Immagini della pagina
PDF
ePub

ferri signa jubet. Inftruenti exercitum decem ef- 2 fusis equis advolant ex hoftium acie Numidae, nunciantes, populares suos, primum ea seditione motos, qua trecenti ex numero suo concellerint Heracleam , dein quod praefectum suum ab obtrectan-3 tibus ducibus gloriae ejus, sub ipsam certaminis diem, ablegatum videant, quieturos in pugna. Gens fallax promilli fidem praeftitit. itaque et Ro- 4 manis crevit animus, nuncio celeri per ordines millo, destitutum ab equite hostem esse, quem maxime timuerant: et territi hoftes, praeterquam

5 quod maxima parte virium suarum non juvabantur, timore etiam incuso, ne ab suo et ipsi equite

valle, idoneis antea exemplis 4, 2. et fides promissi eodem lib. probatum oportuillet. In Pai. 1. c. 19, 2. Etiain gens fallax, ut secunda syllaba per errorem li. eodem lib. c. 41, 20. ratio haud brarii erat repetita.

fallax. 30, 12, 19. Reputare secum

ipse, quemadmodum proinissi fi. G. 2. Ad inftruentem exercitum dem praeftaret. JAC. GRON. Di. decem effusis) Pall. tres Instruente fiinctio, a Gronovio recte reexercitum. Vet. ed. quoque Ad pudiata, primum exftitit in ed. exclusit. GEBH. Put. Pét. tres Francof. anni 1588. Priores, Pall. Voll. omissa praepositione quemadmodum Gronovius cen. Inftruente exercitum.Lege Inftruen- suit, interpungunt. ti exercitum. ut pendeat ab 205 nunciantes. J. FR. GRON. Simi

Nuncio celeri per ordinem misso] liter legunt Florent. Lovel. 2.4.

Lego ordines. 'T. FABER. Sic 5. Harlej. Ber. a m. 2. Gaertn. quidem et scripti. Verius ordiHav. et Ilearnii Oxon. Inftruen

nes. J. FR. GRON. Doujatius tem exercitum, similiter omilla vulgatum ita intelligi posle opi. praepositionc, edd. priocipes.

natur, nuncium ad omnes coAd instruentem primus dedit A: pias ordinatim millum elle. Cui scens. anno 1513. Mox ex hoftium ho vero virorum doctorum con

judicium suum non invideo. Pro. agmine, pro acie , Ber..

jecturam per ordines, quam 9. 4. Gens fallax promissi, fidem ordines nempe militum, in quos

mant Lovel. 5. et pauci alii. per praeftitit) Delendam putavi diltinctionem, qua tò promissi a voce

in aciem progresi a ducibus con. fidem discerpebatur, quae mihi gesti erant, 10, 27, 8. Lupo data videntur conjungi debere, quum confixere. et passim alibi.

inter ordines via, cervam Galli promissi fidem praeftare idem sit, quod promissum praeftare 26, s. 5. Quod maxima parte viriurn

fir

6 obpugnarentur. Itaque haud magni certaminis fuit. primus clamor atque inpetus rem decrevit. Nu. midae, quum in concursu quieti stetillent in cor

nibus, ut terga dantes suos viderunt , fugae tan7 tum parumper comites facti, postquam omnes Agri

gentum trepido agmine petentes viderunt, ipsi metu obsidionis pasim in civitates proximas dilapsi. Multa millia hominum caesa captaque, et octo ele8 phanti. Haec ultima in Sicilia Marcelli pugna fuit. victor inde Syracusas rediit. Jam ferme in exitu

annus

suarum non juvabantur] Compa. nus interpolatum fuit, ut per Cor. ret in Pal. i. quod quia maxima nelium populus Romanus literas parte virium suarum. reliquis au. Vos. Lovel. 1. 2. 4. 5. Harlej. iem quod quia m. GEBÉ. quod Gaertn. et Hav. Saepissime pr. quia maxima parte Florent. Voll. sive praetor et P. R. id est popuLovel. 2. Harlej. Gaertn. et edd. lus Romanus , commutantur a li. ante Ascens. anni 1513. quod a brariis, compendia vocum non maxima parte Lovel. 4. quod e adsecutis. V. ad 31, 10, 4. maxima parte Ber. a m. 1.

