Immagini della pagina
PDF
ePub

toria jullit: tertio die rudibus inter se in modum justae pugnae concurrerunt, praepilatisque missili

bus jaculati sunt: quarto die quies data : quinto 5 iterum in armis decursum est. Hunc ordinem la

est.

Secundo die arma curare et ter. Villiom. in loca controv. Titii gere ante lentoria jussit] (Polyb. 1.5, 10, 11. et Lipsius 4. Poliorc. ibid.} Tijv deutépav távras 4. DUK. Male propilarisque Flor. εκτρίβειν και θεραπεύειν, και et populatisque Gaertn. κατασκοπείν εν την φανερά τας navodlias. SIG. Forte jussi. J. Quinto iterum in armis concur. FR. GRON. Si id malis, ultima sum est ] (Polyb. ibid. ] Taj litera τοjussit adhaesit ex prin. πέμπτη πάλιν επί τους αυτούς cipίο νοcis sequentis. V. ad 4ο, δρόμους κατά την αρχήν έπα. 7,8. Omnes noliri constanter jusó vúpeuv. SIG. Pall. tres decursum sit tuentur.

GEBH. Omnes noftri, ut

et vett. edd. decursum. Verbum Tertio die sudibus inter se etc.) proprium in hac re. 33, (35, 6.] Polyb. (ibid. ) haec praepoftere Ibi quia otiosa stativa erant, crenarrat. Tijs & Eijs áva naveo. bro decurrere milites cogebat. 29, lai kai pašvmeīvo ti metà (22, 2.) Terrestrem navalemque ex. Taútiv tous lièv uaXaipomaXeiv ercitum non infructos modo, sed Evlivais ŠOKUTOMÉvais met étl. hos decurrentes, classemque in poro gaipwvpaXaipais, tous cois tu simulacrum et ipsam edentem Šo gaipwjévous #pooyous a kov- navalis pugnae oftendit. 44, (9, 5.) rizelv. SIG. Pal. 1. ac 3. rudibus. Horum inductio in parte simula. GEBH. Put. Reg. Men, duo Pall. crum decurrentis exercitus erat, rudibus. Optime. Notum er Sue- Seneca ep. 18. Miles in media tonio (Calig. 32.] Mirmillonem pace decurrit sine ullo hofte. J. FR. rudibus secum batuentem. Polybi. GRON. Ex antiquioribus edd. us ξυλιναίς έσκυτωμέναις μετ' concursus vidi in Rom. anni 1472. énio CaipovpaXaipais. Notatum. Parm. Tarvis. utraque, Ven. an. que Lipsio, cui frustra repugnat ni 1495. 1506. et Ascens. 1510. Jos. Caftalio. J. FR. GRON. ru. Quum vero interim Ven. anni dibus e MS. emendavit Lipsius 1. 498. et Mediol. anni 1505. et Me. Saturn. 15. probante etiam Ste. diol. anni 1505. decursum subltiwechio ad Veget. 2, 23. Locus tuislent, id Ascens. anni 1513. Catalionis est Dec. 3. Obs. 7. 1516. aliique receperunt, donec DUK, rudibus etiam Vol. Lov. Curio iterum concursum revoca1. 2. 3. 4. Harl. et Hearnii N. V. ret, omnibus codd. invitis. Ei infra ad 40, 6, 6.

tamen obedientes fuerunt Lugd.

anno 1553. tum Paris. anno 1573. Praepilatisque missilibus jacu- et hinc reliqui, usque ad Grolati sunt) Codex antiquus habet nov. qui decursum adseruit et inhic pijatisque missilibus. Suspi- luftravit. Supra 24, 48, 11. Orcor scribendum pilarisque missi- dinatosque proxine morem Romalibus. RHEN. Cujusmodi missi. num, inftruendo et decurrendo si. lia praepilata dicantur , adhuc gna sequi , et servare ordines doquacro. Quidam libri pilatis ha. cuit. 35, 17, 6. Armatum exercibent. GLAR. Perperam Rhena- tum decucurrisse cum tripudiis Hi. nus pilatisque. GEBH. De his Yvo spanorum. 35, 35, 9. Educeret , et

boris quietisque, quoad Karthagine morati sunt, servarunt. Remigium classicique milites, tranquillo 6 in altum evecti, agilitatem navium simulacris navalis pugnae experiebantur. Haec extra urbem terra 7

