Immagini della pagina
PDF
ePub

16 sequi se Romam jussit. Hac circumfusus multitu.

dine, simul Siculis obviam egressis Aetolisque Romam praeivit, clarissimarum urbium excidio celeberri. mis viris victos bello accusatores in urbem adducens.

rem.

J: 16. Hac circumfusus multi. gitur. Laurentius Valla ita emen. tudine similis Siculis obviam egres. davit: Nunc circumfusus multitusis Siculisque Romam praebuit dine, simul et Siculis etc. Haec clarissimarum urbium excidio ac ille. quae quam bene habeant , celeberrimis viris bello victos accu- lector judicct. GLAR. Hic locus satores in urbem adducentes] llunc Vallae tempore in manuscriptis ego locum duobus hinc annis, libris ita legebatur: Hac circus. a Jacobo Curlo rogatus, aegre fusus multitudine simul Siculis duobus dicbus emendare potui, obviam egressis Romam praebuit , emendatumquc homini tradidi, clarissimarum etc. atque ita nunc cum pridie cidem petenti alte- etiam legitur. Valla autem, mul. rum ,

sed facilius, emendassem. ta hic verba desiderari suspicaQui cur regium codicem cx mea tus, ita ex ingenio legit: Hac sententia non emendarit, nul. circumfusus muliitudine, simul Si. lam aliam reperio causam, nisi culis etc. Quam lectionem nemo ab Antonio, ne me recte cor. jure probare potest, quia nimis rexisse fateretur, impeditum. Ex multa de suo infercit, haud saquo daturintelligi, acriorem efle tis auctoris sententiae congruenodii, quam amoris effectum. Ci. tia. Ego igitur veterem lectio. tius me destructum vellet Anto- nem tucor, uno paululum im. nius , quam Alphonsum Cacsa. mutato verbo, et pro praebuit ,

Sic autem emendavi hunc pervenit rcstituo sic: ac circum. locum: Nunc circumfusus multi. fusus multitudine, simul Siculis tudine , simul et Siculis obviam obviam egressis, Romam pervenit, egressis, poteftatem Romam adeun. clarissimarum etc. hoc sensu : di fecit, et nonnullis, vel aemu- Laevinus Campanorum multitu. lis, querimoniam praebuit, cla. dine et Siculis obviam egressis rissimarum urbium excidio a.co. circumfusus Romam pervenit, leberrimis viris victos bello accu. accusatores bello victos Campa. satores in urbem adducens. VAL- nos et Siculos in urbem adduLA. Siculis quoque vera lectio. cens Fulvio et Marcello, viris Ut sit ordo: Siculis quoquc ob- celeberrimis excidio clarissima. viam egrellis poteftatem fecit ad- rum urbium, Capuac et Syracu. eundi Romam, adducens secum sarum. Hinc Suidas: 'EXEX£ipnaccusatores duobus viris, cele. Oav kai Kaunavoi tou Olor. berrimis excidio duarum claris. κου,και οιΣυρακούσιοιτούΜαρsimarum urbium, Syracusarum néalov katnyopijai. Sic pau. scilicet et Capuae. Quare, nisi lo post (c. 30, 12.) ut victos arac particulam demas ante cele- mis accusatores habeamus. SIG. berrimis, neque ordo,neque sensus Pall. codd. scriptura haec est : fare poterit. SABELL. clarissi. Hac circumfusus multitudine simul marum urbium excidio celeberrimis Siculis obviam egressis Siculisque viris victos bello accusatores in ur. Romam praebuit clarissimarum ur. bem adducens mira est composi. bium excidio a (tert. ac) celeberri. tio, ut sunt multae apud hunc mis viris victos bello accusatores authorem, quae tamen intelli. in urbem adducentes. Neque Val.

De republica tamen primum ac de provinciis ambo 17 consules ad senatum retulere.

