Immagini della pagina
PDF
ePub

periti rerum Hispaniae, baud cum ignoto duce C. Ne. route congressurum: sed quem in saltu inpedito depre

bensus forte, baud secus quam puerum, conscribendis 10 fallacibus conditionibus pacis frustratus elusisset. Omnia

majora etiam vero praesidia hoftium, minora sua, metu interprete, semper in deteriora inclinato, du. cebant.

XLV. Nero, poftquam jam tantum intervalli ab hoste fecerat, ut detegi consilium satis tutum esset,pau. 2 cis milites adloquitur. Negat ullius consilium imperato

vis in speciem audacius, re ipsa tutius fuisse, quam suum. 8 Ad certam eos se victoriam ducere. quippe ad quod bel

1

duce C.'Neronem: quod in uno mus in dubiis augur timor. Infra Gaertn. inveni. Neronem etiam 29, 3, 9. Omnia in majus metu servant Brancal. Latinii, Lov. augente accipiebant. GEBH. in de. 2.4. et Ber. a m. 1. Aldo proxi. teriora inclinante Brancal. Lati. mi haud cutii ignoto duce Claudium nii. Neronem vulgarunt. Claudio Ne. rone est in Lov.5. haud cum igno

l. 1. Nero, poftquam jam tanto eorum duce C. Nerone in Hear.

tum intervalli] To jam rejicit Pal.

1. Sed tert. Nero jam poftquarn nii L. 1. Forte ex hujus, sed in

tantum intervalli.GEBH.Particula primis Put. veftigiis scribendum haud cum ignoto eum duce C. Ne jam abest etiam a Vof. Lov. 3. rone congressurum. Quod etiam 3. 5. Harl. Ber. et Hav. Sed in: Cl. Crevierio in mentem venit. tercepta est ab ultimis literis poSolent autem voculae cum et eum

cis praecedentis. V. ad 38, 4, 7. passim in Mstis confundi. V. ad edd. Rom. anni 1472. ac Parm.

Mox g. seq. ad speciem audacius 4, 19, 2. et 10, 7, 3. In saltu inpedito deprehensus)

$. 3. Ad certam eos se victoriam in alio inpedito Flor. Von. et Lov. ducere, quippe ad quod bellum) Pal.

2. Ad certamen cos se, ad victo. in loco inpedito Von. in marg. GEBHARDUS. 2. in loco in quo deprehensus Hafn.

riam ducere. ad quod bellum etc. Lov. 1. et Hav. Male. Supra 26, 17, 4. Hujus saitus fauces Ne- g. 4. Nam, ne ante audiretur, ro occupavit. Hasdrubal, ne in arto daturum operam] Scribe audia. res fesset, etc. V. etiam Front. tur. RHEŃ. Sic (audiatur) jubet 1, 5, 19.

Rhenanus. At Put.omnesque Gall. ľ. 10. Metu interprete, semper Cum Rhenano facit Hearnii D.

et Vol. audiretur. J. FR: GRON. in deteriora inclinaio) To inclinato citra sententiae damnum abeffe cujus reliqui codd. ut et omnes poterat. Statius haec respexit 3.

mei alteram scripturam tuentur. Theb.5. tunc omnia versat Pessi. Alterum consulem et alterum ex

lum collega non ante, quam ad satietatem ipsius peditum atque equitum datae ab senatu copine fuissent mas jores instructioresque, quam si adversus ipsum Hannibalem iret, profectus sit, eo ipsos, quantumcumque virium momentum addiderint, rem omnem inclinaturos. Audi- 4 tum modo in acie (nam, ne ante audiretur, daturum operam) alterum consulem et alterum exercitum advenisse, baud dubiam victoriam facturum. Famam bel-5 lum conficere, et parva momenta in spem metumque inpellere animos. Gloriae quidem ex re bene gesta partae fructum prope omnem ipsos laturos. Semper, poftremum adjectum sit, id rem totam videri traxisse.

quod 6

lativa ,

ercitum advenisse] Priora tria vo- emendatio : quia gloriae, quae cabula praccisa sunt in prisca adhuc 'speratur, vel nullus, vel ed. Pal. 3. et alteruin consulem ad. certc non magnus, fructus est; venisse. GEBH. Eadem priora tria sed, ut aliarum rerum jam par. vocabula desunt quoque in Ber. tarum, ita etiam gloriac jam parGaertn. et edd. Rom. anni 1472. tae. Cic. pro Marc. 1. Ille quidem ac Parm, cui errori vocis alte fructum omnis ante actae a be rum repetitio occasionem dedit. tatis hodierno die maximum ce. V. ad 9, 11, 11. alterum consulem, pit. Et pro Archia c. 10. Si quis alterum exercitum, omilla copu- minorem gloriae fructum puHay.

tat ex Graecis versibus percipi, 9. 5. Famam bellum conficere] quam ex Latinis. id est, ex faSenec. epist. 13. Plerumque enim

cultate jam parta Graecorum versuspicionibus laboramus , et inlu.

suum faciendorum. Nec obest, dit nobis illa, quae conficere bel. quod gloria parta dicitur, quae

adhuc lum solet , fama.

