Immagini della pagina
PDF
ePub

pars“ vulg. , sed prior in A non legitur, in reco, non uno loco positum est; ex v. posterior potest intelligi, quare omisi. ib. „SQna esset. e cdd. revocavi, unde fuisset sumptum sit, non patet. C. 7. tamen“ ante v. infamandae additum, cum in cdd. non legatur delendum videtur. C. 8. admissi“ cdd. recc. revocavi A lectionem „commissi. C. 9. „credis nihil mihi" dedi, mihi aut ante V. nihil, quod fortasse praestat, aut post eam vocem facilius omittebatur, quam post v. periculum, ubi duo cdd. additum habent. paulo post cdd. quid ut inimicus, fortasse voluerunt „quid tu inimicus“, of, Walch. p. 104. C. 10. „discerne, dispices scripsi, unde Gelen, et addiderit non constat, ib. „noctu adsumpseruntAldum secutus restitui; si Drakenborchio fidendum est, plures ex edd. recc. ita scriptum habent. ib. nescio an recte olim editum fuerit „et regi et patri. C. 11. paenitet non recepisse ex A „ut ipse me vult essem. C. 12. cum suis colloquia“ incertum, in recc. libris cum suis conloquense exstat, si v. per non obstaret (nisi forte per occulta modum describit, cf. Hand. Turs. IV. p. 444.), concoquens corruptum esse suspicarer, cf. c. 11. ib. „proditionis meaeex A est, in Palatt. meae non legitur, ac nescio an supersit aut aliud lateat, fortasse iam. etiam quae sequuntur incerta sunt, nam in A exstat si illa separata ac vana; vulg. separata ab hac vana; mutavi ac in hac i. e, si haec separata est, ib. ex A reduxi „ipse ego, sed suspicor scribeudum esse „prius ego“ ita ipse et urbs confusa sunt 4, 51. ubi vid. Alsch. C. 14. unde id ipsum scias“ dedi; sciens, quod in scieris Sigon. mutavit, in ed. Frob. altera errore scriptum est. ib. dubito an legendum sit „iubebat, numeum paulo post idem voc. positum sit post quaerere, ib. ,,evasuri fuerunt“ scribendum erat, et propter usum Livii et quod potuit sequitur. C. 15. indignus omnibusør in cdd. est, et sanum videtur, cf. 10, 13 dignum vobis, dignum parente suo. fuit cum suspicarer an „indignus bonis omnibusaut indignus te, pater, ind. omnibusscribendum esse. ib. „nec ad bellum reserveture cdd. recepi. ib. A ne invidiam conflarem; an fuit „invidia etiam conflagrem“ ib. „in eu, ubi - ibi“ cdd. suspicor nunc ubi ibi“ ib. A a fratre maiore vincor scripsi „a fratre amore vincor" Gelenius „caritate a fratre maiore vincorbe dedit, sed caritate in cdd. non uno loco positum, pro corrupto v. amore videtur adiectum esse. C. 16. „Terentiocdd., sed aliquid intercidisse puto, aut praenomen, aut magistratum. ib. „vicit Fulviusex A restitui. C. 17. cdd. „more maiorum, quod dubito num „primo maiorum“ esse possit. C. 18. ,consules octingentos equites“. nam ex v. haberent et legiones et quindecim milia socium suspensa esse possunt. ib. inde dextrampro in dextram scripsi, cf. 41, 1., et audacius videbatur v. in h. 1. delere. C. 19. et Lanuvii“; an fuit ,, Lanuvii et“ ib. ,,Libitina tuno" cdd. sed tunc videtur abundare et funerum potius significatio requiri. C. 20. „fraterno scelere“ Kreyssigium secutus

servanduin putavi. C. 21. „consultarent“ e Voss. recepi. ib. patri tutum cdd. sed tutum e sequentibus ortum videtur, et ne tum quidem, quod vulgo legitur, h. i. apium, quare illud inclusi. C. 22. cdd. „in aliis locis esset“, scripsi „in altis locis est, quod et ipse inveneram et Madvigium suasisse postea vidi, cf. ad Cic. de Finib. p. 537. ib. A passim per villas. aliquid videtur intercidisse. C. 23. praemeditati“ Gronovii coniecturam Bekkerum secutus recepi. C.26. Drakenb. „exercitum induxit“ coniecit, quod recepi, cum in cdd. nihil nisi introduxit legatur. ib. „decem dierum“ in A non exstare, neque requiri videtur; quare inclusi. C. 26. „Matienoque“ a Gronovio damnatum servavi, qnod si Livius omittere voluisset, non adiecisset imperatum est. C. 28. Muretus coni. „prope certum. ib. praedatoriis pro praedatores coni. Crev. C. 30. „quam proxime“ unde sumptum sit non constat. ib. nescio an scriptum fuerit „iussit ut, unde causa lacunae intelligeretur. C. 31. „maxime pugnantibus'ex Drak. cdd. plerisque recipiendnm putavi. C. 32. „eo die occisa“ dedi, et hoc quidem ex A est, vv. eo die nescio an omittenda fuerint. C. 33, si etiam in A oppugnandonec legitur, „oppugnando donec“ videtur scribendum esse; Gron. expugnavit, donec. C. 34. cum in A „M. Manlius praetor“ inventum esset, „P. Manlius pr." dedi. ib. Nipperdey quinquagena equites“ coniecit. ib. W. quae prima aurata est“ ab interpolatore inserta puto. ib.

