Immagini della pagina
PDF
ePub

9 Inde equitatu quoque superior Romana res fuit. 10 Institutum, ut velites in legionibus essent. Aucto

rem peditum equiti inmiscendorum centurionem Q. Navium ferunt, honorique id ei apud imperatorem fuille.

V. Quum in hoc statu ad Capuam res essent, Hannibalem diversum Tarentinae arcis potiundae 2 Capuaeque retinendae trahebant curae. vicit tamen

1

omisit. id igitur reftitui. Mox de- marg. creant emendatum est : silierunt perpcram Gaertn. quod servat Lovel, 1. narrant

Lovel. 3. ct Hearnii D. memoJ. 8. Pavoris tamen plus ex re rant Hav, tradunt Lovel. 5. Ber. nova atque inopinata injectum est) Gaertn. et edd. ante Aldum. Pal. 2. pavoris plus tamen ere no- quae omnia nata sunt ex gloris va quam inopirata, Reliqui quo. interpretum. que libri quam habent, pro at. que. GEBH. quam, pro atque, et- g. 1. Hannibalem in diversum jam Voll. Lovel. 1.2.3.4. Harlej. Tarentinae] Praevocabulum rejiBer. Gaertn. Hav. et edd. Rom. cit Put. et Volt. Plautus Mercat. anni 1472. Mediol. anni 1480. et 3, 4, 3. Praeut quo pacto ego di. Parm.quae eaedem edd.ut et aliae vorsus diftrahor. J. FR. GRON. ex vetustioribus ctiam in re nova. in diversum trahere supra habe.

mus 25, 11, 20. Defectio Tarenti. g. 9. Superior Romana acies ] norum utrum priore anno,

an hoc Put. superior Romana res fuit.Sed, facta sit, in diversum auctores ut dubitem, facit, quod idem trahunt. 38, 56, 1. Multa alia in Jiber paullo ante pedestris inde Scipionis exitu maxime vitae in di. res, ubi vulgati acies. J. FR.GRO. versum trahunt. Nihilominus praeNOV. Romana res probare vide. positionem in in uno tantum Har. tur Inl. Heinsius ad Vell. Pat. Jej. inveni, ut verisimiliter nata 2,1,3. Ita certe etiam legunt Flo- sit ex litera ultima vocis praerent. et Cant. licet superius ser. cedentis. V. ad 10, 13, 3. Omit. vent pedestris inde acies. In con. titur etiam in ed. Rom. anni 1472. textum itaque rccepi.

ac Parm. De locutione diversum

aliquem trahere v. Cort. ad Sall. 9. 10. Centurionem Q. Navium Jug. 25, 6. Paullo ante Quum hoc ferunt] Q. Naevium Frontinus vo. statu, omisa iterum praeposi. cat loco citato [ 4, 7, 29.) SIG. tione in, quam reliqui tuentur, Et Val. Max. 2, 3, 3. Naevius Lovel. 4. Utroque modo Livium notum nomen gentis Romanae locutum effe, vidimus ad 3, 68, est, in qua multi habuerunt prae. 3. Vulgatum itaque servandum nomen printus. V. Pighii An. puto. Deinde res ad Capuam es. nal. Glandorpii Onomat. et Ou. sent Lovel. 3. ad Capuam res es• dend. ad Front. 4, 7, 19. DUK.

set Hav. erant, pro ferunt, Lovel. 2. 4. Harlej. et Voß. io cujus poltea S. 3. Documento futurae, qua.

respectus Capuae, in quam omnium sociorum ho- . ftiumque conversos videbat animos; documento futurae, qualemcumque eventum defectio ab Romanis habuisset. Igitur, magna parte inpedimento-3 rum relicta in Bruttiis, et omni graviore armatu, cum delectis peditum equitumque, quam poterat aptissimis ad maturandum iter, in Campaniam contendit. secuti tamen tam raptim euntem tres et tri

