Immagini della pagina
PDF
ePub

quum sponsa tua capta a militibus noftris ad me ducta effet, audiremque, eam tibi cordi elle, et forma faceret fidem , quia ipse , si frui liceret ludo aetatis, (prae- 5 sertim recto et legitimo amore) et nou respublica animum noftrum occupasset, veniam mibi dari sponsam inpensius amanti vellem: tuo, cujus poffum, amori faveo. Fuit 6

121.

deducta,'non putem voluisse Livi. Toprvny cse. Tandem parum lu. um, ut ambiguo verbo sanctili. cratur Gronov, adducta, pro demus Scipio utcretur. Malim au. ducta , legendo. Nam, et addu. tem adducta effet. J. FR. GRON. cere eodem sensu usurpari , doFlor. etiam ducta elet. Reliqui cuerunt Broekh, ad Tib. 1, 7,65. codd. tantum non omnes deducta et Cel. Burm. ad Nason. 9. Her. effet: nullus adducta elet. Gronov. itaque id adoptanti adsentiri ne. queo, sed vel optimos secutus du- s. 5. Quia ipse, si frui liceret cta effet, quemadmodum Grono. Tudo aetatis , praesertim illecto et vius edidit, lego, vel priscam le. laeto legitimoque amore] Hic locus ctionem deducta effet servo. Ve- multorum calamis depravatus est, rum est, verba deducere et perdu. dum pro in recto alius subftituit cere saepe nequiori sensu usur- illecto, alius et laeto. Sic autem pari. V. Torrent. et Graev. ad legi debet: et forma faceret fidem, Suet. Caes. 49. et 50. Non tamen quia ipse, si frui liceret ludo aecredo , propterea Livium cam iatis, praesertim recto et legitimo vocem hic mcliori sensu, qui ex amore,et non respublica etc. RHEN. animo ac moribus Scipionis pa. Vet. lib. praesertim illecto recto : tet, adbibere non pofle. Memo- et legitimo amore, ut sit, si mihi rabile est, Gellium, licet inter liceret frui ludo aetatis , praeminoris auctoritatis scriptores sertim illecto recto, et legitimo relatum, attamen hoc Scipionis amore. SIG. Pall. trini, et prisca exemplum, et aliud Alexandri ed. praesertim illecto, et laeto, Magni, qui captivam Darii u- legitimoque amore. GEBH. illecto, xorem videre recusavit, refe. vel inlecto, vel in lecto, et larto rentem, quasi dedita opera ver. legitimoque amore Vos. Lov. quinbis deducere et perducere usum elle que, Harl. Hav. et Ber, a m. 1. 6, 8. Hoftis uxorem, facie inclita in quo voces et laeto a m. 2. delenmulierem, vetuit in conspectum tur. quae etiam desunt in Gaertn. suum deduci. Tum, Nobilis viri et Hearnji L. 1. inlecto et lecto at Hispani filiam captam perductam. legitimo amore Flor. in quo et. que ad se patri inviolatam reddi. iam poftea voces et lecto expun. dit. Denique, Darii regis uxorem, ctae sunt. Praeterea quia ego ipse eamdemque ejusdem sororem, proe. Lov. 5. Gaertn. et Brancal. La. lio magno captam videre noluit, tinii. perducique ad sese prohibuit. Quin et milites eo animo virginem hanc Tuo, cujus sponsa est, amori ad Scipionem adduxerunt, ut faveo ) Legendum er fide codicis ipsam ei conciliarent; eos enim vetufti: tuo, cujus possum, amori id ideo fecille auctor est Polyb. faveo. RHEN.Nulli correctionum, 10, 19. quia sciebant, eum go. quas libro forte obsequente

sponsa tua apud me eadem, qua apud soceros tuos pa

rentesque suos, verecundia: servata tibi est, ut invio7 latum et dignum me teque dari tibi donum poffet. Hanc

mercedem unam pro eo munere paciscor: amicus populo Romano sis. et , si me virum bonum credis esse , quales patrem patruumque meum jan ante bae gentes norant, 8 scias multos noftri similes in civitate Romana elle ; . nec

