Immagini della pagina
PDF
ePub

quam expugnallent. Ea tum cura maxime intentos 3 habebat Romanos: non ab ira tantum, quae in nullam umquam civitatem justior fuit, quam quod urbs 4 tam nobilis ac potens, sicut defectione sua traxerat aliquot populos, ita recepta inclinatura rarsus animos videbatur ad veteris imperii respectum. Et praetoribus prioris anni, M. Junio in Etruria , 5 P. Sempronio in Gallia, cum binis legionibus,

Vol. Lovel. 1. 2. 4. et Ber. cum fidiae auditi sunt. 36, 24, 7. Opa edd. Rom. anni 1471. ac Parm. piduin diripuerunt, non tam ab

ira nec ab odio, quum ut ctc. J. 3. Non tam ob iram ) Liber 37, 43, 11. Ab ira graviorem edi. manusc. non ab ira tantum. Opti. derunt caedem. 39, 49, 5. Cognitum. me. LIPS. 3. Ep. Quaest. 16. que primum a vírecundia memoriaTales sunt ifae apud Livium lo. que meritorum adtolluny. V. Gro. cutiones 30, (13, 14.) Neque pru. nov. ad 26, 49, 8. et ad Senec. dentiorem, neque conftantiorem Ma. 1. de Clem. 30. Saepiffime ab sanissam, quam Syphacom, esse, et ob er interpretis expositione etiam ab juventa incautiorem. MOD. in Mais commutantur. V. ad 1, Pall. 1. ac 2. non ab ira tantum. 34, 3. 4, 17, 6. c. 31, 9. c. 44, tert. non ob iram tamen. prisca 11. 6, 47, 11. 6, 1, 3. c. 3, 8. ed. non ob iram tantum. GEBH. 37, 28, 6. 28, 5, 4. 30, 13, 19. c. Fere omnes non ab ira tantum. 16, 2. c. 36, 9. et alibi. tantum, Vulgo non tam ob iram. Dupli. quam servant etiam edd. usque citer in parva re imperiti fue. ad Ascensianam anni 1513. De runt vulgatae architecti. primum ea locutione v. supra ad 3, 63, quod ex tot Livii locis genus il. 3. Gronov. Diatr. Stat. c. 57. lud loquendi, annolatum Lipsio, et Crevier. ad hunc loc. non observaverunt ; dein quod putarunt, absurde 193 ranrum re- J. 5. Et praetoribus prioris anni, spondere zo quam pro quantum. M. Junio in Etruria, P. Semproí Posterius vindicavimus ét Statii nio in Gallia ) Pall. tres Et prio. epicedio in patrem (vers. 212.] ris anni praetoribus, M. junio -- nec enim mihi sidera binis legionibus, quas habuerant,

Etruria, P. Sempronio Gallia cum Aequora que et terras, quam vos

prorogatum est imperiun. GEBU. debere parenti.

Etiam Cn. Fulvius et C. Clau.

dius Nero priore anno praetoJ. FR. GRON. non ab ira tantum res fuerant 25, 2, 5. De Fulvio Florent. et omnes reliqui, qui. nihil dicit ideo fortafo, quod bus utor, codd. Locutionis hu- is mos ob rem superioro anno jus exempla e. ad 14,30, 1. Adde male gelam damnatus est c. 3. 37, 17, 6. Avidior eriam certami. et seqq. Neroni, itidem ut Ju. nis erat quum a spe, quam suco nio et Sempronio, prorogatum cessus rerum augebar, tum quod fuisse imperium, eumquc una ete. 30, 36, 9. Minore cum mise- cum proconsulibus in obsidioTicordiæ ab recensi memoria por. ne Capuae, ad quam ab iis ae.

tantum

6 quas habuerant, prorogatum est imperium. pro

rogatum et M. Marcello, ut pro consule in Sici

lia reliqua belli perficeret eo exercitu , quem 7 haberet. si supplemento opus esset, suppleret de

legionibus, quibus P. Cornelius propractor in 8 Sicilia praeesset: dum ne quem militem legeret

eo numero , quibus senatus millionem redi. 9 tumque in patriam negaffet ante belli finem. C.

