Immagini della pagina
PDF
ePub

nis honorum, Q. Fabio et M. Marcello; et, si utique novum aliquem adversus Poenos consulem creari vellent, M. Valerium Laevinum egregie adversus Philippum regem terra marique res gessisse. Ita de 13 tribus consultatione data, senioribus dimissis, ju- ' niores suffragium ineunt. M. Claudium Marcellum, fulgentem tum Sicilia domita, et M. Valerium absentes consules dixerunt. auctoritatem praerogativae omnes centuriae secutae sunt. Eludant nunc 14 antiqua mirantes. non equidem, si qua sit sapientium civitas , quam docti fingunt magis, quam norunt, aut principes graviores temperantioresque a

1

rerum

morum veterum con

res

verat, in urbe erat, sed non in GLAR. Fruftra vellicat Glarea-
Campo. SIG. Libri omnes ab. nus, quasi , si mirarcatur, non
sentes: quod probum. Nam etsi eluderent. Non enim quos mi.
Marcellus Romae, absens tamen rari, eosdem et eludere dicit Li.
Campo erat. Notavit quoque Si. vius. Eant nunc, inquit, bomi-
gonius. GEBH. Recto Sigonius' nes parum docti, et ignorantiam
absentes consules dixerunt ; con-
firmantque consensu scripti no. temnendis iisdem, praesentibus-
stri. quorum antiquissimi absen- que praeferendis velantes, et e-
ris. J. FR. GRON. Ex omnibus ludant rideantquc illos , qui an.
codd. soli Lovel. 2. et Ber. ab- tiqua mirantur et praeferunt,
sentem, quod demum Paris. an. ut haud dubie optimus et doctis.
no 1573. receperunt. Omnes prio- simus quisque. 28, 144, 17.] Glo.

cum reliquis meis codd. et riam ejus eludere, et meam ver's omnibus Hearnii Oxonn, absen- bis extollere velim. 40, (5,7.] Alii tes. Quinam autem in comitiis res geftas, alii speciem urbis ipsius, absentes dicantur, v. supra ad alii singulos principes eluderent. 4,42, 1. et 10, 22, 9. Adde, quem Habent autem scripti mirantes, Cl. Dukerus mihi indicavit, Vi. non admirantes. J. FR. GRON. net. ad Somn. Scipion. c. 2. Unus meorum Bor. admirantes, Quamvis autem verum sit, Lae. quod fuit etiam in edd. vett. usvinum jam antea consulatum ges. que dum ei subftitueret Aldus sille, non opus tamen est, ut mirant?s. Id autem servant reli. iterati consulatus nota nomini qui codd. unde constat, male ejus adjiciatur. V. quae notan. Gruter. in poftrema ed. admi. tur ad 2, 16, 7.

rantes revocale. Nullas efle dif.

ferentias illas, quas inter utra. . 14. Eludant nunc antiqua ad. que haec verba ftatuunt recen. mirantes]Quidam mirantes legunt. tiores, eaque sine discrimine Caeterum si mirantur, non uti. fere usurpari, docuit Cel, Burm. que eludent. Sed pusillum hoc. ad Phaedri 1, 12, 5. Glareanum

cupidine imperii, aut multitudinem melius mora15 tam censeam fieri pofle. Centuriam vero juniorum

seniores consulere voluisse, quibus imperium suffragio mandaret, vix ut verisimile sit, parentum quoque hoc seculo vilis levisque apud liberos auctoritas fecit.

XXIII. Praetoria inde comitia habita. P. Man. lius Vulso , et L. Manlius Acidinus, et C. Laetorius, 2 et L. Cincius Alimentus creati sunt. Forte ita in

cidit, ut comitiis perfectis nunciaretur, T. Otaci.

1

1

et

in errorem hunc, ut mirantes gium mandaret Harlej. Florent. casu primo acciperet,quum quar, et Von. imperii suffragio manda. to accipi debeat, induxit, quod ret Hearnii L. 1. imperii suffraalioqui verbo eludant nullus no. gium mandaret Lovel. 3.4.5. Ber. minativus adderetur. Sed id sae. Hafn. Hav. Brancal. Latinii, et pe apud Livium obcurrere, vi. edd. ante Froben. anni 1531. sufdebiinus ad 34, 56, 11.

fragium imperii mandaret Rec. Quam docti fingunt magis, quam vel. 2. Mox parentium, pro pa.

