Immagini della pagina
PDF
ePub

Ε Ρ Ι Τ Ο Μ Ε

LIBRI VIGESIMI SEPT IM I.

Cn. Fulvius proconsul cum exercitu ab Hannibale ad Herdoneam caesus est. Meliore eventu a Claudio Marcello consule adversus eumdem ad Numistronem pugnatum est. inde Hannibal noctu recelit. Marcellus insecutus est, et subinde cedentem pressit , donec confligeret. priore pugna Hannibal superior fuit, Marcellus insequenti. Fabius Maximus pater consul Tarentinos

Cn. Fulvius proconsul) Eutropi. plerisque, ita etiam desunt in us aït (3, 14. ) Annibal in Italia Norv. Cn. Fuluium consulem subito ag

A Claudio Marcello consule ad. gressus, cum octo millibus homi. num cepit. Quo loco aut est re

versus eumdem ad Numiftronem puponendum Cn. Fulvium proconsu- Leid. a C. Lucio Marcello Vol.

gnatum est) ab Claudio Marcollo lem; aut consul sumitur pro pro- Voces consulé adversus eumdem consule,quemadmodum nonnum.

desunt in Boend. Hinc Anumi. quam praetor pro propraetore. risio pugnatum Voc. ad NumisoDELRIUS. Praenomen omittitur in Boend. Gajus Nerinus Fulvius

nem pugnatum est Leid. ad Nu. perperam legit Voll.

misionem pugnatum est Exc. Pi.

thoei. ad Missanem pugnatum est Cum exercitu ab Hannibale cal.

Boend. ad Munistonem pugnatum sus est) Vet. lib. caesus ad Herest Berg. Mox nocte recessit Vol. doneam est. Rectc. ita cnim quo.

et Berg. nocte excessit Boend. que Livius. SIG. cum exercitu Donec effugeret] Vet. lib. donec desunt in Leid. qui praeterea confligeret. SÍG. Ita et omnes mei. ab Hannibale ad Aceroneam caesus Hearnii Norv. solus alteram le. est praefert. ab Hannibale ad lo- ctionem tuetur. Mox to fuit non roneam caesus est Voff. et Boend. adparet in Leid. Vol. Berg. ab Hannibale ad Hieronsam cas. Boend. et Exc.Pithoei. Hinc Mar. sús est Berg. ab Hannibale caesus cellus sequenti iidem codd. nisi ad Heroneam est Exc. Pithoei. Vo. quod sequenti Marcellus legat ces ad Herdoncam, ut in vett. edd. Berg.

per proditionem recepit. In Hispania ad Baeculam Scifio cum Hasdrubale Hamilcaris conflixit, et vicit. inter alia captum puerum regalem eximiae formae ad avunculum Masinisam cum donis dimisit. Claudius Marcellus, T. Quinctius Crispinus consules, speculand caussa progressi e caftris, insidiis ab Hannibale circumventi sunt. Marcellus occisus fuit, Crispinus fugit. Res practerea a P. Sulpicio praetore adversus Pbilippum et Acbaeos gestas continet. Lustrum a censoribus condi

Fabius Maximus pater consulis) TGS recepit subjicitur Claudius Emenda pater consul, ut infra Marcellus usque ad Crispinus fu. (c. 8, 13.) Maximus filius. SIG. git. Hinc sequitur Lufirum a cen. Maximus deeft in Boend. vox se. soribus usque ad Romano abftulis. quens in Leid. Vol. et Berg. set. Poftea haec In Hispania us

que ad cum donis dimisit. Tum Tarentinos per deditionem accepit) Hasdrubal, qui cum exercitu us. Vet. lib. per proditionem recepit. que ad finem epitomes; quibus egregie: ut enim amisum fue. ultimo loco subjungitur Res prac. rat, sic receptum proditione Ta. Sorea usque ad gestas continei. rentum est. Plut. in Fabio [p. 186.] Την δε Ταραντίνων πόλιν Crispinus consules speculandi FoXev éałwkviav éx apdovias, caula egressi e caflris ) 'Secunda SIG. Consentiunt Leid. Voll. et vox non comparet in Leid. et Berg. per deditionem recepit Boend. Voff. Tum progressi legunt Leid. per deditionem accepit Nory. V. Voll. Berg. Boend. et Exc. Pith. mox ad 27, 1, 1.

