Immagini della pagina
PDF
ePub

6 Comitiis perfectis, dictator magistratu abiit. Ae.

dilis curulis fuit eo anno cum M. Cornelio Cethego P. Cornelius Scipio, cui post Africano fuit cogno' men. huic petenti aedilitatem quum obsisterent tri.

buni

rum id elisit prima litera vocis Hi autem creati sunt anno prio. sequentis. v. 'ad 24, 17, 3. re gyl. quo et Scipio, ex sen.

tentia Pighii, aedilis curulis M. Junius Syllanus ] Silanus fuit. DUKER. ex Capitol. lapid. et Graecis li. bris. Silavos. SIG. Ita et Flor.

Cui post Africano fuit cognomen) aliique optimi libri hic et infra Ita J. Fr. Gronovius edidit, cap. seq. v. ad 23, 15, a.

quia, ut teftatur ad 1, 1, 4. in

Put. inveneral Africanos. Antea P. Cornelius Sylla) Lapid. Ca. edebatur Africanus, quod ser, pitol. Sulla. Ceterum P. hic vant omnes libri, nisi quod Cornelius Rufinus dicebatur. In Africanos ctiam sit in Flor, a hoc autem magiftratu Sullae co- m. l. V. quae notantur d. l. gnomen invenit, ut post dicam. ŠIG. Sulla etiam Mogunt. aliaeque edd. Sed priores pleraeque

Quod nondum ad petendum lepraeferunt Suilla, quod et ha. sit Sigon. ad Liv. 40, 44, 2. Li.

gitima aetas esset) Hic locus tor. bent quidam codd. et ortum vi. detur ex duplici scriptura Sulla psium de Magistr. Rom. c. 4. et Silla, quod et ipsum in non.

et Pighium in Ann. ad A. V. nullis Mais obvium fuit. De boc bat Livius, co anno rogationem

ILXXIII. Nimirum quum ibi scri. cognomine v. ad 45, 17, 3.

primum ab L. Villio tribuno

plebis latam,quot annos nati qucino, 8. 6. Aedilis curulis fuit co an- que magistratum peterent caperento no cum M. Cornelio Cethego P. Cor. que: hic autem, annum. pelen. nelius Scipio) Placuit hoc loco dae aedilitatis curulis diu ante adscribere, Polybium l. 10, [4. Villium lcge constitutum fuille, et 5.) auctorem efle, P. Scipio. videatur dicere, in his inter nem cum L. Scipione fratre ae. se conciliandis laborarunt viri dilem fuiffe. Quod innuit etiam doctillimi. Et Sigonius quidem Vellejus l. 2, (8.) cum aït : Nam nihil aliud, quam Livium con. censura Metellorum patrulium , traria tradere miratur. Lipsius, Hon germanorum fratrum fuit, post adlatas aliquot non valde quod solis contigerat Scipionibus. probabiles conjecturas, nodum Commemorat enim fratres col. ita solvit, fortallis jam ante Vil. legas in aliquo magiftratu. SIG. lium per partes de quibusdam ma. Polybium et Vellej. haec ex a. giftratibus ferri coeptum, sed liis auctoribus descripsiffe, pu. legem Villiam, ca omnia comple. tandum est cum Pighio ad A.' v. ceteras aboleville. Idet. 17.L. Ceterum eo anno cum Pi. iam ex eo confirmari putat, quod ghio d. l. accipe, anno, quo Cic.5. Pbil. 17. ct Ovid.5. Fal.65. ki, quos dixi, consules et prac. in hac re leges memorant, non tores creati sunt in annum 15XLI. legem. Pighius denique dicit,

хаіn ,

buni plebis, negantes rationem ejus habendam esse, quod nondum ad petendum legitima aetas esset; Si me, inquit, omnes Quirites aedilem facere volunt , 7 satis annorum babeo. Tanto inde farore ad suffra- . gium ferendum in tribus discursum est, ut tribuni

