Immagini della pagina
PDF
ePub

suns, quam proderet. itaque vere dici posse, prius eos perisse, quam viderent bostem; nec ab Hannibale , sed 9 ab imperatore suo, victos elle. Neminem, quum suf

fragium ineat, satis cernere, cui imperium, cui exer10 citum permittat. Quid interfuisse inter Ti. Sempro

nium? Quum ei servorum exercitus datus effet, brevi effecisse disciplina atque imperio, ut nemo eorum generis ac sanguinis sui memor in acie esset , praesidio sociis, bostibus terrori essent : Cumas, Beneventum, aliasque

urbes eos velut e faucibus Hannibalis ereptas populo Ro11 mano restituiffe. Cn. Fulvium Quiritium Romanorum

est.

proderet. Vides vim comparatio. Sempronium] Id est, inter Cn. nis... Andreas quoque "Romae Fulvium et Ti. Sempronium. . edidit temeritate atque inscientia, legis notanda. SIG. Notatur ut reftituimus quoque 32, 15, 12. hic Sigonio ellipsis, quam er. Scd in proximis jam mutatum plet Pal. 2. Quid interfuisse inter

Quid dicam ? utrum non hunc et Ti. Sempronium. GEBH. satis in Put. me oculis usum ? "Elevyiv notandam monet Sigoan hoc exillo formalle Andream ? nius. Sed unus e Pall. Quid inImmo in Mlio invenit: nam et terfuisse inter hunc et Ti. Semprohabet Vollianus. J. FR. GRON. nium? Scribe: Quid inter fuisse multa imperatoris temeritate Cant. hunc et Ti. Sempronium ? Ut (Ter. Lovel. quinque, Harlej. Ber. Ad. 1, 1, 51.) Hoc pater ac domiHafn. Gaertn. Hav. Hearnii L. nus interest. J. FR. GRON. Liv. 1. D. et edd. usque ad Froben. 31, 7, 3. Hoc quantum intersit, qui anno 1531. quod vulgo ex- si umquam ante alias, Punico certe kabat, primus recepit. multa proximo bello experti eftis. Dou. imperatores temeritate Hearnji N. jatius Pal, lectionem interfuisse multo imperatores temeritate Flo. inter hunc et Ti. Sempronium pro. rent. a m. 1. multos a m. 2. Prae. babat, non dissentiente eiiam ter Vol. autem inscientia etiam Crevier. Ita supra 8,33, 13. Quan. fuiffe videtur in Lovel. 1. Har. rum interesset inter moderationem lej. Gaertn. ex quibus nihil no. antiquorum et novam superbiam. tatur, ct edd. Rom, anni 1472. Forte etiam legi poffet inier hunc et ac Parm. Reliqui libri servant inter Ti. Sempronium. V. ad 10, 7, inscitia , et praesertim Put. ut 1. Ita repetitio praepositionis cod. inspecto consulenti mihi neglegenti librario occasionem rescripsit Eruditist. Sallierius. prachuit, cur voces inter hunc Supra 8, 33, 17. Temeritate atque et omiserit. Paullo ante commit. inscitia exercitus amisissent. 6, tat, pro permittat, Hearnii D. 30, 6. Proditae temeritate atque in. scitia res.

g. 10. Ve nemo eorum generis

ac sanguinis sui] V. Gronov. 4. 9. 9. Quid interfuile inter Ti. Obs. 3. p. 28. Locus autem Ma.

exercitum, boneste genitos, liberaliter educatos , servilibus vitiis imbuisse. ergo effecille, ut feroces et inquieti inter socios, ignavi et inbelles inter bostes essent, nec inpetum modo Poenorum, sed ne clamorem quidem sustinere possent. Nec, Hercule, mirum effe, milites 12 in acie non stetille, quum primus omnium imperator fun geret. magis mirari se, aliquos ftantes cecidisse, et non 13 omnes comites Cn. Fulvii fuisse pavoris ac fugae. C. Flaminium, L. Paullum, L. Poftumium, Cn. ac P. Scipiones cadere in acie maluisse, quam deserere circumventos exercitus. Cn. Fulvium prope unum nuncium 14

nutii ibi laudatus est ad Cic. pro Servilibus vitiis imbuisse ] Pal. Quinct. 26. quem ctiam v. ad Cic. 3. cx interpolatione implete. Mox 4. ad fam. 5. DUK. Ita cdidit Pal. 1. et imbecilles inter hoftes Åldus, consentiente Florent. An- essent. Non proho. GEBH. et intea edebatur aut sanguinis, quod becilles hoftes essent Hav. firmant plerique codd. v. ad 31, 53, 3.