pacemque cum iis“ servavi, cf. Hand. Turs. II. p. 148, et tum h. l. abundaret C. 35. „inde deditionem“ Mod. secutus dedi. C. 36. quantus semperá num verum sit inre dubitatur; cf. Goeller ad T. Livii lib. XXXIII. p. 148. an fuit ,quantus saepe, ib. „peditum Romanorumscripsi; civium ab interprete additum videtur. ib. „quo amplius" e edd. revocavi, cf. 31, 12. 4, 1. C. 38. „Taurasinorum fuerat: eo cum seripsi; ita facilius origo lacunae intelligitur; tamen etiam ante Taurasinorum excidere potuit fuerat. de loco cf. Niebuhr. I. p. 286. III, 424. ib. A „Ligures ab anido montibus descendere“ correxit Muretus, cf. Kreyssig. Epist. ad Goellerum p. 466. ib. post argenti aliquid omissum Glarean., et Crev sedes pro aedes legendum esse iure statuit ib. Gron. „,nec quod

neque quod neque quod“, ubi in cdd. quid est, scribi iussit; nescio tamen an duobus locis prioribus quid servari potuerit. C. 39. A „omissisquequae“, dubito tamen „omissis quaequaerecipere, cf. 9, 12 in. ib. „non nobilemscribere malim, si in A ignobilem non exstitit. C. 40. dubito an scribendum sit an actum iam“. ib. fortasse equi prope sexcenti“. paulo ante vv. „quod saepe - proditum est. e margine inter Livii verba recepta esse putaverim. C. 41. in A scriptum est: vallis verum tum tamquam rontis obsedit, itaque quae in Frob. ed. priore leguntur, „Balistam Suismontiumque montes“ certa esse non possunt, cum etiam c. 53, siquidem vera est lectio, montes valles saltus coniuncta legantur, nescio an tantum verba, verum tum tamquam corrupta sint; fortasse

[ocr errors]
[ocr errors]

valles princon tum etiam montes. C. 42. „Brundisium redisset“, quod Geleuio teste A habet, recepi. ib. in se Romanis prorsus incerta sunt; magis „quae inimicus detulisset“ significari videtur; sed ne adiecit quidem aptum est. ib. Secundo loco inauguratus“ verum non esse omnes consentiunt; „s. I. nominatus conieceram, idemque postea Rubinoni, cf. Untersuch. I. p. 243, placere vidi. ib. inde pontifex m. “ scripsi, cum in pontificem maximum in A fuisse Gelen. testalus sit. sed recte Crev. plura intercidisse suspicatur. C. 45. „mox subito suspicor „atrox subito“, ib. non et ob fulminibus in A legitur, sed ob omissum est, quod cum etiam propter verborum ordinem displiceat alia suspicor intercidisse. C. 46. Kreys. sigium secutus aliquid excidisse puto inter vv. fueritis et implicaverint. C. 47. eos ab h. 1. alienum videtur, an scriptum fuit separatos ab illis se? cf. 23, 20. ib. tribunoque iubeat in A videtur scriptum fuisse. ib. e turribus Duk. suasit, praeterea nequiquam non suo loco positum videtur. C. 48. petebat is A petebat verum, is e sequenti voc. ortum puto. C. 49. in A ab eone fuit, pro quo „sub eone's scripsi, cf. Lectt. Liyv. II. p. 10. ib. quod ante ,,suspicere“ legitur „propiunt omittere quam verbum insolitam recipere malui, cf. Kreyssig. Epist. ad Goell. p. 467. C. 50. Kreyss. I. I. „abduxissent legi „,eum“ omitti iubet. forlasse Gracchi nomen excidit. quae sequuntur magis etiam incerta sunt. A magnopere berbice crederes fuisse Romanos nisi qui p. d. arcessierint legisset ; quae num recte emendaverim ipse dubito, cf. Kreyss. I. I. et ad Sall. fragg. p. 106. fortasse accesserint verun. est, et inter hoc voc. atque lacessierint nonnulla omissa. etiam post vallum additum malim tum. ib. Kreyssigius „Celtiberorum fuisses probat. C. 51. „inseruerat Kreyssigii coniecturam recepi. quae sequuntur ita legenda putat W. Ă. Becker Antiquitatt. Rom. II, 1 p. 400. „Herculis, et post Spei a Tiberi ad aedem Apollinis Medici“ ib. A publicaque sua occupata; emendavit Gron, suspicabar publica quaestui occupata, cf. Lectt. Livv. I. p. 20. C. 52. ante annos Drak. suasit, cf. Hand. Turs. I, 373. sed infra c. 57 post paucis diebus legitur. ib. G. Hermanno obsecutus post filio signum lacunae posui. fortasse ante pugna pugnata est legendum est; neque exeunti verum esse potest, sed temporis significatio hic videtur latere. ib. antea sic cd.; Hermannus suadet „incensa“, quod hoc loco positum offendere potest. an fuit „antea invicta. post quadraginta duae mersarum navium numerum intercidisse iure statuunt. C. 53. „montes vallesque saltuosas“ probabiliter coniecit Kreyssigius l. l. p. 476. ib. celeriter vix potest ad literas Romam adlatas referri, sed alterum comma videtur excidisse. C. 54. cum in A scriptum fuisse diceretur crudelitatis suae quae dedi ,,creo delitatis suae saevitiaeque, cf. 27, 34 extr. ib. A adsolet. an fuit multa , ut adsolet praeberet“. C. 55. Heusinger probabiliter coni. „a Xycho scriba; Kreyssigius „vocari iube. ei“. C. 56.