ex Livio et aliis facile colligi, de refelli poffit; tamen plane ve. ante legem Villiam plures de tem. risimile eie puto,quemadmodum pore magiftratuum leges fuise in aliis civitatibus,ita Romac quo. latas, casque a Festo et Lame que, legem fuiffe, quae cives ante pridio annarias vocari; sed Vil. certam aetatem a quorumcumque lium exactius quid de magistra. bonorum civilium, exceptis for. tuum curulium annis lege sua sitan magiftratibus minoribus, constituise vidcri , quum inde, petitione submoveret. Hoc qui. tefte Livio, cognomen familiae dem nusquam disertis verbis inditum sit, ut Annales vocaren. proditum inveni; sed tamen er tur. De bis quisque, ut lubet, eo, quod Polyb. 6, 17. scribit, sentiat. Sed loca Cic. et Ovid. nemini licuisse magiftratum ur. Lipsium nihil juvant. nam, le banum capere , qui nondum decem ges etiam de una lege dici, vul. stipendia focisset, non absurde go notum est. Et Cic. ipse, quas colligi potest, aliquid de ea re Phil. 5. leges ánnales, 3. de Le. legibus cautum fuisse, eoque per. gib. 3. annalem legem dixit. Pi. tinerc verba tribunorum plebis, ghius autem quum neque Livii, negantium, rationem Scipionis neque ullius alterius scriptoris, habendam efle, quod nondum ad testimonio probet, quae de hac petendum legitima aetas esset. re tradit, sententia illius infir. Nam quum adolescentes ab an. mo tibicine nititur. Nam Fest. no aetatis xvii in militiam le. et Lamprid. in Commodo c. 3. gerentur, Scipio A. V. 10/XII. non annarias leges, sed annariam aedilitatem curulem petens vix legem, dicunt: quamquam, si xx11. annos natus efle, ut ex iis, anwarias leges dixissent, tamen quae de aetate illius ad Flori 3, in eo nihil praesidii sententiae il. 6, 10. adnotata sunt, liquet, at. lius foret, ut oftendi. Mihi certis. que adeo nondum decem stipen. fimum est, neque hoc tempore, ne. dia fecille potuit. Nec tamen'ma. que aliquot post annis, adhuc gis, quam Lipsius 1. de Milit. quidquam de annis singulorum Rom. 3. adfirmare velim, sem. magiûraluum petendorum geren- per rigide servatum fuißc id, dorumque conftitutum fuiffe. Hoc quod Polybius prodidit. (DUK, manifcftum faciunt exempla eo. V. ad 40, 44, 1. Cl. Periz, ad rum apud Livium, qui vel er Val. Mar. 1, 1. p. 13. statuere quaeftura consules, vel ex ae. videtur, Livium, nondum legi. dilitate plebis praetores, vel es timam ad petendum aetatem me. aedilitate curuli consules, vel morantem , vel erralle, vel per denique qui, nullo ante curuli prolepsin locutum effe. Ceterum magiftratu gefto, consules facti aetas foret Ber. et edd. quas vi. sunt. V. 32, 7, 9. 28, 38, 6. 39, di, Aldina vetuftiores. foret et 38, 4. 23, 24, 3. et 30, 16. et 25, esset etiam supra commutaban. 41, 11. Etsi autem nihil prola- tur in scriptis 10, 24, 4. artas tum video , quo boc satis vali. fuis Gaerto. Liv. Tom. VIII,

B

8 repente incepto deftiterint. Aedilitia largitio haec

fuit. Ludi Romani pro temporis illius copiis ma

gnifice facti , et diem unum instaurati, et congii 9 olei in vicos singulos dati. L. Villius Tappulus et

M. Fundanius Fundulus, aediles plebeji, aliquot

matronas apud populum probri accusarunt: quas10 dam ex eis damnatas in exsilium egerunt. Ludi plebeji per biduum instaurati; et Jovis

et Jovis epulum fuit ludorum caulla.

cur

8.9:

9. 8. Aedilicia largitio haec fuit] ponit Lipsius ad Tacit. 2. Ann. De largitionibus acdilium, Ci- Exc. 0. et de Mag. Rom. c. 13. cero 2. de Officiis (16.] SIGON. Auctor Lexici Antiquit. Roman,

et Graec. videtur putasse, solo. Et congii olei in vicos singulos rum aedilium plebis fuisse, quodari] Non video causam, niam de his solis, non etiam Lips. 1. Elect. 8. hanc largitio. de aedilibus curulibus, id adno. nem soli Scipioni tribuat. DUK. tat. Sed hos quoque matronas Cl. Jac. Perizon. ad marginem probri accusare solitos, et conLivii in viros singulos scriben. victas mulctare, ex Livii 10, 31, dum conjicit.

