Immagini della pagina
PDF
ePub

bus, satis tutum ratus est: et Rheginis usui futuri erant ad populandum Bruttium agrum,

adsuetam latrociniis quaerentibus manum.

Et, quod ad siciliam adtinet, eo anno debellatum est.

XLI. In Hispania principio veris P. Scipio, na- 1 vibus deductis , evocatisque edicto Tarraconem sociorum auxiliis, classem onerariasque ostium inde Iberi fluminis petere jubet. Eodem legiones ex hi- 2 bernis convenire quum jussisset: ipse cum quinque millibus sociorum ab Tarracone profectus ad exercitum est. Quo quum venisset, adloquendos maxime veteres milites, qui tantis superfuerant cladibus, ratus, concione advocata, ita disseruit: Ne-3 mo ante me novus imperator militibus suis prius, quam opera eorum usus esset, gratias agere jure ac merito potuit.

vitis. Amat vocem conluvio Lj. pturae. At tert. bellum dilatum vius. conluvio omnis generis a- est. vet. ed. deletum bellum est. nimantium supra est 3, 6, 3. con. GEBH. bellum delatum est Vol. luvio omnium rerum 3, 9, 8. con. Lovel, 1. 3. 4. Hafn. Gaertn. ct luvio omnium gentium 4, 3, 5. 32, Hav. bello delatum est Lovel, 3. 43, 3. 28, 12, 3. et 30, 35, 7. ex bellum dilatum est Harl. in margi.. omni conluvione et confusione in ne. eo anno dilatum bellum eft edd. tolerabilem formam redigere 34, quas vidi, Aldina priores, nisi 51, 4.

quod delatum sit in Parm. s. 18. In insula , tum primum l. 1. Classem onerariasque oftium nova pace coalescente) Pal. 3. in. inde Iberi ] Vocem classem omitcalescente. GEBH. in insulam etc. tunt Vol. et Lovel. 1. Eamdem coalescentem Voff. coalescentem et. omittit etiam Lovel. 2. et insuper jam Lovel. 1. et in insulam ed. onerarias naves oftium legit. slasMediol, anni 1480. Vor primum sem onerariasque naves oflium Ber. deest in Lovel. 4. Mox materiam a manu 3. Sed, naves ex glos. novandis rep. Flor, materiam no. sa additum esle, patebit ex il. vam disrepris Voff. et Lovel. 1. lis, quae notantur ad 25, 27, 13. in materiam novam direptam Lo. vel. 2. materiam novandis rebus I. 2. Concione advocata, ila dis. aptam Ber. a m. 2. Hafn. et Hay. seruit) Pall. 1. et 3. convocata con.

cione. GEBH. Ita et Vol. Lovel. Eo anno debellatum est] Pal. 1. 3. 3.4.5. Harlej. Gaertn. et Hay. eo anno bellum delatum est. sec. concione convocata Hearnii L. 1. quoque hujus particeps est scri. Fruftra. 7, 37, 1. Advocata concio.

4 Me vobis prius, quam provinciam aut caftra viderem,

obligavit fortuna: primum, quod ea pietate erga patrem 5 patruumque meum vivos mortuosque fuistis: deinde, quod

amissam tanta clade provinciae poffeffionem, integram

et populo Romano et successori mibi , virtute vestra ob6 tinuistis. Sed quum jam benignitate Deúm id paremus

atque agamus, non ut ipsi maneamus in Hispania, sed ne Poeni maneant, nec ut pro ripa Theri stantes arcen

mus transitu bostes, sed ut ultro transeamus, transfe7 ramusque bellum ; vereor , ne cui vestrûm majus id auda

ciusque consilium, quam aut pro memoria cladium nu8 per acceptarum, aut pro aetate mea, videatur. Ad

ne, P. Decii laudes peragit, ubi cis Anglicani contemnam, quum plura vide. Hoc lib. c. 43, 2. Ut tueatur ipse auctor tum saepe spem potiundae urbis cohortando alibi, tum 7, 35, 6. Nos tam pau. facerei, concione advocata ita dis.

