Immagini della pagina
PDF
ePub

Ti.

quibus Cannensis clades praedicta filerat, instituti sunt. A Q. Fulvio et Ap. Claudio consulibus adversus Hannonen Poenorum ducem prospere pugnatum est. Sempronius Gracchus proconsul, ab bospite suo Lucano in insidias deductus, a Magone interfectus est. Cente171115 Penula, qui centurio inilitaverat, quum petisset a senatu , ut sibi exercitus daretur, pollicitusque esset , si hoc impetrasset, de Hannibale victoriam , 'octo millibus acceptis, milituin dux factus , conflixit acie cum Hannibale, et cum exercitu caesus est. Cn. Fulvius praetor male adversus Hannibalem pugnavit. iiz quo proelio bominum sexdecim millia ceciderunt : ipse cum equitibus ducentis effugit. Capua obsessa est a Q. Fulvio et Ap.

ex Marliis carminibus Boend. cim millia ceciderunt] XX millia Norv. et edd. usque ad Vascos. hominum ceciderunt Voff. Boend. Carmina Marciana et Marcii car. et Nory. XX millia hominum ore mina vocat Livius c. 12. Mox ciderunt Leid. et Berg. hominum a Q. Fulvio, Ap. Claudio, sine viginti millia ceciderunt edd. vett. copula media Voll. et a P. Clau- pro quo sexdecim millia Aldus dio Berg. Boend. Norvic. et edd. substituit, quia etiam Livius vett. frequenti lapsu.

hunc numerum prodit c. 31. In insidias ductus, a Magone Capua obsessa est a Q. Fulvio et interemtus est) Vet. lib. deductus. Ap. Claudio consulibus] Haec verSIG. Ita et Leid. ac Berg. Hinc ba exsulant a Norvic. et ed. A. interfectus est Leid. Voff. Berg. ler.principe, tefte Hearnio, quae et Boend. V. ad Epit. Liv. 73. in Bocnd. et nonnullis aliis edd. Mor petiisset, pro perisset, Leid. vett. praecedenti periodo Cn. Berg: et edd. Rom. anni 1472. Fulvius etc. pracponuntur. To ac Parm. petivisset Boend.

non adparet in Leid. et

Boend. neque praepositio a in Conflixit acie cum Hannibale, Voll. Mox voces et ingentem se qui cum exercitu eum cecidit] Vet. virum gessit omittuntur in Leid. lib. conflixit cum Annibale , solum pronomen se in Voff, et cum exercitu caesus est. SIG. Ita Berg. Praeterea in tumultu caet omnes mei, nisi quod tamen prae urbis Berg. et in eo tumultu nullus eorum tó acie omittat. captae urbis Boend. urbis Paullo ante octo millibus militum captae neglexit scriba Leid. acceptis, dus factus Leid. octo millibus militum acceptis, dux Anno octavo, quam in Hispa. inilitum factus Berg.

niam iverant) Qui anno octavo ?

an non Cn. Scipio anno septi. In quo proslio hominum sexde. mo, Livio auctore (c. 36, 14.)

Claudio consulibus. Claudius Marcellus Syracusas expugnavit anno tertio, et ingentem se virum gessit. in eo tumultu urbis captae Archimedes, intentus formis , quas in pulvere descripserat , interfectus est.

interfectus est. P. et Cn. Scipiones in Hispania tot tantarumque reruin feliciter gestarum tristem exitum tulerunt: prope cum totis exercitibus caesi anno octavo, quam in Hispaniam ivefant. amisaque ejus provinciae poffeffio foret, nisi L. Marcii equitis Romani virtute et industrin, contractis exercituum reliquiis, ejusdem hortatu, bina caftra bostium expugnata elent. Ad triginta septem millia caesa, ad mille octingentos triginta capti, praeda ingens parta. Dux Marcius adpellatus est.

