Immagini della pagina
PDF
ePub

pulum submoverunt; sitellaque adlata est, ut sorti17 rentur, ubi Latini suffragium ferrent. Interim pu

blicani Cascae instare, ut concilio diem eximeret. populus reclamare: et forte in cornu primus sede

bat Casca, cui simul metus pudorque animum ver18 sabat. Quum in eo parum praesidii esset, turban

Lov. 2. sede illa , quae lata Ber. a censoribus adsignabatur, vel et Hafn. sorte isia, quae lata novac eorum causia addebantur. Hearnii L. 1.

V. Spanhem. I. laud.

Ut sortirentur , ubi Latini suf. D. 17. Concilio diem eximeret ) fragium ferrent | Vitium horum Nota forma dicendi aliorum inverborum multis coarguere pos, terpretatione facta est. Cicero sem, si pateretur locus. Sed de Legibus 3. Diem tollere dixit, scribendum existimo; sitellaque idemque saepius eximere. quod allata est, ut sortirentur tribus, est, nc quid' eo die conficiatur ac dein suffragium ferrent. Sor. in populo, vel in senatu de re titos intellige, quac effet prae. aliqua, vel dicendo, vel alia rogativa. Cap. seq. Tribus in ratione impedire. SIGON. şuffragia vocari prohiberet. Sic inculcarunt Latinos 40, 33, 8. In cornu primus sedebat Casca) Quidam Larini qui e fuga: pro in coetu quidam legust. Sed u. vero Qui palari e fuga. J. Fr. trumque intelligitur. GLAR. AdGRON. Dc hoc loco multa sub. dere debuiffet Glareanus , quo. tilius, quam verius, ut puto, modo intelligi voluerit cornu. disputant Sigonius i. de' Ant. Scimus cornua dici extrema mul. jur. Ital. 4. et Gruchius 2. dc tarum rerum, ut cornua lunae , Comit. 3. extremo. Inexplica. promontoriorum, antennarum. Ta. bilem elle, retenta lectione vul. cit. 1. Ann. 75. de Tiberio: Jugata, oftenderunt viri summi diciis adsidebar in cornu tribuJ. Fr. Gronov. Epist. 218. tom. nalis, ne praetorem curuli depel3. Syllog. epist. Burm. et Span. leret. Hoc Sueton, in Tib. 33. hem. Orh. Rom. 1, 7. DUK. Dou. dicit adsidebat in parte primori, jatius tamen vulgatum defende. Cornu ergo hic accipio partem re conatur. Putat enim multos primorem subselliorum, in quiex Latinis civitate donatos in bus sedebant tribuni plebis, quo. urbe fuille, et invitatos fuiffe rum subsellia sunt, non tribu. a tribunis, ut suffragium fer. nal: etsi eos, qui cum populo rent: quod ut facereni', tribus, agebant, de loco superiore ein quibus suffragium darent, gille certum est. Hoc etiam in iis adsignandas fuiffe. Verum primore capise subselliorum dici tironcs norunt, donatos jure potest, ut apud Sidonium i. ep. civitatis simul in tribum certam 7. In imo capite subselliorum con. contributos ellc: nulla itaque sedit, DUKER. nunc sortitione opus erat. Quin etiam numquam civitate donati 5. 18. Publicani per vacuum vi tribum sortito accipiebant, sed summo lo o inruperunt ) Opinor vel aliqua antiquarum tribuum sic emendandum : publicani per

dae rei caussa publicani per vacuum in submoto locum cuneo inruperunt, jurgantes simul cum populo tribunisque. Nec procul dimicatione res erat, 19 quum Fulvius consul tribunis, Nonne videtis, inquit, vos in ordinem coactos effe, et rem ad seditionem spectare , ni propere

dimittitis plebis concilium?