9. intelligi potest. Ad eosdem

olim etiam aliorum quorumdam L. Villius Tappulus) Olim criminum , ut veneficii cogni. L. Julius, T. Appulus. V.Sigon. tionem pertinuise, non obscuad 3, 54, 13. et Pighium ad A. re indicat Livius 8, 18. DUK. V. 19XL. ct 13LXIII. DUK. L. Villius, T. Apullus Flor. L. Vi. J. 1. Q. Fulvius Flaccus, Ap. lius, T. Appullus Lov. 1. et Vol. Claudius 111. consulatum ineunt ] L. Villius , T. Appulus Harl. L. Hoc loco qui tertium Q. Fulvio Julius Apulus Lov.4. L. Julius, apposuerunt, non Claudio , re1. Appulus Lov. 2. 5. L. Julius, cte fecere. Nam non ita multo T. Apulus Hcarnii L. 1. V. ad post in creationc novi pontifi40, 44, 1. et 31, 4, 3.

cis maximi de Q. Fulvio dici

tur (c. 5, 3.) qui et ante bis conM. Fundanius ) Vet. lib. M. sul ei censor fuerat. GLAR. AlFundanius Fundulus, Recte. est e- dus est, qui id fecit. Neque a. nim Fundulus *Fundaniorum co. liter codd. nisi quod Ber. utri. gnomen. Quod ex consulatu Ca.

que
consuli

perperam tertium
pitolino C. Fundanii Funduli an- adponat.
no px. intelligi potest. SIG. Ita
et Flor. omnesque codd. mei §. 2. Claudius Nero Suessulain)
praeter unum Gaertn. Praeter. Vet. lib. C. Claudius, ut ante
ea perperam M. Fundanus Hear. [c. 2, 5.) SIG. Praenomen hic
nii L. i. et D.

jam agnoscunt omnes mei, prae.

ter Ber. Aliquot matronas ) Hoc inter officia aedilium indiscriminatim M. Junius Syllauus inger consi

1

III. Q. Fulvius Flaccus tertium, Ap. Claudius consulatum ineunt. Et praetores provincias 2 sortiti sunt; P. Cornelius Sulla urbanam et peregrinam, quae duorum ante sors fuerat , Cn. Fulvius Flaccus Apuliam, C. Claudius Nero Suessulam, M. Junius Silanus Tuscos. Consulibus bellum cum 3 Hannibale et binae legiones decretae: alter a Q. Fabio superioris anni consule, alter a Fulvio Centumalo acciperet. Praetorum, Fulvii Flacci, quae

les) Opinor legendum Syllanus post: P. Junius in Tuscos exer. Hetruriam. VALLA. Quid sibi citum scribere jussus. Deindc ervelit inter consules boc loco, non roris verisimilitudo. Nam pro plane intelligo, etsi paullo post Tuscos vel in Tuscos factum est repetitum. Fuit autem hic in a librariis intus COS. et inter Hetruria praetor, quae ei sorte cos. Quae qui explicare omni. Fenit. quod poftea etiam libro bus literis voluerunt, inter con. seq. ab initio fere innuit Livius. sules, et intus consuli, ét creatus Quare legendum M. Junius Syl- consul, haec enim omnia in vclaeus Heiruriam. Atque ita et. teribus libris aliis atquc aliis jam Valla. GLAR. Agentior. Val. inveniuntur, scripserunt. SIG. lae et Glareano, quatenus vo

Libri MSS. omnes vitio hic ob ces illas inter consules mendose siti sunt. Quippe Pal. pr. Syd. effe dixerunt: dillentio ab iis. lanus creatus consul. sec. et tert. dem, quatenus pro iis Etruriam creatus interconsul. Vet. ed. Syl. elle restituendum putarunt, Ne. lanus inter consules. GEBU. crea. que vero nego, quin M. Junius tus consul Flor. Voff. Lov. 3.4. praetor Etruriam sit sortitus, 5. Harl. Gaertn. ct Hearnii Or. siquidem in anno sequenti (26, on. inter consules Voff. in mar1,5.) ita aït: Praetoribus prio. gine, Lov, 1. et Ber. intus con. ris anni M. Junio in Etruria, P. suli Rec. Similes varictates et. Sempronio in Gallia prorogatum jam infra J. 5. in scriptis obcur. imperium est. Sed illud dico, runt , verum ibi insuper intus non Etruriam, sed Tuscos, cffe cós praeferunt Flor. et Lov. 4. reponendum, non solum hoc in Recie itaquc Sigonius Silanus loco, sed etiam infra (hoc cap.] Tuscos, et mox Junio in Tuscos, ubi aït: M. Junio inter consules Similé mendum supra viri do. legiones urbanae prioris anni da. cti sustulerunt 3, 13, 8. Mox l. tae. ubi in Tuscos legendum es- seq. Centimalo Lov, 5. et Hear. se dico. Me autem , ut ita sep. nii' L. 1. Neque aliter edd. Ald. tiam, adducit primum Livius, et sequentes usque ad Sigon. qui ita loqui solitus est. ut in V. ad 24, 43, 6. Tum acciperens anno per 137, 2, 1.) Praetores Vom. Lov. 6. Hafn. et Hav, provincias sortiti : M. Auruncu. lejus arbanam, Cn. Fulvius pere- 9. 4. Supplementum in eas quis. gricum, L. Aemilius Regillus clas. que scriberei sibi ] MSS. prorsus sm, P. Junius Tuscos. Et paullo omnes in eas ipso scriberet. Quod

