Immagini della pagina
PDF
ePub

patrum memoria, qui capti a Pyrrbo ad Heraclean

erant, adversus Pyrrbum ipsum pugnantes satisfece4 runt. Quamquam quod ob meritum noftrum succen5 suistis, Patres conscripti, nobis, aut succensetis? Am

bo mibi consules et universum senatum intueri videor,

Corte triste senatusconsultum fa- noftro vulneribusque magis, quam ctum esti Vox senatusconsultum precibus noftris , senatui. At in disperiit Pal. 1. Interim sec. ac felicillime ,

ut fere semper, tert. triste certe senarusconsultum ille cogitavit ad Tacit. magis factum est. GEBH. Eamdem vo- reatibus. Put. Petav. Men. Pall. cem omittunt Flor. Lov. 1. 3. vulneribusque noftrarui: Forsitan, Harl. et Voll. ejus loco judicium et sanguine noftro vulneribusque legit Hav. certe severum judicium nos patriae satisfacturos esse, senatusconsulto factum est Bran- Cujus rei judicium est penes se. cal. Latinii. certe triste factum natum: atque hactenus Patres est senatusconsultum Lov. 4. pro tota patria. Illustrat, quod

Appius eorum nomine aït 'l. 5, s. 3. Sanguine noftro vulneri. [4.8.) At nos tamquam cum civibus a. busque magiftratibus satisfacturos gere volumus , agique tamquam esse) Alia vctus lectio magiftra- cum patria nobiscum aequum cen: tibus noflris senatui satisfacturos, semus. Tiberius in senatu apud vocibus duabus additis. Me qui. Tacit. 4. Ann. (8.) Preces ad vos dem offendit illa magiftratuum converto, Diisque et patria coram vox, quasi soli illi in senalu , obteftor. J. FR. GRON. vulneriqui magistratum gererent, aut busque noftratui satisfacturos et. solis illis satisfaciendum. Pos. iam Cantabr. Cui vctuftifimae set legi magiftratibus noftris et scripturae ut nihil detrahas, nisenatui. Sed odorari videor ne. hil addas, et tamcn verum re. scio quid depravationis majo. stituas , scribes , et sanguine noris, et subvereor, ne Livius stro vulneribusque nos reatui satale quid scripserit: sanguine tisfacturos. Nihil aliud est sanoftro vulneribusque magis, quam tisfacere reatui, quam licere comprecibus noftris , senatui satisfa- misla, ut alii loquuntur, et cum cturos esse. LIPS.3. Epit. Quaeft. maxime, navata fortiter opera 22. Pal. 1. vulneribusque noftris a prius crimen et ignominiosam manu correctoris, quum ini. hanc relegationem abolere. JAC. tio fuiffet noftratui. Pal. 2. et GRON. Conjectura haec aliquid vet. ed. vulneribusque magistra- probabilitatis haberet, si olien. tui. Certe ante visam Juli Li- sum fuisset, vetustos scriptores psii conjecturam offendebat il. voce reatus, quam aetate Livii lud magiftratibus, nec, quid sub- novam fuille ex Quint. 8. Inst. stituerem, habebam. “ GEBH. Orat. 3. constat, hac significa. Quem non offendat illud magi- tione usos fuisse. Budaeo qui. siratibus , aures veterum lectio. dem in Adnotat. ad l. 39. D. de ne subactas habentem ? Pole legi Injur. et ad 1. 35. D. de Poenis, suspicatur Lipsius: magiftrati- ea adeo ignota fuit, ut non dubus et senatui. Atqui boc nihilo bitaverit dicere, miro crrore omelius. Dein tale quid subti- pinionem hanc inter Jurisperitos tuendum bariolatursanguine aliosque invaluife, ut rains pro

quum te, M. Marcelle, intueor : quem si ad Cannas consulem babuissemus, melior et reipublicae et nostra fortuna esset. Sine, quaeso, priusquam de conditione 6 noftra queror, noxam, cujus arguimur , nos purgare. Si non Deüm ira, nec fato, cujus lege inmobilis rerum