lemcumque eventum defectio ab Ro. viore armatu. De quo fuge dubi. manis habuisset) Vereor, ne tres tare. 37, 140, 13.) Inde Neocretes voces defectio ab Romanis ab a. inille ut eodem armaru Cares. Ibi. lieno sint ingenio. Nam si sen- dem (c. 41, 3. ) Humor toto fere sum ames, qui retineat illas, gravi armatu nihil gladios aut pila dicendum fuille apparet, qualem hebetabat. 42, 155, 10.) Achuei jufuentum defectio ab Romanis habe. ventutis suae Cretico maxime ar. tet. J. FR. GRON. Haec non malu ad mille dederunt. J. FR. satis intelligo. Sententia Livii GRON. graviore armatu, etiam haec elle videtur, si defcctio a Florent. a m. 2. Cant. Lovel, 1.. Romanis bene cederet Campanis, 2.3.4. Harlej. Gaertn. et Hcar. Capuam omnibus sociis hostibus. nii Oxonn. Liv. 33, 3, 10. Tre. que documento futuram, plus centi Apolloniatae haud dispari spei et auxilii in Annibalis, quam armatu se conjunxere. ubi v. Hor. in Romanorum, amicitia atque o.

rion. pibus ese; si male,contra. Phrafi. bus documento effe , et documentum

Cum delectis peditum equitumque] dare saepe quidem additur, quid Pall, tres, et prisca ed. cum deillud sit, quod res, quae documento lectis exercitibus peditum equitum. esse, vel' documentum dare dici. que. GEBH. Similiter Lovel. 3. tur, doceat : nec raro tamen o. 4. 5. Harlej. Rec. Gaertn. Hay. mittitur, et ex sententia supplen. Hearnii L. 1. D. et edd. Aldina dum relinquitur. Livius 1, 28, 6. priores. Sed vos addita est ab Audeat dehinc talia alius, nisi in indoctis librariis, quibus locukurc insigne jam documentum mor. tio delecti equitum displicebat. Ea talibus dedero. 5, 51, 8. Tantum tamen Livio non est insolens. poenarum Diis hominibusque dedi. Infra 30, 9, 1. Laelium Masinis. mus, ut terrarum orbi documento samque cum omni Romano et Nuessemus. 34, 45, 3. Ad Faleriorum midico equitatu expeditisque mili. Pyrrhive proditorem tertium trans. tum mittit. ubi plura vide. Prae. fugis documentum esset. DUK. terea cum electis exercitibus pedi. Omnes codd. vocabula, quae tum equitumque Vos. et Lovel. 1. ab alia manu esse Gronov. suspi. Sed , electus et delectus ctiam a. catur, servant, eaque etiam de. libi librarios confudifle, vide. fendit Dovjatius.

bimus ad 34, 29, 10. cum delectis

exercitibus equitum prditumque LoJ. 3. Et omni graviore armatu. vel. 2. V. ad 34, 26, 2. et nox raj Put. Men, Vol. et onini gra. koc cap. ad 5. 6. cum deletis ex

[ocr errors]

4 ginta elephanti. In valle occulta post Tifata mon

tem inminentem Capuae consedit. Adveniens quum

castellum Galatiam, praesidio vi pulso, cepisset , 5 in circumsedentes Capuam se vertit. praemislis ante

nunciis Capuam, quo tempore castra Romana adgrefl'urus esset, ut eodem et illi, ad eruptionem

parati, portis omnibus sese effunderent, ingentem 6 praebuit terrorem. nam alia parte ipse adortus est;.

alia Campani omnes, pedites equitesque, et cum

iis Punicum praesidium, cui Bostar et Hanno prae7 erant, erupit. Romani, ut in re trepida, ne ad

ercitibus peditum equitumque Ber. a librariis addita est. V. ad 39, V. ad 9, 37, 8.

49, 13. Quam poterat aptissimis ad ma. J. 5. Res nec explorata Romanis) turandum iter ] Abest a Pall. 2. Eodem modo dictum est, quo 3. et prisca ed. tò iter. non re. nec opinata pro inopinata et inex. cte. GEBH. Abest etiam a Voff. plorata. SIG. Harum vocum nul. Lovel. quinque, Ber. Gaertn. la exstat in Put. Voff. Gud. Et Hav. Hearnii Oxonn. et edd. us- videntur aliena, quum egregie que ad Aldum. Praeterea apris. conftet sensus : Praemissis ante simus Vofl. Lovel. 1. 5. Harlej. nunciis Capuam, quo tempore ca. et Gaertn.

