Immagini della pagina
PDF
ePub

risque fabrefacti vis, alia supellex, pretiosaque vestis, et multa nobilia signa, quibus inter primas Graeciae urbes Syracusae ornatae fuerant. Puni- 9 cae quoque victoriae signum, octo ducti elephanti. Et non minimum fuit spectaculum cum coronis

aureis praecedentes Sosis Syracusanus, et Mericus Hispanus. quorum altero duce nocturno Syracusas 10 introïtum erat; alter Nasum, quodque ibi praesidii erat, prodiderat. His ambobus civitas data, 11

ovans urbem iniret, imperium ex aere multa fabrefacta. Vis pro esset. Idem autem de L. Aemilio magna vis, Flor. 4, 2, 72. DUK. Paullo scribit l. 45, (35.) SIG. argenti aerisque fabrefacti vasa, Gruchius in Refut. ad pofterior. alia supellex etiam Florent. et Sigonii disput. c.4. et 20. obser. Cant. To et deest etiam in om. vai, nusquain reperiri, legem nibus meis, nisi quod in uno de imperio illis latam fuisse, exfet Ber. a m. 1. qui sui magistratus anno trium. phabant, sed tantum proconsu- J. 9. Et non minimum fuere spelibus et propraetoribus, et aliam ctaculum) Habent libri omnes Et ejus rei causam fuille dicit, quam non minimum fuit spectaculum. Sigonius in poster. disput. de GEBH. Tres Pall. Volf, Andreas, Usu; legis curiatae de imperio, et ejus traduces : Et non mi mon et c. 6. de Lege curiata tradide. fuit spectaculum. J. FR. GRON. rat. DUKER.

Similiter plerique mei cum edd.

Aldina prioribus. Ei autem fuere 8. 6. in monte Albano trium- subftitucnti favere videtur Flor. phavit) Plutarch. in Marcello (p. 3ιο.] Επεί φθόνον είχεν ο τρί. 5. 10. Altero duce nocturno Sy. το; τρίαμβος συνεχώρησεν αυ. . racusas introitum erat; alter Na. τος, τον μέν εντελη και μέγαν σκm , quodque ibi etc.] In primo εις το 'Αλβανόν όρος εξελάσαι, Syracusarum introitu, de quo τον δε ελάττω καταγαγείν εις superiore libro, nulla est men. την πόλιν, όν "Όβαν Ρωμαίοι tio Sosidis. Suspicor, diversis καλούσιν. SIGON.

locis diversos secutum Livium

authores, oblitum videlicet, hoc 9. 8. Argenti aerisque fabrefa. antea ab se non ese scriptum, cta vasa, et alia supellex, pretio. ut prope neceffum fuit, in tanta saque vestis] Pal. 2. aliaque supel. rerum mole. GLAR. Duplici no. lex et pretiosa veftis, et multa a. mine hic Livio litem movet CI. lia nobilia signa. GEBH. Omnes Periz. Animadv. Hift. c. 8. p. 341. deficiuntur roer. Put, argenti ae. Primo quod tradat, Mericum Ro. risque fabrefacti vis: alia supel- manis prodidiffe Nasum, quum lex. Etiam regius habet fabrefa. tamen 25, 30. narret, eum procti. J. FR. GRON. Correctores didiffe Achradinam : Nasum ve. videntur vasa sumsille ex 34, 52, ro a Marcello vi captam esse , 5. Vasa multa omnis generis, á quia, quo tempore Achradina

et quingena jugera agri. Sosidi in agro Syracusano, qui aut regius, aut hoftium populi Romani

fuiffet, et aedes Syracusis cujus vellet eorum, in 12 quos belli jure animadversum esset: Merico Hispa

nisque, qui cum eo transierant, urbs agerque in

Sicilia ex iis, qui a populo Romano defecissent, 13 jussa dari. Id M. Cornelio mandatum, ut, ubi ei

videretur, urbem agrumque eis adsignaret. In eo

prodebatur, multi inde, statio. l. 13. Id M. Cornelio mandatum) nibus suis relictis, ad Nasum de- Toto hoc libro, maxime in se. fendendam concurrerunt. De eo quentibus, id nomen suspectum. etiam quaedam v. ad 25, 30, 6. Libro quippe praec. (c. 3, 6. ) Deinde, quod Glareanus etiam praetori Siciliae P. Lentulo proobservat, quoniam innuat, Ro. rogatum imperium erat. Hoc vemanos Soside duce nocturno Sy- ro anno Siciliae praetor fuit C. racusas primum introiisle ; cujus Sulpicius: propraetor autem P. tamen rci libro praec. ubi hi. Cornelius, ut ab hujus libri ini. storiam er profeso narrat, non tio ipse dixit author: scd idem meminit.