crimine exaudiatur. patriae hic rum, usurpasse. Ipse itaque vel certe melius est, atque etiam Gronovii patris conjecturamer eo confirmatur, quod deinde probat, verum ita, ut patriae dicit, ne qua spes , ne qua occa- exponat reipublicae: vel levio. sio abolendae ignominiae, ne qua ri manu locum hoc modo sanari placandae civium irae sit. DUK. posle putat,vulneribusque nos sena. vulneribusque magistratui satis. Tui satisfacturos, milites enim non facturos Lov.4.5. Harl. Gaertn. plebiscito, sed senatusconsulto Hearnij N. L. 1. et edd. Rom. relegatos ese, ut cuiis,quae modo apni 1472. ac Parm. vulneribus- praecellerunt,confiat:ex compenque nofiris satisfacturos Lov. 1. dio autem scriptionis pro nos vulneribusque noftris tibi satis. senatui factum efl'e noflratui. Dou. facturos Hafn. vulneribusque nos jatius malebat vulneribusque nos tibi satisfacturos Lov. 2. Hav. et Patribus satisfacturos. Verum Ber. a m. 2. priori scriptura pe. vekigia codd. co non ducunt, nitus erasa. vulneribusque nra

licet sensus conveniat. Bentleji tui satisfacturos Flor, a'm. 1. in conjecturae in ipso contextulo. quo ad ara a m. 2. nris inter

cum dedi, quoniam eam tan. Fersus adscriptum est. vulneris tum non firmat lectio margina. busque noftra tui satisfacturos Vof. lis Vol. et quam in contextu cujus marginem vulneribusque no praefect Teller. stris senatui sarisfacturos obti. net: quod Cl. Crevier. etiam in cleam erant] Haec pugna pugna

Qui copri a Pyrrho ad Hera. Teller. cod. invenit, et in con. ta est P. Valerio Lacvino con. textum recepit. Quem infelicis. sule duce, de qua Plutarch. in sime hunc locum ad Tacit. ten- Pyrrho, Florus, Orosius, qui talle J. Fr. Gronov. dicit , est scripsit de Viris illuribus. ŠI Lud. Dorleans, quem v. ad 1. GONIUS. Ann, p. 137. Utriusque Gronov. conjecturas examinat Cel. Bent.

§. 4. Succensuistis, Patres conlej. ad Horat. 3, 6, 20. Et qui. scripti, nobis, aut succensetis ] dem in Gronov. patris conjectu. Put: et Pet. suscensuistis, et sta. ra ipsi displicet, quod patriae tim suscensetis. J. FR. GRON. erponat Patribus, senatui: ex- Eadem scriptura perstat in Flor. empla enim, quibus id adstru. V. Serv. ad Virg. 1. Aen. 144. ere conatur, rem non probare. succensueritis, pro succensuistis, At contra Jac. Gronovium do. cst in Cant. Deinde ac succensetis, cuit

, dubitandum non effe, quin pro aut, Voll. Lov. !. 2.5. Ber. Livius dubiae auctoritatis voca. Gaertn. Hav. Hearnii N. et edd. bulo reatus, quod ipsius tem- antt. ante Aldum. pore Melalla invenerat, uti no. luerit: deinde Mesallam id non . 5. Ambos mihi consules) Put. pro crimine, scd pro statu reo. et Pet. ambo. J. FR. GRON. Ita

bumanarum ordo seritur, sed culpa periimus ad Can

nas, cujus tandem ea culpa fuit? militum, an impera7 torum? Equidem miles nibil umquam dicam de impera

tore meo, cui praesertim gratias sciam ab senatu actas,

quod non desperaverit de republica; cui post fugam ab 8 Cannis per omnes annos prorogatum imperium. Cete

ros item ex reliquiis cladis ejus, quos tribunos militum

babuimus, bonores petere et gerere, et provincias obti9 nere audivimus. An yobis vestrisque liberis ignoscitis

et Flor. a m. 1. V. Gronov. ad intellexerit : quasi non centies 35, 31, 5. et quae supra notan. indicaNet, id Put. convenire. tur ad 7, 19, 5. .

Quod non desperaverat de repk. Melior et reipublicae et noftra blica, qui poft fugam actum nisi fortuna effet] Pal. tert. et vet. ed. per omnes ] Vos sic emendatis : melior et respublica. GEBH. Ea- cui post fugam actam sit. Ego dem lectio est in Von, a m. l. sic: quod non desperaverit de reLovel. 1.2.4.5. Harl. Ber. a m. publica consul posi fugam acsam 2. Hain. Gaertn. Hav. Hearnii vel profligata acié. VÅLLA. Quid L. 1. N. et edd. Aldina priori. est, quacso, agere fugam ? Put. bus. Olim reipublicae per com- post fugam aciannis per omnes, pendium R. P. scriptum fuerat; Scd manu scc. prius n mutatum quod quomodo reddendum fo. in m, et post s suprascriptum i. ret, non adsequuti sunt libra. unde libri alii scripti : post furii. V. ad 10, 37, 16.

