Immagini della pagina
PDF
ePub

merito, effet. Parentes inde cognatique virginis 10 adpellati. qui, quoniam gratis sibi redderetur virgo, ad quam redimendam satis magnum adtulissent auri pondus, orare Scipionem, ut id ab se donum 11 acciperet, coeperunt: haud minorem ejus rei apud se gratiam futuram efle, adfirmantes, quam redditae inviolatae foret virginis. Scipio, quando tanto 12 opere peterent, accepturum se pollicitus, poni ante pedes juffit: vocatoque ad se Allucio, Super dotem, inquit, quam accepturus a socero es, haec tibi a me dotalia dona accedent: aurumque tollere, ac sibi habere juffit. His laetus donis honoribusque 13 dimiffus domum, implevit populares laudibus meri

omnes scripti servant olim editam lectionem, voce perculsus tantum et unica particula mutata: Adolescens, simul pudore et gaudio perfusus, dextram Scipionis tenens, Deos omnes invocare

gratiam illi pro se referendam. Ut monuimus ad 6, 27, 10. J. FR. GRON. Per omnia editam olim lectionem, antequam eam Rhenanus interpolaret, servarunt Lov. 2. 5. Ber. Hafn. Rec. et Gaertn. Reliqui in eo ab illa abeunt, quod pudore gaudioque percussus praeferant Voff. Lov. 1.3.4. Harl. et Hav. pudore gau. dio percussus Flor. Sed probo perfusus. V. ad 2, 63, 4.

Pro suo animo atque illius erga se merito] Sane bellum videtur vulgatum, quod idem Rhenanus dedit. noftri tamen omnes, perinde ut veteres editiones, voce merito deftituuntur. Utrum ergo dicemus, to animo ad utrumque sufficere? an to merito latere in zois erga se? ut scripserit, atque lius merito esset, J. FR. GRON.

Vox merito deeft etiam in omnibus meis codd. ut et Crevier. qui sine ea scnsum conftare non poffe judicat.

§. 11. Ut id ab se donum acciperet] Pro ab se quidam in exemplari vetufto scripserat ipse.RHE. NANUS.

Haud minorem ejus rei apud se gratiam fore] Libb. MSS. tres apud se gratiam futuram esse. GEBH. Put. et caeteri gratiam futuram esse. J. FR. GRON. Unus Ber. priscam scripturam servat. Reliqui una cum Hearnii Oxonn. et Brancal. Latinii futuram esse. Fro en. anno 1535. futuram affi,antes edidit. Sed fore Curio, mox Lugdun. anno 1553. hinc Paris. anno 1573. tum reliqui ad Gronov. usque revocarunt. Mox S. seq. omnes priores edd. tantopere, pro quo ultima Gruteri tanto opere subftituit, adcinentibus Florent. Voll.. Lovel. 1. 3. Harl. et quibusdam aliis. Ita etiam hunc locum laudat Gebhardus ad 4, 3, 2. V. ad 28, 18, 4.

tis Scipionis: Veniffe Diis simillimum juvenem, vincentem omnia, quum armis, tum benignitate ac benefi14 ciis. Itaque, delectu clientium habito, cum delectis mille et quadringentis equitibus intra paucos dies ad Scipionem revertit.

LI. Scipio retentum secum Laelium, dum captivos obsidesque et praedam ex consilio ejus disponeret,

§. 13. Implevit populares laudibus et meritis Scipionis] Deleta copula iidem Gallicani et Voff. implevit populares laudibus meritis Scipionis. 4, [13, 13.] Laudibusque haud immeritis onerarent. 7, [36, 9.] Consul classico ad concionem convocat, orsusque meritas Decii laudes. Etsi duo Pall. illic merita Decii laudesque. Quod non probo. Eodem libro (c. 7, 3.] Simul audientibus laudes meritas tollit animos. 10, [22, 4.] Subscripsit orationi ejus consul cum meritis P. Decii laudibus. Et eodem libro [c. 29, 20.] Fabius collegae funus omni honore laudibus. que meritis celebrat. J. FR. GRON. laudibus et meritis Lovel. 2. 3. Rec. Ber. Hav. et Hearnii N. laudibus meritisque Harlej. reli. qui cum Hearnii L. 1. laudibus meritis. 4, 41,9. Non ab se magis enise amovens culpam, quam Tempanium meritis laudibus ferens. Mox Dis simillimum Flor. et Volf. V. ad 5, 14, 4. Hinc perperam una voce dissimillimum dederunt Lov. 1. 2. 3. 4. Harl. V. ad 37, 53, 5.