defensurus. is dedi, quod in A qui abfuisse videtur. ib. „tutela eius“ num ferri possit dubitans tulela et“ scripsi. concustoditum si in A exstitisse certum esset non spernerem. ib. „haud statimvix potest recte ad sequentia referri; id ad quod pertinebat excidisse arbitror. C:57, nescio an „populo Romano“ aut ante v. peropportuna aut post eam v. interciderit, ib. corrupta cd. verba : Baslarna ea res Antigonus saepe iunius cum ipso ut aliquam haberent sententiam ita scripsi, ut Cotto bis ponerem, deinde ea res in a rege tum saepeiunius in saepius mutarem, ib. aequales abhorrere“ et ipse dubito num verum sit, cf. Reisigii schol. gramm. p. 696; suspicor „ab illis abhorrere". C. 58. „Ride Cotlonisó a Gelenio est; A deinde C.; an fuit ,,ductu Cottonis“? ib, malim „post ad famam. tum „quo cum subire. ib. „dissipati vi procellarum. ib. cum in A fuerit: Apolloniam meridianam regionem scripsi „mediterraneam regionen, sed quid in Apolloniam lateat non exputo; cf. Grimm Geschichte d. deut. Spr. I. p. 458. C. 59. recte Crev. trium praetorum nomina intercidisse putat. Duker „capita, quireponendum censet. ib. „lanaques ut in re incerta mutare nolui. ib. non solum „apposita“ sed etiam „erat“ pro „fuit“ Jul. Obsequens legisse videtur, et utrumque praestat cd. scripturae.

De quintae decadis reliquiis post S. Grynaeum optime meruit J. Th. Kreyssigius V. D., qui non solum in Commentatione de Sallustii Crispi fragmentis et in Vanno critica, et in Meletematum criticorum specimine primo, sed in Annotationibus ad T. Livii libros XLI-XLV ex codice Laurishamensi a Sim. Grynaeo editos, id quod I, Bekkerus raro tantum fecit, scripturam codicis antiquissimi e collatione a Kopitario facta multis locis indicavit, et quae aut corrupta aut omissa sunt emendavit et supplevit. Kreyssigii igitur vestigiis potissimum insistendum fuit, quamquam exspectare licet fore ut ab Alschefskio, qui etiam codícem Vindobonensem (A) denuo inspexit, multa olim rectius et certius constituantur, cum nunc ne Kopitarii quidem collatio tota innotuerit, ut neque de orthographia satis constet et codicis scriptura compluribus locis nondum cognita sit. C. 1. Histriamque suumA, emendavit Gron. Kreyssigius suspicatur ,,in Istriam quaesitum. tum nescio an idem et adicere corrupta sint, cum c. 2 duo praesidia fuisse dicantur; fortasse ibidem et educere vel adducere scriptum fuit. C. 2. Drak. probabiliter coni. direptisque quaequod Kr. recepit. ib. forumfacile repetitis ultimis v. ,,quaestorium“ literis oriri potuit. C. 3. Jacobs „,eadem rerum forma“ coniecit. tum inter demum et missus intercidisse puto „nuntius“, quod adieci, cf. Kr. ad h. l. C. 4. „x partec Kr. et parte cd. ib. si unum se“ iure displicuit; Jacobs coni. signum si“; an fuit ,si nunc (aut tum) se? c. 5. „Novelliscripsi, cf. Nieb. II, n. 595. ib. cquitum ducentis“, quod A exhibere videtur, reduxi. C. 6. A iustos ser; dedi „ipsosóć cf. Kr. ad h. 1. C. 7. caesum. ceteros de