armis decurrere cogeret, simul a. Remigiumque dedi, quo me fugi. nimos acueret et corpora exerceret. lurus abires. 40, 6, 5. Mos erat, luftrationis Sacro peracto exercitum decurrere, Tacitus 14. ann. (39.) Quod pau. et divisas bifariam duas acies con. cas naves in litore remigiumque in currere ad simulacrum pugnae. c. iis amiserat, tamquam durante bel. 47, 8. Imperat, ut ornari omnes lo. Livius supra (c. 39, 7.) Circa copias peditum equitumque , " de. Crotonem Sybarimque suppleveras currere jubeant armatas. Huc re. remigio naves. J. FR. GRON. Re. ferendus est titulus in nummis migium clausi cives militesque Lov. obvius DECURSIO. Mox l. seq. 4. Remigium classis cives militesque servaverunt priores edd. pro quo Lov. 3. Ber. Gaertn. et Hav. Re. Gronov. vulgavit servarunt, con. migium claffis civesque militesque einentibus Florent. plurimisque Lov. 3. 5. Remigium classis cives. Mais.

que milites Brancal. Latinii. Ro. §. 6. Remigio cialis cives mili. migium clausi civesque milites tesque tranquillo in altum evecti] Flor: Vol. et Lov. 1. Remigium Vitiatus locus est, quum pro Reo classicique milites in Harl. fuifle migium scriptum sit Remigio, et videtur; certe, licet conlatus sit pro classicique,classis

cives. Legen. cum ed. ita exhibente, nulla tadum autem, atteftante vetufto vo.

men lectionis varietas ex eo ad. lumine, Remigium classicique mili. fertur. Id autem recte viri docti tes tranquillo in altum evecti, Por. probarunt, et remigium exposuero sic vocat Livius Remigium ip- fra 37, 119 3. Clasem instructam

runt rcmigum multitudinem. In. multitudinem remigum, quemadmodum Horat.dixitti.ep. paratamque in portu ftare, remigi. 6, 63.1 Remigium vitiosum Ithacen.

um omne Magnesiam ad Sipylum sis Ulytei. RHEN. Prisca ed. Re. missum. V. Boxhorn. ad Taciti migio clasis cives militesque. Pal. 16. Ann. 2. 1. Remigium classis cives milites. que. teri. Remigium clausi civesque

Agilitatem navium simulacris milites. GEBH. Praeclara emen.

navalis

pugnae experiebantur) Pall. datio Rhenani, Remigium clasici.

1. et 3. agilitatem simulatis nava. que milites, sperni a nobis haud. libus pugna experiebantur. GEBH. quaquam debuit, quum praeser.

simulacris navalibus pugnae Flor, tim ita plane Put. Alii corrupte,

et Harl. simulacris navalibus pug. sed ut alludant, Remigium clau

nam exp. Lov. 3. simulatis nava. si cives que milites, aut Remigium

libus pugna Voll. simulatis navi.

Lov. 1. simularis kava. cialis cives militesque, Horatius (1. Ep. 6, 69.)

libus pugnis Lov. 3. 4. 5. Hafn.

Rec, Hav, et Brancal. Lat. Nihil Caerite cera

mutandum. Infra 29, 22, 3. Clas. Digni, remigium vitiosum Itha.

sem in portu, simulacrum et ipsam censis Ulylei.

edentem navalis pugnae, oftendit. Ovidius. in epift. Hypsipyles 25, 26, 2. Ut novarum navium a. (Phyllidis vers. 47.]

gilitatem experiretur , quotidie roo

sam

bus pugna

marique corpora simul animosque ad bellum acue

bant. urbs ipsa strepebat adparatu belli, fabris 8 omnium generum in publica officina inclusis. dux

cuncta pari cura obibat. nunc in clalle ac navali erat: nunc cum legionibus decurrebat; nunc operibus adspiciendis tempus dabat, quaeque in officinis, quaeque in armamentario ac navalibus fabro

nunc

migem militemque simulacris nava li, fabris omnium generum in pub lis pugnas exercebat.