Sulpicio, cui Sicilia evenerat, duae legiones , quas P. Cornelius habuiflet, decretae: plementum de exercitu Cn. Fulvii, qui priore

ex

et sup

citus erat, 25, 33. manere jus. fra teftatur ad 38, 37, 1. ubi ta. sum, et Capua capta in Hispa. men divisis vocibus pro consule niam millum, constat ex c. 5. et legendum putabat. V. etiam ad 8. et 17. Hoc quoque est exem. 23, 30, 19. reliqua belli ut 9, 16, plum moris Livii, quem obser- 1. Convenit jam inde per consules vavit Perizon. ad 25,41, 13. Ce. reliqua belli perfecta. v. ad 37, terum P. Sempronius non anno 58, 8. Ta in Sicilia omisit Hearpriore, id est anno U. 19XLI. sed nii N. 19XL. praetor fuerat, et tamen nunc praetor vocatur. V. ad 23, 1. 7. Quibus P. Cornelius pro40, 1. DUK. Et prioris anni prae. praetor in Sicilia praeesset) P. Lertoribus Lóvel. 2. 3. 4. 5. Harlej. tulus praetor Siciliae,, qua veBer. "Gaertn. Hav. et quaedam tus regio erat, ab initio prioris ex vett. edd. Prioris anni praeto- libri c. 3, 6. ) dicitur. Hic P. ribus Hearnii L. 1. et, tefte Hear. Cornelius. Nisi, quod exiltimo, nio, ed. Rom. princeps. Mor idem P. Cornelius Lentulus fue. bis praepositio in deficit in Flo. rit, ut L. Cornelius Lentulus hurent. Cant. Vol. Lovel. 1. 2. 3. jus anni practor in Sardinia. At 4. Harlej. Ber. Hav. et cad. an. P. Cornelius Sylla praetor ur. tiquis. M. J::rio Etruria, P. Sem- banus prioris fuit anni. Fuisent pronio Gallia evenit. Prorogatum ergo priore anno quatuor P. Cor. imperium M. Marcello se in L. nelii in magistratu, Sylla prae.. et ed. Rom. principe invenile, tor urbanus, Lentulus Siciliae, Hearne teftatur.

Scipio Hispaniae imperator cum

Cn. fratre, ambo ibi occisi, et 9. 6. Ut proconsul in Sicilia re. Scipio P. filius aedilis curulis, liquias belli perficeret Vet. lib. cum ei ad petendum nondum le. pro consule. SIG. Put. ut procon- gitima aetas esset. GLAR. sule in Sicilia reliqua belli per.

ficeret. J. FR. GRON. Non aliter I. 9. C. Sulpicio, cui Sicilia eveest etiam in Florent. Eamdem nerats Lego Apulia, cum ob eas lectionem etiam in Pet. meliori, rationcs , quas priore libro lc. et Men. superfuille, Gronov. in. ult. J. 13.] 'attuli, tum quia LiHuic 10

anno in Apulia foede caesus fugatusque erat. generi militum senatus eumdem, quem Cannensibus, finem statuerat militiae : additum etiam utro. rumque ignominiae est, ne in oppidis hibernarent, neve hiberna propius ullam urbem decem millibus passuum aedificarent. L. Cornelio in Sardinia duae nu legiones datae, quibus Q. Mucius praefuerat. supplementum, si opus esset, consules scribere julli. T. Otacilio et M. Valerio Siciliae Graeciaeque ora 12 cum legionibus classibusque, quibus praeerant, decretae. Quinquaginta Graeci cum legione una,