vacuum vi summoto eo, vel vi lum summoverunt. 8,(18,9.) Quum summolo inde cuncto irruperunt. Summoto populo in conspectu om VALLA, Pall. 1. et 3. publicani nium rem ad caeteras retulissent. por vacuum in summoto loco in eo 26, (38, 8.] Scarentque summoto (tert. in eos) irruperunt. sec. in populo accusator et reus. Relinsummo loco in eos irruperunt. Vet. quebatur igitur summoto popu. ed. ui summoto eo cuneo irruperunt. lo vacuus inter tribunos et ple. Quam lectionem videtur defen. bem locus. In hoc vacuum et dere Livius paullo post c. 4, 4. intermiffum spatium inrupille Contra populum Romanum aciem tunc publicanos, et tribunos a introduxisse. GEBH. Jam qui- plebe interclusiffe, cum utris. dem Andreas vi summa occupato

que jurgantes, liquet es rela. loco in eos irruperunt cxhibuit. tione consulum, quae mox in. At Valla invenit: vi summo loco terponitur. Atque ita scribenirruperant : conjecit autem: vi dum : publicani per vacuum sum. summoto co , vel vi sammoto inde moto locum cuneo irruperunt. Vel cuncto irruperunt. Fall. et Vol. in summoto. in ea parte, unde in suin moto loco in eo, aut eos. populus summotus erat. Hanc Pet, in summoto loco irrup. Sed insignem hujus loci restitutiooptimus Put. in summo tolo cu. nem et sententiam accepi ab Al. neo inrup. Summoto incedere, velberto Rubenio. Per vacuum ut agere, dicebantur magistratus Ro. Horat. 1. epist. 19. mani, quum inter frequentiam hominum, lictorum ministerio

Liböra per vacuum posui vefti. et animadversione ccdere locum.

gia princeps. que dare jussam, progredieban. Alterum genus loquendi Livio tur, vel agebant. Ita hic vacuus frequentissimum. 2, (50, 9.) Eo summoto locus, qui, per viato- nixi corporibus armisque rupere res tribunicios discedere julla cuneo viam. 7, [24,7.) Cuneis dein. plebe, inter ipsam et tribunos de in medium agmen perrumpunt, interlucebat, et intervallum fa- 34, (15, 2.) Hoftes acri impetu vel. ciebat. Tribuni summovendi jus ui cuneo perculérunt. Vegetius non habebant, tamen in conci. illuftrat l. 1, 26. Quo facto in tri. liis summoto considebant. Li. gonum (quom cuneum vocant) avius 2, [ 56, 19.) Neque illum i. cies ipsa mutanda est.J.FR.GRON. psum summovere pro imperio pos. in summo loco eruperunt Harla se more majorum, quia ita dicam in summo occupato loco in eos ir. tur ; si vobis videtur , discedite, ruperunt Ber. a m. 1. in summoPairides. Et paullo ante: Suinó to loco meo irrup. Cant. in sum. moveri Laetorius jubet, praeter. moto loco in co, vel in eos, ire quam qui suffragium ineant. Et ruperunt Flor. Lov. 1. 3. 4.5. Ber. bie, Teftibus datis tribuni popu. am... Rec. Gaertn. Hav, et lscar

1

IV. Plebe dimissa, senatus vocatur, et consules referunt de concilio plebis turbato vi atque au2 dacia publicanorum. M. Furium Camillum , cujus

exsilium ruina urbis secuta fuerit, damnari se ab ira3 tis civibus passum esse.

Decemvirus ante eum, quorum legibus ad eam diem viverent, multos postea principes 4 civitatis, judicium de se populi passos. Poftumium Pyrgensem suffragium populo Romano extorsisse , concilium plebis sustulisse, tribunos in ordinem coëgille, contra

nii D. atque N. Conjecturam ve- Liviana est, quae saepe apud ro Gronovii firmare Oron. L. 1. eum obcurrit. 3, 35, 6. 'Nimium nisi quod nesciat vocem public in ordinem se ipsum cogere, et vulcani, fellatur Hicarnius. Gronov. gari crim privatis. 6, 38, 12. Huic pr. ed. not. malebat, publicani rogationi, qua se in ordinem cogi per vacuum vi summoto , cuneo ir- videbat, obsistere potuit. 43, 16, 9. ruperunt, et vi suminoto exponit, Avocatam a se concionem tribunus cum vi populum summovillent; questus et in ordinem se coactum. quomodo summoto incedere bre Suet, in Claud, 28. Ea cum in. viter dicitur, pro populo per vidia , ut in ordinem se coactum lictores summoto.

conscriberet. V. viros doctos ad

Plinii 1. Ep. 23. S. 19. Nonne videtis , inquit , vos in ordinem coactos esse) Idem de re 1. 5, (32.) SIG.