postquam in Hispaniam venerat, Boend. qui et mox equitum, pro undetrigesimo dic a morte fratris exercituuin , male praefert. interfectus est? an non idem diu. tius quam P. Scipio Hispaniae Ad triginta septem millia caesa praefuit? an non uterquc, cum ex mille octingentis. praeda ingens in Hispaniam anno dirin. missi capra) Emenda ex vet us li. forent, anno post d et xxxux. bris et ipsomet Livio ad mille caesus fuit? Malim igitur anno octingentos triginta capti. praeda sexto legere; cum in hoc loquen- ingens parla. SIG. ad viginti di genere ne primus quidem septem millia, vel ad XXVum. annus numerari soleat: et apud Leid. Voll. Berg. Boend. et edd. Livium pro septem legendum sex ante Aldum, qui ad triginta quibusdam non injuria videa. reposuit, et locum asterisco no. tur. DELRIUS. V. ad c. 36, 14. tavit. Pro caesa Gronov. anno quando in Hispaniam Boend. Sed 1665. edidit caesi ; quod, ut ele. quam est postquam.V. ad 6, 29,10. gantius et magis ad Livii gukum, Tum iverunt Leid. ct Berg. ierant probat Cl. Crevier, quamvis se Vol. et Boend. ierunt Exc. Pi. ignorare fateatur, quis muta. thoei. Paullo ante tantarumque verit. Sed, quum omnes scripti non est in Leid. Voff. Berg. et priores editi alterum servent, et Boend. Hinc triste exitium, id 'etiam revocandum judicavi. praefert Vol. V. ad 5, 27, 10. In reliquis verbis plerique codd.

Amissaque provincias possessio mei, et quos Hearne adhibuit, foret, nisi L. Marcii) éjus pro- lectionem, quae ante Sigonium vinciae Leid. Voll. Berg. Boend. cxstitit, servant; nisi quod Leid. Norv. omncsque edd. ante ulti. praeferat et quatuor millia tromam Gruteri. Voculam igitur centos viginti captos. praeda inrevocavi. Deinde ni L. Marcii gens capta.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

I. Dum haec in Africa atque in Hispania geruntur, Hannibal in agro Tarentino aestatem consumsit, spe per proditionem urbis Tarentinorum potiundae. ipsorum interim Sallentinorum ignobiles urbes ad 2 cum defecerunt. Eodem tempore in Bruttiis ex

[ocr errors]

ta ,

5. 1. Ipsorum interim Salenti. Bruttios Poenosque. Rhegini tan'norum) Sallentinorum, ut ante tummodo regionis ejus in fide crdixi (ad Epit. Liv. 15.) SIG. Sim- ga Romanos ad uliimun manseplici i libri exhibent MSS. om- runt. Anno DXXXV. Ti. Sempro, nos. Paullo ante Pal. 3. gerunt. nio consulc l. 24, (1. 2. , et 3.] GEBII. Lege cum Rubenio, ipso. scribit, .Rhegium a Poenis frurum interim et Sallentinorum. l. sira tentatum. Locros ab eis ca. psos intellige Tarentinos. J. FR. plos. Croto a Bruttiis occupa. GRONOVIůs.

omnis Locros multitudo

translata. Anno DXXXVI. Q. FaN. 2. Endem tempore in Bruttiis bio, Ti. Sempronio consulibus, ex diodeciin populis, etc. Consen. l. 35, (1.) ita : In Bruttiis ex rimi ot Thurini) De Bruttiorum duodecim populis, qui anno priodefectione saepius agit Livius. se desciverant, consentini et Thu. Omnes locos nominaho, ut, si rini in fidem populi Romani rediequid in hac re difficultatis in. runt. Hoc loco priorem annum sidcat, levemus. Anno DXIXIV. videtur intelligerc annum DXXIV, Varrone et Paullo consalibus, et reditum ad Romanos factum post Cannensem cladem ita lo ese anno DIXIVI, quamquam de quitur: Defecere ad Poenos Brus. eo scribat in anno DXXXVII. Illo jii omnes, Lucani , praeter hos anno omnium Bruttiorum popuSurrentini, et Graecorum omnis lorum, quos boc loco xii fuisse ferme ora , Tarentini, Metapon- aït, defectionem factam effe acci. tini, Crotonienses, Locrique, 32, pere debemus: ita utter de hac re 161, 11.) Eodem anno l. 23, (30.) locutus sit: primum brevillime, Petellia in Brutriis a Poenis ca. post aliquanto latius, idque von pra , post Consentia. Tum Croto suo anno, scd anno pxxiv, ad wrbs Graeca a Brustiis occupata. Cannensis cladis damna ingenPoftremo Locronses descivere ad tia demontranda, qua tot po.,