9. 12. Nec, Hercule, mirum effe,

milites in acie non sterille) Put. Cum ad Beneventum aliasque ur. Pet. Vol. ignorant ta non stebes eos velut e faucibus Annibalis tisse. Scribe, Nec Hercule mirum ereptos reftituisset ) Haec de ser- esse, milites fugere, quum pri. vis etiam a Ti. Sempronio ser- mus omnium imperator fugeret. vatis aït supra. SIG. Put. Cum vel milites non ftare.J. FR. GRON. mas Beneventum. Praeclarc. Scri. Voces non fetisse desunt etiam be igitur hoftibus terrori essent. in Florent. Cant. Lovel. 1. 3. 3. Cumas, Beneventum aliasque ur. 4. Harlej. Gaertn. Hearnii Oson. bes eos, velut e faucibus Anniba. omnibusque. Crevier. Longius lis ereptas, populo Romano refli. tamen a codd. lectione discedunt taisse. Cn. Fulvium Quiritium Ro. conjecturae Gronovii , quam ut manorum exercitum cic. Vise su. placere poflint. Magis placet, pcrius 1. 23, 35. J. FR. GRON. Nec, Hercule, mirum, cessisse mi.

lites in acie, quum primus ete. J. 11. Quiritium Romanorum quod Gronovio in pr. cd. not. exercitum ] Cl. Jac. Perizon. ad in mentem venerat. oram Livii scribendum conjecit Romanum exercitum, causam banc l. 13. C. Flaminium, etc.) Fla. • addens, non meminisse se lege. minius ad Trasimenum, Paulus re Quirites Romanos. Ita tamen ad Cannas, Poftumius in Gallia, Livius locutus est 5, 41, 3. Sunt, Scipiones in Hispania cecide. qui devovisse cos se pro patria runt. SIGON. Quiritibusque Romanis tradant. Cui tamen loco etiam Brisson, Quam deserere circumventos ho. controversiam movisse vidimus. Aibus suos exercitus) Idem ille

deleti exercitus Romam redule. Facinus indignum elle, Cannensem exercitum, quod ex acie fugerit, in Siciliam deportatum, ne prius inde dimittatur, quam boftis ex

Italia decesserit , et hoc idem in Cn. Fulvii legionibus 15 nuper

decretum: Cn. Fulvio fugam ex proelio, ipsius temeritate commisso, inpunitam effe : et eum in ganea

luftrisque, ubi juventam egerit, senectutem acturum: 16 milites, qui nihil aliud peccaverint, quam quod impe

ratoris similes fuerint, relegatos prope in exsilium, ignominiosam pati militium. adeo inparem libertatem Romae diti ac pauperi, honorato atque inbonorato esse.

III. Reus ab se culpam in milites transferebat: Eos ferociter pugnam poscentes productos in aciem, non eo, quo voluerint, (quia serum diei fuerit) sed poftero die , et tempore et loco aequo instructos, seu famam,

1

sent

unicac auctoritatis liber repu. vii fugam Vos. Lovel. 3. Harlej. diat tá hostibus su

suos. Et vero quid Ber. Hafn. Gaertn. Hav, et edd. illis opus ? J. FR. GRON. Ne. Aldina priores. que adparent bae voces in Flo- 5. 16. Milites, qui nihil aliud rent.

