Immagini della pagina
PDF
ePub

conspectu fuere, ut ad componenda armamenta , expediendumque remigem ac militem ad inminens certamen satis temporis esset. Raro alias tantis a- -9 nimis juftae concurrerunt classes: quippe quum

in majoris discrimen rei, quam ipsae erant, pugnarent. Tarentini, ut, recuperata urbe ab Romanis 10 poft centesimum prope annum, arcem etiam liberarent ; spe commeatus quoque hoftibus , si navali proelio posellionem maris ademislent, interclusu. ros: Romani, ut, retenta posfellione arcis, often- 11

Ita et Lovel. 5. satis vix temporis omnesque Gall. interclusuros. Re. esset Hav. Omnes reliqui cum cte. sed et spe legendum. Spe (id Hearnii Oronn. et edd. vett. 719) cst, spe ipsis facta vel innata, vix carent; neque caullam video, per intellectum verbi subftantia, cur iis omnibus invitis voculam vi) commeatus quoque hoftibus , si illam addamus. Quia sub id tem. navali proelio possessionem maris pus, quo hoftes in viccm in con- ademissent , interclusuros. De in. spectum venerunt, vehementia tellecto 2007 se cum alibi, tum ad venti remisit, sat temporis su- 40, 42, 2. J. FR. GRON. inter. perfuit, ut se ad inminens certa- clusuros etiam Lovel. 3.4. Gaertn. men utrimque pararent. Infat et alii ex meis cum Hearnii L. Doujatius, et judicat, neminem 1. et N. Verum plane, ut Gro. negaturum , vix satis temporis nov. conjecit, spe commeatus quoesset usitatiorem loquendi for- que hostibus etc. interclusuros Élo. mam esse, quam satis temporis rent. Lovel. 1. Harlcj. et nonnulli esset. Sed saiis cum casu secun- alii. Minus itaque nunc audio do, non addita vocula vis, et Doujatium, cujus judicio praeapud Livium, et apud alios pas. Itat altera lectio; quam tamen sim obcurrit. Supra 3, 60°, 4. ob rationem ita judicet , non a. Relinquitur magis caftris praesi. peruit. Poftea etiam Crevicr. ledium, quam satis virium ad cer. ctionem, quae ante Gronov, cxsamen. Cic. 2. in Verr. 1. Ut ad stitit, praetulit, partim aucto. dicendum temporis satis habere pos. ritate cod. Victor. partim quod, sim.

recepta Gronovii scriptura, su

pervacanea sit particula quoque. 9. 10. Post centesimum prope an. Verum uni ejus cod. plures ex num] ls. anni numerantur a L. meis obpono: et praeterea in Papirio, Sp. Carvilio consulibus, lectione 'Gronovii suam voculao quibus de Tarentinis debellatis quoque vim servari contendo. Spes triumpbatum est anno ab urbe érai fore, ut, si hostem navali condita CDLIXI, ad hunc annum, proelio superafent, non tantum qui est dxL. SIGON.

polellionem maris ei adimerent,

sed insuper commeatus quoque Spem commeatus quoque hoftibus praesidiariis arcis Tarentinae etc. interclusuri ] Ñod. et Put. intercluderent. Spo, subintelleLiv. Tom. VIII,

Сс

derent, non vi aut virtute, sed proditione ac furto, 12 Tarentum amiflum. Itaque ex utraque parte signo

dato quum roftris concurrissent, neque retro navem inhiberent, nec dirimi ab se hoftem paterentur, quam quis indeptus navem erat, ferrea injecta manu; ita conserebant ex propinquo pugnam, ut non mifilibus tantum, sed gladiis etiam prope

collato 13 pede gereretur res. Prorae inter se junctae hae

rebant, puppes alieno remigio circumagebantur. ita in arto stipatae erant naves, ut vix ullum telum in mari vanum intercideret. frontibus velut pedestris

acies urguebant, perviaeque naves pugnantibus e34 rant. Insignis tamen inter ceteras pugna fuit dua

eto participio verbi substantivi, Brancal. Latinii : qui idem mos de quo v. ad 4, 47, 7. et 22, 31, exhibet qua quis adeptus. Sed 5. commeatus numero plurali, adeptus, pro indeptos, etiam Ber. quod Livio elt familiarillimum. V. Gaertn. Hlav. cum edd. ante Al. ad 9, 15, 3. Denique interclusu. dum. nisi quod indepertus sit in ros scilicet se. De bac ellipsi v. Rom. anni 1472. ac Parm. in. ad 1, 33, 5.

ceptus Rec. invectus Harl. Male.