est P. Cornelius Lentulus, ut

nos ibidem admonuimus. Quare 5. 11. Et quingena jugera agri et hoc loco, et in sequentibus Sosidi in agro Syracusuno] Si de pro M. legam P. Nam in magi. solo Soside, ut puto, intelligi. stratuum hujus anni catalogo tur, quingenta legendum est, non praenomen Marcus non reperias. quingena; nam Merico Hispanis. Caeterum Belligenem hic nomi. que, qui cum eo transierant, nat, cujus nomen priore libro, alibi in Sicilia datus esi ager. cum Mericus ad Romanos trans. Itaque neque distinguendum ante itionem pararet, omisit. GLAR. Sosidi. Quidam autem vetufii M. Cornelius Cetbegus, ut supra codd. pro Sosidi habebant agri dixi (ad 25, 41, 13.) praetor erat solidi. Sed non placet. GLAR. Siciliae. Glareanus P. Cornelio le. Put. reg. quingenai J. FR. GRON. git, el P. Cornelium Lentulum Vor quingena deest in Voff. et intelligit , qui praetor ante fue. Lovel. 1. quingenia habcnt Hav. rat. SIG. Recte Sigonius vulga. et Ber. a m. i. quingena reliqui tum contra Glar. defendit. Non omnes cum Hearnii N. et edd. tamen ideo cum eodem Sigon. ante Curionem. Rccte. Diftin. ad 23, 41, 13. legendum Sulpicio guendum enim est post vocem Apulia , Cethego Sicilia. Qua ra. agri. Ut sensus sit, quemque eo. tione enim Cethego, qui antea rum accepille quingenta jugera. Apuliam sortitus erat, poftea Et quidem Sosidi data esse in Sicilia obvenerit, rectius ad eum agro Syracusano, Merico alibi. locum Perizon. docuit. Quod veMale igitur ex jugera agri solidi ro Glareanus nullum hujus anni quingena in agro Syracusano Lo. magistratum Marci praenomen vel. 5. agri solidi etiam Vol. Lo. habuisse contendat, inde factum vel. 1.3.4. Gaertn.

est, quia in antiquioribus Liv.

creta.

dem agro Belligeni, per quem inlectus ad transitionem Mericus erat, quadringenta jugera agri de

Post profectionem ex Sicilia Marcelli, Pu- 14 nica clallis octo millia peditum, tria Numidarum equitum exposuit. Ad eos Murgantinae desciverunt terrae. secutae defectionem earum Hybla et Macella sunt, et ignobiliores quaedam aliae. Et 15 Numidae, praefecto Mutine, vagi per totam Şici

edd. eodem loco Cethegi prae. sed Murgantinae per a in secunnomen omissum erat, quod Si. da syllaba legam. Murgantinas gonius demum revocavit. autem terras aït, non Murgan.

tiam: quia Murgantia antea ad Eis adsignaret. In eodem agro) Poenos defecerat, ut priore li, Put. Men. optimus Etruscorum, bro habetur, quamquam paullo Barberinus,' Vollianus: Id M. poft rursus expugnata a praetore Cornelio mandatum, ut, ubi ei Romano P. Cornelio Lentulo. videretur, urbem agrumque eis ad. GLAR. Amputat Pal. 2. terrae. signaret in eodem agro Syracusano, Pall. 1. 3. ad eos Murgeniae terrae, qui aut regius, aut hoflium populi seculae. GEBH. Quae sunt iftae Romani fuisset, et aedes Syracusis, terrae Murgantinae ? aut ubi sic cujus vellet eorum, in quos belli Livius? Sed magis arguunt ve. jure animadversum esset. In eodem teres libri. Pal. unus ignorat to agro Belligeni etc. Quae a vul- terrae. Duo alii, Voff. Put. cae. gatis absunt, et videntur quidem terique Gallicani : Murgeniae terre ex superioribus inculcata, eoque secute, nulla voce media. To terre aliis librariis spreta fuisse : quia corruptum videtur ex cauda vertamen in optimis tantum libris bi, cujus priorem partem ultima reperiebantur, monere de eo vo- syllaba vocis praecedentis absor. lui, ne, si cui secus videretur, psit, sive id fuerit defecere, sive fidem noftram accusaret. J. FR. descivere. Ita ut Livius scripserit, GRON. Supersunt etiam illa a. ad eos Murgantini descivere. secu. pud me in Florent, Harl. Gaertn. tae defectionem eorum Hybla et et in marginc Ber. sed sine du.. Macella. J. FR. GRON. Murge. bio ex praecedentibus male re. niae desciverunt tcrrae in uno in. petita a librariis. Mox trecenta veni Ber. Murgeniae rerrae de. jugera Hav. CCCC. jugera Lovel. fecerunt Lovel. 5. Hafn, et Hav. 2. et 4. XLC jugera Hcarnii Murganeae terrae Lovel. 2. Mur.