I. 10. Fulvius ad Capuam ma. Ne ab suo ipsi equite obpugna- neret] ad Capuam veniret Vol. rentur] Vet. lib. ne ab suo et ipsi. ad Capuam veniret atque maneret SIG. Pariter omnes mei, nisi Harlej. ad Capuam veniret manequod voculam et omittant Ber. retque Hafn. ad Capuan veniret a m, 1. et Gaertn. ejusque loco ibique maneret Voff. Lovel. 1. 2. etiam praeferat Lovel. 5.

4. 5. Ber. Rec. Gaertn. Hav.

Hearnii L. 1. N. et editi ante V. 6. Itaque haud magna vis Aldum. certaminis fuit) Put. Pet. melior: Itaque haud magni certaminis fuit. S. 11. Consules Claudius crea. Recte: nam intelligitur tó res vit Cn. Fulvium Centumalum ef

: . mor atque impetus rem decrevit. De bam] Omnes Livii codices abse qua ellipsi inferius. 26, 5, 14. que numero Centumalum ponunt, Nec magni certaminis rem fore. ut sit alius ab co, qui consul J. FR. GRON. haud magni cer. fuit anno ab urbe condita 1ɔXIV. raminis etiam Florent.

Sulpitium vero hunc quidam Ser.

vilium , quidam Galbam cogno. J. 8. Ut P. Cornelius praetor li. minant, Q. filium. Galba certe kras Capuam ad consules mitte. ab initio libri sequentis dicitur, ret) ut prae. Cornelius populus Ro. GLAR. Centumalum ex lapid. manus literas Florent. in quo Capit. SIG. Pal. 1. P. Sulpiiiurn manu recenti populusque Roma. Servilium 'G. F. Galbam.

sec.

annus erat. itaque senatus Romae decrevit, ut P. Cornelius praetor literas Capuam ad consules mitteret; dum Hannibal procul abesset , nec ulla ma. 9 gni discriminis res ad Capuam gereretur, alter eorum, si ita videretur , ad magistratus subrogandos Romam veniret. Literis acceptis, inter se consu- 10 les

compararunt, ut Claudius comitia perficeret, Fulvius ad Capuam maneret. Consules Claudius 11 creavit Cn. Fulvium Centumalum et P. Sulpicium Servii filium Galbam, qui nullum antea curulem magiftratum geffiffet. Praetores deinde creati, L. Cor. 13

P. Sulpitium Servilium, C. Fule recensent creati Cornelius Cetegus, vium Galbam. In tertio omillum C. Sulpicius, Piso. At tert. P. Cor. est Servii filium. Prisca denique wlius Cethegus, G. Sulpitius Piso, ed. P. Sulpitium Servilium Quintie L. Lentulus. Prima editionum filiuin Galbam. GEBH. Centuma. creati Lentulus, Cornelius Cete. lum, pro Centimalum, Sigonius. gus, C. Sulpirius Piso. GEBH. V. ad 34, 43, 6. Tum P. Sulpi. creati Cornelius Cethegus C. Sul. cium Servilium G. filium Galbam picius Piso Florent. Vol. Lovel. Vol. Lovel. 4. et Harlej. P. Sul. 1. 3. 4. 5. Harlej. Hav. et Hearnii picium Servilium Q. F. Galbam N. creati Lentulus Cornelius Ceo Gaertn. Hearnii N. et edd. vett. thegus , C. Sulpicius Piso Ber. et Neque aliter Ber. nisi quod al. edd. principes. Neque aliter timam vocem Galbam ignoret. Gaertn. nisi quod creati Corse. P. Sulpicium Servilium Q. Galbae lius Lentulus alio ordine prae. F. Lovel. 5. P. Sulpicium Servi- ferat. creati Cornelius Cetegus G. lium Q. Fabium Galbam Lovel. 3. Sulpitius Piso Hearnii D. creati P. Sulpicium Serviliun Galbam c. Cethegus C. Sulpitius Piso a. Lovel. l. et Hav. P. Servilium jusdem L. 1. creati L. Cornelius Galbam Hearnii L. 1. P. Sulpi. Lentulus , Cerkegus, C. Sulpicius, cium Serg. filium Galbam Florent. Piso ed. Mog. Id quod ad initium Vulgatum, quod primum anno scholii Sigonii adscriptum est, 1535. Frobenius exhibuit, re- deinde Aldus dedit. ctum est. Servius et Servilius sac. pe in Mitis commutantur. V. ad I. 13. Pisoni jurisdictio urbana, Epit. Liv. 73.

