituit. ib. Sabellicum et Goellerum secutus Po'ycratiam eius uxoremscripsi, sed dubito an „Polycratiam filii eius uxorem“, aut filii eius uxorem“ legendum sit, cum filii eius in plerisque cdd. significetur, cf. Drak. ad 27, 31, 8. ib. „ne sit Duk. suasit; cdd. ne sint; fieri non posset“ pro reri n. p. Bek. posuit, cf. Jahn 1. 1. p. 204. tum „in mediterraneas scribendum esse suspicor, cum in B. urbes non exstet. ib. Kr. nescio an recte summa ope" commendaverit; tum pepercisse vobis volunt" Kr. suadente e B recepi, Madvig. nolunt requirit; sed Aristaenus id videtur dicere: quamquam quod rogant Romani cogere possunt, tamen pepercisse vobis volunt, et ob eam causam monent, ne quid committatis, quo ipsi vobis exitium pararetis si vis esset adhibenda. C. 23. Quintius quod in B. non prorsus certum est, ut interpretamentum v. Romanus inclusi. C. 24. admoto cuma Iacobsio est; B admotoq; C. 25. „pactus a Philocles e B recipiendum erat, cf. Kr. ad h. 1. ib. „nihil statu motusV. D. coniecturam cum Bekkero servavi, sed displicet stare saepius repetitum, nec dubito, quin aliud quid lateat. Č. 26. „ex praedaom, in B. neque tamen delenda videntur, quod per totum h. l. codex lacunosus est ; eo minus , primumpropter vv. ordinem omittere volui, cf. Drak. 28, 12, 13. ib. dimissis e B; „qui vestigarent" e rell. cdd. servavi, in B. omissa, qui cum plura intercidisse significet, lacunae signum posui. nam et quid invenerint, et quot interfecti sint servi videtur indicatum fuisse , ut paulo post de quingentis supplicium sumptum dicitur. C. 27. elephantes“ B et hic et 35, 22 habet, quod fortasse non mutandum erat, cf. Kr. ad h. 1. Alsch. ad 23, 49. C. 29. „Fregenise B dedi; idem „et Aefulos habet, emend. Kr. ib. educto“ e B est et C. 30. „duo milia“, cf. Dr. ad 6, 32, 9. tum fugatique fuissent“. idem Gallorumque quae“ habet, ut alterius populi nomen videatur intercidisse. C. 32. „Hiens

[ocr errors]

erat, et" Kr. secutus dedi, quod in B et exstat, cf. 33, 1; sed num recte factum sit, ipse dubito, ef. Jahn I. I. p. 205. ib. re denuo pensitata scripsi „haud gravate“, cf. Lectt. Livv. II, 6., neque enim causa erat, cur tum quidem colloquium gravate concederetur, cf. c. 37 extr. ; neque indicata est. neque non quin, quod Gronovio necessarium videbatur, mutandum est, cum maxima vis in vv. per se posita sit. ib. ,,imperatoris Romani“ servo, cf. 32, 39; 36, 12 all. C. 33. „et Perinthum“ a Sigonio cst, in B om. ib. „ac dicionis Duker; cdd. aut dic. ib. fortasse leg. „,at non ita antiquos. C. 34. „,dicere non possent fortasse probandum; ib. „et quia mes e B servavi, cf. Fabri ad 22, 58, 3; Hand. Tursell. II, 530; tum „utrum iisne, ut alibi tantum intelligitur; C. 35. „diem consumpsisse" e B, an post h. v. se intercidit? ib. cum duobus ex iis quosrequiri videtur, cf. Polyb. 857 in. C. 36. ,,et Q. Fabium“ Drak. coni., in cdd. et non legitur. C. 38. rogationes Crev. coni. Kr. recepit. C. 40. fortasse „Achaeorum ac La cedaemoniorumscriptum fuit, cum et in B. desit. ib. domum in B. om. delevi.

Lib. XXXIII. C. 1. unius signiB, cum omissum, quod num necessarium sit dubito. ib. B „iussis legionis“; quod servandum putavi, cf. Jahn 1. 1. 188. ib. B ad medio, in quo num „a medios lateat equidem dubitaverim; Jacobs „ac medio“ volebat. ib. „adpropinquaret turbae“, an fuit ,adprop. ad urbem? ib. „lictoremB, cf. Jahn 1. 1. p. 189. C. 3. cd. DC pedites, quod iure num verum sit dubitatur. ib. „ad eu quae" non sunt in cd., sed de re, in quo alia latent. erigi om. in cd., an excidit: „adduci? ib. „,terrebant e cd. recepi, cf. Jahn p. 190. C. 4. „ter a Macedonum" e marg. ed. Rom. est., cd. terru mac. an fuit ,iterum“? C. 5. ,,et trium“ cd., Freinsh. „vel trium, quod Kr. probat, cf. Jahn 1. 1. p. 190. ib. nescio an recte Crev. alterum membrum intercidisse statuat, quare lacunae signum posui. C. 6. quo praeter cd., quare „quoi mdedi; saepe quo pro hoc positum est, cf. Kr. ad c. 2., et in B cum non quom scribitur. ib. „Romani Eretriamcd., fortasse „prope“ excidit. C. 7. ,,sed ut qui" e cd. revocavi; Jacobs mal. „rex ut qui', cf. Jahn 1. 1. 191. item effusampro offusam, Gron. coniectura. C. 8. in B lacuna est post dicentem, videtur „regem“ aut Philippumexcidisse, cf. Polyb. 870, 5. ib. ,,in EordaeamKr. emendavit, cd. in eodē; idem „prope cursu“, cd. propere cursu. ib. cd. „locatus caetratas, fortasse Liv. posuerat: „locat: in sinistro", cf. Polyb. 871, 28. lacunae signum posui. C. 9. „quae venerat“ servavi, Gron. coni. quae laeva erat“. ib. dextro cornu cd., an fuit: altero cornu? ib. ex tempore Drak.; cd. extemplo, ib. „re trepidationem" Barthol. cd. reparatiorem, in quo etiam „re, perturbationem“ latere potest. ib. nec hos qui cd., Kr. suadet „nec hostes qui. C. 10. Jacobs. recte fulgere hostiumsuadere videtur. ib. „novitateKr. secutus

