Immagini della pagina
PDF
ePub

1

XL. Per idem tempus Laevinus consul, jam magna parte anni circumacta, in Siciliam, veteribus novisque sociis exspectatus, quum venisset,

primum ac potiflimum omnium ratus, Syracusis a nova pace inconditas componere res. Agrigentum inde (quod belli reliquum erat, tenebaturque a Kar

thaginiensium valido praesidio) duxit legiones. et 3 adfuit fortuna incepto. Hanno erat imperator Kar

thaginiensium, sed omnem in Mutine Numidisque 4 spem repositam habebant. Per totam Siciliam va

gus praedas agebat ex sociis Romanorum: neque

du caperetur, portarum foribus, tum primo obcurrit in Mediol. in urbem compulit. T. FABER. anni 1505. V. Jac. Gronov. ad Gell. 12, 5. DUKER.

s. 1, In Sicilia veteribus ] Hoc

operis tribuendum esse, pro in J. 23. Utrosque fruftrata pariter] Siciliam, ex iis , quae Hearnius wirosque fruftraia pariter est Pal. habct, colligo. DUK. in Sicilia 2. qui etiam legit ante Romanis primum vulgavit Gruter. in ul. victoribus terra marique Tarenti. tima ed. idque Dan. Heins. u. nis frumenti spes. in quo etiam terque Gronovius, Clericus, Hear. turbati Pall, reliqui. Eorum pr. ne, aliique servarunt, pro quo Romanis victoribus mari frumenti omnium meorum et Hearnii codd. spes, tert. Romanis victoribus ter.

fide in Siciliam reduxi; quomo. ra frumenti spes. Vet. ed. Roma. do etiam ex suis Mais Crevier. nis victoribus frumenti spes. Ce. correxit. terum Lipsius e suo libro utros fruftrata pariter 4. Epift. Quaeft.

Syracusanis nova pace incondi. 3. GEBH. utros etiam Lovel. 1.

tas componere res] Pal, i, a manu Sed,, Quadrigarium, de quo ibi emendatoris Syracusanas.GEBH. agit Lipsius, ita hac você usum

Put. Syracusus. Lege Syracusis , fuifle, aut certe uti potuiffe, vel Syracusanas. J. FR. GRON. concedo; at Livii tempore jam Vulgatum Syracusanis est in Vox. id ex usu recesserat. Deinde fru- Rec. Gaertn. et Hearnii D. Sy.

Cant. Lovel. 3.3. 4.5. Harl. Ber. sirata est, omissa voce pariter, Lovel. 5. et Ber. In pracceden racusis in ejusdem Hearnii L. 1. libus vox terra deest in Lovel. Syracusanus in Florent. a m. i. 3. terra Tarentinis in Flor. Voll.

Syracusanas a m. 2. Hav. et Col. Lovel. 1. 9.4. Harlej. et Gaertn. bért. meliore, quod Doujatius terra Tarentinis mari in Ber. Hav. probavit. Paullo ante omnium de. et edd. Rom. anni 1472. Parm.

est in Hav. potissimum ratus omTarvis. utraque, et quibusdam

nium legunt Ber. et edd. ante aliis. Tarantinis mari in edd. Me.

Aldum. diol, anni 1480. aliisque. Vulga- 9. 2. Duxit legiones. adfuit for.

intercludi ab Agrigento vi aut arte ulla , nec, quin erumperet, ubi vellet, prohiberi poterat. Haec 5 ejus gloria, quia jam imperatoris quoque famae obficiebat, poftremo in invidiam vertit; ut ne bene gestae quidem res jam Hannoni propter auctorem satis lactae ellent. propter quae poftremo praefe- 6 cturam ejus filio suo dedit , ratus, cum imperio auctoritatem quoque ei inter Numidas erepturum. quod longe aliter evenit. Nam veterem favorem 7 ejus sua insuper invidia auxit. neque ille indignitatem injuriae tulit, confeftimque ad Laevinum oc

tuna) Pall. trini, nec non prisca qui per totam Siciliam Hav. Ve. ed. et affuit fortuna incepto.GEBH. rum et Is et Qui ab illis additum Put. Vox. et omnes Gall. duxit conseri debet, qui ita melius 0legiones, et adfuit fortuna incepto. rationem cohacsuram exiftima. J. FR. GRON. Voculam et agno. runt. V. Gronov. ad 1, 1, 11. scunt omnes mei, et Hearnii Oronn. cum cdd. plerisque. Eam I. 5. Jam Hannoni propter auprimi Parisini anno 1573. omise- ctorem satis laetae essent ] Pal. 3. runt. Paullo ante belli non ad. atis gratae essent. GEBH. Ita et paret in Hav. nec erat in Harl. Flor. a m. 2. Sed eam lectionem Deinde tenebaturque Karthaginien. es glosa ortam existimo; quemsium valido praesidio legunt Lo. admodum es solito scribarum vel, 5. et Gaertn. tenebaturque a errore latae datum est in eodem Karthaginiensibus valido praesidio Flor. a m. 1. et in Hav. V. ad 6, Harlej.