stra Romana aggressurus esset, ut

eodem et illi, ad eruptionem pa. I. 4. Caftellum Galatiam ] Ga- rari, portis omnibus se'effunderent, latin irans Vulturnum inter Ca. ingentem praebuit terrorem. Nema puam et Caudium. Strabo l. 6, pe Annibal. J. FR.,GRON. Qua. ( 283. ) Livius 9, 2, 3. Appian. 3. tuor illae voces non adparent Civ. 552. Tab. Peutingeri, ubi ctiam in Florent. Cant. Lovel. indicia urbis in loco le Galazze, quinque, Harlej. Ber. Gaertn. non Calatia, quae altera cis Vul. Hav. Hcarnii Oxonn. et editis turnum, hodie Capazzo. Camil. ante Aldum : quare cum Crevie. lus Peregrinus de Capua Dist. 2, rio expungendas duxi. Praeter37. J. FR. GRON.

ea paullo ante praemissis namque

nunciis Florent. Vol. Lov. quin. Praesidio inde vi pulso) Pall. tres que, Harlej. Ber. Gaertn. Hav. praesidio vi pulso. GEBH. Toinde et edd. eacdem. Sed praemissis. Put. Pall. Vof. non habent. J. que nunciis , quod Crevier. in FR. GRON. praesidio inde pulso Victor. invenit, verius esse puto. Lovel, 5. et Hearnii N. praesidio impulso Lovel. 1. 2. et Vol.prae- V. 6. Et cum iis Punicum praesidio vi pulso Florent. Lovel. 3. sidium, cui Boftar) et cum his 4. Harlej. Gacrtn, et Hearnii L. Florent. Lovel. 2.5. Hav. aliique. 1. Alibi saepe vor inde perperam Et ita scriptum invenit librarius

unam concurrendo partem aliquid indefensi relinquerent, ita inter se copias partiti sunt. Ap. Clau. 8 dius Campanis, Fulvius Hannibali est obpositus. C. Nero propraetor cum equitibus sextae legionis via , quae Sueffulam fert; C. Fulvius Flaccus legatus cum sociali equitatu constitit e regione Vulturni amnis. Proelium non solito modo clamore ac tu. 9 multu est coeptum, sed, ad alium virorum, equorum, armorumque sonum, disposita in muris Campano. rum inbellis multitudo tantum cum aeris crepitu , qualis in defectu lunae silenti nocte cieri solet,

Vol. qui, dividenda conjungens, 27, 8, 12. DUKER. F. Flaccus, ac conjungenda dividens, per omisso praenomine, male Hearperam scripsit et tum Hispani nii L. 2. ium praesidium , cui. Vor Puni. cum exsulat a Gaertn. Paullo ante 8. 9. Sed alium virorum , equoequites peditesque Florent. et Lo- ruin, armorumque sonum ) Pui. et vel.4. V. ad s. 3.

Voff. sed ad alium virorum, equo

rum armorumque sonum etc. mul. s. 8. Claudius Nero propractor titudo tantum etc. edidit clamorem. cum equitibus sextae legionis] Vet. hoc est, praeter alium sonum. Jib. C. Nero. SIG. Pal. 1. ct vet. 23, 38, 7. Ad naves viginti quin. ed. C. Nero. Pal. 2. Cajus vero que, quibus P. Valerius Flaccus propraetor. GEBH. C. Nero Flo. praefectus praeerat, viginti pa. rent. Lovel. 2. 3. Ber. Gaertn. ratas alias decernunt. J.FR.GRON. Hav. Hearnii L. 1. et edd. Al. In pluribus Gronovii codd. quam dina priores. Se similiter in Put. ipse bic men

emoravit, illud sed ad et Victor. invenisse, teltatus Cre. alium superfuille exiftimo. Non vier. cam lcctionem etiam rece. tantum enim in omnibus meis, pit: Riecte , ut videtur. Mainfra si bolume Llevel excipias.com praetore Harlej. quomodo ctiam ptum fuit, verum nec aliter praeSigon. edidit. Tum cum equitibus ferunt edd. usque ad Modium. sex legionum Florent. Vorr. Lo. Usum hunc praepositionis ad in. vel. 2. 3. 4.5. Harloj. Gaertn. et luftrarunt Sigonius ad 44, 37, 12. Hav. Paullo ante J. praec, aliquid et Gronov. ad 35, 32, 4. ubi in indefensum, pro indefensi, Lo. priori ed. notarum ctiam hunc vel. 2. Ber. a m. 1. et Hav. Sed locum emendandum docuit, et v. ad 32, 37, 5. Tum inter sese ad Epit. Liv. 57. Adde Salmas. Florent.

