Immagini della pagina
PDF
ePub

bant secundae adversaeque res non fortunam magis ,

, quam animos, hominum ; tanta religio, et ea magna ex parte externa, civitatem incellit, ut aut homines, aut Dii repente alii viderentur facti. nec 7 jam in secreto modo atque intra parietes abolebantur Romani ritus; sed in publico etiam ac foro Capitolioque mulierum turba erat, nec sacrificantium, nec precantium Deos patrio more. Sacrifi-8 culi ac vates ceperant hominum mentes: quorum numerum auxit rustica plebs, cx incultis diutino bello infestisque agris egestate et metu in urbem

komines aut Dei Vol. et Lov. 3. Ann. 41. ) quum Nero Britanniac 5. aut deest etiam priori lo. cum, Britannicus Domitium saco in Lov. 1. Dei, pro Dii, le. lutavisent, queritur Agrippina, gunt quoque Flor. et Hav. .V. sperni adoptionem, quaeque cen. ad 10, 40, 13. ut homines repente, suerint Paires, jusseris populus, ut dicitur, alii facti viderentur intra penates abrogari. Sunt auLov. 4. ut et homines et Dii in tem duo haec verba communis margine Livii scribendum con. significationis. Unde abolere mu. jecit Cl. Ant. Perizon.

giftratum alicui dixit noster 3,

(38, 7.) tentationemque eam foro 9. 7. In secreto modo atque in. abolendi sibi magistratus. pro quo tra parietes ab hofteque teneban. 27, (20, 11.) Et jam de imperio tur Romani ritus) Vide ne pofte, abrogando ejus agebat. 39, [16, et non ab hofte, quod quadraré 8.) Omnem disciplinam sacrificarnon potest, sit legendum. SA. di ,, praeterquam more Romano, BELL. Pall., tres intra parietes abolerent. J. FR. GRON. intra ab kofte tenebantur. prisca ed. parietes ab hoste tenebantur Flor. atque intra parietes ab hofteque Lov. 1.3.4.5. Harl. Ber. Hafn. temnebantur R.T. GEBH. In pri. Gaertn. Colbert. apud Douja. mo sic invenio Frobenio. Nam tium, Exc. Pithoei, et HearPall. tres, Pet. recentior, Men. nii D. N. ac L. 1. intra parietes Voff. parietes ab hofte tenebantur. ad hosce tenebantur Hav. intra Romana et Aldina atque earum parietes ad hos tenebantur Cantraduces parietes ab hofteque tem- tabr. Ceterum aut intra parietes nebantur. Pet. melior, aboftene. Lovel. 2. Deinde Romani cives bantur. Quae orta sunt ex eo, Hearnii L. 1. quod non intelligeretur scri. ptura vetuftisima codicis Put. Nec sacrificantium , nec precanparietes abofetebantur. Scriben- tium Deos patrio more) Pal, pr. dum autem: atque intra parietes aprocantium. Forte apprecantium. abolebantur Romani ritus. Ele- GEBH. aprecantium etiam Flor. ganter dicit aboleri pro non coli, sed nec a sacrificantiuin nec a omitti. Ut apud Tacitum (13. precantium Harlej. Videtur libra

compulsa; et quaeftus ex alieno errore facilis , 9 quem velut ex concellae artis usu exercebant. Pri.

mo secretae bonorum indignationes exaudiebantur,

deinde ad Patres etiam et ad publicam querimo10 niam excessit res. Incusati graviter ab senatu ae

diles triumvirique capitales, quod non prohiberent, quum emovere eam multitudinem e foro, ac disjicere adparatus sacrorum conati ellent, haud pro

riorum error elle, nec aliud tentia accipio, quod ex 4, 30. his latere,

retuli: nam caullam mandati ae.

dilibus dati hanc fuifle ibi scri. J. 8, Sacrificuli ac vates cepe. bit, quod in omnibus vicis sa. rant hominum mentes ) Eandem rem expresit sic l. 4, (30, 9. )

cellisque peregrina atque inusi. Animos multiplex religio, et ple scendae cernerentur. Quos, et

tata piacula pacis Deùm expo. raqus externa, invasit, novos ri. tus sacrificandi vaticinando infe- quo quisque ritu, Deos sibi dorentibus in domos, quibus quae

mi colendos privati putarent, stui sunt capti superstitione ani. parum. curabant Romani, dum mi. SIGON.