Quam docti fingunt magis, quam imperii suffragium mandaretur Lo. norunt) Platonem intelligit in li. bris de SIGON. гер.

Tenium, Florent. Lovel. 1.

Gaerto. V. ad 7, 30, 19.
Aut principes graviores tempe.
rantioresque) Pall. 1. 2. ut princi.

$. 1. P. Manlius Volso) Vulso
pes. tert. utrum principes. Hinc ex lap. Cap. SIG. Pall. tres, et
comparet in Pall. omnibus et prisca ed. Valens. GEBI. P. Mar.
vet. ed. censeant fieri posse. GEBH. lius Valens Florent. Vom. Lovel.
ul principes graviores Florent. 2.3.5. Harlej. Ber. Hav. Hear-
Lovel. 3. 4. Harlej. Ald. et quae. nii Oxonn. et edd. Aldina prio.
dam proximac edd. ut graviores res. P. Manlius Valerius Lovel.
Lovel. 1. 2. et Vol. aut graviores 1. 4. ct Gaertn. Primus Aldus
Hav. utrum principes graviores Volso dedit, pro quo Sigonius
Harlej. Tum temperatioresque Lo- Vulso. V. ad 23, 35, 1.
vel. 2. 3.4.5. Harlej. Gaertn. et
alii codd. cum omnibus, quas pra. SIG. V. ad 2, 37, 6.

C. Lectorius) Laetorius, ut su. vidi, edd. usque ad Sigonium. (* ita 36, 38, 7.) V. ad 5, 48, 3.

L. Cincius Alimentius) Alimen. Mox melius morigeratam, pro tus, ut supra. SIG. Ita fere om. moratam, Brancal. Latinii. Male. nes mei, nisi quod quidam ad. 45, 23, 10. Si hoc in tain bene spirate Halimentus legant. Ali, morata civitate accidere potuit. mentus etiam typis descripti ante Deinde censeant tantum non om.

Aldum. V. ad 31, 38, 3. nes mei, etiam optimi, cum edd.

9. 3. Forte ita incidit, ut, covett. usque ad Froben, anni 1535. mitiis etc.) Haec ita referuntur,

K. 15. Quibus imperium suffra. ut, qui legat, putet, nescio quae, gio mandaret] imperium suffra. subsequi, quae tamen non se.

lium, quem T. Manlio , nisi interpellatus ordo comitiorum esset, collegam absentem daturus fuisse videbatur populus, mortuum in Sicilia esse. Ludi 3 Apollinares et priore anno fuerant, et, eo anno ut fierent, referente Calpurnio praetore, senatus decrevit, ut in perpetuum voverentur.

Eodem an- 4 no prodigia aliquot visa nunciataque sunt. de Concordiae Victoria , quae in culmine erat, fulmine icta decussaque, ad Victorias, quae in antefixis erant, haesit, neque inde procidit. Et Ana-5

In ae

quuntur. Est etiam in aliis libris GEBH. Lipsius in antefixo erant. locus notatus alterisco. GLAR. Nofiri in antefixi, aut in antefixis

erant. idque sumus secuti, et s. 3. Ue fierent, repente Calpur. ante nos alii receperunt. J. FR. nio] 'Placet Paulo Manut. legi GRON. in antefixis legit Salmas. referente Calpurnio. et recte. Çal- ad Spart. Pescenn. Nigr. cap. purnius enim praetor urbanus, ult. et, si recte mentem illius cujus ea cura erat, ad senatum percipio, antefixa interpretatur, de ludis retulit. SIG. referente quae Graeci templorum arpw. etiam Brancal. Latinii. repetente ripia, Latini faftigia dicunt , Florent. plerique reliqui repente. id est ornamenta templorum faSensus Livii est , quum Calpur. stigiis imposita. Haec non beno nius praetor de ludis Apollina. capio. ' Nam si akpwrijpra, fa. ribus eo anno faciendis refer- stigia, et antefixa eadem sunt, ret, senatum decreville, ut in quomodo Victoria de culmine des perpetuum voverentur. Locum cußa in antefira deferri, ibique non recte intellexerat Doujatius. haerere potuit? E Livio liquet,