cos tot ipsi millibus hominum nec seruit. 28, 32, 3. Concione advocata adscensu arcuerint. 9, 24, 7. Hoc inultis verbis in perfidiam invectus. equidem adscensu vel tres armati Ita et advocare consilium 30, 5, quamlibet multitudinem arcuerint. 1. ubi vide. Paullo ante jussis- hoftis ex prisca scribendi ratione sent edd. Rom. anni 1473. Me. pro hoftes. JAC. GRON. arceamus diol. anni 1480. et Parm. unde transitu etiam Flor. Neque ali. conjici poffet, legendum jussae ter in Put. effc, ex Cl. Sallier. effent. V. ad 23, 29, 16. Sed, om. didici, ex quo et Telleriano le. nibus scriptis pro vulgato stan. ctionem illam recte Cl. Crevier. tibus, nihil muto.

in contextum recepit. Supra c.

20, 2. Omni cis Iberum agro eos S. 3. Nemo ante me novus im- arcuifTent. c. 25,5. Relicto ad fau. perator] Capita hujus orationis ces Thessaliae Perseo cum quatuor Scipionis sumpta sunt a Polyb. millibus armatorum , ad arcendos qui ita scribit 10, (6.) 'Ou in aditu Aetolos. V. ad 5, 8, 8. Paul. αλλά τότε συνηθροισμένων των lo ante id prαε /temus Lovel. 2. δυνάμεων, παρεκάλει μη κατα- id patrem Flor. a m. 1. VOM, LoπεπλήX9αι την προγεγενημένην vel. 4. et Harlej. id patremus Lo. περιπέτειαν· ου γαρ ταίς άρε- vel. 1, Verba parare et patrare ταις ηττήσαι Ρωμαίους υπό etiam alibi saepe commutantur. KapXndoviwy ovdérote etc. SI. V. ad 28, 41, 8. GON.

Sed vi uliro transeamus ] Vet. s. 6. Arceamus transitum hoftis] lib. sed ut ultro transeamus. SIG. Cantabr, transitu. Ex aliis scri. Pal. 2. sed inde ultro transeamus. ptis nihil hic notatum video. Non GEBH. sed ut ultro legendum es. facile tamen auctoritatem codi. se, quod jam Sigonius diu ante

versae pugnae in Hispania nullius in animo,

, quam meo, minus obliterari possunt. Quippe cui pater et patruus intra triginta dierum spatium, ut aliud super aliud cumularetur familiae noftrae funus, interfecti sunt. Sed ut familiaris pene orbitas ac solitudo frangit ani- 9 mum; ita publica quum fortuna tum virtus desperare de suinma rerum probibet. Ea fato quodam data nobis sors est, ut magnis omnibus bellis victi vicerimus. Ve- 10 tera omitto, Porsenam, Gallos, Samnites : a Punicis bellis incipiam. Quot clales, quot duces, quot exercitus priore bello amissi sunt? Jam quid boc bello memo- 11 rem? Omnibus aut ipse adfui cladibus : aut , quibus a

occuparat, monuit etiam Freins. interfecti sunt) Scio, sic quoque hem. Indice Curtii v. Ultro. Ita interdum veteres: sed hic malo etiam quidam meorum praefe. interfecti sint. J. FR. GRON. Saerunt. In ed. Rom. Aler. vi ese, pius, ut Gronovius ex conjectu. notat Hearnius, idque inveni ra emendat, Livium locutum esse, in edd. Rom. anni 1472. et Me. verum et alterum apud eum indiol. anni 1480. Verum ut super- veniri, supra vidimus ad 2, 37, est in Parm. utraque Tarvis. et 5. Adde 8, 26,5. Fuga foedior visa, reliquis usque ad' Froben. an- quippe qui inermes domos rediere. ni 1531. vi refiituentem, nisi Quum itaque omnes omnino codd. quod interim tres quatuorve to- in vulgatum conscntiant, id ettam hanc voculam omiserint. iam mutare non sultineo. Saepissime ta ui et ut commutari' in codd. antt, vidimus ad 4, I. 9. Eo fato quo donata nobis 51, 6. sed inde ultro Lovel. 4. ut sors est , ut magnis ] Reg. Pet. in ultro Lovel. 2. Mox inferamus. Pal. Vof. aliquot Florentini: 60 que bellum Lovel. 5.