ad Solin. p. 17. et Ryckium ad

Taciti 3. Hift. 10. Ita supra 3, C. Fulvius Flaccus legatus ) Et 62, 1. Ad id, quod sua sponte safrater Q. Fulvii procos. Infra e.

tis conlectum animorum erat, in14, 6. 33, 5. ubi v. Gronov, et dignitate etiam Romani accende

edidit clamorem, ut averteret etiam pugnantium ani10 mos. Campanos facile a vallo Appius arcebat. u Major vis ab altera parte Fulvium, Hannibal et

Poeni , urguebant. legio ibi sexta loco cellit: qua pulsa, cohors Hispanorum cum tribus elephantis us. que ad vallum pervasit: ruperatque mediam aciem Romanorum , et in ancipiti spe ac periculo erat ,

utrum in caftra perrumperet, an intercluderetur a 12 suis. Quem pavorem legionis periculumque castro

bantur. 24, 45, 3. Ad Faleriorum Apparet , Gronovios hoc insuPyrrhive proditorem tertium trans- per habuisse. Nec in vulgata quid. fugis documentum esset. 30, 1, 4. quam vitii est. 1, 28, 5. Ui nec Bellu quoque bonus habitus ad ce- vobis ignorantibus deseri vos avertera, quibus nemo ea tempeftate teretur a certamine animus. 28, instructior civis habebatur. Cete. 6, 4. Quum omnium oculos anirum virorum, armorum, equorum. mosque id certamen avertiffet,DUK. que Lovel. 5. virorum equorumque Mureto favet unus mcorum LoHarl. virorum armorumque Gaertn. vel. 5. Saepe haec verba com

mutantur. V. ad 1, 12, 10. et 6, Qualis in defectu lunae silenti 23, 8. Utrumque ferri potest. nocte cieri soletj Libri omnes fieri. Si adverteret legas, subintellige Praeterea Pal. 2. quantum in de. ad se: si averteret , subintellige fectu lunae. GEBH. Manifesium

a pugna, quod a reliquis codd. est, hic a Livio et a Statio 6. firmatum alteri merito praefer. Theb. 686. procul auxiliantia gen. tur. tes Aera crepant, indicari a multis annotatum morem veterum

S. 10. Campanos facile in vallo in defectu lunae acra concrepan. SIG. Put. a vallo. J. FR.GRON.

Appius arcebat) Vet. lib. a vallo. di; non doceri, olim, si qua Ita et Lov.5. et Hav. facile vallo repentina vis ingrueret, ejus Floreot. et Lovel. a. rei indicium campani aeris tin. nitu datum fuiffe: quod scribit Ø. 11. Legio ibi sexta loco ces. Hadr. Junius 3. Aninadv. 11. sit) Pall. 1. 3. et prisca ed. loco Credo obversatum fuiffe animo secessit. sec. loco concessit. GEBH. illius morcm recentiorum tem. secessit ctiam Vol. Lovel. 1. 2. porum, repentinas hoftium in- 3. 4. Ber. Hav. et editi usquc ad cursiones sonitu campanarum ex Aldum. praecessit Gaertn. Mox turribus templorum significandi. spe ac periculo omnes mei cum DUK. fieri solet Vofl. Lovel. 2.

Hearnii L. 1. et edd. usque ad 3. 4. 5. Harlej. Ber. Hafn. Gaertn. Gruter. qui in ultima dedit es Hav. et edd. usque ad Aldinam. periculo. Praeterea et ancipiti spe, Praeterea in defectione Harlej.

omifl'a praepositione, Harlej.

Non sequor. v. ad 37, 28, 6. Vi averteret etiam pugnantium Urrum in caftra perrumperet, animos) Muretus 19.' Var. lect. an intercluderetur a suis) Pal. 1. 20. e vet. lib. legit adverteret. utrum in caftra prorumperet, an

« IndietroContinua »