Immagini della pagina
PDF
ePub

drubalis expugnari caftra, quam, si se rursus tres exercitus ac tres duces junxillent, sua defendi : si

19 mul aut, si succefliffet cocptis, recepturum se ad- . flictas res : aut, si pulsus eflct, tamen ultro inferendo arma, contemtum sui demturum.

XXXyill. Ne tamen subita res et nocturnus terror etiam non suae fortunae consilium perturbaret, adloquendos adhortandosque sibi milites ratus, concione advocata ita diseruit: Vel med erga impe- 2 ratores noftros vivos mortuos.que pietas , vel praesens omnium noftrûm, milites , fortuna fidein cuivis facere pot

tantur. V. ad 1, 53, 3. Insuper ac prisca ed. At Pal. 3. paurilla adfectas res emendat cx conje. mutatione, etiam ne suae fortunae ctura Gebhard. ad 22, 14,9. Sed consilium. GEBH. Lipsius e ve. cui bono? Juliin. 4, 5, 2. Dim teri et non suae : cuin legeretur res, quamvis adflictae, nondum jam in Mogunt. etiamnum suae. tamen perditae forent.

Sed veteres scripti et Andreas

aliique editi etiam non suae. Put. Tamen ultro inferendo arma, quoque et Pet. terrorein. Unde contemtum sui d mturum ) Justin. suspicari queas et nocturnus ter. 7, 6. Facillimis quibusque ag- ror metu jam non suae, ne ista in. gressis, quorum victoria et mis terponerent metum incepto,quod litum trepidos animos firmaret, et per se satis erat ambiguum, quia contemtum sibi hostium demeret. non hujus fortunae Romanorum. ubi forte legendum cum Bon. J. FR. GRON. nocturnus terror garsio erit contemtum sui. GEBH. etiam omnes mei, Hearnii Oxon.

Brancal. Latinii, Regius, ac J. 1. Et nocturnus terror etiam Colbert, apud Doujat. ct vett. non suae fortunae consiliun per. edd. pro quo Ascens. anno 1513. turbaret] Ita plerique habent, error subfiituit. Unde Sigonio quidam vero, et in his vetus prius vulgatum revocare necesse cod. et non. Ceterum mclius et. fuit. Error et Terror saepe comjamnum. SABELL. Vet. lib. mutari, vidimus ad 24, 30, 6,

SIG. Eleganter Deinde etiamnum suae fortunae in meo libro nocturnus terror, et consilium primus ex Sabellici enon suae fortunae consilium. Non mendatione in contextum reccenim fortunae illius afflictae vi. pit eadem Ascensii ed, utraque debatur et propemodum despe. alia lectione etiam non suae, at. ratac, ultro aggredi hoftium ca. que et non suae in marginem restra. LIPS. 3. Epist. Quaeit. 7. jecta; quarum priorem praeter Recte haec lectio nocturnus ter. edd. vett. servant etiam omnes ror etiam non suae fortunae con- codd, modo laudati, nisi quod silium in novillimis edd. rece. et non suae supersit in Lovel. 3. pta est, approbata Pall. duobus, et Hay. Cl. jac. Perizonius ad

no

cturnus terror.

est, mibi boc imperiun, uit amplum judicio vestro, ita 3 re ipsa grave ac sollicitum effe. Quo enim tempore ,

nisi metus moerorem obstupefacerct, vix ita compos mei elsem, ut aliqun solatia invenire aegro animo poljem;

cogor vestram omnium vicem (quod difficillimum in lu4 ctu est) unus consulere. et ne tum quidem, ubi, quonain

modo bas reliquias duorum exercituum patriae conser

vare possim, cogitandum eft, avertere animum ab assi5 duo moerore libet. Praesto est enim acerba memoria ,

et Scipiones me ambo dies noctesque curis insomniisque 6 agitant,. et excitant saepe somno ; neu se, neu invictos