lica officina inclusis. Qua cur non

acquiescat Lucumo Treboceus, 9. 7. Respublica ipsa Arepebas pon reputo causam. Ejus vero adparatu belli. Fabris omnium ge. lectio mihi non placct, quoniam nerum in publica officina inclusis vulgatae lectioni etiam subscri. data cuncia, quam pari cura subi. bunt reliqui fere libri, nisi quod bat) Et hae clausulae miris mo. pro Urbs sustinent Resp. Deinde dis interpolatae sunt, nec lectio Pall, 1. 3. et vet. ed. data cuncta veteris libri prorsus bene habet, pari cura subibat. tert. vero data quac eli hujusmodi: urbs ipsa fire. cunctis pari cura subibai. GEBH. pebat appuratu bellicam officinam r. p. vel respublica ipsa ftrepebae inclusis. Dux cuncta pari cura obic apparatu belli pleriquc, quibus bat, nunc in classe ac navali erat, utor, codd. at acuebantur. p. ipsa

cum legionibus decurrebat, frepebat apparatu belli Flor. in nunc operibus aspiciendis tempus da. qua lectione manifelia vestigia bat. Porro suspicor legendum: sunt verioris illius a Rhenano Urbs ipsa strepebat apparasu belli, probatae acuebant. urbs ipsa. Depublica officina inclusis. subaudi inde fabris omnium generum in, opificibus Arepebat. Nam de illis quas voces Rhenanus ejecit, sua loquitur, de quibus supra dixit (c. pcrsuat in omnibus meis. Tum 47, 2.) Destinavit opifices, ad duo data cuncta pari cura subibat tanmillia hominum erant, eos publicos tum non omnes mei, qui simul fore cum spe propinqua libertatis. cum Hearnii D. et L. 1. ignorant Jam vide, quomodo interpolatus sequentia nunc in classe ac navasit ifte locus. Primum pro Urbs li erat, nunc cum legionibus decur. ipsa subdidit castigator Resp. ip. rebat. Illa , quae nunc cxftat lesa, quasi respublica &repere pos- ctio, primum adparuit in Frob. sit. Deinde haec verba fabrisom. anni 1535. eamque, si non veram, nium generun fortallis adjecit de certe verisimilem puto. Priores suo, clausulamque elegantem, fere exhibebant, ut in capite ad. dux cuncta pari cura obibat, ipse notationis Rhenani adscriptum sic mutavit data cuncta, quam pa. ri cura subibat, ut de officina in. telligamus. Poftremo omisit ora. 5. 8. Nunc operibus adspiciendis tiunculas nunc in classe ac navali tempus dabar) Ăn potius inspicien. erat, nunc cum legionibus decurre. dis? id el, considerandis et exa. bat. RIEN. Oftendit omnibus e. minandis, quam multa scil. et Jemnentis hanc lectionem Pal. 3. quam bona a fabris facta esent, Urbs ipsa strepebat apparatu bel- inspicere rom et accurate congi.

1

eft.

rum multitudo plurima in singulos dies certamine ingenti faciebat. His ita inchoatis, refectisque, qua 9 quassi erant, muris, dispositisque praesidiis ad custodiam urbis, Tarraconem est profectus, a multis legationibus protinus in via aditus. quas partim dato 10 responso ex itinere dimisit, partim diftulit Tarraconem, quo omnibus novis veteribusque sociis edixe

derare , aeftimare, et noscere, banda conjectura, etsi scriptura qualis ea sit.6, 27, 8. Inspecto ae. libri vet. apud Rhenanum defen. n alieno, initaque ratione minuen. di potest cx 33, 17, 10. Die ac di ejus. 24, 40, 10. Dum juventu- nocie intenti reficere quassata'muri. te ni Apollolinsium, arnaque, 'tur. DUK. refectisque quae, vel quos, bis vires inspicerei. ubi ea visa in. vel quo quassaverant muris Hafn. spectaque satis animorum fecere. Rec. Voff. Lov. 1. 2.5. Harl. Ber. 25, 11, 9. Ex iis stativis regres. Gaertn. Hav. et Hearnii L.1. Consus ad inspiciendum opus. Sic rem cinunt Flor. nisi quod desit voinspiciendom dare in libris Juris. cula secunda , et Lov. 4. atque DUK. De verbo adspicere hoc Hearnij N. nisi quod omittant sensu v. ad 42, 5, 8. opus dabas, to que. Doujatius malebat vel cum pro tempus, Hearnii L. 1.