XXVIII. Ibi Laevinus, quo statu Macedonia et i Graecia , Aetoli, Acarnanes Locrique essent, quas

lae neque Sigonii corrcctionem verum, uno cod. excepto , om. probo: utrique itaque oppono nes omnino Mati servant, levi. lectionem a ine erutam e prin. ter corruptam et in Aetolisque cipe ed. simul Siculis obviam e. mutandam, quam totam ejicien. gressis occasionem calumniae Ro. dam esse: minus etiam ab om. mam praebuit , clarissimarum ur. nium membranarum scriptura re. bium excidio celeberrimis viris vi- cedimus, si pro praebuit cum ctos bello accusatores in urbem ad- Gronov. legamus praeivit, quam ducens. Sic paullo post (c. 29,4.] si cum Sigonio pervenit. Deinde Quid iratum , quod Romam de se excidio ac celeberrimis Florent. queftum venisse Siculos sciat, fa. Cant. Voll. Lovel. 3. 4. Ber. et cturum? Marcellus ipse c. 30, 12. Hav. a m. 1. excidio a celeberri. Ea conditione pro vobis P. C. bel- mis Lovel. 2.5. Harlej. ct Gaertn. la gerimus, ut victos armis accu- Sed, illud ac vel a delendum satores habeamus. GEBH. Haec elle, recte Sabellicus monuit. jam a Vallae aevo doctorum in. Ceterum etiam hoc loco Cleri. genia torserunt. Habes nunc ex- cus, invitis omnibus scriptis, peditam lectionem : simul Sicum exscidio, pro excidio, edidit. V. lis obviam egressis Aetolisque Ro. ad 5, 15, 9. mam prasivit. Cujus rationem red. didimus 4. Obs. 16. (p. 364.) J. . 1. Quo in statu Macedonia of FR. GRON. simul Siculis obviam Graecia] Non scripti tantum, sed egressis armulis querimoniam prae- et editiones omnes antiquae quo buit Ber. a m. 6. prioris lectio. statu. V. ad 19, 2a, 10. 30, [2, 8.] nis veftigiis penitus erasis. simul și per quinquennium respublica eoSiculis obuiain egressis Siculisque dem statu fuisset. J. FR. GRON. querimoniam praebuit Hafn. et quo in staru demum Modius in Hav. simul Siculis obviam egresis Francof. anni 1588. edidit. Sed Siculisque Romam praebuit reliqui pracpositionem etiam omnes mei mei et Oxonn. Hearnii. Neque et Oionienses Hearnii abjiciunt, aliter in suis invenit Gronov. Infra 30, 38, 6. Donec, quo stalu nisi quod optimus Put. seculis. res in Africa essent, sciretur. Plura que Romam , pro Siculisque, ex. v. ad 3, 68, 3. Saepe etiam in hibeat. Ejus loco Aetolisque Gro. hac locutione Livius praepositio. nov. sublituit, et intelligit le. nem adscivit. V. ad 35, 8, 2. gatos Aetolorum, qui Romam milli erant, ut foedus cum Lae. Acarnanes Locrique) In Acarvino initum senatus probaret : nania Oeniadae , Nasus captae, hos enim diutius Romae reten. in Locride Anticyra fucrat. SiG. tos fuisse, Livius supra testatur c. 14, 15. Doujatius Sigonii e. s. 3. Classem satis esse ad ar. mendationem probavit; mihi il. cendum ltalia regom) Gebhard. la Gronovii maxime placet. Ve.. ad c. 20, 7. scribendum conji. risimilius enim videtur, vocem cit satis esse arcendo lealia re, Siculisque, quam non tantum edd. gem. Sed scripti et editi omnes quaedam, ut Doujatius scribit, ad arcendum: quod sine caulla

que ibi res ipse egiset terra marique, exposuit. , Pbilippuin, inferentem bellum Aetolis, in Macedoniam

retro ab se compulsum, ad intima penitus regni abille, legionem.que inde deduci pose. classern satis elle ad ar

cendum Italia regem. Haec de se deque provincia, 3 cui praefuerat. Consulum de provinciis communis

relatio fuit. decrevere Patres, Ut alteri consuluin Italia bellumque cum Hannibale provincia esset : alter

clasem, cui T. Otacilius praefuisset , Siciliamque pro4 vinciam cum L. Cincio praetore obtineret. Exercitus

eis duo decreti, qui in Etruria Galliaque essent. eac quatuor erant legiones. urbanae duae superio

ris anni in Etruriam ; duae, quibus Sulpicius con5 sul praefuisset, in Galliam mitterentur. Galliae et

legionibus praeesset, quem consul, cujus Italia 6 provincia ellet, pracfecisset. In Etruriam C. Cal.