ullum in terris populum hodie dici pole, quem minus 9 tibi bostem tuisque elle velis , aut amicum malis. Adolescens, simul pudore et gaudio perfusus, dextram Scipionis tenens, Deos omnes invocare ad gratiam illi pro se referendam, quoniam sibi nequaquam satis facultatis , pro suo animo atque illius erga se

an

architectatus est Rhenanus, 6. 7. Amicus populo Romano sis]
nuunt libri noftri: quippe Pal. populi Romani Voff. Lov. 1. 2. 4.
1. tui cujus sponso amori faveo. 5. Harl. Ber.Gaertn. Hav. et quac.
tuo amori , cujus desponsa ac dam edd. antt. pro quo recte
detinata est; vel qui eam amo. Aldus, consentiente Flor. populo
re tibi desponditi, faveo, et il. Romano reposuit. V. ad 39, 47, 11.
libatam reddo. tert. tuo cujus spon.
sae amori faveo, prisca ed. tuo , 8. 9. Adolescens, simul pudore
cujus sponsa est, amori faveo. gaudioque perculsus, etc. Deos
GEBH. tuo cujus sponsa amori fa- omnes invocare] Sic caftigavimus
veo Vol. a m. i. et Lov. 1. tuo, ad exemplar vetus: Puum adu.
cujus sponsa est, amori faveo Ber. lescens , simul pudore et gaudio
a m. 1. et Hafn. tuo cujus sponso perfusus, dextram Scipionis le-
amori faveo Flor. Vol. a m. 2. nens, Deos omnes invocaret ad gra-
Lov. 3. 4. Harl. et Ber. a m. 2. tiam illi pro se referendam , q. s.
tuo ejus sponso amori faveo Lov. n. s. f. pro suo a. atque illius erga
2. et 5. Scd Rhenanum veram se merito esset, parentes inde co.
lectionem refituille puto. gnatique virginis appellati. Mira

hic partim scribae, partim ca.S. 6. Fuit sponsa tua apud me) stigantis negligentia accidit, ut Sic diftingue: Fuit

sponsa tua ex una sententia geminam fece. apud me, eadem qua apud soceros rit, quum particula sublata', et tuos parentesque suos verecundia verbo invocaret in invocare mu. Servata tibi esi, ut inviol. RHEN. tato. Quid autem opus fuit pro Ante Rhenanum plerumque ita perfusus supponere perculsus , male distinguebatur: Fuit sponsa quod ad mctum et terrorem re. tua apud me: eadem, qua apud fertur? Ut nihil dicam, quod absoceros tuos parentesque suos , ve- lativus merito omissus fuit. RHEN. recus servata est tibi.

Gravilimus hic error Rhenani:

1

merito, ellet. Parentes inde cognatique virginis 10 adpellati. qui,

qui, quoniam gratis sibi redderetur vir. go,

ad quam redimendam satis magnum adtulisent auri pondus, orare Scipionem, ut id ab se donum 11 acciperet, coeperunt: haud minorem ejus rei apud se gratiam futuram esle, adfirmantes, quam redditae inviolatae foret virginis. Scipio, quando tanto 12 opere peterent, accepturum se pollicitus, poni ante pedes jusit: vocatoque ad se Allucio, Super dotem, inquit, quam accepturus a socero es, haec tibi a me dotalia dona accedent : aurumque tollere, ac sibi habere jullit. His laetus donis honoribusque 13 dimissus domum, implevit populares laudibus meri

omnes scripti scrvant olim edi. Vox merito deet etiam in omni. tam lectionem, voce perculsus bus meis codd. ut et Crevier. tantum et unica particula mu. qui sine ea scnsum constare non tata: Adolescens, simul pudore pole judicat. et gaudio perfusus, dextram Sci- J. 11. Ut id ab se donum acci. pionis tenens, Deos omnes invocare peret) Pro ab se quidam in eremad gratiam illi pro se referendam. plari vetusto scripserat ipse.RHE. Ut monuimus ad 6, 37, 10.

