Immagini della pagina
PDF
ePub

magno nata, Mandonii uxor, qui frater Indibilis llergetum reguli erat, flens ad pedes imperatoris procubuit, obteftarique coepit, ut curam cultum

que feminarum inpensius cuftodibus commendaret. 12 quum Scipio., nibil profecto defuturum, diceret; tum

$

tiunt, Mox $. seq. benigne non sules tendentes, pleni lacrimarum est in Vor. Lov. 1. 2. Hafn. et in veftibulo curiae procubuerunt. Hav. Deinde tenendorum,pro tuen. 29, 16,6. Decem legari Locrensiuns dorum, Hafn. solito errore. V. ante tribunal cum flebili vocifera. ad 10, 3, 2.

tione kumi procubuerunt. 30, 16,

4. More adulantium procubuerunt. 9. 11. Inter haec e media turba obsidum mulier magno natu etc.) J. 12. Quum Scipio, nihil pro. In exemplari scripto tantum eft fecto defuturum, diceret ; tum rur. media türba. ụt subaudire possis sus etc.) Vetus cum Scipio, nihil • vel in media turba. RHEN. Po defuturum iis profecto, diceret. lybius (10, 18.) 'Er tøv aix. RHEN. Polyb. Libid. Suurasins μαλωτίδων της Μανδοίου γυ- γενόμενος είρετο, τι λείπει των ναικός , ός ήν αδελφός 'Αιδοβί. επιτηδείων αυτοίς ; και γάρ ήν λου του των Ιλεργήτων βασι. η γυνη πρεσβυτέρα, και τινα λέως , προσπεσούσης αυτό και προςασίαν αξιωματικών επιφαί. δεομένης μετά δικριων επισρο. νουσα. ό γήρ Πόπλιο; Καρρείν φήν ποιήσασαι της αυτών αισ- εκέλευε τας γυναίκας αυτός γαρ Χημοσύνης αμέινω Καρχηδονίων. ετέρους επισήσειν φροντιούντας, SIG. Praepositio in omnibus ίνα μηδέν αυτάς ελλείπη των meis diligenter est adscripta. επιτηδείων ή γαρ επισάουσα Mor Indibilis, vor minus nota pekpov, oủk opsos, ëon, spa. indoctis librariis, omittitur in τηγέ, τους ημετέρους εκδέλη λό. Voff. Lov. quinque, Ber. Gaertn. pous, si vouizais pas vrep tuis Hav. Hearnii N. et edd. ante paspos detoSai Gov výv. Quibus Aldum. sequens llergetum etiam ex verbis intelligi potest, nihil in Lovel. 3, Praeterea qui fratres huic Livianae sententiae desi. llergetum reguli erant legit Lo- derari, contra quam censet Gla. vel. 5. cui fratres llergetuin reguli reanus. Scipio victui se consule erant Ber. a m. 3,

turum foeminarum respondit;

mulier, pudicitiae eum ut con. Flens ad pedes imperatoris pro, sulat, rogat. *. ,,Glareanus recubuit) Pall. duo, et prisca ed. „cte dubitavit. Nam cx his Po. procidit. GEBA. procidit etiam lybii verbis haec Livii verba, Voff. Lov. quinque, Harl. Ber. quid enim huic fortunae non see Gaertn. Hav. et edd. ante Aldum. ,,lis est? non eruuntur. Qui Grae. προσπίπτειν dixit Polyb. Ioco ,,ce scit, hoc facile videbit.,, t. laudato, Ipfra 45, 25, i. Secun. SIG. Pall. duo nikil defuturum dum talem orationem universi rure profecto diceret. ab antiqua quo. sus preciderunt. V. Doctis. Ou. que ed. recellit co iis, sec. au. dend. ad Lucani 3, 713. Optimi tem nihil profuturum profecto dis. tamen, praesertim Flor, vulga. GEBH. Omnes Gall. Pall. Vol. tum tuentur. Sic 7, 31, 5. Sub quum Scipio, nihil defuturum pro. kuc dicta omnes, manus ad rentfecto, diceres, omillo pronomine.

rursus mulier, Haud magni ista facimus, inquit. quid enim buic fortunae non satis est? Alia me cura, aetatem barum intuentem, (nam ipsa jam extra periculum injuriae muliebris sum) stimulat. Aetate et forma 13 florentes circa erant Indibilis filiae, aliaeque nobi

J. FR. GRON. Pronomen, ab muliebris cum stimulat aetate ag Rhenano additum, in nullo et. forma etc. Indibilis filiaeque nojam meo cod. adparet. Deest et. bilitate pari. Ergo scribendum: jam ab Hearnii Oxonn. Insuper Alia cura aetatem harum ixautem defuturum profecto diceret tuentem (nam ipsa jam extra po. Flor. Voff. Lov. quinque, Harl. riculum injuriae muliebris sum) sti. Gaertn. et Hay.