V. 3. M. Furium Camillum) Hac cst in ordinem redactus ; quo de genere dicendi sic Priscianus l. Damnari se ab ingratis civibus 18, ( 1173.] In ordinem redactus palumelle Pal.pr. arbitratis civi. est, id est, inter viles et abjectos bus sec. ab iratis civibus. 32, 40, 3. connumeratus est. Livius l. XXX. Hoftium se telis potius,quam suffra. Tribuni plebis in ordinem redacti. giis iratorum civium, caput objectupro contemptissimis habiti sunt, rum. Pal. 3. dominari se ab rogaris Hinc etiam extra ordinem redarti, civibus passum esse. GEBH. Put. pro egregiis dicuntur. Attici èpe Pett. Men. Pal. se arbitratis. Le. XEIPNTIRATEpos àperijs. Exvo. ge se ab iraris: quod plane er. φων Ελληνιων δ, ήν δε ουτος Kibet unus e Pall. et Buslid. ο ανήρ ευχαρίς τε μάλλον και Credibilius est utique, immoGVYTETAZMÉvos, 'rai éjXErpnti. derato affectui, quam pravo a. Katepos à petijs. SIG, Pall. tres nimo, dedecus id consules de. et vet. cd. Videtisne. Est autem legallc. 22, (40, 3.) Hoftium se teo in ordinem cogere, contemnere, lis potius, quam suffragiis iraso. habere despicatui. Paullo post rum civium , caput objecturum. 2, ipse Livius c. 4, 4. Tribunos ins' [35, 6.) Coriolano: Ipse quum ordinein coëgisse. GEBH, Vide. die dicta non adessel, perseverarum sisne, inquit Vol. Lov. 1.2. 4.5. in ira est. Damnatus absens. J. Harl. Ber. Gaertn. Hav. Hear. FR. GRON. se arbitris civibus nii L. 1. N. et edd. ante Aldum. Lov. 3. se arbitraris civibus Lov. Locutio autem in ordinem cogero 4. Harl. et Hearnii Oxon. so aró.

populum Romanum aciem instruxisse , locum occupalle, ut tribunos a plebe intercluderet , tribus in suffragium vocari probiberet. Nibil aliud a caede ac dimicatione 5 continuiffe homines, nisi patientiam magistratuum, quod cefferint in praesentia furori atque audaciae paucorum, vincique se ac populum Romanum palli sint : et comitia, 6 quae reus vi atque armis probibiturus erat, ne causa quaerentibus dimicationem daretur, voluntate ipsius sustulerint. Haec quum ab optimo quoque pro atro- 7

[ocr errors]

biteratis civibus Vol. in cujus J. 5. Nisi patientiam magiftra. margine emendatur se ab iratis suum , quod cesserint ) Lege, qui civibus ; quod etiam inveni in cesserini in praesentia furori atque Hav. et recte Gronov. proba. audacias. J. FR. GRON. Mox rit. Solent autem voces iratus ad populum Romanum , pro ac et ingratus commutari. Vide Flor. Harl. Gaertn. et Hav. quod Broekh. ad Prop. 1, 6, 10. et accipi poflet pro praeter popu. ad Tibulli 2, 3, 17.

lum Romanum se quoque vinci

palli sint, victoriam do se victo. J. 3. Decemviros ante eum) Li. riae de populo Romano repor; bro tertio. SIG.

tatae addi permiserint. V. ad 3.4. Populo per vim extorsisse] 34, 45, 3. Potius tamen existimo Média duo vocabula sunt recen.

scribarum errorem esse, qui ta tioris ingenii. Put. et. Pet. po- V. ad 31, 32, 2.

ad et ac pallim commutarunt. pulo R. extorsisse. Quidam populorum extorsisse. J. FR. GRON. suffragium populorum per vim

§. 6. Voluntate ipsius sustuleextorsise Hearnii N. sufragium rint) Atqui etiam voluntate ilistorsisse ejusdem L. i. et Harl. lius sublata fuißent, si vis et populorum extor sisse Cantabr. et

arma effectum babuillent. Ve. plerique reliqui. populo Romano niebat in mentem voluntato ipsi extorsisse Flor. Se etiam populo suftulerint: vel voluntate ipsi sua R. extorsisse in duobus optimis sustulerint. Nam hoc dicit Livius, invenille Crevierius teftatur. Id eos comitia, quae Poftumius vi itaque in contextum recepi.