Infra 28, 30, 11. Duas triremes . 11. Non vi aut virtute , sed suppressit, etc. cetera sque, quas proditione ac furto) ac virtute Flor. indepta esset , mulcasset. Lovel. 3. 3. Ber. et Hav. Neque multum discedunt Voll. Harlej. Ita conferebant ex propinquo pro et Gaertn. qui hac virtute, in quo. gnam ) Locutionem conferre pr. rum tamen priore librarius dig. gnam non damno. Hic tamen con. mate literae h subjecto indica- ferebant, pro conserebant , opevit, eam delendam esse. Forte rarum crrore in ed. Cl. Jac. Gro. non male. Supra 35, 38, 10. Cue novii editum esse, ex scriptis et jus populi vis atque virius non ob- editis prioribus conftat; qui tsrusa sit Cannensi clade. 34, 14, 11. pographorum lapsus quum inter Tota in virtute ac viribus spes erat. Errata non adnotatus esset, eum. Solent autem aut et ac commu- dem etiam Joh. Clericus pollea tari. V. ad 21, 53, 3.

emendare neglexit. 5. 12. Neque retro navem inhi. Prope conlato pede proeliarentur] berent) V. Scalig. ad Manil. 5. Pet. Reg. Men. duo Pall. collato p. 386. Salmas. epift. 114. et ad pede quereretur. tertius Pal. geAchill. Tat. p. 643. Gronov. 4. reretur. Put. quereretur res. U. Obs. 26. et Graev. ad Cic. 12. trum collato pede gereretur res? ad fam. 13. DUK, navem inhiberi an collato pede cerneretur? vel

rum, quae primae agminis concurrerant inter se. In Romana nave ipse Quinctius erat, in Tarentina 15 Nico, cui Perconi fuit cognomen, non publico modo, sed privato etiam odio invisus atque infestus Romanis : quod ejus factionis erat, quae Tarentum Hannibali prodiderat. Hic Quinctium, simul pu- 16 gnantem hortantemque suos, incautum hasta transfigit. ille atque praeceps cum armis procidit ante proram. victor Tarentinus, in turbatam duce amillo

17 navem inpigre transgressus, quum submovisset hostes, et prora jam Tarentinorum esset, puppim male conglobati tuerentur Romani; repente et alia a puppi triremis hoftium adparuit. Ita in medio circum- 18

certaretur ? J. FR. GRON. colla. Atque illum in praeceps prono to pede quererentur Ber.collato pede rapit alveus amni. quereretur Florent. Cant. Voff. GEBH. Gallicani, Palatini, ItaLovel. quinque, Harlej. Gaertn. Hav. et Hearnii L. 1. ac D. col.

lici , quos consuluimus, omnes,

Voff. Aodreas cum traducibus lato pede quaereretur, vel quaere: suis, et Aldus ad Gryphium usrentur edd. quas vidi, antiquac ; pro quo demum Mogunt. proelia. que toi simul deficiuntur. Apud rentur datum est.

primum reperio Curionem. 'Sic

ergo didinguo: Hic Quintium si. 9. 13. Prorae inter se junctae incautum hafla transfigie:

mul pugnantem hortantemque suos

ille haerebant,

· puppes etc.) Prope inter se junciae haerebant prorae a

atque praeceps cum

armis prolieno Vol. Lovel. 1. et 4. Mor in. cidit ante proram. Victor Tarentia

nus,

in turbatam duce amisso na. cideret, pro intercideret , Bran. cal. Latinii. V. supra hoc lib. ad

vem impigro transgressus, quum c. 9, 11. Mor J. seq. concurrerunt

summoviset hoftes etc. Posuit auVor, Lovel. 2.4.5. Rec. et Hav. tem ut solent, tó atque in re su

bita, pro continuo , vel statim. 5. 16. Ille atque praeceps cum

Plaut. Epid. (1, 2, 33.) armis procidit ante portam ) Etsi Quum ad portum venio, atque ege pleraque exemplaria id habent, illam illic video praestola. proram tamen reponendum du

rier, Li. Is enim casus 'navalis pugnae Et cum ea tibicinae ibans qus. est. SABELL. Male feriati in. truserunttó simul faftiditum Pall.

Bacchid. (2, 3, 45.] trigae et vetultae ed. Est autem hoc Livii simile illi Virgilii (1. Dum circumspecto, atque ago Georg. 203.]

lembum conspicor.

[ocr errors]

venta Romana navis capitur. hinc ceteris terror injectus, ut praetoriam navem captam videre: fugientesque pallim, aliae in alto mersae, aliae in terram

remis abreptae, mox praedae fuere Thurinis Me19 tapontinisque. ex onerariis, quae cum commeatu

sequebantur, perpaucae in potestatem hostium venere: aliae, ad incertos ventos hinc atque illinc

obliqua transferentes vela, in altum evectae sunt. 20 Nequaquam pari fortuna per eos dies Tarenti res

gesta. nam ad quatuor millia hominum frumenta21 tum egreffa, quum in agris pallim vagarentur ;

Li

пио ,

Virgil. 1. Gcorg. (202.]

terea transfixit Lovel. 4. Ber, et si brachia forte

cdd. Rom. anni 1472. ac Parm. remisit, Atque illum praeceps prono ra.