[ocr errors]

oram Livii conjicit legendum ad Nason. 12. Her. 80. 4. Met. et jam non suae fortunae consiliun 445. et Corte ad Plinii 2. ep. turbaret, scilicct milites, consi. 1. et ep. 4. lium casu primo accipiens. Paullo ante dubiia res Voff. a m. 1. du. Omnium vicem etc. unus consubia res a m. . quod etiam cst in lere] Sic vulgo scriptum repe. Lovel. I.

rio, scd, librariae fidei ratione

objccta, consolari legendum es$. 2. Fidem cujus facere potest] se, et non consulere, contendeIta alii non pauci legunt. Sed rim. SABELL. Vetus consulere. pro cujus ego cuivis feci. SA. verillime. Aliis luctu et metu BELL. cuivis omnes mei. Mox debilitatis , summa consiliorum pronomen hoc ignorat Florent. ad unum Marcium venerat. At

illud vulgatum , si attendis, ne 5. 3. Ut aliqua solatia invenire Latinum quidem est. LIPS. 3. aegro animo pisem] Pal. 2. adjuo Epift. Quacft. 7. consulere pariter animo. GEBU. J. Fr. Gronov. oranes mei. anno 1665. edidit alia solatia, quod deinde servarunt Jac. Gro. 9. 4. Avertere animum ab assi. novius et Joh. Clericus. Terum duo moerore liber) Malim licet. SiJectio illa ex operarum errore gnificat enim, quae mox narrat, nata videtur, omnes enim codd. non hoc sibi concedere. J. FR. mei, Oxon. Hearnii, et quibus GRON. Voces illae saepius in usus est Crevier. aliqua defen. Mais commutantur. V. ad 5, 34, dunt, quod propterea recte nu- 6. et quae notantur ad Silii 15, perrimi editores revocarunt. Ce. 188. Ita Muretus apud Liv. 31, teroquin alia et aliqua etiam a 9. 3. et Faber 37, 10, 3. peccascribis librariis saepiffime com. tum effe exiftimant: utroque ta. mutata sunt. V. ad 2, 49, 5. 6, loco vulgatum commode 2, 6. c. 15, 10. c. 27, 11. 9, 2), 2. defendi potest. Paullo ante con10, 10, 10. 22, 12, 7. 23, 18, 14.

servare possem, pro possim, Flo33, 38, 9. 31, 23, 3. (* 35, 33, 9. rent. Voß, Lovel. 1. 2.4.5. Har: 37, 36, 4.) Adde N. Heinsium lej. Gaertn. et Hav.

men

per octo annos in bus terris milites suos, commilitones vestros, 11eu rempublicain patiar inultam, et suam disciplinam suaque instituta sequi jubent: et, ut imperiis 7 vivorum nemo obedientior me ano fuerit, ita post mortem suam, quod quaque in re facturos illos fuisse maxime censeamn,

id optimum ducere. Vos quoque velim , 8 inilites , 1100 lamentis lacrimisque tamquam exstinctos prosequi , (vivunt vigent que fama rerum geftarum) sed, quotiescumq!le -obcurret memoria illorum, velut si adbortantes signumque dantes videatis eos, ita proelia inire. Nec alia profecto species, hesterno die oculis 9

f. 6. Invictos per octo annos in 5.8. Vivunt enim vigentque] Malo kis terris milites suos ) V. quae lectionem veterem vivunt enim supra notantur ad c. 36, 14. viventque. LIPS. 3. Epift. Quaest.

7. Pall. tres vivunt vigentque. Vul. Sequi jubent. Et ut imperiis ] gala lectio tula est auctoritate Verum hujus loci sensum peni- priscae ed. GEBH. Omnes scritus sustulit pesima interpunctio, pti vivuit vigentque, omissa con. et Scipionum mandata ad Mar- junctione causali... Ncc putem çium prorsus confudit cum ad. opus efle, ut conjiciamus cum hortationibus Marcii ad milites. Lipsio viventque. J. FR. GRON. Voluit Livius jubent: et ut im- Nullus etiam meorum, praeter u. periis vivorum nemo obedientior me num Ber. nullusque Oxoniensium uno fuerit , ita post mortem suam, Hearnii tu enim agnoscit. Recto quod quaque in re facturos illos autem Gronov. vulgarum adver. fuisse maxime censram, id optimum sus Lipsium defendit. Infra 39, ducere. Repete bic áno ti ūKol. 40, 7. Vivit immo vigetque clo. vov jubent. Quod cum non per quentia ejus. ubi plura vide, vi. viderent faciendum efle, qui pri- vit vigetque male Ilearnii N. mi ita diftinxerunt, infinitum