1, 3. Vocula jam omittitur in

Lovel, 5. 9. 3. Omnem in Mutina Numi. disque spem repositam habebar] Li. 5.6. Propter quae poftremo prae. bri omnes in Mutine, a Mutines. fecturam ejus filio suo dedit ] De. GEBH. Immo kabebant. Nimirum ficiunt in Pall. i. ac 2. voculac Carthaginienses, non Hanno; qui, duae propter quae. tert. pro il. si spem in eo repositam habuis. lis habet propierea. Statim comset ,

non irritaset hominem ab. paret in Pall. omnibus auctoritalata praefectura. J. FR. GRON. tem quoque et inter Numidas ere. habebant, ut Gronovius conje. pturum. GEBH. Vocula quae tan. cit, Colbert. apud Doujatium. tum deest in Florent. Vos. Lo. Quod quum in Put. ctiam Cre. vel. 1. et Hav. propere poffremo vier. esse testctur, illud ejus er. praefecturam legit Lovel. 3. proemplo in contextum recepi. pterea poftremo praefecturam Lo.

vel. 3.4.5. Harl. Rec. et Gaertn. g. 4. Per totam Siciliam vagus Praeterea ejus non adparet in praedas agebal) Reponit Pal. 2. Voll. nec suo in Ber. Mox an. Is per totam Siciliam vagus.GEBH. ctoritatem quoque inter Numidas

8 cultos nuncios misit de tradendo Agrigento. Per

quos ut est facta fides, compositusque rei gerendae modus, portam ad mare ferentem Numidae quum occupassent, pulsis inde custodibus, aut cae

sis, Romanos ad id ipsum misfos in urbem accepe9 runt. Et quum agmine jam in media urbis ac forum magno tumultu iretur, ratus Hanno non aliud, quam tumultum ac secessionem (id quod et ante accide

rat) Numidarum esse, ad comprimendam seditionem 10 procellit. atque ille, quum ei multitudo major,

quam Numidarum, procul visa , et clamor Roma

nus haudquaquam ignotus ad aures accidisset, prius, 11 quam ad ictum teli veniret, capessit fugam. per a| versam portam emissus, adsumto comite Epicyde,

Lovel. 1, auctoritatem quoque, et Ber. Hav. ct editi ante Aldum. inter Numidas Florent. Von. Lo- in moenia urbis ac forum Lov. 4. vel. 2. 3. 4. 5. Harl. Ber. Gaerta. Sed vulgatum 'optimi tuentur , Hav. et edd. ante Aldum. propterea etiam non mutandum,

quum hoc genus loquendi pallim 9. 8. Romanos ad id ipsum mis. Livius sectatus sit. 5, 29, 4. Lie sos in urbem acceperuntj Hic ite- beram per aversa urbis fugam derum, omiso altero pronomine, derat. 8, 26, 3. Quum summa ur. Put. Pet. Men. Cantabr. ad ipsum bis Romano milite implesset. 31, missos. V. ad 21, 55, 11. JAC. 23, 4. Qua infrequentiffima urbis GRON. Idem pronomen deelt sunt. 33, 17, 8. Ima urbis plana etiam in Flor. Voll. Lovel. 2. 3. suni jacentia ad mare. Plura su: 4. Ber. Gaertn. Hav. et Hearnji pra v. ad 6, 32, 5. et infra ad L. 1. quibus et quatuor suos con- 37,58, 8. Mox tumultum ac seditiocinere Crevier. tcftatus est. V.

pro secessionem , Gaertn. ad 5, 43, 4. et 33, 18, 5. Deinde Ita variatur etiam supra ad 7, in urbem receperunt Gaertn. Male. 41, 3. et infra ad 34, 5, 5. V. ad 9, 16, 2.

J. 10. Prius, quam ad ictum §. 9. Quum agmine jam in me- teli venirer) Ese et venire sub ictum dia urbis ac forum magno tumul- optimae sunt locutiones. V. ad tu iretur] in media urbe ac foro 43, 10, 5. An vero ad ictum reli magno tumultuaretur Brancal. La. venire dicatur, dubito. Ant. Pe. tinii. in media urbe ac foro magno rizon. ad oram Livii legendum tanultu iretur Rec. ct Hearnii L. conjecit ad jaciun tili veniret. 1. in medio irbis ac foro IJafn, in quod non displicet. Supra 8, 7, mediam urbem ac forum Lovel. 2.4. i. Ut vix teli jactu ab statione pro

nem ,

cum paucis ad mare pervenit: nactique opportune parvum navigium, relicta hoftibus Sicilia, de qua per tot annos certatum erat, in Africam trajecerunt. alia multitudo Poenorum Siculorumque, ne 12 tentato quidem certamine, quum caeci in fugam ruerent, clausique exitus essent, circa portas caesa. Oppido recepto Laevinus, qui capita rerum 13 Agrigenti erant, virgis caesos securi percussit: ceteros praedamque vendidit. omnem pecuniam Romam misit. Fama Agrigentinorum cladis Siciliam 14 quum pervasisset, omnia repente ad Romanos inclinaverunt. Prodita brevi sunt viginti oppida: sex vi capta: voluntaria deditione in fidem venerunt ad quadraginta. quarum civitatium principibus quum 15

