Immagini della pagina
PDF
ePub

fortasse 'praestat. ib. ante scilicet excidisse putaverim „sciremus ib. quem populo Romano prius poenae servandum putavi, est iudice pop. Rom., cf. Foss. Quaest. crit. Altenburg. 1837. p. 42 sqq. ib. cd. Gallos habeat, quod cum ferri non posse putarem ,,Gallos habebat“, ante quam a Romanis victi sunt, scripsi. ib. provocantes“ Gron.; cd. „provinciis“. C. 24. cd. persea regno accepto a legatos romanos venisse ad regem persea ad pr. appellatum; quae ita immutavi, ut accepto legatos Romam misisse et ab p. R. scriberem, ut bina membra cosnponerentur. Kr. nonnulla a librario bis posita esse censet. ib. cum cd. habere alíosinvisosufficimus Alsch. ad 10, 36. p. 709. docuerit, ,,invisosques eum secutus dedi. paulo ante „velul dissertio iuris ed., quod Kr. defendit. ib. cd. „nostros quoque et nos segni arceamus quod nondum recte emendatum est. Č. 26. ,,sicubi evaserunt Walch, coni. cd. secuti evas. nescio tamen an praestet Crev. conieetura ,,scutis evaserunt“. cf. 34, 39. 46. 39, 31. Č. 27. votis etiam cd., sed etiam e versu praecedente repetitum videtur. ib. cd. ex iis M. Aemilio; em. Drak. ib. et ipsorum reduxi, nam etiam aliunde de seditione andivisse putandi sunt. ib. ad notas me invito relicta sunt, quae in cd. iam non exstant. ic eo deinde intromittere legitur. ib. Aventinum porticum etc. ita sunt corrupta, ut quid Livius scripserit vix possit constare. ib. cd. et forum et porticus; an fuit ,,et forum et comitium porticibus". C. 28. ,,in aede“ dedi. cd. in aedem, cf. Kr. ad lib. XXXII. p. 96.: Schneider ad Caes. b. g. 2, 30, 2.

Lib. XLII, 1. Priusquam in provincias de kr. sententia dedi; in cd. provincias non legitur. ib. iniuria consulis ed. dedi „inde ira consulisi. e. ex eo tempore, cf. Hand. 1. l. III, 366. paulo ante „militariab h. I. alienum videtur. C. 2. non bellum cd. post 7. non adverbium intercidisse putaverim. ib. „visae dicebantur eduxi, nam eadem species saepe videri poterat. C. 3. cd. et terplo ita cd. Kr. „ei templo itaemendavit, quod cum recipere vo. luissem me invito ei omissum est. ib. iratus cd., Kr. ita ratus. ib. paratae adiectivum esse putaverim, et fuerunt recte habere. ib. fremitus eius cd. tum nescio an leg. sit „est et ex«. ib. idcensorem moribus cd. pro id reposui et. C. 4. cd. sit factum em. Kr. C. 5. cd. Persean, cf. Alschefski. ad 9, 19 p. 496; sed Persea servandum erat. ib. et quaesitum e cd. dedi , tum ,,et exsulantem arcessitum scripsi, in c. et omissum est. ib. cd. non obiecta; non subiecti“ substituendum esse putavi, cf. Kr. ad h. 1. ib. in 7 annorum cd.; in X annorum scripsi. C. 6. videreturque legato cd., dedi atque legato , sed potest nomen legati omissum esse. C. 7. haec acta coni. Kr. C. 8. cd. arma quoque tempore fieri; dedi ,,arma quoque adempta referris et referri quidem Kr. debetur, cf. ad Sall. fragm. p. 75 sqq. paulo ante „pacatos servire“ scribendum putavi; tum ,,oppugnantess servavi, cum „oppugnatos. praecedat. C. 9. cd. ad non parendum fuit; quare eadem scripsi