geniae terrae Florent. Cant. Lo.

vel. 1.3. 4. Harl. Gaertn. et Hear. J. 14. Octo millia peditum, tria nji Oxonn. Jac. Gronov. Diss. Numidarum equitum) tria millia epift. ad Livii loc. quaed. geogr. Numidarum Vol. Lovel. 1. 2. et ep. 4. p. 30. legit, Ad eos Mur. Harlej. Male. V. ad 31, 34, 7. genia ei Enna ; secutae defectionem

earum Hybla et Macella sunt. quam Ad eos Murgeniae desciverunt ter. conjecturam evertere conatus rac) Alii Murgentinae emendarunt; est Fabrett, in Apologem. p. 19.

L. 1.

16 liam, sociorum populi Romani agros urebant. Super

haec exercitus Romanus iratus, partim quod cum imperatore non devectus ex provincia ellet, partim quod in oppidis hibernare vetiti erant, se

gni fungebantur militia: magisque eis auctor ad 17 seditionem, quam animus, deerat. Inter has diffi

cultates M. Cornelius praeror et militum animos, nunc consolando, nunc castigando, sedavit, et ci

Clericus J. Fr. Gronovii conje. deditionem redegit. Etiam bona cluram in contextum recepit; sunt venire et accipere in deditioquod etiam fecit Crevicr. Ego, nem. Liv. 23, 27,8. Universa gens donec certior aliunde lux adful. poftero die in deditionem venit. 33, gcat, priorem lectionem, quam 17, 15. Omnes populi Acarnaniae passus est superese J. Fr. Gro. in deditionem vinerunt. Flor. 4, novius, revocavi.

2, 33. Tamen ne in deditionem ve.

niret. Accipere in deditionem di. Secutae defectionem earum Hybla cunt Liv. 26, 16,5. 28, 12, 1. Cur. et Marceltaj Nullibi locorum in tius 7,6,7. et Juliinus saepe. ReSicilia Marcella est, sed Macol. cipere Caesar 3. B. Gall. 21. Sed, la, ut quidam habent, ut alii quum variat scriptura, utin Liv. Magella. SABELL. Vetus et Mar. 29, 38, 1. 32, 31, 5. et in alis , cella. Sed leg. Macella. Nomi. non intercedo, quo minus cum nat Polyb. 1, (24.) et marmor viris doctis legatur in ditionem. vetuftum Romae de rebus Duil. DUK. Ut redigere in deditionem , lii, quod in Antiquis expresli. ita subigere ad deditionem 9, 41, LIPS. 5. Epist. Quaest

. 7. Nofter 3. compellere in deditionem 34, 16, Moguntiaci cditus et Manella.Scd 4.. cogere in deditionem 43, 1, 1. legendum Macella. MOD. Pall. Miror, Gronov. in ditionem etrcs Marcella. GEBH. Marcella mendantem addere, se ita scri. etiam Florent, Lovel. quinque, bere, quamvis silentibus libris. Harlej. Gacrtn. et Hav. Sed re. Non modo enim ita inveni in ctc viri docti emendarunt Ma. Florent. et Lovel. 4. Verum Cre. cella. V. Cluverii 2. Sicil. ant. vier. ctiam in Put. et Reg. o. 12. p. 375.

ptimo, quibus etiam Gronov.