gam actam nisi per. quomodo

et Laurentius Valla citat, et cul. $. 7. Equidem miles nihil um- pat vulgatae architectos. Sed quam dicam] Equidem miles num. ipse nihilo felicius non desperaquam Ber. a m. 1. Equidem mi. vit de republica consul post fugarn les ego nihil umquam a m. 2. quo. actam. vel profligata acie. Repomodo optimos scriptores inter- ne cui post fugam ab Cannis per dum locutos esse, observat Cor. omnes annos prorogatum imperium. tius ad Sall. Catil. 51, 15. Alii An potius post fugam ad Cannas ? tamen nihil mutant, quibus fi. Nam et sic loquitur l. 22, [50, 3.) dem habeo. V. ad 32, 21, 16. Fuga namque ad Alliam sicut ur. Paullo ante voces militum an im- bem prodidit, ita exercitum ser. peratorun deerant in Hearnii D. vavit. J. FR. GRON. cui post

fugam aciam per omnes Cani. et De imporalore so, cui) C. Teren. Hav. qui posi fugam actam nisi tio Varrone. I. 22. SIG. Optimi per omnes Flor. et Lov. 1. quod meo. J. FR. GRON. Ita et Flor. i. post fugain actam nisi per omnes demque in Pet. superesse, Gro. Harl. nisi per omnes etiam Vol. nov.pr. ed. not. professus est. Dou. et Hearnii Oxon. cui (qui a m. jatius, qui vulgatam mavult, ae. 2.) post fugam actam si per annos gre fert, Gronovium non addidis. omnes Ber. qui post fugam actam se, quem codicem optimi nomine ubi per omnes Lov. 2. cui post

facile, Patres conscripti, in baec vilia capita saevi? et consuli primoribusque alüs civitatis fugere, quum spes alia nulla esset, turpe non fuit ; milites utique moritu. ros in aciem misistis. Ad Alliam prope omnis exerci- 10 tus fugit: ad Furculas Caudinas, ne expertus quidem certamen, arma tradidit bosti, ut alias pudendas clades exercituum taceam: tamen tantum afuit ab eo, ut ulla igno- 11 minia iis exercitibus quaereretur, ut et urbs Roma per eum exercitum, qui ab Allia Vejos transfugerat , reci

fugam actam sit per omnes Lov. Saevi ? et consuli primoribusque 6. et Harl. cui post fugam actam etc. Sie Horat, (epod. 12, 15.) sit per annos omnis edd. antt. us. que ad Aldum, qui per omnes

Inachiam ter nocte potos, miki annos dedit. Id autem poftea Gro

semper ad unum nov, mutavit : cujus conjectura

Mollis opus ? nibil verius video. Doujatius vul. J. FR. GRON. saevitius Lov. 5. gatum tuetur, et ex eo inlustrat, saevire Harlej. saeviret Flor. et quod Livius et Sallufius facere Hearnii N. saevietis Voff. a m. fugam dixerint: quod tum de- 2. sarviet Lov. 2. Vcrum hi ommum stringet, ubi constabit, nes sequens et servant. per omnia similia esse verba a. gere et facere, et, quaecumquè

s. 10. Ad Alliam prope omnis per facere enunciantur, etiam exercitus fuit ] Sensus et ratio per agere enunciari posse. Quod

contra librariam fidem

arguunt, tamen falsum efle, usus docet. fugir a Livio, non fuit, scriptum; Certe iter , viam facere apud o

quod bistoriae vel mediocriter ptimos scriptores obvia sunt,

eruditus plane colligat.SABELL. at iter, viam agere non nisi a.

Libro 5. SIGON. pud recentiores, ut observat Ad Furcas Caudinas) Libro 9. Cort. ad Porcii Latr. declam. SIG. Pall. 1. 2. et vet. ed. ad in Sall. c. 19. Neque huc facit Furculas. GEBH. Rursus omnes illud Virg. 1. Aen. 640. Vos ac meliores ad Furculas Caudinas. gitate fugam. quod eo trahere J. FR. GRON. ad Furculas omvidetur idem Cortius ad Sall. nes mei, Hearnii L. 1. N. et ed. Jug. 53, 3. Nam agitare fugam Rom. Aleriensis, tefte Hearnio, ibi non notat fugere, sed de fu. cum cdd. Rom. anni 1472. ac ga cogitare, ut recte Servius ex. Parm. V. ad 9, 2, 6. ponit; cujus sententiam probat Cel. Burm. De ea locutione vj.