mulat. Aetate ac forma florentes circa

erart Indibilis filiae, aliaeque no. Haud magni ista facimus, in. bilitate pari , quae omnes eam pro quit. quid enim etc.) Haec verba parente colebani. Hanc veram venon intelligo : habent enim ar. xatillimi hujus loci lectionem pugutiam, quam neutiquam alle- to, quae et proxime ad voteris quor. Caeterum ca mutila con scripturae apices accedit. Comjicio. Ipse lector judicet. GLAR. plures libros, practer, quibus

usi perpetuis sumus, Gallicanos Alia mihi cura , aetatem harum et Palatinos, Florentiae Veneintuenti, (nam ipsa jam etc. sum) tiisque de his verbis consului. animum stimulat] In antiquo vo. mus: sed aut nihil, aut ita pa. lumine legitur Alia me angit cu- rum, ut nibil referat, ab illa fa aetatem harum intuenten. Ver. principis libri formula differunt. ba autem animum stimulat non Ante Rhenanum obsita correctosunt in manuscripto. RHEN. Vet. rum pannis erant omnia: Alia lib. non habent vocem angit, et mihi cura aetatem karım intuenti pro simul habent stimulat. Quam etc. animum stimulat. Stabant ae. scctionem probo. Polyb. (ibid.) tate et forma florentes circa eam Kai túre å aßwy o slóxlios įv Indibilis filiae eacque nobilitate pa. va to Bova nua tiis pvraikos, ri. Sic Aldina. Andreas, in cac. και θεωρών υπό την όψιν την teris par, animum stimulabant dkurv TGV 'Avdobárov Svyaté. aetate. 'Rhenanus ita curavit, ut ρων, και πλειόνων άλλων δυ- tamen de suo , aut certe do να σών, ηναγκάσθη δακρύσαι, audaculi librarii sui centone, της γυναικός εν ολίγω την της πε- aliquid adsucrct. Verburn sub. pisaoews èugaoi UROŠEinvvoú. ftantivum desiderabatur: id apons. SIG. Miror, unde to angit posuerunt, quum lateret in Toys provenerit in libro Beati: nam eam. Est cnim circa erant idem, a nobis in Gallicanis, Palatinis, quod adftabant: et gaudet LiItalicis, Vofiano, 'fruftra ea vius his praepositionibus, cir. vox quaesita est: contra ne u. ca, contrū, sine expresso casu nus quidem est, qui non habeat usurpatis. De quo jam dudum, deinceps stimulat', qui quidem aetatem , in his ipsis notis. Ex alicujus aetatis sit. Unus Flor. illo autem filiaeque nobilitate pari recentiflimus simul ac. Sed poeduximus nullo coactu filiae a. namus Put. scripturam : alian cu. liaeque nobilitate pari, nempe ran ser karum intuentem et puellae. Nam illud eneque , quod

litate pari, quae omnes eam pro parente colebant. 14 Tum Scipio, Meae populique Romani disciplinae caussa

facerem, inquit, ne quid, quod sanctum usquam ellet, 15 apud nos violaretur. nunc, ut id curem inpensius , ve

ftra quoque virtus dignitasque facit : quae ne in malis 16 quidem oblitae decoris matronalis eftis. Spectatae

deinde integritatis viro tradidit eas, tuerique haud

valt Rhenanus, prorsus ineptum Nec minorem arguit vel scribae videtur mihi: quis enim dubi- vel castigatoris supinitatem, quod taret, Indibilis filias aeque no. hactenus in vulgatis exemplari. biles fuiffe ? Praeterea exigit no. bus, pro aliaeque nobilitate pari, krum Polybius : kai geopov uró legimus eaeque nobilitate pari. An, Tijv öbuv zijv a kuny táv Avdo. si sorores erant, non erant pari βάλου θυγατέρων, και πλειό- nobilitate. Suspicatus forta Fe et νων των άλλων δυνασών. Αtque scriba, non fuille germanas. ita Livius 44, (1, 2.) M. Popilius RHEN. Flor. omilla prima voce consularis et alii pari nobilitate vel Stabant, vel Simul, legit Ae. adolescentes. J. FR. GRON. Codi. tate el forma florentes circa eam 1n. ces etiam nofiri omnes ignorant dibilis filii, aeque nobilitate pari. TO angit, et contra constanter a qua lectione parum différant exhibent simulant, nisi quod e. reliqui omnes codd. unde recte jus loco simulant sit in Hafn. si. Gronov. ad verba praecedentia mul in Hav. Flor. optimus legit effinsit Aetate et forma florentes Aliam curam aetatem harum in- circa erant Indibilis filiae, aliaeque tuentem etc. muliebris cum stimu- nobilitate pari. Circa erant , ut i, lat, Puteaneo consentiens hac 41, 1. Tarquinium moribundum parte ; nec plerique hinc ab. quum, qui circa erant, excepiffent, eunt, nisi in parvis literarum 9, 32, 8. Omnes , qui circa erant , punctis, quod errori scribarum in Aulium etc. lela conjecerunt. tribuendum eft.Unus tantum Ber. To circa sine casu ponere, Livio illam lectionem, quac tempore familiare elle, vidimus ad 9, 2, Rhenani vulgo cxftabat, olten- 7. Non diligenter Rhenanum con. tat. Optime igitur hanc partem suluit Gronov. exiftimans , eum Gronov. confiituit.