§. 14. Delectu clientium habito cum delectis mille et quadringentis equitibus] Respuunt libri to delectis, excepto primo, qui of fert dilectis probe probeque. GEBH. dilectu clientium Flor. Lov. 1. 3. a m. 1. et Gaertn. V.

ad 37, 51, 7. delectu clientum Bor. et Hav. V. ad 23, 3, 2. Tum delectis exsulat a Voff. Lov. quinque, Ber. Gaertn. Hav. Hearnii L. 1. et edd. ante Aldum. Dein. de mille et trecentis Lov. 5. et Hearnii L. 1. ac D. mille trecentis Hav. mille quadringentis Lov.4.

Intra paucos dies ad Scipionem rediit] Put. revertit. Regius revertitur. J. FR. GRON. redit Voff. Lov. quinque, Harlej. Gaertn. Hearnii L. 1. N. et ed. Parm. V. ad 36, 35, 2. rediit Flor. Ber. et Hav. revertit edidit jam Aldus, verum rediit ejus loco reduxit Curio. V. ad 6, 29, 8.

f

§. 2. Satis omnibus compositis] Emendavimus in veteri rebus omnibus compositis. RHEN. Quasi illa lectio, satis omnibus compo sitis, quae in omnibus libb. MSS. et prisca ed. etiam comparet, vera non effet, haec rebus omnibus compositis ab popa Sleftadiensi supposita est, quam merito dispunxi. GEBH. Omnes etiam mei satis tuentur, quod Gronov. recte alteri iterum subposuit. Inpense hac voce delectatur. satis convenit habes 2,50, 11. satis sperans 5, 46, 3. satis scire. V. ad 6, 28, 7. satis fretus 10, 5, 5. satis creditur. V. ad 21, 8, 3. satis certa luce 28, 14, 8. satis conftat. V. ad 36, 35, 8. satis

1.

ret, satis omnibus compositis, data quinquereme, a captivisque, Magone et quindecim fere senatoribus, qui simul cum eo capti erant, in navem inpositis, nuncium victoriae Romam mittit. ipse paucos dies, 3 quibus morari Karthagine ftatuerat, exercendis navalibus pedeftribusque copiis absumsit. Primo die 4 legiones in armis quatuor millium spatio decurrerunt: secundo die arma curare et tergere ante ten

placuere 39, 30, 8. et similia pas- 31, 23, 8. Praeda omnis in naves sim. inposita. 45, 33, 1. Clipeisque aereis in naves inpositis. Et mox §. 7. Haec in classem inposita devehenda Romam. c. 34, 8. Exercitu in naves inposito, in Italiam tra jecit. Auctor Epit. Liv. 77. Inpositus publice in navim delatus est in Africam. Ita enim legendum effe docebo.

Captivis, Magone et quindecim fere senatoribus] In scriptis legitur captivis cum Magone et q. Ut intelligas, et alios captivos, practer Magonem et quindecim senatores, navibus impositos. RHEN. Polyb. [10, 19.] 4úo uèv γὰρ ἦσαν κατειλημμένοι τῶν ἐκ τῆς γερουσίας, πέντε δὲ καὶ δέκα τῶν ἐκ τῆς συγκλήτου.SIG.Omnes noftri abolent τὸ cum, quod Rhe. nanus addidit. Put. data quinque. reme, captivisque, Magone et quin. decim fire senatoribus, qui simul cum eo capti erant, in nave ut impositis. Lege in navem impositis,

ut est in uno Pall. caetera recte. J. FR. GRON. captivis Magone omnes noftri. Contra, ca. privisque Magone in suis effe,

Hearne teftatur.

Qui simul cum eo capti erant, in nave inpositis ] Vet. lib. in navem. SIG. Pal.2. in navem. GEBH. in nave impositis Voff. Harl. Gaert. ner. Lov. 4. et Ber. impositis nave Lov. 2. in nave ut inpositis Flor. Reliqui in navem inpositis. Recte. Supra 22, 11, 9.` Qui minores quinque et triginta annis erant, in naves inpositi. ubi vide. 24, 1, 9. Clam in portum deductis atque in. positis in naves. 28, 30, 5. Conjuratis in quinqueremem inpositis. Liv. Tom. VIII.