modo id ad perturbationem ci.

vitatis (* ut Bacchanalia I. 39, §. 9. Ad Patres etiam et ad pu. 14.) non pertineret. Confer huc, blicam querimoniam ) etiam deest quae habet Amplit. Praescs in Voff. et Lovel. 3. sequens et Bynckersh. dc cultu religionis non adparet in Flor. Lov.4. et peregrinae apud Romanos Din. Harl. Verum altera vor alteram 2. DŮK. Incusarique graviter ab elisit;, quod eo facilius, quia senatu Gacrtn. Incusarique gravi. etiam hoc compendio ei 'scribi terib senatu Lov, 4. Incusantur ab solcbat.

serratu Lov. 1. Vox aediles abest

a Vofl. et Lov. 1. 2. ac 4. V. 10. Incusati graviter ab see naiu aediles triumvirique capita

Quod non prohiberent] Pal. scc. les ) Aediles plebis scilicet,

providerent. GEBHARDUS. Pighius ad A. V. 15l. ideo , Coinmoveri cam multitudinem e credo, quod eos et triumviros foro] Vos, cum in regio cod. capitales conjungit; et quod Li. foret , cum emoveri, sustulistis vius 4, 30, u. quum nondum eam. Ego sic emendo: cum moefl'ent aediles curules, negotium vere, sive cum emovere eam mul. aedilibus datum tradit, ut anim. titudinem. VALLA. Vet. lib. e. adverterent , ne qui, nisi Romani movere. SIG. Inepta lectio. quo. Dii, neu quo alio more, quam modo enim evomere aediles illud patrio, colerentur. Quod autem pollent, quod in se non conti. Livius scribit, praetorem cdi. nent? Ab'aliquo sciolo inirusa. xiffe, ne quis, in publico șacrove Pal. 1. commoveri. ad marginem loco , novo autexterno ritu sacri. tamen emendatum emovere, ut ficaret , er eo intelligitur, id habet princeps ed. Pal. sec. cum intra dornesticos parietes prohia mori. tert. cum moveri. Liv. 26, bitum non fuise. Eademque sen. 34, 9. Cis Vulturnum emovendos

ut

cul afuit, quin violarentur. Ubi potentius jam es. 11 se id malum adparuit, quam ut minores per magistratus sedaretur, M. Atilio praetori urbis negotium ab senatu datum est, ut his religionibus populum liberaret. Is et in concione senatusconsul- 12 tum recitavit, et edixit, Ut, quicumque libros vaticinos precationesve, aut artem sacrificandi conscriptam baberet , eos libros omnes literasque ad se ante Kalen

censuerunt. Ibid. Qui eorum trans nim supra Livius (24, 44, 2.) Tiberim emoti essent, 27, 3, 2. M. Aemilius practor , cujus pere. Milites aedificiis emosi. 30, 33, 1. grina sors erat, jurisdictionein A. Emotis deinde curia legaris. non tillo collegae praetori urbano mane Emissis. 37, 53, 25. Últra Tauri darat, ut Luceriam provinciain juga Antiochum emovistis. GEBH. haberet. Item hoc lib. infra (c. commoveri Vol. Lov. 1. 2. 4. cum 3, 4.) Praetorum Fulvii Flacci , com moveri Lov.5.commovere Hav. quae Lucerine sub Aemiliò prae. cum emoveri Ber. Flor. et edd. iore essent. In libro porro vet. Rom. anni 1473. Parm. atque est, pro urbis, urbano, quomo. aliae. emoveri Gaertn. Sed recte do scribendum elle videtur. jam Sigon. ex Vallae conjectura SIG. Sigonius Atilius; cui qui. recepit quam emovere, pro quo dem omnes codd. resultant.GEB. operae typographorum per er. HARD. Atilium, pro Aemilio, rorem in ultima Grut. ed. de. Sigonius etiam infra reftituit e. derunt quam evomere ; quod a 3, 12, et c. 12, 3. Deinde prueGebhard. a eragitari, operae non tori urb. Flor. quod vel urbis erat. De verbo omovero v. ad vel urbano reddi potest. Pofte49, 50, 6.

rius Sigonius pluribus locis Li. Ac disjicere adparatus sacro- ctiam praeferendum semper pu.

vii refituendum monuit, idque rum conati esseni) Pal. sec. atque tavit Rhenan. ad 28, 46, 6. quum disjicere pr. vero disdicere. Forte verum est dissicere. GEBH. ac prius in multis supersit codd. didicere Lov.