· voluille filias easque. S. 13. Stabant aetate et forma l. 14. Ne quid, quod sanctum use florentes circa eam Indibilis filiae , quam esset apud vos, violaretur) De. eaeque nobilitate pari) Sic procul pravata et haec sententia. Legen. dubio Livius scripsit, quemad. dum enim , hoc modo distinctis modum manuscriptum volumen verbis: ne, quod sanctum usquam docet, Simul aetate et forma flo. effet, apud nos violaretur. Sic enim rentes circa eam Indibilis filiae e. est in manuscripto codice. Q. D. rane, aliaeque nobilitase pari. Cete. Turpe esle, violari apud Roma. rum quando Simul in stimulat ver. nos , quod apud ullos barbaros terat castigator, opus erat ver- sanctum sit. RHEN. Ita habebant bum aliquod infulcire. Adjecit veteres libri, et mihi etiam plaitaque de suo verbum flabant. cet. Quidam mutarunt nos in vos,

secus verecunde ac modeste, quam hospitum conjuges ac matres, jullit.

L. Captiva deinde a militibus adducitur ad eum i adulta virgo , adeo eximia forma, ut, quacumquê incedebat, converteret omnium oculos. Scipio , 2 percunctatus patriam parentesque, inter cetera accepit, desponsam eam principi Celtiberorum ado..

distinctionemque poftea subjun- Polybius (10, 19.) Kará tóv xerunt, quam bene, ipsi viderint. Kaipòv toutov veaviokoi tuvės GLAR. Virginum deditarum pu. των Ρωμαίων επιτυχόντες παρ. dicitia. SIG. ne quid , quod sam. Séra natá zijv akutvisai nata ctum usquam effet, apud nos vio- το κάλλος διαφερούση των άλIaretur omnes codd. et priscar λων γυναικών, και συνιδόντες edd. apud vos, mutata etiam diftin. Qihoj vvm övea tov IIón?.cov, ctione, primum in Ald. obvi. ij kov dvrijv äpovtes, SIG. De hac um fuit.

quoque re ita poeta (Silius 15,

268.] f. 15. Vefra quoque virtus di. gnitasque facit] facit non erat in

Quin etiam accitus populi . libro veteri, sed supernc quidam

gnator Iberi etc. verbum monet adjecerat, veftra et fusius longe lib. 4, 3. Valer. quoque virtus dignitasque monet. Max. MOD. Pal. 3. deinde militi. RHEN. facit in omnibus meis bus adducitur ad eum acculta vir. constanter superest.

go. Forte acculia, accuratius cul.

ta. Sed Livii lectionem tuctur Quae nec in malis quidem] Vet. Val. Mar. Eximiae inter eos fora lib. ne in malis quidem. SIG. Re

mae virginem aetatis adultae. GEB. cte. V. ad 1, 10, 3. et ad 8, 7, HARD, 19. Alterum tamen servant Flor. Vol. Lov. 2. 3. 4. Harl. Ber. Adeo eximia forma, ut, quacum. Gaertn. et Hav.

que incedebat, converteres omniuin

oculos) Pal. i. ct vet. ed. adeo e. S. 16. Quam civium conjuges ac ximia forma, (vet. ed. nec non matres) Legendum quam hospicum Pal. 2. eximine formae) ut, quacum. conjuges, juxta vetustum librum. que se verteret, omnium converteret RHEN. Pal. 1. quam hoftium. sec. oculos. GEBH. adeo eximiae for. quam hospitum, tert. nec non pri. mae Lov. 3. Ber. Hlav. et edd. an. sca impresio quam civium.