[ocr errors]

Luceriae sub Aemilio praetore; Neronis Claudii, quae in Piceno sub C.Terentio fuiflent, legiones essent. sup

plementum in eas quisque scriberet sibi. M. Junio in 5 Tuscos legiones urbanae prioris anni datae. Ti. Sem

pronio Graccho et P. Sempronio Tuditano imperium provinciaeque Lucani et Galliae cum suis exercitibus 6 prorogatae : item P. Lentulo, qua vetus provincia in

Sicilia ellet; M. Marcello Syracusae, et qua Hieronis regnum fuiffet : T. Otacilio clallis: Graecia M. Valerio : Sardinia Q. Mucio Scaevolae: Hispa

sive jam statim defendi potest, erit, qua provincia Apuliae est sive adhuc de eo deliberare pla. in vett. edd. infra 40, 19, 9. ubi cet, certe supprimi non oportet. alia vide. (*40, 16, 5.) Neque Et fortaffe' Terentii legiones displicere poterit diversitas con. morbo vel quo alio casu fuerunt structionis provincia Lucani et imminutae, ut Neronem Clau. provincia Galliae. Id enim pas. dium solum respexerit Livi. sim Livius quaesivit, ac quaus, quamquam et consulibus vis occasione captavit. Ita nunsupplementum datum patet ex ciare ipsi, an ad praesidium 36, cap. 5, 5. Gud. ultra pergit, 3, 7. ubi plura vide. Praefero in eas ipsi scriberent sibi. JAC. tamen Gailia, quod videntur GRON. ipse scriberet sibi etiam mutasse, quibus diversus numeFlor. Cant. Lov. 1.4.5. Harlej. rus Lucani et Gallia displicebat; Ber. Gaertn. et Hearnii Oxonien. de quo v. ad 35, 40, 6. ses. ipsi scriberent sibi Lov. 2. et Hav. quod Cl. Crevier. ex Vi. 8.6. Hispaniae P. Cn. Corneliis] ctor. recepit.

Vet. lib. P. et Cn. Corneliis. SIG. 5. 5. Provinciaeque Lucani . Non liquet, quomodo Hispaniae Galliae) Cl. Crevier. legendum prorogatae fuerint Cn. Scipio. conjicit Lucani et Gallia, quo. ni, quem ibi cum imperio fuis. modo Froben. anno 1535. et mul- se non conftat. P. Scipio, cui ti eum secuti ediderunt; pro primo anno hujus belli decreta quo Paris. anno 1573. Lucani fuerat Hispania 21, 17, 1. ab Anet Galliae , ut est in Frobenio nibale in Italiam revocatus Cn. antiquioribus, iterum revoca. fratem cum maxima parte corunt, quod tantum non omnes piarum in Hispaniam misit ibid. Miti tuentur, etiam Flor. a m. €. 32, 3. sine dubio tamquam 1. in quo a m. 2. 'reponitur Lu. legatum. nam eum suis auspiciis sanie ci Gallie. Sed Lov. 1. et Voff. in Hispaniam rem gerere dicit a m. 2. Lucania et Gallia. Si quis in oratione ad milites paullo vulgatum servandum putet, Gal- ante proelium ad Ticinum , liae non casu 'primo, numero bid. c. 40, 3. Ipse deinde anno plurali, sed secundo, numero sequenti in Hispaniam venit, singulari accipiat; provincia au. prorogato post consulatum imtem Gallias eadem forma dictum porio , 33, 23, d. Hinc res ab

« IndietroContinua »