Crev, sententia dedi; in ed. caesum non legitur; et nescio an etiam reffusosque“ probandum fuerit. paulo ante id bellumGronov. damnat. c. 8. „in dilectus Duker malebat. tum ne nunc quidem paenitet eius, quod olim conieci „utcumque cives Romani, cf. Lectt. Livv. I. p. 32; Tac. Ann. 15, 19; sed possunt etiam pauca verba intercidisse. alia suadent alii, cf. Kreyss, ad h. 1., add. Huschke die Verf. d. Serv. Tull. p. 530. ib. v. „civis ne esset“ addidit Douiatius. C. 9. „manu non mittere. qui id“ num sana sint, etiam nunc dubito, cf. Lectt. Livv. p. 33; eoque magis quod Kr. in cd. manumitteren qrci id legi testatur. C. 10. „satis esse“ Kr. ; in quod et ipse incideram; cd. satis. etiam infra „et ingessisset“ Kr. dedit; et in cd. om. ib. cum parum probabile esset librarium ter errasse, et Varro de 1. 1. 7, 37 tradiderit etiam lictores vestem mutasse, e cd. paludatis lictoribus" recepi, cf. Alsch. ad 21, 63.; modus exeundi describi videtur. C. 11. „oppugnare coeperant“ dedi; cd. oppugnant. C. 13. „M. Aemilius Lepidus“ Kr, coni. cd. legibus habet. ib. „disseruisset« a Grynaeo est additum. C. 14. „currum. cum is" de Drak. sententia scripsi, cum in cd. nxhil nisi currus exstare dicatur. ib. „recipere“ Kr. coni. cd. eripere. ib. „ne histri quidem" cd.; Kr. idem. C. 15. bovis sescenaris" mutare non ausus sum Graev. sexcenarii coni., sed id numerum potius quam aut pondus aut magnitudinem indicat. ib. A inenarrabilitate; suspicabar „inenarrabili celeritate“, sed lenior est Kr. medela, quem secutus sum. paulo ante nescio an „iecur defluxisse“ servari potuerit. ib. „pacare, et“ reduxi, significari videtur, insuper Graccho adiutorem esse datum. C. 16. „anie triduuminfirmis argumentis defendit Hand. Turs. I, 284., aut intra aut post requiritur. C. 17. post v. „paludatus“ excidisse potius aliquid, quam literis auditis delenda esse putaverim. ib. „eodem Pisas“ cum Kr. scripsi. cf. 3, 8 extr. Cic. Verr. 3, 6, 14. p. Dei. 6, 17. Kr. ad 42, 47. C. 18. eodem tempore cd. sed tempore ab h. 1. alienum est. adverbium aut loci nomen videtur latere. ib. post w. oris ipsealiquid videtur deesse, cf. Rubino l. I. I. p. 92. ib. cd. quidem etiam fuga. an fuit ,quidem statim a fuga. C. 19. „Dardanos“ Gryn., cd. „barbarosib. „nec liberat“ dedi; cd. neliberare, et liberare quidem fortasse servandum erat. ib. „sanctum haberet“, cd, lectionem, defendi posse puto, cf. Lectt. Livv. I. p. 14. C. 20. cum in cd. ut omissum sit, fortasse nihil ut unum“ scriptum fuit. ib. „reliquorum sui“ etsi defendi potest, cf. Hand. I. 1. II. p. 519, tamen nescio an praestet reliquos sui“. C. 21. „cum iusto numero" recte videtur habere, cf. 44, 29, 6. Dietsch. ad Sall. J. 49, 1. Hand. 1. l. II, 143. 153. ib. cd. Alfellius Aemilius“. quare „Atellus Mamilius“ scripsi, cf. 27, 8 in. ib. cd. „auis maculis, suspicabar ,,flavis maculis“. C. 22. cd. tumultuomisit; scripsi ,,tumultuosi missi, cf. Lectt. Livv. I. p. 18; Kr. ad h. I. C. 23. cd. maxime gravissimam omniumques Kr. maximam omniumque gravissimam, quad

« IndietroContinua »