[ocr errors]

ne

et dubito, num senatui requiratur; vulg. „,eandem habuit". ib. ubsenle se“ et „praesente“ de Pithoei sententia scripsi; cd. absentes et praesentes habet. C. 10. „in Hispanias supplementumsuadet Kr. C. 12. „precanti, adorantitum ,gratulatione, donis, cd. lectiorem, recepi, cf. Alsch. ad 10, 36. p. 709. ib. „et in Achaiam“ restitui. ib. ,,per indultum ac neglegentiamlegi iubet Lachmann ad Lucret. p. 40., sed Livii aetate verbum illud magis in usu fuisse quam dictionem per incultum uon probavit. C. 13. Gron. recte bellum intulit, sed dubito, num supra post „vobis bellumaddere opus sit „pararet“. C. 14. cd. ferocia animai“ correct. animi; Gron. ferocia nimia“. ib. prorsus incerta sunt „ac Satyrus“, cum in cd. sit hac falsa iturus. ib. donaquecuiquam amplissima cd. cuiquam ex praecedentibus et sequentibus literis ortum videtur. paulo ante liberlate intemperantiusservavi, cf. Reisigii schol. gramm. p. 714. C. 15. ab levia semilam cd. scripsi „ab laeva in semitam" i. e. qua in semitam transirent, fortasse ne ac cusativus quidem „ab laeva semitamspernendus erat, cf. 8, 15 f. C. 16. Heusinger probabiliter coni. „ut non inconsulte“. C. 17. scio an hospitioque“ praestet. ib. „talis indiciinon aptum videtur; suspicabar fatalis indicii. C. 18. fatigatis sepe cd. emend. Kr. C. 19 el recum legatis se discepnatisque et satis cd. suspicabar „et Threcum legatis, Maedis Caenisque et Astiis“. C. 20. post Punico fortasse excidit „posita opera M. Aemilii. C. 21. quod iam in morem fieret“ num Livii sint dubitari potest. C. 24. „veteres observari“ cd., cf. Alsch. ad 3, 51. p. 305 ; quod etsi intelligitur, tamen dubito an i ex voce seq. ortum sit. C. 25. „venirent speculati“ cd.; em. Kr., sed cd. lectio fortasse non spernenda erat, cf. 22, 6, 6. 1, 25, 9. 7, 9, 4.; 9, 9, 11. 7, 25, 5. 32, 35, 7. 36, 35, 4 all. ib. „uter eorum esset e cd. revocavi, senatus sua non interesse dicit, uter veniat. C. 26. „secundo populatumnum verum sit dubito, fortasse bis aut iterum leg. ib. exustum a re

em. Gryn. „ex. a rege agrum“. ib. Eumenen in ea cd., sed in vbb. in ea loci nomen latere puto. tum „in Alexandria“ servavi, cf. Alsch. ad 5, 52. p. 601.; propter vv. in Syr. Liv. ita scribere potuit. ib. „adesse hac classe iuberetcd.; em. Gryn. C. 27. qui seclusi; sed possunt etiam nonnulla intercidisse. c. 28. quam censuerat cd.; Gryn. senatus“ addidit. ib. repulsum erat“. em. Bekker post Crevierium: „ re publica visum erat. ib. si in cd. decessisse alterumnon legitur, nescio an „mortuum alterum“ potius omissum sit. ib. si in cd. est sen. imperavit. scribendum videtur „senalus imperavit“ ib. fortasse Fulvii pontificislegend. C. 29. cd. „celere eius: scripsi „SC. regis“. ib. malim „ucoris se arma“ ib. mansurasse cd.; em. Kr. ib. rex eiad cd.; dedi „rex iamfortasse etiam diu excidit, cf. Lectt. Livv. I. p. 18. C. 30. deterioribus cd., quod aliqua ratione explicari potest, sed cum saepe iu A. terminationes mutatae sint, Gron. seentus „deterioris", dedi.