J. NANUS. FR. GRON. Per omnia editam Haud minorem ejus rei aolim lectionem, antequam eam pud se gļatiam fore) Libb. MSS. Rhenanus interpolaret, serva- ires apud se gratiam futuram esse. runt Lov. 2. 5. 'Ber. Hafn. Rec, GEBÉ. Put. et caetcri gratiam et Gaertn. Reliqui in eo ab illa futuram esse. J. FR. GRON. U. abeunt, quod pudore gaudioque nus Ber. priscam scripturam ser. percussus praeferant Voff. Lov. vat. Reliqui una cum Hearnii 0. 1.3.4. Harl. et Hlav. pudore gau. yonn. et Brancal. Latinii futudio percussus Flor. Sed proboram esse. Froben. anno 1535. fuperfusus. V. ad 2, 63, 4.

turam affi, .antes edidit. Sed

fore Curio, mox Lugdun. anno Pro suo animo atque illius erga 1553. hinc Paris. anno 1573. se meritoj Sane bellum videtur tum reliqui ad Gronov. usque vulgatum, quod idem Rhenanus revocarunt. Mox s. seq. omnes dedit, noliri tamen omnes, per priores edd. tantopere , pro quo inde ut veteres editiones , voce ultima Gruteri tanto opere subiti. merito deftituuntur. Utrum ergo tuit, adcinentibus Florent. Vol., dicemus, tò animo ad utrumque Lovel. 1. 3. Harl. et quibusdam sufficere? an tò merito latere in aliis. Ita etiam hunc locum lau. tots erga se? ut scripserit, atque dat Gebhardus ad 4, 3, 2. V. ad illius merito essat, J. FR. GRON. 28, 18, 4.

tis Scipionis : Venisse Diis simillimum juvenem, vina

centem omnia, quum armis, tum benignitate ac benefi14 ciis. Itaque, delectu clientium habito , cum dele

ctis mille et quadringentis equitibus intra paucos dies ad Scipionem revertit.

LI. Scipio retentum secum Laelium, dum captivos obsidesque et praedam ex consilio ejus dispone

ret,

1

[ocr errors]

I. 13. Implevit populares laudi. ad 37, 51, 7. delectu clientum Bor. bus et meritis Scipionis ] Dcleta et Hay. V. ad 3, 2. Tum den copula iidem Gallicani et Vol. lectis exsulat a Voll. Lov. quin. implevit populares laudibus meri. que, Ber. Gaertn. Hav. Heartis Scipionis. 4, (13, 13.] Laudi. nii Lin. et edd. ante Aldum. Dein. busque haud immeritis onerarent. de mille et trecentis Lov. 5. et 7, (36, 9.) Consul classico ad con. Hearnii L. 1. ac D. mille trecen. cionem convocat, orsusque meri. tis Hav. mille quadringentis Lov.4. tas Decii laudes. Etsi duo Pail. illic merita Decii laudesque. Quod Intra paucos dies ad Scipionein non probo. Eodem libro (c. 7, rediit ) Put. revertit. Regius ree 3.) Simul audientibus laudes me. vertitur. J. FR. GRON. redit Vol. ritas tollit animos, 10, (22, 4.] Lov. quinque, Harlej. Gaertn. Subscripsit orationi ejus consul cum Hearnii Li 1. N. et cd. Parm. meritis P. Decii laudibus. Et eo. V. ad 36, 35, 2. rediit Flor. Ber. dem libro (c. 29, 30.) Fabius col. et Hav. revertit edidit jam Aldus, legae funus omni honore laudibus. verum rediit ejus loco reduxit que meritis celebrat. J. FR. GRON. Curio. V. ad 6, 29, 8. laudibus et meritis Lovel. 2. 3. Rec. Ber. Hav. et Hearnii N. $. 3. Satis omnibus compositis ] laudibus meritisque Harlej. reli. Emendavimus in veteri rebus om. qui cum Hearnii L. 1. laudibus nibus compositis. RHEN. Quasi meritis. 4, 41,9. Non ab se magis illa lectio , satis omnibus compoenise amovens culpam, quam Tem. sitis,, quae in omnibus libb. panium meritis laudibus ferens. MSS. et prisca ed. etiam com'Mox Dis simillimum Flor. et Voff. paret, vera non eset, haec rem V. ad 5, 14, 4. Hinc perperam bus omnibus compositis ab popa una voce dissimillimum dederunt Sleltadiensi supposita est, quam Lov. 1. 2. 3. 4. Harl. V. ad 37, merito dispunxi. GEBH. Omnes 63, 5.