quod recepi. Praeterea ú caftris

Norv. et edd. antt. invitis reliIn Hispania ad Parculam Scipio quis Mfis. Infra Liv. c. 27, 3. cum Hasdrubale Hamilcaris con. Si quos longius a cafiris progreso flixir , et vicii) ad Besulam Berg. ses possent excipere. Mor to fuit ad Baetuliam Norv.cum odd. antt. exsulat a Leid. Vol. Berg. et ad Ventuliam Bocnd. Dcinde Has. Boend. drubale et Hamilcare Leid. Voll. Berg. Boend. Norv. et priores Res praeterea a P. Sulpicio prde. edd. Praeterea conflixit evicit Exc. tore) Res praeterea feliciter a P. Pithoei. In sequentibus cum do. Sulpicio Boend. Res praeterea fonis romisit Boend. cum donis mi. liciter ac P. Scipione in Hispania, sit Leid. Norv. et edd. usque ad et a P. Sulpicio Berg. Leid. Voff. Grut. qui in ultima érdo del de. Exc. Pithooi, Norv. et edd. antt. dit dimisit, consentientibus Voff. nisi quod Norv. et pleraeque ct Berg. Ceterum haec periodus edd. omiserint to feliciter. Idem usque ad verba cum donis dimi. vero Boend. cum Lcid. et Vol. sit'in Leid. et Vol. demum ex. periodum hanc usque ad geftas Atat poft illa populo Romano abftu. continet in finem Epitomes reje. lisser. Verum in Berg. ct Boend. cerunt. Sed additamentum hoo ordo plurimum mutatur. Nam minus necesarium est, quia re.

tum est: censa sunt civium capita centum triginta septem millia centum et octo: ex quo numero adparuit, quantum hominum tot proeliorum adversa fortuna populo Romano abstulisset. Hasdrubal , qui cum exercitu 170vo transcenderat Alpes, ut se Hannibali conjungeret, cum millibus hominum quinquaginta sex caesus est, M. Livii consulis ductu , sed non minore opera Claudii Neronis consulis. qui, quum Hannibali obpositus effet, relictis castris, ita ut bostem fal

rum a Scipione prospere in Hi. minore opera Claudii Neronis consuspania gestarum jam antea hac lis]Perpcram in Eutropio Claudio epit. mentio facta fuit. Mox A. Neroni' Appii praenomen praefiAreos continet, omila media voce, gitur: cum T. Livio, Val. MaLeid. Asires continet Voff. Assi. simo, Verrio Flacco, Cassio. rios continet Berg. a Sirios con- doroque C. Claudius Nero dicatinet Boend. Ascraeos gestas con- tur. DELRIUS. Vox consulis prio. tinet Exc. Pithoei.

ri loco decst in Leid. To sed in

Norv. et omnibus fere edd. usCentum triginta septem millia centum et octo] CXXVII e Vin animo tamen minore, quam opera

que ad ultimam Gruteri, ductu , Boend. et edd. antt. millia et con- Boend. Mox qui tunc oppositus tum octo Voll. et Norv, millia con. Hannibali erat Leid. tum octo Leid. et Berg. Mox ex numero Vofl.

Ita ut inimicum falleret, electa Ut se Hannibali conjungeret, cum

manu profectus] Vet. lib. ita ut millibus hominum quinquaginta

hoftem falleret, cum electa manu sex caesus est) Vet. lib. capta ve- profectus. SIG. Praepositio ad. ro quadraginta. Si captorum nu.

latur, an absit, parum interest.

Sed merum nofter addidit, scribo

pro electa Livius frequen. capta vero quinque millia et qua- delectam manum praesidii caussa

tius dicit delecta. 2, 20, 5. Quam diingenta. "Eum namque numerum Plinius, Orosius et Diaco. circa se habebat. Sic 36, 5, 3. et nus recensent, licet a Polybio 50, 14. Cum delectis mille et qua. minor referatur; et Zonaras, dringentis, equitibus intra paucos Florus, Eutropius, auctor de dies ad Scipionem revertir. Corn. Viris Illuftribus nullum edant. Nepos Annib. 4. Cum delecta manu DELRIUS. Hannibali jungeret

salius occupantem. DUK. Norv. Vol. Berg. Boend. et Éxc. Pi. perpetuus vett. editionum adse.

sed omthoci. Tum vox hominum deelt cla, inimicum tuetur, in-Leid. Praeterea caesus est, ca.

nes mei hostem. V. ad Epit. 110. pra X. CCCC Berg. caesus est. jam servant' Leid. Vol. Berg.