cd. ;

idem ,,ex aequo“ pro ,,ex eo“ legendum vidit. ib. prorogatio feliæque cd. , propagationem Periz. reliqua Gryn. addidit, sed cum imperii scripisset, finium posui, cf. 31, 5. Č. 31. fortasse ,scribi iussa sunt“ leg., deinde cum in cd. recognosceret et daret, sed legere scriptum esset, hoc potius quam illa corruptum putavi. C. 32. oppugnaturum cd., em. Ruben. sed dubito an, cd. scriptura servanda aut occupaticrum legendum sit. ib. non quid recte habere docui Lectt. Livv. II. p. 7. ib. cd. dilectum dedi „dilectus tum“ quod v. alias opponitur: C. 33. fortasse advocatus et centuriones“ ib. Crevierium secutus „primum quos et „deinde quo“ dedi: cd. utroque loco quod. C. 34. „in Italiam portatiservavi, reportati propterea quod Italia addita est non videbatur requiri, quamquam infra reportati legitur. ib. „ex provincia ad triumphum“ edidit Gryn. sed Kr. teste p. 12. nihil in cd. nisi triumphum exstat. ib. ,,et semper tum „me et" dedi, in cd. bis ut legitur. C. 35. p. consul cd., Kr. „P. Licinius consul" coniecit, hunc secutus remissa appellationescripsi, cd. praemissa ap. C. 36. „neminem liciturum" servandum putavi, cf. Klotz. Quaest. Tull. p. 70; Madvig. Epist. crit, p. 106. C. 37. cd. cum habere addidi „populo Romano, cf. Kr. ad h. 1. Hand. Turs. II. p. 148. ib. temptare et perlicere praefert Kr. et Bekker, an fuit: „temptare perlicere est iussus“. C. 38. ab se cd. „ab senatudedi, cf. Kr. ad h. I. ib. malim ,et mini me immemorem". C. 39. postquam in conspectu“ vulg. editur, sed postquam in cd. non exstat, itaque delevi. an fuit „in conspectu ut? C. 42. Pycleon cd. em. Turnebus. deinde neque inde quid sit patet, et in sequentibus in cd. verborum ordo ita perturbatus est, ut quid Livius scripserit vix possit constare. C. 43. et dicentem et cum adsensum cd., dubito an exciderit audivit et ib. quis legati“ servo, ex responso dato pendet. ib. cd. decretum thebis sine bello et arce. em. Gryn, sed fecit ante v. Thebis posuit. idem haberet“ paulo supra ad „instructa“ adiecit. ib. „et ex contentione suspicatus sum, cf. Lectt. Livv. I. p. 13. C. 44. suoquoque proprio propriam societatem aspernata cd., em. Gryn. ita at quique scriberet, quod non displicet, cf. Polyb. p. 1001, et Lectt. Livv. I. p. 13 sq., sed quisque interdum sequitur nomen ad possessivum additum, cf. Dūk. ad 3, 22, 6. 25, 17; 33, 46. itaque quoque servavi. ib. eo convenerant Kr.; eo in cd, omissum. idem paulo ante magno motu suasit. cd. magnotu. C. 45. Asiam circum cd.; addidi ac. ib. fovere Kr. coni. C. 46. Atilio missos Romam si cd., cf. Kr. p. 12. legatos post Atilio potius omissum puto. C. 47. etiam interdum fnire" cd. lacunae signum ponere malui. quam dubia addere, cf. Kr. ad Sall. Frag. p. 33 et ad h. 1. cete. rum interdum minus aptum videtur, et cum Polyb. 13, 3 alanlous dixerit, nescio an inter se lateat. ib. pro regis haec suspicabar vere haec“, cf. Kr. ad h. I. paulo supra cd. sumpto haeccum venturum, scripsi ,,sumpto secum v, cf. Liv. 9, 1, 8. Cic. pro Dei. 3, 9.