1. ac disdicere Flor. V. Dukerum ad 22, 33, 8. Adde Harl. et Voff. ac dediscere Lov. 23, 32, 18. 37, 33, 7. 38, 46, 6. 4. ac discedero Hay. ac dissicere 31, 4, 3. 34, 57, 3. 38, 48, 7. c. Lov. 3. quomodo Gebhardus con.

, 4. et 42, 6, 10. jecit . Sed v. ad 2, 35, 4. Tum beraret] Libri omnes ut et his

Ui his religionibus populum li. sacrificiorum ,

pro sacrorum Hafa. Mox afuii edidit Gronov.

religionibus.GEBIIARD.Similiter atque ita a m. 1. fuit in Flor. Flor. Vol. Lovel. 1. 9. Harlej.

Hearnii L. 1. ct ed. Aldina, om vi ad 4, 12, 6. et ad 36,41, 11.

nesque recentiores usque ad g. 11. M. Aemilio praetori ur- Francofurt. anni 1578. quac to bis negotium etc. daium est) E- et omisit. ut etiam his religioni. mendandum est M. Atilio prae- bus Ber. Gaertn. et edd. Aldo lori urbano. Nam hoc anno M. priores. ut rum his religionibus Atilius praetor fuit urbanus, Hav. ut ex his religionibus Lov. 4. N. Aemilius peregrinus. Sic e. et 6.

54,

das Apriles deferret: neu quis, in publico sacrove loco, novo aut externo ritu sacrificaret. I II. Et aliquot publici sacerdotes mortui eo an. no sunt: L. Cornelius Lentulus pontifex maximus, et C. Papirius C. F. Maso pontifex, et P. Furius Philus augur,

et C. Papirius L. F. Maso decemvir 2 sacrorum.

In Lentuli locum M. Cornelius Cethegus, in Papirii Cn. Servilius Caepio, pontifices sub

fecti sunt. augur creatus L. Quinctius Flamininus , 3 decemvir sacrorum L. Cornelius Lentulus. Comi

5. 13. Et edixit, ut, quicumque in Pisonianam princ. DUK.Quum libros vaticinos] Hinc 39, [16, 8.] viri docti supra 31, 35, 4. et Quoties hoc patrum majorumque 41, 15, 5. orthographiam a Si. aetate negotium est magiftratibus gonio probatam secuti sint, cam datum, ut sacra externa fieri ve- hoc loco spernere non debuetarent ? sacrificulos vatesque fo- rant. Mox P. Furius Pilus Flor, ro, circo, urbe prohiberent ? va. Lovel. i. 4. Ber. Gaertn. Hav. ticinos libros conquirerent , com

Hcarnii L. 1. N. et edd. Mogun. burerentque? omnem disciplinamn tina priores. P. Furius Philo sacrificandi, , praeterquam more Lovel. 2. Romano, abolerent? SIGON.

Et C. Papirius. L. Fulvius Mas. ! . 1. Et aliquot publici sacer- so decemvir sacrorum ] De vitio dotes mortui eo anno sunt ) Abest Livius index est. Ut enim haec a Pall. tribus Er. tert. autem eo lectio concipitur, quinque saanno mortui sunt. GEBH. Copu- cerdotes eo anno mortui fuerint. la ctiam abest a Flor. Cant. At Livius in adjunctis verbis Lov. 1. 2. 4. et Harl. Potest au- quatuor tantum suffectus tradit. tem haufta elle a praecedentis Quid igitur fiet L. Fulvio ? Li. vocis literis ultimis. V. ad 35, ber meus scriptus C. Papirius 41, 7. Vel. etiam censeri potest Lemasso decemvir. Aperta corre. inde repetita ese. V. ad 39, 18, ctio erit C. Papirius L. F. Màsso. 8. Tum eo anno mortui sunt et. tantum F mutaverat in E. Abiam Ber. cum edd. Rom. anni legandus igitur ifte L. Fulvius, 1472. Parm, et aliis pluribus. natus ex notis. Et scimus, Masa