§. 3. Ipse paucos dies, quibus morari Karthagine statuerat, exτὸς δὲ χρόνον μέν τινα ἐν τῇ ercendis etc.] Polyb. [10, 20.] 'Av. Καρχηδόνι τάς τε ναυτικὰς δύο vaμers évμvače UVEXIS, καὶ τοῖς Χιλιάρχοις ὑπέδειξε τοιού. τόν τινα τρόπον τῆς τῶν πεζι Kv spatoлédov yvuvaõías. SIG.

§. 4. Primo die legiones in ar mis quatuor millium spatium decurrerunt] [Polyb. ibid.] Пpoτην μὲν ἡμέραν ἐκέλευσε τροχα Ζειν ἐπὶ τριάκοντα σαδίους ἐν tois önλois. SIG. Omnino videtur legendum decurrerent. nam sequitur, secundo die arma curare et tergere ante tentoria jussit. URSIN. Latinius conjecit decurrere, ut infinitivus pendeat a seq. jussit: quomodo etiam Ursinum voluiffe ex adductis illis verbis seqq. suspicor, licet in ipsa ejus nota decurrerent scriptum sit. Verum nulla neceffitas subigit, ut invitis Matis vulgatum mute. mus.

Gg

toria juffit: tertio die rudibus inter se in modum juftae pugnae concurrerunt, praepilatisque missilibus jaculati sunt: quarto die quies data: quinto 5 iterum in armis decursum est. Hunc ordinem la

Secundo die arma curare et tergere ante tentoria jussit] [Polyb. ibid.] Tyv de devτéρav návτas ἐκτρίβειν καὶ θεραπεύειν, καὶ κατασκοπεῖν ἐν τῷ φανερῷ τὰς лаvonλias. SIG. Forte jussi. J. FR. GRON. Si id malis, ultima litera τῷ jussit adhaesit ex principio vocis sequentis. V. ad 40, 7,8. Omnes noftri conftanter jussit tuentur.

Tertio die sudibus inter se etc.] Polyb. [ibid. ] haec praepoftere narrat. Tūs dė é¿ýs ávañavedθαι καὶ ῥαθυμεῖν· τῇ δὲ μετὰ ταύτην τοὺς μὲν μαΧαιρομαχείν ξυλίναις ἐσκυτωμέναις μετ ̓ ἐπισφαίρων μαΧαίραις, τοὺς δὲ τοῖς ἐσφαιρωμένοις γρόσφοις ἀκονTizei. SIG. Pal. 1. ac 3. rudibus. GEBH. Put. Reg. Men, duo Pall. rudibus. Optime. Notum ex Suetonio [Calig. 32.] Mirmillonem rudibus secum batuentem. Polybi. us ξυλιναῖς ἐσκυτωμέναις μετ ̓ inopaiрovμaXaipais. Notatum. que Lipsio, cui fruftra repugnat Jos. Caftalio. J. FR. GRÖN. rudibus e MS. emendavit Lipsius 1. Saturn. 15. probante etiam Stewechio ad Veget. 2, 23. Locus Caftalionis est Dec. 3. Obs. 7. DUK. rudibus etiam Voff. Lov. 1. 2. 3. 4. Harl. et Hearnii N. V. infra ad 40, 6, 6. ·

Praepilatisque missilibus jaculati sunt] Codex antiquus habet hic piiatisque missilibus. Suspicor scribendum pilatisque missilibus. RHEN. Cujusmodi missilia praepilata dicantur, adhuc quaero. Quidam libri pilatis habent. GLAR. Perperam Rhenanus pilatisque. GEBH. De his Yvo

Villiom. in loca controv. Titii 1.5, 10, 11. et Lipsius 4. Poliorc. 4. DUK. Male propilatisque Flor. et populatisque Gaertn.