M

Hand. I. 1. II. p. 148. C. 48. post „triremi una“ participium velut sumpta, data videtur omissum esse, ib. cd. oram supervectus cd., cf. Kr. p. 12. propterea Italiae delevi quod facile intelligitur. C. 50. sub casibus cd., suspicor „subiecta casibus“, tum turienmotum cd., em. Gron., fortasse montis additum erat. ib. et quodquia sictibi cd. aut omissa est sententia, aut in v. quia causae significatio latet, an fuit „sua vi“? ib. „sint“- ab Sigonio „statuere" a Drak. est additum. ib. „pace quaeri“ num sana sint dubitatur, fortasse ,quaeri res“ cf. 1, 32, 12. C. 51. et ex Sintis scribendum videtur. paulo ante „Thracibus incolis“ fortasse pro Thr. accolis scriptum. C. 52. duos cuius vel quorum pars philippus cd., alia igitur Liv. scripsit, atque vulgo leguntur. ib. armat plios habere eaque cd., em. Gryn. suspicabar „arma et tela illos. etc. ib. animum hos habendum cd. ; particulam latere putaverim velut ideo. C. 53. dimissa cd.; contione add. Gryn. an fuit. „iussi ad iter - dimissi“? ib. descendit ad tripolim vocant ad zoris pytolum et doscen incolentis, urbium nomina em. Gryn. et Sigon. ordinem vv. mutavi, cf. Jacobs ad l. 33, p. 401. ib. idem urbem cd., non solum facturos omissum est, quod Gryn. addidit, sed etiam urbis nomen deesse vidit Crev. C. 54. in ipsum iure displicet Drakenb.; in facile addi poterat; cf. Wunder ad Soph. Ai, 1216, C. 54. qua Tempe adeunt non certa sunt; cd. quae tempestate adeunt, cf. Lectt. Livv. I. p. 28. C. 55. inde cum Attalo, sed in cd. Chalcide non inde legitur; illud cum e superioribus aut sequentibus repetitum videretur delevi. regni Chalcide cd., em. Gryn., sed urbis nomen obliteratum videtur, ad quod eodem, quod sequitur, referri possit. ib. erat inclusi, quod post vv. ab tota gente non aptum est, supra potius post v. praepositus requiritur. post quantum nescio an tunc omissum sit, cf. 23, 22. „separatus“ autem non mutandum erat, cf. 44, 13. C. 56. cd. obsidio cuius, cfr c. 52. duos cuius. ib. „Pheraeum agrum" dedi, in cd. nihil nisi Pheraeorum videtur scriptum esse. C.57.cd. bellum dirimerentur, em. Gryn. sed dirimerent probabilius est Liv. scripsisse, cf. 37, 30, 4. 13. 40, 52. Virg. Aen. 12, 78. C. 58. et plurimum cd ; em. Kr. ib. cd. certimanoptolopemum quare Neoptolemum dedi. quid in reliquis literis lateat non extrico. C. 59. cd. debellatum esse et tum adhortanti, quae cur mutaverim exposui Lectt. Livv. I. p. 12., sed nescio an Liv. scripserit „debellatum esse censeret(aut dicerel). C. 60. superfixa hastis" Gron.; hastis in cd. om. ib. malim ,,Eumenes consuli suadere" ib. Romam missi add. Kr. C. 61. ampletaque multiplicata cd.; alterum excidisse ratus aucta atque scripsi. ib. anora sua cd.; em. Gron. ib. ,,optabant. contione" in cd. non leguntur, tum ante tempeste est eminet larisae medius abestonum, cd. excidisse quaedam indicare quam incerta inserere malui; Gonnum autem a Livio scriptum fuisse docet l. 36, 10, cf. Kr. ad Sall. frag. p. 87; ad v. medius cf. 44, 8 extr. C. 62. „summa belliDrak., cd.