GEBH. te Aldum. Utrumque dicitur. V. civium servant Lov. 5. Ber. et Cel. Burm. ad Ovid. 3. Met. 607. Gaertn. civium Romanorum Lov. Vulgatum tamen praeferendum, 3. hoftium Vol. Lov. 1. 2. 4. et quia pro eo ftant plures ac meHav. V. ad 2, 41, 6. hoftitum liores codd. Sic homo exacta as. Flor. hospitium Harl. Rhenanus tate 4, 13, 19. V. ad 1, 9, 11. et verum ex Mito reftituit.

5, 47, 2. Deinde quacumque se ver

converteret omnium oculos : 1. Capriva deinde a militibus Vol. et Hearnii L. 1. quacumque adducitur ad eum adulta virgo] Se ret, omnium converteret ocu

3 lescenti: Allucio nomen erat. Extemplo igitur pa

rentibus sponsoque ab domo adcitis, quum interim audiret, deperire eum sponsae amore, ubi pri

mum venit, adcuratiore eum sermone, quam pa4 rentes, adloquitur. Juvenis, inquit, juvenem adpello,

quo minor sit inter nos bujus sermonis verecundia. Ego,

los Lov. quinque, Harl. Gaertn. Abelyx. In Thesaur. autem antiq. Hav. et edd. ante Aldum.quacum- Graec. tor:* 3. pro Allucio legere que se verteret, omnium in se con. malebat Aluccio. Praeterea adu. verteret oculos Ber.

lescenti Flor. V. ad 6, 34, 11.
J. 2.
2. Desponsatam eam principi

g. 4. Minor sit inter nos hujus Celtiberorum adolescenti] despon. sermonis verecundia] Tu scribe, sam eft in veteri. RAEN. Optimi veteris libri fidem secutus, quo cum Rhenano desponsam. Plautus minus sit hujus inter nos sermonis Cistell. (2, 1, 22.) Si illam uxorem verecundia, Vult autem Scipio, mihi duxero umquam, quam despon. nullam verecundiam esse ejus serdit pater. Et notum est. J. FR. monis, qui dc casto amore sit GRON. desponsam etiam Flor; inftitutus, inter juvenes praescrReliqui omnes desponsatam. Sed tim. RHEN. quo minus sit Rhena. v. supra ad 1, 36, 3. De genere ni cft : nostri omnes, ut ante il. erroris scribarum v. ad 10, 37, 2. lum, minor. J. FR. GRON. Vocu.

la quo deel in omnibus meis, (ni. Adolescenti, cui Luceio nomen la si quod Gaertn. ejus loco legat rat! Hic et paulo poft exemplar qui) Hearnii Oxonn. Brancal. La. scriptum habet Allucio , non Lu- tinii, et edd. antiquis, quam Rbe. ceio ; et mox a domo, non ab do. nanus restituit. At vicillim minor mo. RHEN. Pall. 1. 2. et vet. ed. omnes iidem codd. et edd. Vocu. Luceio. infra tert. Lutrio; hic Lu. la hujus etiam deest in Harl. et teio. GEBH. lidem adolescenti : A. Gaertn. luccio nomën erat. 'de quo et alibi, et ad primum librum. J. FR. Quum sponsa tua vocata a miliGRON. cui Luceio Voff. Lov. 5. tibus] Pro vocata reponi debet Ber. Hafn. Hav. Hearnii D. N. capta. RHEN. Libri omnes cum et Brancal. Latinii.cui Lucae Lov. sponsa vocata (princeps cd, cum 1. Luceio cui Lov. 3. cui Luccio sponsa tua vocata) a militibus n. Lov. 3. Harl. et Rec. cui Lucero GEBH. cum sponsa vacata Flor. Gaertn. Luceo, voce altera omis.

a m. 1. cum sponsa vocata a m. sa, Lov. 4. Aluccio Flor. Supra 1, 2. Voll. Lovel. 2.4. et Harl. cuin 1, 11. Brevi sirps quoque virilis ex sponsa tua vocata Lov. 3. 5. Ber. novo matrimonio fuit. Ascanium Hafn. Gaertn. Hav. et Hearnii parentes dixere nomen, ubi antea Oxono. etiam edcbatur cui Ascanium. sed v. quae ibi notantur. (* et ad 35, A militibus noftris ad me dedu. 41, 8.) Jac. Gronov. ad 22, 22, 6. cia e Tet]. MSS. ad me ducta efer. putat, in hujus principis Celtibe. Et sane, quia verbum deducere ne. rorum adolescentis nomine vesti. quiter hac in re fere usurpatur, gia elucere nominis Abelux vel ut notum est ex Ciceronis Tertia

« IndietroContinua »