Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

LIBER XXXIX – XLV. EPITOM. LIB. XLVI — CXL.

-

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Lib. XXXIX. C. 1. Verba: „si modo hoc anno acta suntnum Livii sint dubitari potest, cum in cdd. praeter Mog tinum (A) omnibus desint, neque quo modo interciderint appareat, neque requirantur post ea quae 38, 56 sqq. tradita sunt. ib. et ipsissi verum est, ad Ligures potest referri; Schelius suspicatus est: „et ipsa; fortasse et ipsa iis. tum ex A revocavi „et itinera, et nescio an nullum umquampraestet. ib. recc. cdd. quae si parsimonia exhibentes aliquid omissum arguunt; fortasse quae sicut parsimonia. C. 2. „profugerunt“ ex A dedi, confugerunt propter confestim ortum ratus. C. 3. „inde Cenomani“ dedi, cum plerique cdd. non id sed inde exhiberent; cf. 2, 3. 8, 28. all. C. 4. haberi iuberent decernerent“ ex A sunt; Drak. „,ut diissuadet; fortasse uti iuberent scriptum erat. ib. Muret. tum Fulviusbene coniecit. ib. Gel. recte addidit „posse“, sed ,,se“ ante vv. et patres adiectum non videtur requiri. C. 5. Gelen. necessum e cod. videtur petivisse, ib. ex A delatam in aerario" et delatae sund" fortasse recipiendum fuit. ib. cum de A. non constet „aenea septingentascribendum putavi. C. 6. A ab eo decreti“; an fuit „ab eoque creati? ib. A. Successor ipse em. Drak., sed dubito an in ipse lateat „ibi se“, ib. „aspiciebanturó revocavi, C. 7. Omnium ordinum homines“ A., ubi homines iure pro glossemate habetur. ib. celebritati in plerisque cdd. non legitur, neque de A constat; quare inclusi. C. 8. ,,vinum animos“ iure displicet. Dukerus aliquid omissum esse putat. suspicor „vinum amores“. ib. „testamentade Roeveri coniectura dedi. ib. „audebant ex A revocavi. ib. „,0C culebat exaudiri poterat, quae in omnibus praeter A cdd. desiderantur, nescio an e c. 10 huc translata sint. C. 9. adolescentis reis ex A dedi, quod aut unde sumptum esset non apparebat. ib. „iuxta vicinitatemA; Heerwagen suspicatur „iuncta vicinitate“, cf. Annales Marb. a. 1846 p. 529; de reliquis vv. cf. Otto Divv. Livv. p. 46 Jahnii Ann. vol. 31. p. 183 sq. C. 10. fortasse in cdd. recc. ,ut quisquis“ significatur. C. 11. delenimentis ut 30, 13 scribendum putavi. C. 13. nescio an recte Drak, voluerit: „simul eam“. ib. Gelen. fortasse „quorum initia enuntiaret“, quod" Mod. in A fuisse scribit, probare voluit, cum occulta abesse possit. ib. captari potius quam „captare" librariis videtur deberi. c. 14. „indices" non certum est, cum in cdd. recc. plerisque sit ,,illicere“. ib. Gron. probabiliter coniecit „viderent, news. tum recc. libri „gutique“, quod cum „utis sequatur, fortasse non spernendum est. C. 15. „Quirites tam“ illud ex A hoc ex recc.

a
*

2 6698

[ocr errors]

cdd. Bekkerum secutus deinde vigiliisde Crev. coniectura scripsi. ib. fortasse „exercitus indictus“ praestat. C. 16. „vaticiniosquod plerique cdd. significant ex A recepi, cf. 25, 1 extr. C. 17. nescio an moram indicio“, Á aliorumque cdd. lectio, defendi possit. C. 18. dimittere" e cdd. revocavi, c, 19. A

Censor Licinius equum in quo quid lateat non patet. C. 20. „et iam Q. Marcius“ non sana esse ex A intelligitur, ubi „ita Q. Martius“ legitur. ib. A nec prius“ fortasse ,et prius“. C. 22. cdd. rece. decem adparatoshabent, quare Sigonius „per dies“ addit, sed Gelen, in A. decem non videtur invenisse, ut abest a Lovel. 6. C. 24. „exiles erant pulsidubia sunt, fortasse aderantlegendum. Crev. et Drak. venerantsuadent. C. 25. „et gratia aut odioservavi, cf. Hand. Turs. II. p. 537, Heusing. ad h. I. ib. ac dimisisse ea constabat A ut non ademisse eas sed ad. ea scriptum fuisse videatur. ib. „si voluntate" dedi, cum et in cdd. non exstet; tum Drak, libri omnem in eo, ut omnem iam eo significare videantur. C. 26. ita servorum, quod Gelen. e cd. sumpsisse probabile est, revocavi, cf, Hand I. 1. III. p. 488. 481., itaque librariorum esse putaverim. ib. scire omisso v. se dedi, ab Aldo inserto. C. 28. nescio an spoliatum me“ sit praeferendum, cum in cdd. plerisque ad non inventum sit, sed fortasse ne requiritur quidem v. ad etiamsi spoliandum legatur, cf. 3, 19. 24, 23. 21, 28. 40, 9's. f. ib. inter vv. „decretum calumniae“ aliquid intercidisse apparet ex Drak. cdd., sed parum probabilis Kaestneri est coniectura ,,decretum pessimae calumniae impudentissimeesse legendum. decreti potius latet epitheton. C. 30. Diponescripsi, cum non pateret, unde Hippone esset sumptum. ib. A quietis hi stativis; an fuit ,quietis ibi stativis“? C. 31. inflatis“ restitui, cuius interpretationem ferocibus esse putaverim; tum „usquamet paulum" e cdd. revocavi; „ipse“ ab Asc. post',.praetoradditum delevi; et cum Bekkero quod in Voss. all. est „sustineriprobavi. C. 32. antiquam sedem maiorum" cdd. sed in v. antiquam nescio an montis nomen, quod Claver iure requirit, lateat, ib. volitandonihil habet quo referatur, sed oratione interposita anacoluthon excusatur. Ruperti coni. volitans. C. 34. A. quem utique si vellent; an fuit ,,eum utique si v.