Quinto iterum in armis concursum est] [Polyb. ibid.] Tú dè πέμπτῃ πάλιν ἐπὶ τοὺς ἀὐτοὺς δρόμους κατὰ τὴν ἀρχὴν ἐπαváyew. SIG. Pall. tres decursum est. GEBH. Omnes noftri, ut et vett. edd. decursum. Verbum proprium in hac re. 23, [35, 6.] Ibi quia otiosa stativa erant, crebro decurrere milites cogebat. 29, [22, 2.] Terreftrem navalemque exercitum non infiructos modo, sed hos decurrentes, classemque inportu simulacrum et ipsam edentem navalis pugnae oftendit. 44, [9, 5.1 Horum inductio in parte simulacrum decurrentis exercitus erat. Seneca ep. 18. Miles in media pace decurrit sine ullo hofte. J. FR. GRON. Ex antiquioribus edd. concursum vidi in Rom. anni 1474. Parm. Tarvis. utraque, Ven. an. ni 1495. 1506. et Ascens. 1510. Quum vero interim Ven. anni 1498. et Mediol. anni 1505. et Mediol. anni 1505. decursum subliituiffent, id Ascens. anni 1513. 1516. aliique receperunt, donec Curio iterum concursum revocaret, omnibus codd. invitis. Ei tamen obedientes fuerunt Lugd. anno 1553. tum Paris. anno 1573. et hinc reliqui, usque ad Gro. nov. qui decursum adseruit et inluftravit. Supra 24, 48, 11. Ordinatosque proxime morem Romanum, inftruendo et decurrendo si. gna sequi, et servare ordines docuit. 25, 17, 5. Armatum exercitum decucurrisse cum tripudiis Hispanorum. 35, 35, 9. Educeret, et

boris quietisque, quoad Karthagine morati sunt, servarunt. Remigium clafficique milites, tranquillo 6 in altum evecti, agilitatem navium simulacris navalis pugnae experiebantur. Haec extra urbem terra 7 Remigiumque dedi, quo me fugi

turus abires.

armis decurrere cogeret, simul animos acueret et corpora exerceret.

40, 6, 5. Mos erat, luftrationis sacro peracto exercitum decurrere, et divisas bifariam duas acies con. currere ad simulacrum pugnae. c. 47, 8. Imperat, ut ornari omnes copias peditum equitumque, et decurrere jubeant armatas. Huc referendus est titulus in nummis obvius DECURSIO. Mox §. seq. servaverunt priores edd. pro quo Gronov. vulgavit servarunt, concinentibus Florent. plurimisque Mais.

§. 6. Remigio classis cives mili. tesque tranquillo in altum evecti] Vitiatus locus eft, quum pro Remigium scriptum sit Remigio, et pro classicique,classis cives. Legendum autem, atteftante vetufto volumine, Remigium classicique mili. tes tranquillo in altum evecti. Por. ro sic vocat Livius Remigium ipsam multitudinem remigum, quemadmodum Horat.dixit [1.ep. 6, 63.1 Remigium vitiosum Ithacensis Ulyei. RHEN. Prisca ed. Re. migio claffis cives militesque. Pal. 1. Remigium classis cives militesque. tert. Remigium clausi cives que milites. GEBH. Praeclara emendatio Rhenani, Remigium clafficique milites, sperni a nobis haudquaquam debuit, quum praesertim ita plane Put. Alii corrupte, sed ut alludant, Remigium clau. si civesque milites, aut Remigium claffis cives militesque. Horatius [1. Ep. 6, 62.]

[blocks in formation]

Tacitus 14. Ann. [39.] Quod paucas naves in litore remigiumque in iis amiserat, tamquam durante bello. Livius supra [c. 39, 7.] Circa Crotonem Sybarimque suppleverat remigio naves. J. FR. GRON. Remigium clausi cives militesque Lov. 4. Remigium classis cives militesque Lov. 3. Ber. Gaertn. et Hav. Remigium claffis civesque militesque Lov. 2. 5. Remigium claffis civesque milites Brancal. Latinii. Remigium clausi civesque milites Flor. Voff. et Lov. 1. Remigium clafficique milites in Harl. fuisse videtur; certe, licet conlatus sit cum ed. ita exhibente, nulla tamen lectionis varietas ex eo ad

fertur. Id autem recte viri docti probarunt, et remigium exposuefra 37, 11, 3. Claffem inftructam runt remigum multitudinem. Inparatamque in portu ftare, remigium omne Magnesiam ad Sipylum missum. V. Boxhorn. ad Taciti 16. Ann. 2.

Agilitatem navium simulacris navalis pugnae experiebantur] Pall. 1. et 3. agilitatem simulatis navalibus pugna experiebantur. GEBH. simulacris navalibus pugnae Flor, et Harl. simulacris navalibus pugnam exp. Lov. 2. simulatis navalibus pugna Voll. simulatis navi

bus pugna Lov. 1. simulatis navalibus pugnis Lov. 3. 4. 5. Hafn. Rec. Hav. et Brancal. Lat. Nihil mutandum. Infra 29, 22, 2. Clas. sem in portu, simulacrum et ipsam edentem navalis pugnae, oftendit. 35, 26, 2. Ut novarum navium agilitatem experiretur, quotidie re

« IndietroContinua »