xima abesset. Tacit. 15. Ann. 11. anni 1495. et pluribus aliis ad In ques sara er haftae longius per. marginem conjicitur legendum meabant, quam ut contrario sagit. csse comite moefto Epicyde. Sed tarum jactu adaequarentur, venire Flor. comite Epicyde, omila vo. ad conjectum teli, ut hic ad jactum, ce media. Et ita Ascens. anno saepe apud noftrum obcurrit. 1510, tum Froben, anno 1531. et Ita 3, 31, 6. 7, 26, 9. 22, 15, 8. hinc reliqui ediderunt. Paullo et 29, 3. 26, 4, 7. 28, 14, 19. Simi- ante per adversam portam Von. liter esse intra conjectum teli 30, Lovel. 1. 2. 3. 4. Harl. Gaertn. et 29, 9. Solent autem voces ictus Hav. Male. V. ad 4, 46, 6. et jactus in Mliis confundi. V. ad 8, 7, 1. 9, 35, 6. 27, 18, 11. 43,

s. 14. Omnia repente ad Roma.

nos inclinaverunt) omnes repente 10,5. et Salmas. ad Lampr. Alex.

Lovel. 5. et Hearnii Oron. L. 1. Sev. 55. Similiter reictus et re

inclinavere Ber. et edd. ante Al. jectus 9, 20, 2.

dum. Mox ad LX, pro ad qua. J. 1]. Adsum to comite M. Epi.

draginta , Lovel. 4. cyde] Nulli, quod sciam, Car- $. 15. Quum pro cujusque methaginensium praenomen fuit rito consul praemia poenasque exMarco. uno igitur Epicyde lege- solvisset) Put. Regiusque preria rim; sive, ut vetuftus babet co. poenasque. Cujus alterum est inder, inde Epicyde. SABELL. terpretatio. Plautus Capt. (5, 1, Pal. 1. et vet. ed. comite M. Epi. 20.] cide. GEBH. Ita quoque Vol.

Pro bene factis ejus uti ei preLovcl. 1. 2. 3. 4. Harlej. Hav, et edd. principes. comite inde Epicy

tium possim reddere. de Lovel.5. et Gaertn. In ed. Ver. Livius 5, [47, 7. ) Quum et recte

pro cujusque merito consul pretia poenasque ex

solvisset, coëgissetque Siculos, positis tandem ar16 mis, ad agrum colendum animos convertere, ut

esset non incolarum modo alimentis frugifera insula, sed urbis Romae atque Italiae (id quod mul. tis saepe tempestatibus fecerat) annonam levaret;

ab Agathyrna inconditam multitudinem secum in 17 Italiam transvexit. quatuor millia hominum erant,

mixti ex omni conluvione exsules, obaerati, capitalia ausi plerique; et quum in civitatibus suis ac sub legibus vixerant, et postquam eos ex variis

caussis fortuna similis conglobaverat Agathyrnam, 18 per latrocinia ac rapinam tolerantes vitam. hos ne

que relinquere Laevinus in insula , tum primum nova pace coalescente, velut materiam novandis re

et perperam facto pretium debere. sederat, vulgari curavit Gronov. tur. 30, (30, 7.) Ne vobis quidem Hic quidem omnes mei vulgaSicilia atque Sardinia satis digna tum servant. V. tamen ad 33, pretia sunt pro tot classibus. 34, 20, 11. (36, 7.) Precia militiae casura in Lens fácito: J. FR. GRON. pro GEBH. Similiter peccat Recan.

Coëgisset que Siculos, positis tan. aegre ferebant. Neque insotia poenasque etiam Flor. Lovel. 2. Cant. et apud Doujat. in Col.

9. 16. Ab Agathyrna inconditain bertino meliori. Supra 31, 43, multitudinem , ita rccte Gronov. 6. Si Siciliam-tantum ac Sardi. niam recuperaturi essemus ,

pro Agatirna, cdidit. Graecis satis

enim 'Αγάθυρνον vel 'Αγάθυρνα tamen ampla pretia essent. ubi id vocatur. v. Cluver. 2. Sicil. ant. paullo antea praemia vocarat. 45, 5. p. 394. 37, 5. lea et pretium recte facti triumphum haberet. Solent autem $. 17. Et quum in civitatibus pallim voces pretium et praemium suis ac sub legibus vixerant, et a librariis confundi. W. Heins. poftquam etc.] Doujatius haec verad Nason. 6. Her. 146. ubi multa ba referenda censet ad pracce. excmpla hujus locutionis viden- dentia capitalia ausi plerique, a da. Gronov. 2. Obs. 25. ad Senec. quibus rectius in vulgatis cdd. Ocd. 634. Graevium ad Juftin.9, diftinctione dividi, et ad sequen. 2, 6. et Cel. Burm, ad Quinctil. tia, per la rocinia ac rapinam 30. Inftit. orat. 7. p. 954. Paullo tolerantes viram, referri puto. ante civitarium, pro civitatum, Paullo ante ex omni colluvie, pro quod plerasque priores edd. in. colluvione , Lovel. 5. reliquis' in.

« IndietroContinua »