duodecim populis » qui anno priore ad Poenos descirerant, consentini et Thurini in fidem populi Romani redierunt. Et plures rediissent, ni T. 3 Pomponius Vejentanus praefectus sociùm, prospesis aliquot populationibus in agro Bruttio justi du

puli confternati defecerint: po. 33, 30, oftenderat, defectionem
stremo latilime anno suo DIXIV, Bruttiorum A. V. 19XXXVII. fa.
quamquam ibi nihil de Petilia ctam. Deinde docere debuerat,
et Consentia dixit, de quibus priorem annum ea significatione,
obiter ante dixerat. Haec mihi quam hic verbis illis tribuit,
pluribus verbis exponenda fue. etiam ab aliis dici. Mihi, si
runt, ut, quoquo modo poslem, haec, qui priore anno ad Poenos
Livium a Glareani obtrectatio- desciverant, a Livio sunt, aut si
ne interpretatione mea defen. nibil in iis vitii est, Glareanus
derem. Paulo post ostendam, non plane nulla de caussa vide-
videri hoc loco legendum elle tur desiderase diligentiam Li-
Teringei, non Thurini. 4. ,, Gla. vii. Terinasi, non Thurini , le.
, reanus secutus est codicum, gendum effe, ostendit Sigonius
» quos habere potuit, fidem, infra c. 15, 6. idque amplexus
» pulcbre occasionem praebens est Pighius ad A. v. 111. ct
» aliis inquirendi meliores co. Malasp. ad Cic. 3. ad Att. 2.
,, dices. Hic omnia putat eo ani. sed bic perperam scribit, Si- ,

mo a Glareano facta, quo ani. gonium emendare Thurinaei. DU.
y mo. ille ubicumque Glareani XER. Tauriani Flor. et'Exc. Pi.
», scripta vellicare conatur. Hoc thoei. Taurini Vol. a m. 1. Lov.'
» enim male habet hominem, 4.5. Harl. Rec. et Hearnii N. Turi.
3quod Glareanus Livium non ni Vol. a m. &. et Lov.2. cum mul.

ut Deum colit, sed ut alium tis edd. antt. Tarentini Gaertn. et ,, hominem sanae mentis. „ 4. Hearnji L. 1. Thurini tueri vi. SIG. Pall. tres Taurini. GEBH. detur Cluverius 4. Ital. ant. 14. Non tota ex vano est obtrecta. p. 1264. tio Glareani. E. Livii 1. 32, 61. l. 23, 10. et 30. conftat, Brut.

5. 3. L. Pomponius Vojentanus) tios A. V. 19XIIVII. Paullo et

Appellatur a Pall. tribus Titus. Varrone consulibus, a Roma: a prisca ed. Cajus. amplias a sec. nis defecise. et ex l. 24, 1. 3.3. Vegetanus. GÉBH. Moguntiaci A. V. 15IIXVII. multa hoftili natum pronomcn. Ab Andrea ter adversus eos feciffe. Cum ad. Ascensium fuerat Cajus et his nequaquam congruit, quod Gajus, At Mss. Gallici, Pall. boc loco, quo res anni 15XL.