Sigonio quos qualsaverant, scil.

milites, vel cum Regio, cui con. Quaeque in armamentario ac na.

sentiunt Lov. 3. et quaedam edd. valibus sociorum multitudo] Pal. 1.

ante Gronov. quos quasaverat, que ac navalibus sociorum fabrorum. nempe Scipio. Etsi enim multi sec. tert. et prisca ed. quae ab na. scalis in moenia evaserint, provalibus sociorum fabrorum. GEBH. babile tamen putat, ab aliis conquae ac navalibus sociorum fabro. cullam machinis fuisse murorum rum Vos. Lov. 3. Harl. et Hav. partem proximam portae, quam quae ab navalibus sociorum fabro effregerant. Crevier. ad Put. le. yum Lov.4. Ber. a m. 1. et edd. ciionem propius accessurum pu. ante Aldum. quaeque ab navalibus tat, si legamus qua quassari erans. sociorum fabrorum Ber. a m. 2. De ipso erroris genere v. ad 23, et Hearnii L. 1. quae navalibus sociorum fabrorum Gaertn. ac na. valibus sociorum fabrorum Lov. 3.

Dispositisque praesidiis accura9. 9. Refectisque , quos quassa. tio jam urbis) Pauci quidem, sed verant, muris] Vetus excmplar illi quoque, licet non multi, ehabet refectisque, quae quassata mendandi codices, qui sic ha. erant muri. RHEN. Vet. lib. re- bent, ad custodiam Livius scri. fectisque, quos quasserant, mu- pserat pro eo, quod illi accura. ris. SIG. Rhenanus quae quassata tio jam mendose fecerunt. SA. erant muri, nullis noftris secun- BELL, Polybius (10, 20.) Metà dis. Put. qua quasaverant muris. taŭra tals te guarais, kai tars Scribe refectisque, qua quasi e. των τειχών κατασκευαΐς ασφα. rant, muris. Nam et 35, 3, 11. λισάμενος τα κατα την πόλιν, idem liber in veteres quassasque ávéZevĒe kaits nečixis kai vave κανες. J. FR. GRON. Non impro. τική δυνάμει, και προήγε ποιού.

29, 16,

470 T. LIVII LIBER XXVI. CAP. LI.

11 rat conventum. Et cuncti fere, qui cis Iberum in

colunt, populi, multi etiam ulterioris provinciae convenerunt. Karthaginiensium duces primo ex in. dustria famam captae Karthaginis compresserunt;

deinde , ut clarior res erat, quam ut tegi ac diffi12 mulari posset, elevabant verbis. Necopinato adventu

ac prope furto unius diei urbem unam Hispaniae interceptam. cujus rei tam parvae praemio elatum insolen

tem juvenem, inmodico gaudio speciem magnae victoriae 13 inposuisse. At, ubi adpropinquare tres duces, tres vi

ctores boftium exercitus audisset , obcursuram ei extem14 plo domesticorum funerum memoriam. Haec in vul

gus jactabant, haudquaquam ipsi ignari, quantum sibi ad omnia virium, Karthagine amiffa, decessisset.

[ocr errors]

uevos tnv nopeiav ws éri Tapa. gesta sunt, respectu, ea ratione, κωνος, έχων μετ' αυτού και τους qua provincia dicitur omnis reouri pous. SIG. accuratae, vel ac- gio, in qua bellum geritur. Nec curata , vel accurato jam omnes Scipiones poft multorum anno. mei cum Hearnii L. i.

rum conatus Hispaniam ulterio.

rem potuerunt facere provinciam, g. 11, Multi etiam ulterioris Hi. DUK. ulterioris provinciao etiam spaniae convenerunt] Put. ct om. omnes mei, et Hearnii Mfti cum nes Gall, ulterioris provinciae con. edd. Rom. anni 1472, ac Parm, venerunt. Aut eo respicit Livius, quod Publius Cnaeusque, pa- Ut tegi ac dissimulari posset ? ter et patruus Africani, eam pro. Pal. 3. aut tegi aut dissimulari, vinciam fecerant, aut utitur phra. GEBHARDUS. si suo tempori convenientiore, J. FR, GRON. Mihi Livius ultc. 9. 12. Cujus rei tam parvar prai. riorem Hispaniam videtur vocare mio ) Apparet ex scriptura libri provinciam, non sui tantum, sed vetufi, legi etiam poire ejus rei etiam illius temporis, quo haec tam parvar prasmio. RHENANUS.

« IndietroContinua »