purnius, post praeturam prorogato in annum im.

ei suspectum fuit. Supra 2, 49, 1. Bellum cum Annibale consuli. 9. Non ad praesidium modo tutan. bus mandarum, et exercituum ue dum Fabii satis erant. 21, 17, 6. nus, quem ipse Sempronius habue. Si ad arcendum lialia Poenum con. rat; alter , quem Fabius consul; sul alter saris esset. Paullo ante sae binae erant legiones. 28, 10, abisse Flor. Voll. Lovel. 1. 2.5. 10. Exercitus ita divisi. Consulum Harlej. Ber. Gaertn. Hav. ct cdd. alteri , quem C. Claudius ; alteri, Rom. anni 1473. Mediol. anni quem Q. Claudius propractor (eae 1480, et Parm. V. supra ad 2, binne legiones erani) habuisset ex. 4, 2. Addc ad 7, 31, 2. c. 22, 3. ercitum. 32, 16, 6. Una (clalis) 9, 36, 12. 31, 38, 9. cap. 39, 3. cum Atralo rege, eae quatuor et 32, 21, 14. et alibi.

viginti quinqueremes erant. 33, 1,

2. Jussis legionis haftatis (ea duo 8. 4. Exercitus eis duo docreti, millia militum erant) sequi se. JAC. quae in Etruria Galliaque essent PERIZ. Quemadmodum conjecit feae quatuor erant) legiones ) Li. Perizon, non tantum praeferunt vii fuit, Exercitus eis duo decreti, mei, Hearnii Oxonn. et Crevier. qui in 'Etrurin Galliaque essent ; codices, verum etiam omnes edd. eae quatuor erant legiones. Quo. usque ad Paris. anni 1573. ubi modo etiam Mogutina cd. nisi operae aberrantes quae, pro qui, quod non diftinguit poft legiones, vulgarunt. Gronov. demum ires Solet ita sempor Livius. 24, 44, illas voces parentbcsi inclusit.

perio, mislus ; et Q. Fulvio Capua provincia decreta, prorogatumque in annum imperium. Exercitus 7 civium sociorumque minui jussus, at ex duabus legionibus una legio, quinque millia peditum et trecenti equites essent; dimissis , qui plurima stipendia haberent: et sociorum septem millia peditum 8 et trecenti equites relinquerentur, eadem ratione stipendiorum habita in veteribus militibus dimittendis. Cn. Fulvio consuli superioris anni, nec de 9 provincia Apulia, nec de exercitu, quem habuerat, quidquam mutatum. tantum in annum prorogatum imperium est. P. Sulpicius collega ejus omnem exercitum, praeter socios navales, jullus dimittere

Item ex Sicilia exercitus, cui M. Cornelius 10 praeesset , ubi consul in provinciam venisset, dimitti jussus. L. Cincio praetori ad obtinendam Si- 11 ciliam Cannenses milites dati, duarum instar legio

est.