Sulpicio Gallia, Cothego Apulia)

Emendo Sulpicio Apulia, Cerkego 9. 12. Creati L. Cornelius Lena Sicilia. Hic est enim M. Corne. tulus, Cornelius Cethegus, C. Sul. lius Cethegus, de quo poft ait picias, C. Calpurnius Piso] Vet. [16, 31, 13.j Id enim M. Cornelia lib. N. Cornelius Cethegæs. Sic mandatum , ut, ubi ei videretur, enim pof Livius. Sic tabulae Ca. urbem eis agrumque in Sicilia asa pitolinae in consulatu ejus. SIG. signaret. Et poli: Inter has diffi, Pall, duo tantum tres practores sultates M. Cornelius praetor. Item Liv. Tom. VIII.

P

nelius Lentulus, M. Cornelius Cethegus, C. Sulpicius,

(c. 28, 10.) Ex Sicilia exercitus , a scriptis auxilii. Put. Prpio Si. cui M. Cornelius praeesset , ubi ciliu. 'Pet. aliter, Pisoni jurisdi. consul in provinciam venisset, di. ctio urbana, Pupiu urba Sicilia. mitti jussus. Quibus ex locis alter, M. Sulpicio urbina Sicilia, satis probatur, Siciliam Corne. Voff. urbana Sulpitio urbana Si. lio Cethego, non Apuliam, ob. cilin, Cethego Apulia, Lentulo tigisse. Neque vero procedit, quod Sardinia evenit. Et similia mon. Glareanus affert, [ad -26, 21.) ftra alii. J. FR. GRON. Ita qui. hunc elle P. Cornelium Lentulum, dem Livius. At vero Sigonius qui propractor in Sicilia esset. Sulpicio Apuliam tribuit ct hic, Nam Sicilia per hacc tèmpora et seq. lib. c. 1, 9. quum tamen duplex provincia crat. 4. „ Idem vel unicus ille locus sufficere

dicit Glareanus lib. sequente. poluerit ad virum diligentilli»4. Una, quae vetus provincia mum ab hac sententia revocan. erat, quam P. Cornelius in prae. dum. Non modo enim Sulpicio tura sortitus fuerat , altera, qua illic dicuntur decretae eae le. regnum Hieronis patebat, quam gioncs, quas P. Cornelius Lon. post M. Marcellum M. hic Cor. tulus tribus ante annis proronelius Cethegus obtinuit. Itaque gato semper imperio in Sicilia lib. sequente (c. 1, 9.) de Sul. habuerat; sed quas insuper, picio ubi loquitur, ita emendo: quod vel ex verbis proxime prac. C. Sulpicio , cui Apulia evenerat. cedentibus colligere potuiffet , SIG. Verba haec mutila et om. ei Sicilia in Italiam reducere nino corrupta efle, cuilibet se. non licebat ante hujus belli fi. quentis libri historiam diligen. nem. Unde additur ei etiam suptius legenti conftabit. Non enim plementum ejus generis militum, M. Cethego Apulia, scd Sicilia cui senatus cundem, quem Can. evenit, ut non uno loco postea nensibus , finem statuerat mili. demonstrat Livius. Apulia autem tiae. Legiones P. Cornelii fuiffe eodem tefte consulum sors fuit, Cannensis exercitus reliquias, non C. Sulpicii, vel alterius prae. easque in Siciliam relegatas esse , toris. At in aliis exemplaribus ne ante finem Punici belli in Italiam Gallia Sulpicio attribuitur non reportarentur, multis docet Li. minus malo. Livius enim Gal. vius supra c. 5. 6. 7. Mansere liam P. Sempronio prorogatam etiam ibi et hoc et sequentibus fuiffe affirmat, sicut poftea con- annis I. 26, 28. etc. Immo donec stabit. Reftat igitur peregrina a P. Scipione in Africam transsors C. Sulpicio, licet ejus nulla portarentur, ut ignominiosam fiat mentio in Livianis exemplari. illic militiam finirent 29, 34, 11. bus, et Apulia superabundet hoc Neque tantum Cannenses milie loco. Quare , ut Livianae hifto. tes , sed et hoc ipsum supple. riae congruant haec verba , sic mentum de exercitu Cn, Fulvii corrigenda elle existimo : Pisoni praetoris, quod Sigonius Sul. jurisdictio urbana, peregrina Sul. picio in Apuliam decretum male picio, Sicilia Cethego, Lentulo cxiftimat ad 26, 1, 9. itidem in Sardinia evenit. PIGH. in Ann. Siciliam tam trifti conditione ad ann. DilII. P: 181. Inverso esse relegatum scire poterat er ordine Sigonius legit Sulpicio A. cap. seq. et 27, 7, 12. Ingentem pulia, Ceihego Sicilia, pro cor. ergo hunc viri magni lapsum, rigendi suo immoderato pruritu. dum legiones Cannenses' nunc GÉBH. Locus fractus, cui nihil in Apuliam ad practorem mi