vius subdit hoc loco : Huic sup. 1. quibus Minutius praefuerat Lo. plementum de exercitu Cn. Fulvii, vel. 3. et plurcs edd. antt. cum qui priore anno in Apulia foede Hearnii N. quibus : Minutius caesus fugatusque erat, decretum. praefuerat Ber. et ed. Rom. prin. SIG. Pal. 2. et vet. ed. praefe- ceps. V. ad 23, 24, 4. runt C. Pupio, cui Sicilia. GEBH. C. Pupio etiam Florent. Vol. a 8. 12. Siciliae Graeciaeque ora m. 1. Lovel. quinque, Harlej. cum legionibus classibusque, qui. Ber. Gaertn. Hav. et edd. antt. bus pracerant, decretae] decretae Pighius in Ann. ad ann. 1.xlII. habent omnia, quae ego vide. P: 182. legebat Cethego, cui Si. rim, exemplaria. at decreta le. cilia. Sed et Sigonii et Pighii gendum puto, quia ora praeces. conjecturas refellit, ac vulga. sit. GLAR. decreta est a Glarea. tum vindicat Jac. Perizon. ad no, quamvis ante illum omncs 25, 41, 13.

haberent decretae: id quod Pu

tean. etiam et nostri servant scri. Qui priore anno in Apulia foe- pti. Nec mutandum est: intelli. de caesus fugatusque erat) Provo. gitur enim provinciae. J.FR.GRO. cabulum qui non ad Fulvium, NOV. decreta soli ex mcis Lovel. sed ad ejus exercitum referen- 3. et 5. Reliqui cum Hearnii dum est. id non videns Douja. L. 1. et N. decretae. Paullo ante tius male Fulvii exercitum cac. Otacilii praenomen T. neglegunt

ipsum fusum fugatum. Voff. Lovel. quinque, Harlej. que dicit; vel caesus generaliter Ber. Gaertn. Ilav. Hearnii L. i. accipit pro male habito aut vi. N. et edd. ante Aldum. cto. Mor J. seq. vos kiberna ex. sulat a Vol. et Lovel. i.

9. 13. Tribus et viginti legioni

bus) tribus et triginta , vel iribus I. 11. Quibus R. Mucius prae. et XXX Vos. Lovel. quinque, fuerat) quibusq; Mucius praefue- Harlej. Ber. Rec. Gaertn. Havi rat Von. et Lovel. 2. v. ad 23, Hearnii Oxon. et cdd. Aldo prio. 31, 7: quibus Mutius praefuerat res. Mox terra marique geftum Lovel, i. Gaertn. et Hearnii L. Vol. Lovel. 1. et Harlej, terra

sum ,

centum Siculi cum duabus legionibus habebant na13 ves. Tribus et viginti legionibus Romanis eo anno bellum terra marique est gestum.

II. Principio ejus anni quum de literis L. Marcii referretur, res gestae magnificae senatui visae: titulus honoris (quod, imperio non populi juslu, non ex auctoritate Patrum dato, Propraetor senatui, scripserat) magnam partem hominum obfendebat. 2 Rem mali exempli elle, imperatores legi ab exercitibus: et sollemne auspicatorum comitiorum in

caftra et provincias, procul ab legibus magistrati3 busque, ad militarem temeritatem transferri. et,

quum quidam referendum ad senatum censerent, melius visum differri eam consultationem , donec

proficiscerentur equites, qui ab Marcio literas ad4 tulerant. Rescribi de frumento et vestimentis exerci.

marique bellum geftum Ber. terra chius in Respons, ad binas Si. marique bellum geftum est edd. gonii reprehensiones p. 794: antt.

et in Refut. ad pofter. Sigonii S. !: Propraetor sendtui, scri- disput. 6. 35. tom. 1. Thes. an. pserat? Vet. lib. pro praetore. tiq. Rom. DUKER. SIG. Ita et Florent. Harl. Gaertn. s. 3. Referendum ad senatum ] et Hav. quomodo etiam quidam V. Gronov. 1. Obs. 23. DUK. codd. Valerii Max. eamdem hi. loriam referentis praeferunt 2,

5. 4. Utramque rem eam curae 7, 15. ubi v. Torren. pro P. R. fore senatui) Pall. tres, eam um senatui Acarnii L. 1. pro populo tramque rem. GEBH. Transpo. Romano senasui Cant. v. ad 3., nunt voces Put. et Voff. tres Pall. 10, 4.

eam utramque rem curae fore. J.