etiam mei' satis tuentur, quod

Gronov. recte alteri iterum sub. $. 14. Delectu clientium habito posuit. Inpense hac voce dele. cum delectis mille et quadringentis ctatur. satis convenit habes 2,50, equitibus ] Respuunt libri cò de. 11. satis sperans 5, 46, 3. satis lectis, excepto primo, qui of. scire. V. ad 6, 28, 7. satis fretus fert dilectis probe probeque. 10, 5, 5. satis creditur. V. ad 21, GEBH. dilectu clientium Fior. 8, 3. satis certa luce 28, 14, 8. sa. Luv. 1. 3. a m. 1, et Gaertn. V. tis conftat. V. ad 36, 35, 8. saris

ret, satis omnibus compositis, data quinquereme, 2 captivisque, Magone et quindecim fere senatoribus, qui simul cum eo capti erant, in navem inpositis , nuncium victoriae Romam mittit. ipse paucos dies , 3 quibus morari Karthagine statuerat, exercendis navalibus pedestribusque copiis absumsit. Primo die 4 legiones in armis quatuor millium spatio decurrerunt : secundo die arma curare et tergere ante ten.

[ocr errors]

placuere 39, 30, 8. et similia pas. 31, 33, 8. Praeda omnis in naves sim.

inposita. 45, 33, 1. Clipeisque ata

reis in naves inpositis. 'Et mox s. Captivis, Magone et quindecim 7. Haec in classem inposita devi fere senatoribus ] In scriptis, le- henda Romam. c. 34, 8. Exercitu gitur caprivis cum Magone et q. in naves inposito , in Italiam tra. Ot intelligas, et alios captivos, jecit. Auctor Epit. Liv.77. Inpopracter Magonem et quindecim situs publice in navim delatus est senatores, navibus impositos. in Africam. Ita enim legendum RBEN. Polyb. (10, 19.) Avo MÈV elle docebo. γάρ ήσαν κατειλημμένοι των εκ της γερουσίας, πέντε δε και δέκα morari Karthagine statuerat, e

9. 3. Ipse paucos dies, quibus TÁVĚKTIS OUPkAutov.SIG.Omnes ercendis etc.) Polyb. (10, 20. ? 'Av. noftri abolent tè cum, quod Rhe. ròs Xpovov mév ziva év aj nanus addidit. Put. data quinque. KapXndóir ed's te vavrinas du. reme, captivisque, Magone et quin, vd Mets évuvaze guve Xos,

και decim fire senatoribus, qui simul cum eo capti erant, in nave ut iin- zóv tiva époxov tijs to reac

τοίς ΧιλιάρXοις υπέδειξε τοιού. positis

. Lege in navem impositis, kov spatozédmv gvuvagias. SIG. ut est in uno Pall, caetera re. cte. J. FR. GRON. caprivis Ma. J. 4. Primo die legiones in ar. gone omncs nostri. Contra, ca. mis quatuor millium spatium de. privisque Magone in suis elle, currerunt ) (Polyb. ibid. ) lipw. Hearne tokatur.

την μέν ήμέραν εκέλευσε τροχά. .

δειν επί τριάκοντα σαδίους εν Qui simul cum to capti erant, tois örtlois. Sit. Omnino videin nave inpositis ) Vet. lib. in na. tur legendum decurrerent. nam vem. SIG. Pal. 2. in navem. GEBH. sequitur, secundo die arma cura. in nave impositis Voll. Harl. Gaert. re et tergere ante tentoria jussit. ner. Lov: 4. et Ber. impositis nave URSIN. Latinius conjecit decur. Lov. 3. in nave ut inpositis Flor. rere, ut infinitivus pendeat a seq. Reliqui in navem inpositis. Recte. jussit: quomodo etiam Ursinum Supra 32, 11, 9.' Qui minores voluille ex adductis illis verbis quinque ut triginta annis erant, seqq. suspicor, licet in ipsa e. in naves inpositi. ubi vide. 24, 1,9. jus nota decurrerent scriptum sit. Clam in portum deductis atque in. Verum nulla necesitas subigit, positis in naves. 28, 30, 5. Conju- ut invitis Mais vulgatum mute. raris in quinqueremem inpositis. mus. Liv. Tom. VIII.

G8

« IndietroContinua »