$. 11. Tamen tantum abfuit ab debimus ad 31, 46, 5.

co] Abest a Pal. 2. To tamen.

GEBH. tamen tantum afuit ab I. 9. In haec vilia capita sae

en Gronovius edidit, quod in vitis ? et consuli] Put. Pet. Men. Flor. a m. 1. inveni. Olim vul. Vor, in haec vilia capita saevi: gabatur abfuit. V. ad hujus lib. Tet consuli. Redundat una litera,

c. 1, 10. Et scribendum in haes vilia capita Ut illa ignominia tribus exer

4

12 peraretur; et Caudinae legiones, quae sine armis redie

rant Romam, armatae remissae in Samnium, 'eumdem

illum bostem sub jugum miserint, qui bac sua ignomi13 nia laetatus fuerat. Cannensem vero quisquam exerci

tum fugae aut pavoris insimulare potest, ubi plus quinquaginta millia boininum ceciderunt? unde consul cum

equitibus septuaginta fugit? unde nemo superest, nisi 14 quem boftis caedendo fellus reliquit? Quum captivis

redemtio negabatur , 110s vulgo bomines laudabant, quod

citibus quaereretur, ut ex urbs Rabirio repetundarum reo (17.) Roma) Opinor legendum, ut ul. Nam in eum, cui misericordia ola ignominia tribus exercitibus in. pitulari debebat, invidia quaesita ureretur , ut etiam urbs Roma est. J. FR. GRON. Livius 45, etc. Fuerunt autem trcs exerci. 11, 1. Cui regnum quaeri suis tus, qui rem publicam ante hoc 'viribus simulabat. V. Corlium bellum affixerunt, duo ad Fur. ad Sall. Jug. 4, 3. Et quaerereculas Caudinas, tcrtius ad Al. tur servant etiam omnes codd. liam. Vel sic, ut ulla ignominia Verum illa ignominia , pro ulla, iis exercitibus quaereretur, ut et. Flor. Vof. Lov. 2.4. Ber. Gaertiam urbs Roma. VALLA. Valla ner. et Hav. V. infra hoc lib. reftituit inureretur, cum in vet. ad c. 11, 3. Tum inter exercitus lib. legeretur quaereretur, ut Vof. Lov. 1. 2. 4. 5. Harl. Ber. hodie quoque legitur. Mihi vc- Gaertn. et edd. antiquac. in exro vetusia lectio placet, ut, quem. ercitibus Hav. is exercitibus proadmodum Cicero dixit quaerere xime verum Flor, ut ea urbs Roalicui honorem, sic ignominiam ma Voff. Cant. Lov. 4. 5. Harl. quaerere dicamus. Quod verbum et Hav. ut ea urbs Romana Lov. co huic loco accommodatius est, 1. 2. Ber. Gaertn. et edd. Rom. quod genus ignominiac, qua no. anni 1472. ac Parm. ut eat urbs tati sunt Cannenses ifti milites, Roma Flor. in quo tamcn eat a novum et numquam antea usur. manu altera expungitur, ut ef patum est. Cicero Philip. 9, [1.] urbs Romae Froben. subftituit Vellem, Dii immortales fecissent, anno 1531. Mor, quum priores xt vivo porius Ser. Sulpicio gra- vulgassent recuperaretur, Gronov. tias ageremus , quam mortuo ho- dedit reciperaretur. V. ad 7, 18, 1. nores quaereremus. SIG. Pal. 1. ut illa ignominia inter exercitibus J. 13. Plus quinquaginta millia quaereretur. tert. ut illa ignomi- hominum] Jac. Periz. plus quania iter exercitibus quaereretur. draginta ad marginem Livii con. Vulgatam lectionem recto judi. jecit , quia Livius ita fere 32, cio defendit Sigonius. Nam quae- 49, 15. Quadraginta millia pedi. rere hic ignominiam est raram , tum, sepringenti enuites, et ianta numquam ante hac in ullum sta. prope civiuns sociorumque pars, tutam excogitare, GEBH. Lib. caesi dicuntur. Verum in his ora. 4. (44, 9.3 Nec tum agrum plebi, tionibus sacpe numerus non ni. sed sibi invidiam quaeri. Cic. pro bil augeri vel minui solet.

« IndietroContinua »