atque armis prohibiturus erat,

ultro ac sponte sua sufulile. Cic. Contra populum Romanum aciem pro Ligario c. 3. Judicio ac vointroduxisse ] Optimi intruxisse. luntate ad ea arma profectus suin, An inftruxisse ? 23, (37, 8.) Aciem 3. de Fin. 20. Sua voluntate nul. inter caftra atque urbem inftruxit. la vi coactus. Livius 3, 41, 5. J. FR. GRON. inftruxisse se in Malebant , postmodo ipsos decem. Victor, cod. invenile, Crevier. viros voluniate abire magiftratu. teftis est. V. ad 49, 51, 3. Mox Et 30, 7, 2. 35, 45, 4. Adde, quas et tribus in suffragium vocari Hear. notantur ad 5, 17, 9. DUKER. nii N. Sed vocula es repetita ef e praecedentis vocabuli literis 9. 7. Haec quum ab optimo quoaltimis. V. ad 39, 18, 8. que pro atrocitate rei acta essent)

citate rei acta ellent, vimque eam contra rempu

blicam et pernicioso exemplo factam , senatus de8 creslet; confeftim Carvilii tribuni plebis, omilla

multae certatione, rei capitalis diem Postumio dixerunt: ac, ni vades daret,

ni vades daret, prehendi a viatore , atque in carcerem duci jusserunt. Poftumius, va9 dibus datis, non adfuit. Tribuni plebem rogaverunt, plebesque ita scivit: Si M. Poftumius ante Kalendas Majas non prodisset , citatusque eo die non respondisset, neque excusatus esset, videri eum in exsilio elle : bonaque

[ocr errors]

Videndum, an legi potius de- cesariam esse judicat. Conjcctu.
beat jacta essent. URSIN. Scri- ram itaque, nullius cod. fide
bo omnino jacta , quamvis si. nizam, quam Gronov. in con.
lentibus libris. Revise ad!23, 32, textum receperat, inde iterum
8. Quintilian. 9, 2. Est et jactus expuli, quamvis eam veram cs-
sine persona sermo. Vidit hoc quo. se exiftimem.
que Fulvius. J. FR. GRON. Li.
vius 2, 13, 12. Nisi expromeret

Contra rempublicam pernicioso propere, quas insidiarum sibi mic exemplo factain senatus decerneret]

Mcliores contra rempublicam et nas per ambages jacerer. 28, 24, 8. Probra in circumeuntes vigi pernicioso exemplo factain, sena. lias tribunos jacta. 43, 8, 2. Piu. tus decresset. J. FR. GRON. et ra praesens audivit, quam in ab

pernicioso exemplo Flor.Von. Lov. seniem jacta erant. Alibi saepe Öron. Deinde decresset etiam

1. 2. 5. Harl. Hav. et Hearnii. actus et jactus commutantur a librariis. Ita in loco Quinctil. a

Flor. a m. 1. decrevisset a m. 2. Gronov. laudato in cod. Alm. Sed, contractionem hanc Livio Cel. Burm, actus invenit,

qui

familiarem elle, vidimus ad 2, ibi plura de usu verbi jacere hoc 27, 8. sensu notavit, et ad Suet. Ner. J. 8. Omissa multae certarione] 37. Adde virum doctum in Oh. Sic in judicio Cn. Fulvii 26, 3. serv. Misc. tom. 2. p. 186. Vorst. V.Sigon. 3. de Jud. 10. et Gruch. et Torren. ad Val. Max. 1, 5, 8. 3. dc Comit. 2. in fine. DUKER. Corte ad Sall. Jug. 11. et quae infra notantur ad 38, 25,5. Is au.

Prehendi a viatore) prendi Flor. tem crror hic eo facilius com

Vol. Lov. 1. 2. 4. 5. et Gaerin. mitti potuit, quod forte ultima Atque ita se ex binis Pall. refti. litera vocis praecedentis primam 26. ubi vide.

tuiffe teftatur Gebh. ad 9, 34, hujus jacta eliserit. Receptam tamen lectionem Doujat. tuetur,ad. 5. 9. Tribuni plebis vocaverunt, firmans: agendi verbum et actio- plebesque scivit]Opinor legendum nis nomen ad ca, quae cum vehe- tribuni plebem vocaverunt. VAL. mentia quadam oratoria dicun. LA. Hanc lectionem nobis olim tur, pertinere. Crevier. etiam reftituit Valla , cum legeretur Gronovii mutationem non ne- Tribuni plebis vocarunt , plebes,

1

« IndietroContinua »