Vor.T. Pomponius.J.FR. GRON. exsequitur, defectionem eorum

C. Pomponiu's Lov.4. Ber. et edd. in A. V. 191XXIX confert. Respone

antt. Ti. Pomponius Hav. T. Pom. det Sigonius, hic annum priorem Gaertn. et Hearnii L. 1. et N.

porius Flor. Lov. 1. 2. 3.5. Harl. eum, qui proxime praecellit annum 151, (sequor

Tot itaque codd. jllius rationes in Fastis) sed an.

secutus verum praenomen in con. num 1xvIII. Sed hoc primum

textum recepi" hic, et c. 3, 9. contrarium est ei , quod'ipse hic Praefectus sociúm]Egregie. tales paullo ante ex Livii 29, 61. etenim fuisfe praefectos scribit

[ocr errors]

H

DO

esse

consensum

1

cis speciem nactus, tumultuario exercitu coacto, 4 cum Hannone conflixillet. Magna ibi vis hominum,

sed inconditae turbae agrestium servorumque, caesa aut capta est: minimumque jacturae fuit, quod praefectus inter ceteros est captus, et tum temerariae pugnae auctor, et ante publicanus, omnibus

malis artibus et reipublicae et societatibus infidus 5 damnosusque. Sempronius consul in Lucanis mul- .

ta proelia parva, haud ullum dignum memoratu, fecit : et ignobilia oppida Lucanoruin aliquot er. 6 pugnavit. Quo diutius trahebatur bellum, et varia

Polyb. 6, (24.) IIpaidéktoi dw. ficit, ne Gronov. adsontiri audeka üpXovtes apoßeßaquévoi deam. Quinctil. Decl. 3, !. Sen. UÒ tov vrátwy. oi tois" una- tio, judices , pudori juvenis , pro τοις τους επιτηδειοτάτους προς quo minimum est, quod warriciτην αληθινήν χρείαν εκ των πα. da non est, gravissimum videri, ραρεγονότων συμμάχων ιππείς quod absolvendus est contra noτε και πεζούς εκλέγουσι τους νεrcaw. Non omnia delenda es. επικαλουμένους ¿Ktpaopdiva. se, quae sine detrimento sen. ρίους, και μεθερμηνευόμενον επι- sus abesse poterant,

vidimus λέκτους δηλοί. SIGON. ad 23, 34, 15.

Tumultuario exercitu coacto] Put. Ante publicanus ] Hinc appa. Pet. exercitu actu coacto. Forte ret, praefectos sociorum cives exercitu ad id coacto.J. FR. GRON. Romanos fuiffe: neque enim a. In pr. ed. not. legebat Gronov. lii, ut puto, quam cives, ad exercitu raptim coucto. In Flor. publica conducenda admitteban. est exercitu acto coacto. . Voces tur. Idem er 27, 41. 33, 36. 34, justi ducis speciem nactus tumul. 47. et 35,5. colligitur. Adde in.. tuario desunt in Cant. Paullo fra ad c. 14, 4. DUKER. ante aliquot prosperis populationibus Voll. Lov. 3. 4. 5. Harlej. J. 5. Haud ullum dignum me. Ber. Gaertn. Hav. et edd. ante moratu fecit) Vet. lib. haud ul. Aldum.

la digna memoria fecit. SIG. hand

ullo digna memoratu Pall. sec. J. 4. Quod praefectus inter cete- haud ullo indigna memoratu tert. ros est captus] Videntur abundare GEBH. haud ulla digna memora. duae voculae, et opportuna ep- tu Harl. haud ullum dignum meexegesi scripsille Livius: min moria Hav. Reliqui in vulgatam nimumque jaciurae fuit praefectus lectionem conspirantes eam et. inter caeteros captus. J.FR.GRON. iam veriorem ele evincunt. Voculas illas omitti potuisse, non diffiteor. Codicum tamen J. 6. Ut aut homines , aut Dii nihil mutantium auctoritas ef. repente alii viderentur facti] us

« IndietroContinua »