peccaverint, quam quod] Suspicor $. 14. Quam hoftis ex Italia de. hic aliquid efle spurii, et Livium cesserit) Non probo, quod often: reliquisre, milites, qui nihil a. tant Pall. omnes, et prisca ed. liud quam imperatoris similes fue. ex Italia discefferit. GEBH. ex

rint. V. ad 4, 26, 12.J. FR. GRON. Italia discesserit etiam Vol. Lo. Ita hic legendum elle, monuit vel. quinque, Ber. Hav. et editi etiam Gronov. pr. ed. not. ad ante Aldum. Solent haec verba 40, 49. Saepilime eo modo Li. a librariis commutari. V. ad a,

vium locutum esse, infra videbi. 31, 11. de Italia decesserit Gaerto.

mus ad 34, 3, 12. Quum tamen Neque hoc necesse puto. Decedere defendant, jis invitis viri maxi

omnes codd. vulgatum uno ore enim non tantum cum praepofi. tione de, sed etiam ex a Livio mi conjecturam probare non po. construitur. Infra 32,. 7. 4. 4. brevius refingere, milites , nihil

tui. Potucrat ceteroquin adhuc Manlius Acidinus ex Hispania de. cedens. Ita decedere ex fationibus

aliud quam imperatoris similes, 36, 23, 10. V. ad 4, 29, 5.

relegatos prope.

Mecum sentit

CI. Dukerus , qui addit, Latine 9. 15. Cn. Fulvio fugam ex proe. dici , quod vulgo editur, aper: lio, etc. inponitam esse) Cn. Fule tumeire ex locis Cicer. apud

[ocr errors]

seu vim bojtrum non sustinuisse. Quum effuse omnes fu- 2 gerent, se quoque turba ablatum; ut Varronem Cannensi pugna, ut multos alios imperatores. Qui autem 3 solum se restantem prodesse reipublicae, nisi si mors sua remedio publicis cladibus futura effet, potuisse? Non se 4 inopia commeatus, non in loca iniqua incaute deductum,

agmine inexplorato euntem insidiis circumventum. vi aperta, armis, acie victuin : nec suorum animos , nec boftium , in potestate babuisse. suum cuique ingenium audaciam aut pavorem facere. Bis est accusatus, pecuniaque anquisitum. tertio, testibus datis , quum, praeterquam quod omnibus probris onerabatur, jurati permulti dicerent, fugae pavorisque initium a praetore ortum; ab eo desertos milites , quum 6 haud vanum timorem ducis crederent, terga dedisse; tanta ira accensa eft, ut capite anquirendum con

5

Budaeum in comm. L. Graec. nam et rotundam, quum in vul-, P. 933. quorum alter est 1. Tusc. gata nil ingratius ad aures ac. 31, alter orat. pro Coel. 13. (* v. cidat repetitione verbi potuisje. ad 41, 23, 12.)

J. FR. GRON. Qui etiam Flor.

V. Gronov. ad 2, 54, 8. pornillo Ignominiosam pati militiam]Pal. 2. ignominiosam adeo pati militiam, practer solos Lovel, 1. et Ber.

autem ignorant etiam omnes mei adeo imparem etc. GEBH.

Non possum itaque non Grono. s. 3. Quid autem solum se reflau. vii conjecturam probare. Deinde tem prodeje reipublicae poruillé, nisi nisi mors Florent. a m. 8. Lov. si mors sua reinedio publicis cladi. 1. 2. 5. Harlej. Ber. et Hay. ni bus futura ele poruiler] Videtur lc. mor's Lovel. 4. Sed vocula siin. gendum futura elit, ut est in V.C. tercepta videtur ab ultima syllaNec aliter sensus constare potest. ba praecedentis nisi. De junctis Verbum autem restantem usurpa. nisi si v. ad 6, 26, 5. vit Sallustius codem, quo Livius, V. 4. Non se inopia commeatus ] significatu. URSIN. Optimi Qui Hae ita videnturordinanda, se non autem. Dein vox ultima ignoratur inopia commeatus, non incaute in libris Gallicanis omnibus.Certum loca iniqua deductum. alioqui non habeo, scripsisle Livium : Qui au. video, quo referri debeant illa tem solum se restantem prodeje rei. inopia commearus. DUR. publicae, nisi si mors sua remedio W. 5. Jurari permulti dicerent ) publicis cladibus futura eflet, po. docerent Lovel. 2. errore scribae, inisse? Vides orationem concin. V. infra ad 39, 472 3. Liv. Tom. VIII.