C. 35. 'A. „referri nominatim; aliquid excidisse putaverim, an „r. nominatim iubentium? C. 36. „Compasiuma Drak. e Polybio sumptum est. ib. nescio an probanda fuerit A lectio nec ulla parte. ex eodem dedi „quo ex numero, cf. Stuerenburg ad Cic. pro Arch. p. 186. tum ,,domicilio“ e cdd. reduxi. C. 38. ,,trecentos equitesex A recepi, praeterea aut in peditum Romanorum, aut in legionum numero erratum esse non potest negari. C. 39. fortasse „petebat. certamenque eipraestat. C. 41. coierantque non certum, nec in iis quae recc. cdd. habent que latere potest. ib. Postumius propraetor“ de Perizonii coniectura dedi. paulo supra fortasse ,etiamdelendum erat. C. 42. e cdd. Drak. fue

[ocr errors]

rantrevocavi; fuerunt propter expugnavit scriptum videtur. C. 43. fortasse deperibat est scribendum; A deperierat. paulo ante simile libidini et crudelitatidedi, cf. Vell. 1, 12, 3, 2. 6, 1. Liv. 27, 25; Heusing. ad Cic. Off. 1, 22, 7. Halm ad Cic. pr. Sulla. p. 141. in Vatin. p. 121. C. 44. iuratores“ scribendum esse docuerunt Mommsen et Becker Antiquitatt. Rom. II, 2, 202. 204; qui recte fortasse iussi probat, quamquam iussitCatonem hoc instituisse indicat, cf. 9, 46 extr. ib. ,,deciens pluris' Huschkium Die Verfassung d. Serv. Tull. p. 506 secutus adieci. ib. „deciens lanto“ Sigonius; cdd. decem tanto. C. 45. comitia habita erant“. utrum Livii errori tribuenda, an iam ante legem Domitiam augures in comitiis sint creati nondum constat, cf. Rubino Untersuchungen 1. p. 336. Merklin die Cooptation p. 133. ceterum „comitia auguris creandi habita erantex ed. Mog. et „in demortui Cn. Cornelii Lentulisqq. ex cd. Mog. dedi. C. 47. legatorum diceret cdd. et Polybium secutus scripsi, doceret h. l. minus aptum videbatur et ex superioribus ortum. C. 48. parvulae ex A restitui. ib. ex A Messenii desciverantrevocavi. C. 49. utrum profectus, quod ardiderunt, an alia et plura exciderint, vix potest constare. ib. „electosex À restitui, quod nobilissimos ascivit. ib. turbaex A aliisque libris recepi, neque tamen clauserant mutandum putavi. tum „aeque" Walchii est coniectura. C. 50. „sed defectionis“ restitui, sed Gelen. minus recte delevit. ib. fortasse duobus duaruma Livio erat scriptum. C. 51. „ut gratificareturGelen., ut in cdd. non legitur; an fuit ,gratificaturus? C. 53. filium aiebaťex A dedi, cf. Drak. ad h. I. ib. aliis“ quod A habet ad iratum Philippi animum videtur accommodatius. C. 54. „fore, qui eas“ cdd., quod etsi ferri potest, cf. Hor. Od. 1, 13, 20. 4, 14, 13, tamen obscurius esset dictum. Sigon. quam addidit; sed nescio an totum comma omissum sit. C. 55. A „ita prosecuti''; an fuit „ut exceperunt ita prosecuti? probabilius tamen est adverbium intercidisse ad v. exceperunt referendum. C. 56. ',,cx Histria revocatus M. Marcellusex A dedi, ex Histria opponitur vv. in Liguribus.

Lib. XL, 2. Apollinis ac Caietaenon certa sunt, et nescio an ac delendum fuerit, cf. Klausen Aeneas und d. Pen. p. 1046. n. 2088. C. 4. ex A Aenianumservavi; Sigon. Aeneatum, quod non solum gentile fuisse e Stephano Byz. intelligitur, dedit; fortasse fuit Aeniatium, cf. 44, 10., si quidem mutatione opus est. ib. „redituri Thessalonicamscripsi Gronovio autore, qui in omitti iussit. etiam aliis II. in additum invenitur, cf. infra instrictis, c. 5. in singulos áll. potest tamen inde vel iam corruptum esse. ita paulo post pro instrictis suspicari possis destrictis. C. 5. „liberosque eiusnon certum est, in cdd. eius non exstat, et videtur abesse posse. ib. „,ad rem Romanorum“ dedi, cf. Lectt. Livv. I. p. 20. Otto Divv. Livv. p. 42. tum malim: „redierant forte quos. ib. „aiunt' restitui , quod Gelen. etiam in Spir. videtur legisse. C. 6. prior

[ocr errors]
« IndietroContinua »