fato (vel facto) quo damnata. Put.

ea fato quodam nata. Scribe, ea $. 8. Nullius in animo, quam fato quodam data nobis sors est, in eo, minus obliterari) Sic multa Sic 31, [48, 12.] Data fato etiam habent exemplaria; ubi, pro in quodam Furiae genti Gallica bella. eo, meo scribendum fuit. Res, 30, (30, 3.) Si hoc ita fato datum scio, parva; sed quia a pluribus erat. 32, [ 29, 9. ) Nobis quoniam non animadvers, idcirco non prima animi ingeniique negata sors contemnenda. SABELL. Ita o. est. Seneca 4. Benef.41. Fatoque perarum errore in Tarv. utra. quodam datum est, ui aut tu coque obcurrit. quam eo in Mediol. garis beneficium recipere, aut ego anni 1480. Priores, quas vidi, accipere. J. FR. GRON. eo fato recte quam meo praeferunt. (vel ea fato, vel eo facto) quo dam

nata Florent. Cant. Lovel. 3. 3. Quippe cui pater et patruus etc. 4. et Harlej. Veram lectionem

fui, maxime unus omnium eas sensi. Trebia, Trasi

menus, Cannae, quid aliud sunt, quam monumenta 12 occisorum exercituum consulumque Romanorum Adde

defectionem Italiae, Siciliae majoris partis, Sardiniae. Adde ultimum terrorem ac pavorem, castra Punica inter Anienem et moenia Romana posita, et visum prope in portis victorem Hannibalem. In hac ruina rerum

ftetit una integra atque inmobilis virtus populi Romani. 13 Haec omnia strata bumi erexit ac 'sustulit. Vos 0:

nium primi , milites, poft Cannensem cladem vadenti Hasdrubali ad Alpes Italiamque, qui si se cum fratre conjunxisset, nullum jam nomen effet populi Romani ,

ex veftigiis Florent. optime Gro. vidi, edd. principes. aut quibus nov, indagavit. datus et natus et. non affui Ber. a m. 2. et Hearnii jam alibi confunduntur. V. ad L. 1. aut quibus abfui ed. Ven. Epit. Liv. 15. Saepe autem d ct anni 1498. et hinc reliquae. Scd ncommutari, auctor est N. Heins. afui, pro abfui, primus edidit ad Claud. 1. in Rufin. 31. Cl. Jac. Gronov. quod firmat

Florent. Et ita saepe exhibent S. 11. Jam quid hoc bello me. optimi Livii codd. Plura exem. morem] Vet. lib. Jam quid hoc de pla supra vidimus ad 4, 12, 6. bello memorem. SIG. Libb. om. quibus adde ad 9, 32, 9. 25, 1, nes noftri hoc bello, exclusa par- 10. c. 6, 11. 27, 5, 4. Similiter ticula de: qua introducta mire emendandum conjicio in fra 34, faftidiebat Sigonius. GEBH. In 21, 3. et c. 29, 8. ubi quorumnullo meorum etiam praepositio dam codd. veftigia eo 'ducunt. adparet. Eamdem etiam scripto- V. insuper Cel. Burm. ad Suet. rum, quos viderat, auctoritate Aug. 14. Corte ad Plin. 2. epist. delevit Doujat. minus elegantiae 11, 24. et quae notavi ad Silii lectionem Sigonii habere judic 13, 268. Mox Cannaeque Lovel. cans, alterius vero hunc sensum 3. Ber. Gaertn. et edd. anle Al. condituens, quid gefum hoc bel. dum. Male. lo memorem. Praepositio etiam Crevier. displicuit, qui supple. ris partis Sardiniaemajoris par