Deinde praepositioncm cum et. capta V. CCCC Voff. et Exc. Pi.

Boend. edd. Rom. anni 1473. thoei. caesus est, capta vm. CCCC":. Boend.

Parm, et, tefte Hearnio , ed.

Rom. Aleriensis. Sacpius Livium M. Livii consulis duciu, sed non eam omittere so um fuille, vi.

474

EPITOME LIBRI XXVII.

leret, cum electa manu profectus, Hasdrubalem circuinvenit.

dimus ad ., 14, 7. et 12, 9, 5. ed. Camp. inveniflet, magis plaAt simul etiam certum est, eum. cere atque usitatius ele, idem dem etiam sacpisime addidise. Crevier. profeffus est. Recte. 1, 14, 7. Cum parte majore atque Liv. infra c. 43, 11. De toto exomni equitatu profectus. Praestare ercitu civium sociorumque, quod itaque puto , ut addamus prae- roboris erat , delegis. 'v. ad 34, positionem, quam etiam Crevier. 99, 10. Mox circumvenit ad Me recepit. Praeterea delecta manu taurum amnem Voll. circumvenoBoend. quod, quum delicta in rat ad Methaurum amnem Berg.

T. LIVII PATAVINI

LIBER VIGESIMUS SEPTIMUS.

I. Hic status rerum Hispaniae erat.

erat. In Italia i consul Marcellus, Salapia per proditionem recepta,

l. 1. His status rerum Hispaniae Vet. lib. per deditionem. SIG. Om. erat) Non aliter Pal. 1. et vet. nes mei vulgatum tucntur. Ita su. ed. At Pal. 2. Hic flatus rerum pra Epit. buj. libri eadem voca. in Hispania erat. tert. Hic fatus bula librarii commutarunt. Si. in Hispania erat. GEBH. Hic sta. militer etiam prodere et tradere. tus rerum Hispania erat Flor. ubi V. ad 3, 54, 13. ultima litera' tov Hispaniae intercepta est a prima vocis se- Maroneam et Meles de Samniti.' quentis. V. ad 23, 8, 9. vel et. bus) Nomina horum oppidorum iam in excidit ob praecedentis reticet Plut. in Marcello , cum vocis literam finalem m. V. ad aït [p. 312.) Tas Salvitikas Tó. 10, 13, 3. Certe rerum in Hispα. λεις μεγάλας αφε σώσας ελών. nia Cant. Ber. a m. 1. Lov. 4. ltem quod aït Livius ad tria milHav, et Hearnji D. Sed plures lia militum Annibalis, Plutarch. Hispaniac legentes sequi malo. inquit: 'Avvißov spatiotas Tpio. Saepe duos genitivos jungi, quo. Xrious övtas. SIG. Marmoreas rum alter er altero pendet, vi. et Meles Flor. Voll. Lov. 1. 2. dimus ad 25, 15, 11,

3. Hafn. Hav, Colbert. et edd.

Rom. anni 1473. ac Parm, MarIn Italia autem consul] In veteri moras et Meles Hearnii N. Mar. cod. non eft autem. RHEN, Vet. moras et Melles Hearnii L. 1. Ma. lib. In Italia autem consul. quao ronea et Meles Lov. 4. et Harl. lectio nescio cur a Rhenano re. Maroneam et Melos Gaertn. Dou. jiciatur. SIG. Pal. 1, et Vet. ed. jatius, hujus nominis urbem in Sigonii quoque liber In Italia Thracia et Syria, nullam vero in autem consul. GEBH. Ita et Vol, Samnio et vicino Italiae tractu Lov. quinque, Harl. Ber. Gaertn. reperiens, videndum jubebat, Hav. et Hearnii L. 1. Sed recte num Livius indicare voluerit particulam hanc, quam Flor. et Marrucinum Theate, primarium Cant. ignorant, Rhenanus ejecit. oppidum Marrucinorum, qui Saepius eam contra mentem Li. Samnitibus contributi sunt; vel vii additam elle, vidimus ad 31, Marruvium Marsorum, qui ipsi 40, 11.

quoque saepe, sive sponte, sive

vi, Samnites secuti leguntur. DeSalapia per proditionem recepta) inde conjicit Molas: quia Molae

« IndietroContinua »