antofixa inferiora culmine fuille. S. 4. Quae in ante fixae erant) Si editioni Fesii Amsiclodamen. Antes quadraturae et quadrae co- si credimus, Scaliger hic quo, lumnae. Marcellus. SIG. Lego, que voluit legi in antefixis. Sed quae in antefixo erant. Feftus, An- duae cdd. Festi apud Santandrea. tefixa, quae ex opere figulino te- num in adnotatis Scaligeri ad v. ctis adfiguntur sub stillicidio. Li. Antefixa, babent quae inante fixae vius 34, 14, 4.) Jam nimis mul. erant. Non ergo in antefixts hic tos andio Corinthi et Athenarum legit Scaliger, sed inante, ni fal. ornamenta laudantes , et antrfixa lor, pro ante positum, et ab eo fictilia Deorum Romanorum riden fixae separandum putavit. Dacie. tes. LIPS. 5. Ep. Quaeft. 7. An. rius auiem, vel alius quicumque, tes Sigonius ex Nonio interpre. locum hunc Livii apud Scalige. tatur; at Lipsius legit, quae in rum ad editionem Gronovianam antefixo erani. Sed Pal. 1. praeit Livii accommodavit. DUK. quae leg. quae in anti fixis erani. sec. in arce fixae erant Ber. et Hearquae ibi antefixa erant. Andreae nii L. 1. neque aliter odd. ante recensio, quae in arce fixae orant. Aldum, nisi quod quaedam ca

gnia et Fregellis nunciatum est, murum portasque de coelo tactas: et in foro Sudertano sanguinis ri

vos per diem totum fluxisse, et Ereti lapidibus pluis6 se, et Reate mulam peperisse. Ea prodigia hoftiis

majoribus sunt procurata, et obsecratio in unum 7 diem populo indicta, et novemdiale sacrum. Sa

[ocr errors]

rum fixa praeferant. quae ibi ante 6. Plura etiam apud Obseq. de fixae erani Lovel.5. et Hafn. quue Prodig. Virg. Ecl. 1, 17. jam ante fixae erant Brancal. La.

De coelo tactas memini praedi. tinii. quae ante fixae erant Hav.

cere quercus. quae in ante fixae erant Cant. Vof. Lovel. 1. 2. 3. 4. Harlej. et Gaertn. ed. Subertano. Pal. sec. Subver.

In foro Sudertano) Pal. 1. et vet. quae in antefixis erant Florent. V.

tano, GEBH. Subterrane Lovel. 1. Sigon. ad 34, 4, 4. (* Dukerum

Suttrano Hearnii L. 1. Subvertarefellit Menken. in Miscell. Lips. novis T. 2. part. 3. p. 343.)

no Lovel. 4.. Rec. et una vel al. tera primarum edd. Subertano

Florent. Voll. Lovel, 1. 3. Har. J. 5. Et Anagnia et Fregellis nunciatum est ] Ita recte edidit lej. Ber. Gaertn. Hay. Hearnii CI. Jac. Gronov. quae lectio et

D. N. et edd. pleraeque ante Mo. jam superest in Florent. Vol. guntinos. Tudertano Lov. 5. quoLovel. 2. 3.5. Harl. Ber. Gaertn.

modo Doujatius scribendum conHav. Hearnii Oxonn. et edd. antt. jicit. Sed cui bono? Siquidem Primus Aldus Anagniae edidit; docuerit, Sudertanos memorari

Cluver. 2. Ital. ant. 3. p. 517. idque poftea editores servarunt, concinentibus Lovel. 1. et 4.

apud Plin. 3, 5. ubi tamen Har.

duin. ex omnibus Matis et edd. an. Murum portasque de coelo ta.

te Hermolaum legebat Subertano, clas] Referunt libri de coelo igne quia id propius accedit ad no. tactas. GEBII. Ita et Vol. Lo.

men hodiernum Sovretto, et novel. 1. 3. 4.5. Ber. Gacrtn. Hav.

men accepisse putat a subere, quo Hearnii Oxonn. Brancal. Latinii, circumjectus ager abundat. Ita et edd. ante Aldum. igne de coelo et hic plures et integriores codd. tactas Lovel. 2. Male. Sufficit e.

pracferunt. nim de coelo tactas, ut praeferunt Ereti lapidibus pluisse) Terreti Florent. Cant. et Harlej. Supra Lovel. 5. Areti Ber. Cereti Lo. 11, 36, 8. Aliquot homines de coelo vel. 3. et Hav. Fredi Gaertn. Freti tacti exanimatique fuerant. 25, 7,

Florent. Vol. Lovel. 1. 3. 4. et 7. Tacta de coelo multa : duae in Harlej. V. ad 3, 26, 2. Tum plu. Capitolio aedes, etc. 24, 10, 9.