Ira proelia inire) Lud. Dorle. male cum sequente velim con- ans ad Tac. 2. Ann. p. 300. es junxere. Pergit nunc Marcius conjectura legit inite. Pell'ime. ad milites: Vos quoque velim, mi. Nemo enim, qui ad sensum Lilites , non lamentis lacrimisque vii adtendit, ita legendum ad. tamquam exstinctos prosequi. Eun. firmabit. inire pendet ex prae. dem fere in modum, quod poft cedenti velim. Nihilominus inito ea vidi, Mogunt. editio. Tollit dederunt aberrantes librarii Lo. enim omnem diftinctionem poft vel. 2. Ber. a m. 3. Hafn. Gaertn. milites, et comma ponit ante et Hav. nec non lypographorum vos. JAC. PERIZ. lta non una operae in edd. Mediol. anni 1480. ed. Mog. sed etiam omnes aliae ei 1505. Tarvis, utraque, Veneante Aldum. Perizonii itaquc tis variis, fribus Ascensii, Mog. distinctionem recepi , quod et. aliisque, pro quo demum Aldus iam fecerat Crevier.

inire 'reposuit.

animisque vestris oblata, memorabile illud edidit

proelium: quo documentum dedistis boftibus, 1101 cum 10 Scipionibus exstinctum esse 10mnen Romanum: et, cujus

populi vis atque virtus 12on obruta sit Canniensi clade ,

er omni profecto saevitia fortunne emersuram ese. 11 Nunc, quia tantum ausi eftis sponte vestra, experiri

libet, quantum audeatis duce vestro auctore. non enim besterno die, quum signum receptui dedi sequentibus effuse vobis turbatum bestem, frangere audaciain vestiam,

sed differre in majorem gloriam atque opportunitatem, 12 volui : ut postmodo praeparati incautos, armati inermes,

atque etiam sopitos, per occasionem adgredi poffetis.

Nec bujus occasionis spem, milites, forte temere, sed 13 ex re ipsa conceptam babeo. A vobis quoque profecto

f. 10. Ex omni profecto saevic in tantum poftmodo exuberat , ut tia fortunae emersuram esse) emer. et rem amissam resarciat, ubi et. surum Gaertn. ct quaedam ex iam vulgo polt modum editur. Ta. edd. vett, ut ad populum, non bula aerea apud Gruter. p. 502. ejus vim aut virtutem referatur. col. 2. FRVANTVR. QVAESO. PRIMO. Paullo ante fuit, pro sit, Voff. SACERDOTIORVM. GRÁDV. POST. MO. fuerit Lovel. 1. sint edd. Rom. DO. CVM. ANXIS. PKOMOTVRI. DIanni 1472. ac Pacm.

GNITATIS. SVAE. INCREMENTA. Ita

etiam propemodo supra habuimus S. 11. Nunc , qui tantum ausi 24, 20, in. Mor per occasiones eftis] Put. Vol. Gud. Mur. quia Florent. Voff. Lovel. 1. 2. 4. et tantum. J. FR. GRON. Non-ali- Hav. Sed v. ad 5, 26, 9. ter etiam Florent. Lovel. 2.4.5. Harlej. Ber. Gaertn. Hav. Hear. I. 14. At id, quod, ne timeatur, nii L. 1. cdd. Rom. princeps, fortuna facit, minime turi sint Rom. anni 1472, ac Parm. quod homines] Quidam emendarunt ad in contextum admisi.