sones cognomen Fulviae gentis .C. Papirius C. F. Masso) C. non efle , sed Papiriae. LIPS. Papirius C. F. Maso ex consulatu 2. Ep: Quaeft. 17. Pall. tres C. ejus Capitolino, in quo primus in Papirius Lemasso. unde ingeniomonte Albano de Corseis trium. se ci, Lipsius C. Papirius L. F. phavit. SIG. Masso, tefte Ma- Masso. Nam Massones (Sigonius nutio , est in editis et scriptis scribit Masones) cognomen Pa. libris. Ciceronis 9. Famil. 21. piriae gentis, non Fulviae. EMaso in Fastis Capitol. Siculis, jus viri conjecturam adjuvare Idatianis, Norisianis, et Ascon. prisca ed. videtur et C. Papirius

tiorum consularium jam adpetebat tempus; sed, quia consules a bello intentos avocare non placebat, Ti. Sempronius consul comitiorum cauffa dictatorem dixit C. Claudium Centhonem. ab eo magister 4 equitum est dictus Q. Fulvius Flaccus. Dictator primo comitiali die creavit consules Q. Fulvium Flaccum, magistrum equitum, et Ap. Claudium Pulchrum, cui Sicilia provincia in praetura fuerat. Tum praetores creati Cn. Fulvius Flaccus, C. Clau- 5 dius Nero, M. Junius Silanus, P. Cornelius Sulla.

C. Fabius Masso. GEBH. Ut Li. ctiorum autem cognomen Flapsius, etiam emendandum mo. mininus Sigonius etiam Livio re. bet Pighius in Ann. ad ann. stituit 22, 33, 8. 31, 4, 5. et 41, 13XXXIV. p. 143. Ceterum C. Pa- 28, 11. pirius, L. Fulvius Masso primus dedit Curio. Priores edd. prae. . 3. C. Claudium Centonen) ferunt C. Papirius Lemasso, vel Centhonemn lapid. Capitol.C. Clau. Lamasso. Neque aliter eft in Flor. dius hic Centho dictator consul Vol. Lov. 1. 3. 4. 5. Harl. Ber. ante fuerat cum M. Sempronio Gaertn. Hav. et Hearpii L. 1. Tuditano. SIG. V. eumdem ad ac N. Pro quo diu ante Lipsium 22, 34, 1. Paullo ante bello in. et Pighium c. Papirius L. F. tentos, omiffa praepositione, Ber. Masso ediderunt Froben. et alii, a m. 2. ad bellum intentos Hafn. Sigonius etiam C. Papirius L. P. Deinde revocare; pro avocare, Maso. Verum quum Sigonio po. Lov.4.5. et Hav. advocare Harl. steriores, editores Curionis le. ctionem retinere maluerint , . 4. Primo comitiali die] Var. inde Lipsio et Pighio cam re- ro 1. 5. [p. 50.) Comisiales dies fellendi ansa data est; qui ta. dicti,' quod tum iret populus ad men vel verbo memorafie de suffragia ferenda, nisi si quar febuerant, jam alios ante se ve- riae conceptae. essent, propter quas ram scripturam deprehendile. non liceret, ut Compitalia et La

tinae. SIG. Mox copula deest J. 3. Cn. Servilius Cepio] Caepio inter duorum consulum nomina ex Capitol. lapid, nummis argen- in Voff. Lov. 1. 2. 4.5. Harl. Ber. teis, Graecis monumentis, in qui. a m. 1. Gaertn. et edd. Aldina bus est Kainiwv, et per mendum prioribus. V. ad 2, 17, 1. Kariøy. SIG. V. eumdem ad 29, 88, 3. 30, 1, 1. et 40, 59, 6. s. 5. Cn. Fulvius Flaccus, Clau.

dius Nero] Vet. lib. C. Claudius L. Quintius Flaminius) L. Quin. Nero. Eodem post etiam praestius Flamininus ex lapid. Capi. nomine in consulatu afficitur, tol. SIG. Quinctius, addita litera SIG. C. Nero, omillo nomine C, antiquos scribere solitos fuis- gentilitio, Hearnii L. 1. Omnes se, vidimus ad 1, 30, 2. Quin mei pracnomen C. omittunt. Ve.

« IndietroContinua »