visse Flprent. Voll. et Lovel. 3. Tactu de coelo atrium publicum in V. ad 1, 31, 1. Capitolio , aedem in campo Vul. . 7. Sacerdotes publici aliquot cani. c. 44, 8. Ariciae etiam fo. eo anno mortui sunt] In MSS. a. vis aedes de coelo tacta fuerat, 29, liquanti eo anno mortui. Et sic 14,3. Anagniae et portam, et mul. Plautus, Sallustius aliique loquun. tis locis murum de coelo tactum. tur. Canem et furcam iis , qui Alia exempla habcs 36, 37, 3. immutarunt. LIPS.5. Ep. Quaest. 37, 3, a. 39, 22, 4. 41,9, 5. et 16, 7. aliquanti merito probant et

cerdotes publici aliquot eo anno demortui sunt, novique subfecti: in locum M. Aemilii Numidae decemviri sacrorum M. Aemilius Lepidus : in. locum M. Pomponii Mathonis pontificis C. Livius : in locum Sp. Carvilii Maximi auguris M. Servilius. T. 8 Otacilius Crassus pontifex quia exacto anno more

recipiunt viri docti. Sic enim SIG. Est apud Gruter. 292. Ad optimus quisque Latinitatis lo. eumdem Aemilium pertinere puqui auctor amat. MOD. Libri tat Pighius ad ann. dui. p. 48. omnes aliquanti. GEBH. Non se. et addit, rarum elle hoc cogno. quimur Lipsianum Sacerdotes pu. men in Aemiliis. Credo etiam blici aliquanti. Nec reprebendo in aliis gentibus Romanis hujus locutionem. Sed Put. Sacerdotes aetatis, ct aliquamdiu poft eam. aliquod eo anno demortui sunt. Cae. DUKER. teri, quos vidimus, aliquot, er. cepto Barberino et Vol. in qui. Sp. Carvilii Maximi auguris ) bus aliquanti. Alteram quoque Doujatius, fidem habens quibus. mutationem significat regius ex. dam edd. quae vocem Maximi hibendo eodem mortui. J. FR. minori litera scribunt, ex hoc GRON. aliquanti Vol. Lovel. 3. loco efficere conatur, quemad. 3. 4. 5. Harlej. Gaertn. Hav. et modum in collegio pontificum edd. ante Ascensianam anni 1513. unus, qui omnium supremus e. Sed reliqui scripti, et inter eos rat, maximi titulo decorabatur, optimi, cum omnibus Hearnii ita idem etiam in collegio auguOronn. aliquot, quod recte Gro- rum obtinuise : quum tamen Manov. tuetur. Non enim sufficit ximi majuscula hic litera scribi monuille, Plautum, Sallufiium debeat, ut est in ed. Jac. Gro. et alios ita loqui; verum Livium novii, et fuerit cognomen Sp. etiam ita locutum elle, oftenden. Carvilii. dum erat. Deinde eo anno mortui Voll. Lovcl. quinque, Harlej, $. 8. Quia exacto anno mortuus Ber. Gaertn. Hav. et Hearnji L. erat) Utrum in ea re religio a. 1. ac D. Sed eo anno eodem mor. liqua fuerit, an ob aliam causlui Florent. Cant. quorum, ut

sam ficri non soleret, nusquam Regii apud Gronov. lcctio tó inveni. DUKER. demortui, Msti optimi Put. aucto. ritate insuper firmatum, verius Flaminio abiit] Decreto pon. effe oftendit. V. ad 5, 31, 7. tificum, qui cerimoniarum et M. Aemilii Numidae decemviri)

sacrorum judices ac vindices e. Emendo m? A milii. Nam inve. rant. Guther. 2. de Vet. jur. pon. nio in tab. Cap. ubi de tertiis maximi decreto, cui omnia sa.

Vel fortaßis pontificis ludis secularibus fit mentio, hu

cra subjecerat Numa. Liv. 1, 20. jus decemviri, ut reor,

fieri

Ejus decretis si parere non vel. mentionem sic:

lent sacerdotes, a populo coa.

ctos fuiffe verosimile est, a quo M. AEMILIO. M, F. mag. IVIR sacerdotes quosdam pontifici ma2. LIVIO. M. F. 1. N. SALINATORE ximo dicto audientes esse juffos

LVDI. SAECVLARES, TERT

« IndietroContinua »