Rectc igiturjam Doujatius et Cre. libi singulis prope libris. DUK. vier. ita ediderunt, ut Perizon. Hacsitatio Glareani inde provescribendum monuerat.

nit, quod in edd. antt. omilla sit

diftinctio post vocem legiones, Eae quatuor erant legiones urb. quam primus Froben. anno 1535. duae super, anni) Si de eisdem le. addidit. gionibus loquatur, non procedit: sod de aliis haud dubie intelli- §. 6. Post practuram prorogato gendum. Qui enim fieret , ut in in annum imperio ) Ex hoc loco Galliam mitterentur, quum con

uchius Refut. ad polcr. Sigo. sulum alter in Siciliam iturus es- nji disput. c. 5. valide probari set? GLAR. Aliae hae (urbanae putat, imperium in magistratu duae superioris anni) legiones sunt insitum fuisse. An ci bene respon. a quatuor illis, quas ante nomi. derit Sigonius c. 6. de lege Cu. navit. SIG. Ex multis locis Li. riata, judicent alii. mihi non vii constat, legiones urbanas ad liquet. DUKER. tutelam urbis scribi, ac deinde fere altero anno, interdum et. J. in L. Cincio praetori ) Non iam eodem, si ita res posceret, memorat hic sortem duorum a. advcrsus hostem duci solitas fuis. liorum praetorum. Sed L. Man. se. V. 33, 14. 25. 31. 24. 11. - 44. lium praetorem urhanum fuille

, 3. 27, 7. 8. 24. 35. 36. et a. dicit 37, 4, 4. C. Lactorium Gal.

.

12 num.

Totidem legiones in Sardiniam P. Manlio Vulsoni praetori decretae, quibus L. Cornelius in 13 eadem provincia priore anno praefuerat. Urbanas

legiones ita scribere consules juli, ne quem militem facerent, qui in exercitu M. Claudii, M. Valerii, Q. Fulvii, fuissent; neve eo anno plures, quam una et viginti, Romanae legiones ellent.

XXix. His senatusconsultis perfectis, sortiti provincias consules. Sicilia et classis Marcello,

Italia cum bello adversus Hannibalem Laevino ere. 2 nit. Quae sors, velut iterum captis Syracusis, ita

exanimavit Siculos, exspectatione sortis in consu

liam obtinuifle ibidem c. 7, 11. praenomen Quintus, sive Q. et Hunc tamen eam non sortitum vocula que in Mais commutan. fuille, ex SCto de Gallia, quod tur. V. ad 22, 31, 7. Alius dein. paullo ante retulit Livius,' facile de illud que, tamquam non suo colligitur. Nam hoc factum est poft loco positum, poft scquentera adventum Laevini consulis eGrae. vocem transtulit. Practerea fuise cia, quum praetores magiftratum set Hearnii D. cujus librario dis. jam inivillent. Rclinquitur er. plicuit ne quem, qui fuissent, quod go, ut primum jurisdictionem tamen commode expediri poteft peregrinam habuerit, et, quum subintellecto pronomine, quod deinde a consule ex SCto in Gal. saepe omittitur, eorum; ne quem liam millus fuiflet, collega cjus eorum, qui fuissent. praetor urbanus utramque jurisdictionem, ut mos erat, exercue. S. 1. His senatusconsultis perforit. DUKER.

ctis, sortiti provincias consules ]

Pal. 2. lis senatuconsultu perfectis. 6. 12. P. Manlio Volsoni) Vul. sonatusconsultu quarta declinatiosoni tantum non omnes codd. ne in praecedentibus c. MSS. cuin priscis edd. quod revocavi codice quoque eruit Cl. Lipsius. pro Volsoni , quod Froben. an. GEBH. Haec adjungenda puto no 1531, substituerat. V. ad 21, capiti seq. et scripsisse Livium

His SC. perfectis, sortitis provix.

cias consulibus, Sicilia et classis l. 13. Qui in exercitu M. Clau. Marcello. V. ad 3, 12, 3. J. FR. dii, M. Valerii, Fulviique fuis. GRON. senatuconsultu etiam Harl. sent] M. Valerii, p. Fulvii opti. unde male senatusconsultu conjeme Fioront. quod etiam in uno cit Gebhard. quod exftat in Hafn. non spernendae notae codice Verum, quid de hac forma ejus (an Puteani ?) repertum Crevier. vocis in Mais censendum sit, suprobavit. Scripium fuerat forte pra v. ad 5, 13,5. Praeterea illa, M. Valeriiq; Fulvii. Saepe enim quae supra memorata sunt, ROD

85, 1.

« IndietroContinua »