[ocr errors][ocr errors]

suinma, facilius rerum videtur omitti potuisse. ib. „neque finiri" Gryn. neque sinere cd.; probabiliter Kr. coni. „neque desinere“. ib. moris pertinacia Gryn. adi. Romanorum quod addere nolui, cf. Polyb. 1010, 7. C. 63. ,,superbiamque experti" cd. interposui ,,re. gis-, cf. Lectt. Livv. II, p. 6. ib. „nunc saxis ingentibus nunc. suadet Kr. ib. operibus lentio cd. em. Gryn. ib. ut Dr. superesse vidit. tum muri fuerat cd.; Kr. em., sed ruerat recepit. tamen dubito an fuerat recte habeat, verbum exciderit. C. 64. et inconste oppugnationis cd.; vulg. et intentus oppugnationi; suspicabar ,,et non institit oppugnationi“, ef. Lectt. Livv. II. p. 9. ib. post. paullisper Held Perseus addi vult; quo num opus sit dubito. ib. quattuor postquam cd.; fortasse hi postquam“. C. 65. „capiuntur Gryn. addidit. ib. ingerere religes terror cd.; em. Kr.; vulg. anceps. ib. conferti propter cd.; pugnare add. Gryn. ib. „in tumulum conabantur" cd.; Gryn. adscendere addidit; satis videbatur conitebantur pro conabantur scribere, cf. 31, 21. Caes. b. c. 1, 46. ib. huic ab lege braeve pinnae cd.; em. Kr. ib. circum fundabantur cd.; em. Gryn. potest etiam circumligabantur obliteratum esse. ib. duo cum alia cd.; em. J. A. Ernesti. ib. maioris sinu cd.; em. Kr. C. 66. onustiis caesis cd.; em. Heusinger et Bekker. ib. deitinentibus cd.; em. Kr. C. 67. et propinquo cd. ex propinquo Kr. ib. Gron. v. res in urbs mutari iubet, Kr. restitisset in resesset latere putat. an arx corruptum est, cf. 28, 3. in. 32, 25.

Lib. XLIII, 1. haec Mucius add. Kr. ib. oppugna ; vicere miam cd., sed j delendum esse significatur; scripsi oppugnavit. eorum unam vil, cf. Lectt. Livv. I, p. 27. C. 2. consultamentum ab senatu cd.; em. Kr. C. 4. lacunam post v. pavor indicare malui quam plura v. mutare; tantus tamen scripsi pro tantum. ib. lacerabant in cd. omissum. C. 5. tamquam ad aliud gerendum cd. habere Kr. p. 12. tradidit. , p. 66. bellum adscripsit, quae vox si non est in cd. malim ,ad aliud quid', cum in cd. aliud id scri. ptum sit. ib. duces passim cd., em. Kr. C. 6. hoc Lampsaceni cd. Gron. et add.; an fuit etiam, ib. post v. Carthaginiensium aliquid intercidisse vidit Crev. C. 7. Micythio cum Bekkero dedi, ut 35, 38. all. ib. quam sine decedatur cd.; „quam fide decedantKr., sed decedatur videtur defendi posse. ib. ornamentis compilata spoliataque cd.; verborum ordinem mutavi, cf. Kr. ad h. l., neque causam esse putaverim, cur compilata sacrilegiis devehi non possint, cum haud raro participia pro substantivis sint, cf. Fabri ad 21, 5, 7. C. 8. con primo quoque cd.; em. Gryn. c. 9. praeerant miserunt cd., in quo aliquid deficere videtur. dubito etiam, num octo naves duo milia militum capere potuerint. ib. „tutarentures servavi, quod recte ad milites refertur. C. 10. finium plerique cd., non sanatus locus videtur Grynaei coniectura, qua ,,plerumque. scripsit cf. c. 18. 19. suspicabar ,,finitimum imperio Persei“ ib., aforo et fraudem cd.; em. Bekker. potest tamen ante v. et exci

« IndietroContinua »