. 19. Quae cum commeatu se. pit alveus amni.

quebantur) Praepositio cum declc

in Flor. a m. 1. Lovel. 1.2. 4. et J. FR. GRON. ille simul ut prar. Hav. Sed intercepta est a prima ceps Hearnii L. 1. et D. ille ut syllaba vocis seq. V. ad 3, 69, praeceps Lovel. 5. Reliqui mei 5. cum commeatus aequabantur cum Hlearnij N. ille atque prae. Voll. et Lov. 2. cum commearns eceps: quod mutata distinctione quebantur Lovel. 1. cum commea. Gronov. probavit, et per conti- tus sequebantur Hav. cum commea

starim interpretatus eft. tibus sequebantur Ber. a m. 2. Quomodo etiam Livium in. fra locutum putabat 40, 12, 2. g. 20. Ad quatuor millia homi. Quum dicere juberent, , atque ita num frumentatum egressi] Quidam orsus est. ubi tamen tó atque et. contra vetuftiorum codicum fi. jam ordinario sensu accipi pot. dem emendarunt egressa, pro est. Vocem atque sensu, quo egressi, quasi contra grammati. Gronovius votuit, olim usurpa- ces praecepta sit, si quis ita lo. tum fuise , docent Gell. 10, 29. quatur quatuor millia hominum ubi v. viros doctos, Colv. ad egressi, cum non ita longe post Appul. 1. Met. p. 18. J. Fr. Gro. (c. 40, 17.) Livius ipse de Aganov. ad Taciti 3. Hift. 17. Huct. tirnae (quam Agathyrsum Straad Manil. 5, 632. et Burm. ad bo vocare videtur) multitudine Phaedri 1. fab. 16,5. De veritate in Italiam a Levino consule tra. tamen ejus lectionis hoc loco ducta ita loquatur. Quatuor (in. dubito. Illa enim admilla omnia quit) millia hominum erant, mir. nimis di soluta fore videntur. At, ti ex omni colluvie , exules, ob. neque vulgatum a Livii manu aerati etc. Nec diftinctio hoc tam elle, codd. docere videntur. adjuvat, quam quod licet etiam Paullo ante pugnantem orantem- ita loqui, invitis Grammaticis, que Gaertn. V. ad 30, 7, 7. Prae. GLAR. Edd. Veo, anni 1498. Me.

vius, qui arci praesidioque Romano praeerat, intentus in omnes occasiones gerendae rei, C. Persium, inpigrum virum, cum duobus millibus armatorum ex arce emisit. qui, vage effusos per agros pala- 22 tosque adortus, quum diu paslim cecidisset, paucos ex multis, trepida fuga incidentes semiapertis portarum foribus, in urbem compulit, ne urbs eodem inpetu caperetur. Ita aequatae res ad Taren. 23 tum; Romanis victoribus terra, Tarentinis mari. frumenti spes, quae in oculis fuerat, utrosque frustrata pariter.

diol. anni 1505. et paucae aliae in urbem compulit, ne urbs etc.) (has vetuftiores codices vocat Gla- Hoc ita positum est, perinde rcanus) egressi: quomodo saepe atque Livius dicat, ideo C. PerLivium aliosque locutos elle, in. sium hoftes in urbem compulise, fra videbimus ad 37, 39, 12. Mo- ne urbs eodem impetu capcre.' guntini deinde sublituerunt e- tur: cum contra hoc velit innue. gressa, non tamen, ut Glarean. re, ideo semiapertas fuisse por. credidit, quia locutionem mil. tarum 'fores, né urbs a Romanis lia hominum egressi praeceptis eodem caperetur impetu. Haec grammatices adversari putabant, sic cui videbuntur frivola argused forte quia eam a codd. suis tiorave, quam ut hic referantur, damnari videbant. Certe omnes meminerit, Laur. Vallam, de mci manu exarati, et edd. quas Latina lingua optime meritum, vidi , principes, modo memora. 1. 1. Elegant. capitibus aliquot, tis priores, hic uno ore egressa, et l. 3. minutiora longe etiam quod propterea recte editores, serio tractasse, ut A. Gellium ta. qui Moguntinos secuti sunt, ser. ceam, in quo sunt quaedam mul. varunt. Mox s. seq. C. Perseum to minus ulla tractatione digna. Gaertn. C. Persinum Vol. et Quamquam hoc quoque lector Lovel. 5.

scire debet, apud hunc nofirum Ş. 22. Trepida fuga incedentes ]

Livium multa alia similia esse, a incidentes legendum, non ince.

nobis studio, non temcrc neglecta, dentes. Sed id non difficile anim

sed obiter quaedam indicata, adversum: GLAR. Glareani e.

quaedam omnino omila. GLAR.

Videtur hic locus mutilus effe,cu. mendationem, antequam monuis. set, receperunt edd. Frobenii. jus deliquium princeps suppleo e Et ita etiam praeferunt tantum Pal. 2.optimo cod. semiapertis por. non omnes codd. V. ad 9, 34, tarum foribus in urbem compulit, 10. incidens dedit Basil. anni 1539. parumque abfuit, ne urbs eodem im. quod paucae aliae ibidem cura.

petu caperetur. Pall. 1.compulit, nec

urbs. GEBH. Non videtur haec tae perperam servarunt.

collocatio Livii elle; sed lego, Semiwpertis portarum foribus , semiapertis , ne urbs eodom impe.

« IndietroContinua »