[ocr errors]

dedi. ib. addidi „irrumpunt(an irrumpentes?), cf. 2, 30; 3, 70. „ex parte“ Bartholinus adiecit. C. 11. „vanitate sua“ cd., fortasse van. ipsa“. C. 12. „memores" e cd. recepi, cf. Polyb. 18, 20; Gron, mal. memorem. ib. ,illigabitur pax“, cd. lectionem, veram putavi, cf. Polyb. 1. 1. Drak. 35, 46, 10 Jahn 1. 1. p. 192. fortasse post movere intercidit „rex“. C. 13. „rerum, quaecd., quod nescio an probandum fuerit. ib. praesentia cd., „in“ add. Gron. ib. cd. causae em. Crev. C. 14. et ipsorum cd., ex“ addidit. paulo ante Kr. „mille DCCC.coni. ib. „diem edictam“ servo, cf. 22, 12 in. 31, 11; 49. Walch. p. 220. Kr. coni. ,,diem editam". post ex quibus fortasse excidit „mille. ib. „dimissis et „opperiebanturó cd.; em. Perizonius. C. 15. ,,dimissavix verum esse potest, et reliqua verba a di incipientia effecerunt, ut quod L. scripserat obliteraretur, cf. Jahn 1. 1. p. 193. an fuit „manere iussa? ib. ,,dein aliarum“. cd.; em. Kr. ib. cd. raro, em. Drak. ib. cum in B. esset ad Cleonis dedi ,,ab Cleonis“. ib. per cd., super Gron. corr. tum cd. ibique cui „ibi quoque“ substitui, vulg. utrobique; ibi est in persecutione. C. 17. B haee fauces, dedi „eae fauces; ib. fortasse „quassata muri reficere" scribendum ,quas e B servandum erat. tum „dicionem“ cum Kr. recepi, cf. 8, 20. C. 18. possessam maioribusab usu Livii non abhorret. ib. „Tendeba“ Freinsh. cd. tenebat; tum „movetB; movit A, quod ad perfecta quae praecedunt accommodatum videtur. ib. B ita, A atque ; fortasse ,,itaque“. ib. „accepit“ e B. ascivi; tum Kr. secutus „utraque" probavi; A utraeque. ib. nescio an leg. sit qua (A. quae) tenui tum - torrens (B). ib. B „Achaei et ipsi, quo significatur plura intercidisse, et utriusque partis numerum additum fuisse; an fuit: „tum vero Achaei Agrianas erant mille et ipsi quadringenti C. 19. „quamquame B propter urgebatur dedi, tum pelli in B non est; fortasse fuit „depelli. aut „decedere"; tum nescio an „ex Syria moliente" scribendum sit; cf. 38, 44, 6. C. 20. ,,si eo fine contineret“ B; Bekker. ,,ni eo fine c.“, cf. Jahn 1. 1. 194. paulo ante propter magnificentius servo egregie". ib. e B. „omiserant recepi, cf. Jahn 1. l., sed paulo postomiserunt erat scribendum. ib. alias iuverunt ex A. profecta videntur. C. 21. B comis uxor ac liberos duos, A. uxorem ac liberos duos. Sigon. coni. quattuor, reliqua Kr. emendavit; an fuit: „comis in uxorem ac liberos“, cf. Jahn 1. l. ib. „descenderet" e B dedi. ib. B Etruko riam; Goeller „Baeturiam“, addidi ,,et“. ib. A nudaverant" quod nescio an servari potuerit. ib. „et peregrinosAB; sed ab h. l. aliena sunt. ib. B nominabant ?'. Iuventium cecidisse, scripsi nominatim cecidisse“, sed non video, quid sit, quod in A legitur et C. Labeonem eius fratrem. ib. e B dedi ,haec altercatio

es's, cf. ad 1, 30. C. 23. et gratias B, ubi fortasse aliquid intercidit. tum nescio an plerosque praestet, cf. Jahn 1. 1. ib. cum de A non constet e B dedi „septuageni divisi. de vv. „duplex

[ocr errors][merged small]
« IndietroContinua »