FR.GRON.Similiter omnes Hear. s. 2. Sollemne auspicatorum co- nii Oron. et, excepto Ber. om. mitiorum) Id est, splenne in. ftitutum, quo comitia auspi. cio Gaertn. et Hearnii L. 1. ac

nes mei. Mox propraetore L. Mar. cato habebantur. Est substantivum, ut alias. SIG. Hoc vel. a.

enim D. propractori Ro. L. Marcio Lo. de comitiis curiatis intelligen. dum, et etiam iis, qui ex pri. No id ipsum, quod consultationi vatis ad bella mittebantur, ne. reliquerant , pro praejudicato fer. ccssariam fuisse legem curiatam, rent) Put. Men. Vor.ferret, nem. & hoc loco ofendi putat Gru. pc ipse L. Marcius. Ut praemium

tus placuit: eam utramque rem curae fore sena ui, adscribi autem, Propraetori L. Marcio, non placuit: ne id ipsum, quod consultationi reliquerant, pro praejudicato ferret. Dimillis equitibus, de nulla re prius con- 5 sules retulerunt, omniumque in unum sententiae congruebant, agendum cum tribunis plebis effe, primo quoque tempore ad plebem ferrent, quem cum imperio mitti placeret in Hispaniam ad eum exercitum, cui Cn. Scipio imperator praefuisset. Ea 6

cum tribunis acta promulgataque est. Sed aliud certamen occupaverat animos. C. Sempro-7 nius Blaesus die dicta Cn. Fulvium, ob exercitum in Apulia amillum, in concionibus vexabat: multos imperatores temeritate atque inscientia exercitum in locum praecipitem perduxisse dictitans: neminem, praeter 8 Cn. Fulvium, ante conrupiffe omnibus vitiis legiones

res

m,

ferro. Cic. pro Quinctio (31.) s. 7. C. Sempronius Blosus) Hie Ne per te (Sex. Naevius ) forat, libro 7. hujus belli non ita longe quo minus, quae existimatio P. ab initio ic. 6, 1.) Cn. SemproQuinctium usque ad senectutem per- nius nominatur in plerisque ex. duxit, eadem usque ad rogum prose- emplaribus, ubi a Q. Fulvio quatur. J. FR. GRON.

ferret et. dictatore in Hetruriam mittitur. iam Florent. Harlej. Gaertn. et GLAR. Blaesus lap. Capitol. et Hearnii L. 1. atque N. De locu. Gracci. SIG. V. ad 22, 31, 5. tione ferre praemium, munus v. Broekh. ad Tibull. 1, 1, 24. et

Ob exercitum in Apulia amisa Cortium ad Porcii Latr. declam.

sum ) Priore anno l. 25, [20, et in Sallult. e. 26. foret Ber.

scq.) SIGON. 2. Hafn, et Hay.

Multa imperatorem temeritate §. 5. Cui Cn. Scipio imperator Andreas, et traduces ejus cum

atque inscitia ) Pet. Men. Voff. praefuilfo]To imperator remissum est a Pall. 3. GEBH. V. ad 25,

Aldina imperatoris. Put. multo 3, 6. et Jac. Gronov. ad 24, 24, bis initium concionis tribuniciac

imperatores. Nimirum ab his ver. 1. DUK. Vox imperator non adparet etiam in Harlej. imperator procedit, scribendumque, mul. fuisset legit Lovel. 3.

inscitia exercitum in locum praeci. f. 6. Ea res cum tribunis acta] pisem perduxisse dictitans: neminen Pall. tres. Ea res acta cum tribue praeter Cn. Fulvium ante corrupisse nis. GEBH.

omnibus vitiis legiones suas, quais

« IndietroContinua »