id: et sunt pro sint , sed nibilo

clariore facto sensu. Tum quae Q. 12. Ut postmodum praeparati sequuntur verba, minus incautos] Optimi post modo. J. FR. obscura sunt. Quae ideo admo. GRON. Ita nunc etiam Voff. ct nemus, ut exemplaria vctufta eo paslím codd. modo hic, modo diligentius inspiciantur. GLAR. alius, plerumque vero optimi, Vet" lib. minime cauri sunt homiexhibent. V. ad 2, 24, 5. c. 43, nes, id est, non cavent homines 8. 3, 41, 5. 4, 7, 6. 6, 30, 3. 26, ea pericula, quae fortunae he. 29, 3. 28, 19, 12. et 29, 1, 6. Ita neficio non videntur timenda. ctiam optimus cod. Sangerm. - SIG. Pal. 2. minime cauti sunt exhibet apud Colum. 1, 8. Nec homines. quod interprctatur Si.

non

si quis quaerat, quonan modo pauci a multis, victi a victoribus caftra tutati sitis; nihil aliud respondentis , quam id ipsum timentes vos omnia et operibus firmata babuise, et ipsos paratos instructosque fuisse. Et ita 14 se res babet, ad id, quod , 12e timeatur , fortuna facit , minime tuti sunt bomines : quia, quod neglexeris, incautum atque apertum babeus. Nibil omnium nunc 15 minus metuunt botes, quam na obsesi modo ipsi atque obpugnati caftra sua ultro obpuguemus. Audeamus, quod credi non potest ausuros nos. eo ipso, quod difficillimum videtur, facillimum erit. Tertia vigilia no- 16 ctis silenti agmine ducain vos. exploratum baben, non vigiliarum ordinem, non stationes juftas esse. in portis auditus et primus inpetus caftra ceperit. tum

Clamor 17

gonius. Sed Tò cauti interpreta. $. 15. Eo ipso, quod difficilli. mentum est tov tuti, GEBII.cauri mum videtur, facillimum erit ] etiam duo Hearniani. Livius 24, Put. facilius prat. Scribe faci. 32, 3. Ad propius praesentiusque lius erit. J. FR. GRON. facilius malum cauriores esse. Tibullus erit Florent. et Cant. Menti ta1, 10, 46.

men Marcii, ut milites co ala. Non poteram ad laqueos cautior criores reddat, magis conveni.

re videtur facillimum. esse tuos. Curtius 8, 4, 24. Inter obsequia §. 16. Non stationes juflas effe fortunae , adversus quae non satis Ex hoc et aliis locis Livii Sche. casta mortalitas est. Tamen non lius ad Polyb. c. 2. adversus Lisentio cum Sigonio, ne, si le. psium oliendit, lationes etiam gas cauti, bis idem dicalur, non nocturnas fuisse. Adde Liv. 10, sunt cauti, quia negligentes et 32. et 33. DUKER. incauti. 36, 32, 6. Til din m tu. tam ad omnes icius video esse. DUK. V. 17. Inter torpidos somno) in. Lectionem, quae ad initium ad. 117 tot torpidos lon. Lovel. 1. 2. notationis Glareani visitur, in 4. 5. Harlej. Ber Hearnii L. 1. ulla editione mihi obviam fuis. D. et edd. ante Aldum. inter tot se non memini. Sed omnes eae torpentes Gaertn. inter rot rrepi. exhibent, ut nunc vulgatur. mi. dos' Hav. Supra 7, 36, 3. Torpi. nime uti sunt homines legunt Flo- dos somno insuper pavore exani. rent. a m. 1. Voff. Lovel. 1. 4. mat. ubi vide. Harlej. et Gaerin. minime cauti Sunt homines Lovel. 2.5. et Hcar- s. 18. In rebus asperis et te. nji L. 1. ac D. Sed recte viri nuibus fortissima quaeque consilia docti a Sigonio dissenserunt. rutissima sunt] Voccs tenuibus

!

« IndietroContinua »