C. Calpurnius Piso. Pisoni jurisdictio urbana, Sulo 13

sas credit, animadvertise reor damus, obtigisse Sulpicio Sici. Pighium. Circumspectior 'sane liam, cam nempe, quam P. Cor. est, quando illis Cethegum et nelius Lentulus praetor ante haSiciliae praefuille erillimat in buerat. Divisa enim fuit in duas Faltis ad annum DILII. Ut enim provincias ab anno DxXIV. ad hic ejicit Apuliam, et Cethego Delvi, quo P. Scipio in Afritribuit Siciliam, ac Sulpicio e- cam trajecit. Anno DXIIVI misvenile comminiscitur peregrinam sus in eam P. Cornelius practor, jarisdictionem ; sic 26, 1, 9. legit et exorto bello Syracusano M. Cethego, cui Sicilia even rat. Sed, Marcellus consul.

Hinc anno ut practeream, haec omnia eum DXXXVII. prorogata imperia proaeque ac Sigonium audere sine i vinciaeque', M. Claudio Sicilias cauffa adversus velt. codd. con finibus iis, quibus regnum Hierosensum,

, neque verum est, Ce. nis fuisset, Lentulo propractori thegum Cannensem babuifl'e ex- provinciu vetus, ut est 24, 44, 4. ercitum, sed eum, quem Mar. Sic 35, 3, 6. de anno DIXXVIII. U. cellus in Sicilia reliquit. Patet terque hoc anno decellit, quo id er 26, 28, 10. Ex Sicilia , in. simul Siciliam obtinuere C. Sul. quit, exercitus, cui M. Cornelius. picius et primo Marcellus; dein, (is Cetbegus) praeesset, dimitti poliquam ille Romam rediit, Cejussus. L. Cincio praetori ad obri. thegus. Hos exceperunt sequenti nendam Sicilium Cannenses milic anno L. Cincius Alimentus prac. tes dati, duarum inftar legionum. tor et M. Valerius Laevinus conEod. cap. paulo post dimislum sul, aliique deinceps. Succellista bunc exercitum M. Claudii Mar- vero P. Cornelio C. Sulpicium celli fuisse declaratur. At quo. conftat ex 36, 1, 9; ubi iftius le. modo igitur, dicent, evadis binc, giones accepiffe dicitur, quem. cum in sequente libro saepius admodum et L. Cornelio in Sar. Cethegi in Sicilia, nunquam in dinia datae sunt, quibus 9. Mu. Apulia, fiat mentio, ut nec Sul. cius decesor ejus praefuerat. picii in Sicilia ? Ego vero cer. Neque ab bac sententia dimovere ium ele exiftimo, Sulpicio ne. quem debebat, quod numquam que evenisse Apuliam, quam pri. deinde nominatur in Siciliae mo Cethegus, dein consules ha. rebus narrandis, quae hoc anbuerunt, neque peregrinam ju. no Livium non valde occupave. risdictionem, quae, quoniam a runt, cum neque in ulla alia pro. Livio in hac sortitione non ex. vincia vel reipublicae parte e, primitur, haud dubie conjun. jus mentio occurrat. Immo vel cta fuit cum urbana, quod sae. ex eo ipso certum est mihi, fuille pillime in hoc bello contigit, in vetere illa Siciliae provincia, ut superiore anno 15, 3, 1. ct se. in qua neque superioribus tri. quente anno, quo tres praetores bus annis ullam rem a P. Len. in provincias exicre, quartus tulo geftam refert auctor, et haud dubie utramque jurisdictio. quam quietam plane fuifle satis nom simul habuit. Sic 27, 36, ostendunt verba Cannensium mi. 21. C. Hoftilio urbana evenit , ad. litum ad Marcellum 35,6, 17. ubi dira et peregrina. Qujn ct pere- queruntur, se non solum a patria, grina sors, sicuti hic, prorsus sed ab hofte etiam relegaros in ero omittitur 28, 38, 13. 30, 1, 9. et silium , ubi nulla spis, nulla oc97, 9. et 40, 5. ac alibi. Relatcasio abolendae ignominiae sit. Cla. ergo, ut vulgatae lectioni cre

morem pugnaniium exaudire resi.

« IndietroContinua »