usus est. "Infra 41, 19, 1. Omni. I. 17. Et civitates omnes , quae busque in ditionem redactis arma defecerant, in deditionem redegit] ademit. Suet. Vesp. 4. Insulam Scribe, quamvis silentibus li- Vecteun, Britanniae proximam, in bris, in ditionem. J. FR. GRON. ditionem redegit. Ubi v. Cel. Burm. Haec saepius permutantur. V. Saepilime voces ditio et deditio Oudend. ad Caesar. 3. B. Gall. in Mais commutantur. V. ad 6, 34, et 6, 9. Nec tamen ubique 29, 7. 7, 31, 7. 8, 20, 6. 9, 40, rejicere ausim in deditionem re. 4. 10, 10, 5. 21, 5, 36. 24, 23, 11. digere, in primis quum de ur. 26, 43, 4. 28, 11, 15. 29, 38, 1. bibus obsesiis sermo est. Flor. 30, 7, 3. 32, 31, 5. 34, 35, 10.40, 3, 10, 25. Maximam civitatem in 18, 6. et c. 49, 4. Adde Cel. Burm.

vitates omnes, quae defecerant, in ditionem redegit: atque ex his Murgantiam Hispanis, quibus urbs agerque debebatur, ex senatusconsulto adtribuit.

XXII. Consules, quum ambo Apuliam provin- 1 ciam haberent, minusque jam terroris a Poenis et Hannibale ellet, sortiri jussi Apuliam Macedoniamque provincias. Sulpicio Macedonia evenit, isque Laevino successit. Fulvius, Romam comitiorum 2

ad Suet. Caes. 34. Duker. ad Fabium consules dixerat. Quod Flori 1, 18, 33. et Torren. ad Val. qui non intellexerunt,centuria ibi Max. 3, 2, 12.

quoque reposuerunt. t., Ro

bortell.2. Emend.33. vehemen. Ex senatusconsulto tribuit) Le. ter hoc loco increpat Sigonium, gendum ex Pall, omnibus attri.

», oftendens, centurias, quae ebuit. GEBH. Lego er consentien. rant claslium partes illarum sex, tibus scriptis ex senatusconsulto nomina non habuise ula, qui. attribuit. J. FR. GRON. Ita et

bus vocarentur, sicuti tribus iam omnes mei, et Oxonn. Hear.

illae xxxv. Atqui centum nonanii cum edd. antt. Poftea demum

»ginta tres erant, ut docet HaFroben. anno 1535. tribuit vul.

licarnasseus. Et ut in hoc er. gari curavit. Paullo ante Mur.

roris convincit Sigonium , sic gentiam Florent. Utroque modo „nullibi Veturiam legendum, dici, constat er Cluver. 2. Sicil.

sed centuriae vocem retinendam ant. 8. p. 335.

„alerit 1. 2. 32. ,, f. SIG. Pall. S. 1. Minusque jam terroris a

tres, et vet. ed. praerogativa VePoenis et Hannibale esset!, minus. bis. quod Sigonius verum putat,

turia, sicut et eodem

cap. hoc que jain terroris et Hannibal esset notans elle nomen centuriae.Con. Voll. et Lovel. 1. qui ambo mor cum Florent. Lovel. 2. Harlej.

tra quem 2. Emend. 32. reniti. Ber. Hav. et edd. Rom. anni tur Robortellus, pertendens cen.

turias, quae crant clasium par. 2472. ac Parm. Apuliam Macedo

tes, nominibus caruise, quibus niamque provinciam.

vocarentur. GEBH. Cum MSS. . 2. Praerogativa centuria ju. omnibus et Sigonio legimus prae. niorum declaravit T. Manlium ) Ut rogativa Veturia juniorum : et mox, boc loco in vet. lib. est, pro redire in suffragium Veturiam jucenturia , Veturia : sic infra, re- niorum juberer: iterumque, u8 dire in suffragium Veturiam ju. Veturiam seniorum citarsi: deni. niorum. item, Veturiain seniorum que, citatis Veturiae senioribus. citaret. item, citatis Veturiae se. Nec moramur aemulum ejus Ro. nioribus, idque, ut ego ceosco, bortellum, a quo scrupulus in. recte. Est enim Veturia centuriać jectus editores, alia intentius, nomen, ut Galeria, cujus me. quam quod agebant, agentes, minit I. 37, 16, 3. ) his verbis: hactenus hic loci consulere Li. Galeria juniorum, quae sorte prae- vio non sivit. Ad intelligen. rogativa crat, Q. Fulvium ei p. dum autem Sigonium opus non

« IndietroContinua »