Q

7 cio subclamaret. De eo quoque novum certamen

ortum. nam, quum tribunus bis pecunia anquisis8 set, tertio capitis se anquirere diceret; tribuni ple

J. 6. Quum haud vanum timo- anquirere dicerit. Quod tam capite, rem ducis crederent] Pal. 3. timo. quam capitis legi potest. Quicarem vocis crederent. Prisca cd. ri. piris volucrunt, a syllaba se promorem crederent. GEBH. timorem xima deccpti sunt. 'SIG. Vocem vocis crederent Florent. Cant. Voff. tribunus , quae in antiquioribus Lovel. 2. 3. 4. 5. Harlej. et Rec. deest, primum inveni in Colon. timorem ni cis crederentHafn. Gaert. ed. anni 1525. Sed eam omise. ner.et llav,timorem crederent Ber. runt etiam Florent. Voff. Lovel. et edd. Rom. anni 1472. Parm. quinque, Harlej. Ber. Gaertn. Tarvis. utraque , et aliae, timo- et Hav. Tum acquisisset, adqui. rem cederent errore operarum Me. sisset, vel inquisifet nonoulli diol. anni 1480. unde poftea ef. codd.' hoc loco, et paflim boc fictum quum ad vanum timorem capite. Sed de verbo anquirere cederent in Ven, anni 1498. Al- v. ad 6, 20, 12. Utruinque autem dus tandem vulgatae lectionis au- Livius dixit, anquirere capitis ctor recte exstitit.

et capite. Prioris exemplum est

2,52,5. Quum capitis anquisissent. Ut capite anquirendum concio posterioris 8, 33, 17. Capite an. subclamaret ) Pall. 2. 3. et prisca quisitum ob rem bello male

geflam. ed. ut id capite unquirendum. GEB. Quum itaque unus tantumGaertn. HARD. Siiniliter Lovel.4. et Ber. Sigonio consentiat, capitis

. ser. cum edd. ante Aldum.

vandum judico. Neque displicere

debet, verbo bis posito dupli8. 7. Nam, quum bis pecunia cem confructionem addi, quum anquisisset, tertio capitis se an. et semel positum dupliciter con. quirere diceret] Quia in plerisque struatur. 'V. ad 36, 3, 9. codicibus deerat nominativus verbis anquisisset et diceret, ideo J. 8. Tribuni plebis adpellati alii adjecerunt tribunus , ut om. quum collegae negarent, se in mora nino de Sempronio intelligamus, esse) Et hoc a correctoribus non ut locus ita legatur, nam cum nimis prudentibus. nam Pet.Men. bis tribunus prcunia anquisisset. Vol. Andreas appellati cum lege Si hoc exemplarium auxilio fe. negarunt. Put. tribuni plebis apcerunt, probatur, alioqui ad hunc pellati, conlegae, negaruns, se in modum multos dubios locos fa.

mora esse. Ita legendum et dis. cile emendaverimus. Sed ego tinguendum. Deinde incipienda non ausim mihi tantum indul. periodus nova illic, Turn Semgere, praesertim in tam eximio pronius. J. FR. GRON. Vulgatae authore, quod tamen nofira ae. lectionis auctor exftitit, qui ed. tate multi non verentur. GLAR. Mogunt. procuravit. Omnes enim anquirere. pecunia et anquirere ca priores cum lege negarunt, quod pite est id, quod supra 125, 3.) in multis codd. inveni. neque de Poltumio Pyrgensi dixit, mul- aliud Hearnius in Oxon. tum lege tam dicere et diem rei capitalis negarunt Lovel. 3. lege negarunt dicere, id est, ad populum ferre Lovel. 4. cum lege negarini Ber. de multa vel de capite alterius, a m. 1. cum lege negarent pauci ut ea populus vel accipiat, vel alii. sed collegae negaruni cuin antiquct. In vet. lib. est capi se optimo Florentinus. De crrore

« IndietroContinua »