S. 13. Italiae, Siciliae, majobat quid hoc bello memorem er. ercitus amilos. Recte. Expunsi Mutanda igitur est diftinctio :

tis Siciliae intelligendum. SIG. igitur quoque de.

quod observavi. Mox inter Anie. Omnibus aut ipse adfui cla- vel. 2.3.4. Harl. Gaertn. et Hav.

nem ac moenia Romana Von. Lo. dibus, aut, quibus afui] Voces aut ipse desunt in Lovel. 1. Dein- humi autem deel in Hav. et 9. de aue quibus affui legunt Lovel. seq. adversas in Ber. 5. Ber. a m. 1. et pleraeque, quas s. 15. Syracusae Agrigentumque

ductu auspicioque patris mei obstitistis. et bae secundae res illas adversas sustinuerunt. Nunc, benigmtate Deum, 14 omnia secunda, prospera, in dies laetiora ac meliora in Italia Siciliaque geruntur. In Sicilia Syracusae , 15 Agrigentum captum, pulsi tota insula bostes, receptaque provincia in ditione populi Roman est. In Italia Arpi recepti, Capua capta. Iter omne ab urbe Roma 16 trepida fuga emensus Hannibal, in extremum angulum agri Bruttii compulsus, nihil jam majus precatur Deos, quam ut incolumi cedere atque abire ex boftium terra liceat. Quid igitur minus conveniat, milites, quam , 17 quum aliae super

alias clades cumularentur, ac Dii pro

captum) Non est nulla causa du. potuit? Si haec illo ordine tem. bitandi, an Agrigentum jam eo poris, quo boc libro referuntur, tempore, quo hanc concioncm gefta sunt, de quo non est, cur a Scipione apud milites habitam multum dubitetur, Livius oratradii Livius, captum fuerit. tionem Scipionis de suo exorScipio A. V. OLII. pos Capuam nasle, nec eam, quam debebat, captam in Hispaniam venit, nec rationem temporis habuise vi. quidquam eo anno ibi geri Ne le. detur: quod eum et alibi in 0. gitur, nisi quod Tarracone con. rationibus ferise, observarunt ventum sociorum habuit, et ci viri docti. DUK. Syracusae, A. vitates sociorum, atque hiber. grigent:m caprum non tantum om. na exercitus adiit, c. 19. 30. M. nes codd. sed et typis excusi us. Valerius Laevinus eodem anno que ad Sigonium, qui, addita cum M. Marcello absens consul copula, Agrigentumque primus creatus c. 21. 22. principio vcedidit, neque tamen incepti caus. ris sequentis adhuc res in Grae. sam in Scholiis reddidit Illud cia gerit, et ibi in diuturnum que igitur iterum ejeci. Ceterum morbum implicitus serius om- Sigon, supra ad 6. 3. monuit, Li. pium spe post idus Martias A. vium capita hujus orationis sum. V. iILIH. Romam venit c. 36. lisse er Polyb. 10,6. Ibi vero A. 37. Inde, cognitione causae Si. grigenti capti nulla fit mentio, culorum Campanorumque et a. ut Cl. Dukeri conjectura vera liis negotiis publicis aliquamdiu videatur. Romae retentus, jam magna par. te anni circumacta in Siciliam ve

Receptaque provincia in ditionem nit, et Agrigento per proditio. populi Romani est ) Put. et Gal. nem potitus est c. 40. Quomodo lic. omnes cum Vol. ditione. In. ergo Scipio, quem orationem telligendum, receptam per Mar. hanc principio veris ejusdem anoi cellum caeterosque provinciam, habuire prodit Livius, Agrigen. nunc,

dum haec loquitur, patum jam tum captum memorare catam eße io ditione populi Ro.

« IndietroContinua »