sperabatur: nam hic est

frequens usus perfecti, quem. Gloriae quidem ex re bene gefta admodum etiam in eo, quod dipartae fructum prope omnem ipsos cit ex re bene gesia, id est, si res laturos) Vet. ed. et Pall. 2. 3. Glo- bene gefta fuifl'et: de quo non riae quidem ex re bene gefta pare dubitabat Nero, qui jam certain tem. recte amplius secundus fru. victoriam animo praesumserat. ctumque omnem ipsos laturos. Pal. Sed et partge propius accedit ad vero i. Gloriae quidem ex re bene scripturam MSS. quam speratae, geftae pares. GEBH, Scripti par. et parere gloriam, laudem usita. tes, pares, partem : quod postre- tilima sunt. Liv. 3, 90, 15. Qui mum editiones ab Andrea ad Mo. Sabini etiam belli perfecti gloriam guntinos. Aldus primum parte, pepererani, Phaedr. Prol. 1. 5. Juntas partae. Sed videtur le. Mihi parta lous est. DUK. Mei gendum speratae. J. FR. GRON. etiam partem, parem, partes, Vaud scio, an non necessaria sit pares praeferunt. pariae autem

Cernere ipsos, quo concursu, qua admiratione, quo favo7 re boninum iter suum celebretur. Et, Hercule, per instru.

cta omnia ordinibus virorum mulierumque, undique ex agris effusorum, inter vota et preces et laudes ibant; illos praesidia reipublicae, vindices urbis Romae imperiique adpellabant: in illorum armis

dextrisque suam liberùmque suorum salutem ac li8 bertatem repositam effe. Deos omnes Deasque pre

cabantur, ut illis faustum iter, felixque pugna, ma

tura

non ex Juntina natum est, sed pula Pal. 2. et 3. faustum iter, fee Aldina, quae quidem in contex. lix pugna. GEBI. Deos Deasque tu edidit parie, sed in erratis precabantur Voll. Lov. 1.1.3. Ber. paftae emendavit. Recte autem a in. 1. et Gaertn. Deos omnes preCI. Dukerus non unam ob caus. cabantur Cant. Deos omnes Deas. sam vulgatum adversus Gronov. que reliqui codd. Tum felixquo tuetur, quod etiam Jac. Gronov. pugna apud me superest in om. ad 31,7, i. servari, et partae ex. nibus Mstis. Verum vel cum Rhe. poni posle docet, quae parere- nano to que expungendum est, tur, paricndae. Praeterca fru. vel legendum fauftum iter, felix. ctum prope omnes ipsos laturos Ber. que pugna, et matura ex hoftibus et Branc. Latinii; quod perti. victoria. De hac compositione Linet ad illos scribarum errores, vio familiari v. ad 2, 31, 1. et de quibus v. ad 6, 3, 8.

5, 17, 9. Tandem et damnarentur

servant Voff. Lov. 2. 3.5. Harl. Q. 5. Inter vota et preces et lau

Ber. Gacrtn. Hav, et Flor. a m. des ibant ) Scribe inter vota ac preces. Item liberorumque, pro et

2. quum a prima et dampnarentur. liberorum. RHEN. Prisca lectio que in eo exaratum fuiffet. inter vota et preces est in Flor. S. 9. Laeti ovantibus victoria Vol. Lov.2.3.5. Harl.Ber.Gaertn. obviam irent] laeti ovantibus vie et Hav. Deinde vindices urbis Ro. ctoriam Flor. et Gaertn. laeti vimanae iidein codd. cum Lov. l. ctoriam Voll. Lov, 1. Gaertn. et et 4. V. ad Epit. Liv. 49. Insu. Hav. laeti victoria Lov. 2. 5. laeti per suam liberorum suorum Flor. victoribus Voll. in marg. Nihil suam et liberorum suorum Lov. 5. muto. Supra 1, 11, 3. Duplicia Harl. Ber. Gaertn. et Hav. suam que victoria ovantom Romulum Her. et liberum suorum Lov. 2. 4. et silia conjunx orai. Illud victorian Voll. V. ad 22, 22, 5.

ab indoctis librariis datum est ,

ut conveniret terminatione cum 9. 8. Deos Deasque precabantur, sequenti obviam. V. ad 6, 3, 8. ut illis fauftum iter, felixque pu- laeti victoria ovantibus Lov. 3. gra] Reposuimus Deos omnes Deas. que. et felix pugna, pro felixque f. 10. Offerre, et fatigare prepugna. item damnarenturque, pro cibus 1 Volumen scriptum habet et damnarentur. RHEN. Sine co. flagitare precibus. nec displicet

tura ex hoftibus victoria esset: damnarenturque ipsi votorum, quae pro iis suscepissent. Ut, quemad- 9 modum nunc solliciti prosequerentur eos, ita

paucos poft dies laeti ovantibus victoria obviam irent. Invitare inde pro se quisque, et obferre, et fati-10 gare precibus, ut, quae ipsis jumentisque usui essent, ab se potissimum sumerent. benigne omnia cumulata dare. Modestia certare milites, ne quid ir ultra usum necessarium sumerent: nihil morari, nec ab signis absistere cibum capientes: diem ac no

ea lectio. Fatigare infra usurpat, $. 11. Nec ab signis absistere quum inquit (c. 50,5.) Matronae, cibam capientes ) Put. Reg. Men. per omnia delubra vagae, suppli- Pal. optimi Florent. Barberin. ciis votisque fatigavere Deos. RHE- Vol. nec ab signis nec subsistere, NAN. Vet. lib. fatigare precibus. In aliis etiam subsiftere, sed de. quod placet. Eft enim genus di. est nec. An fuit? nec ab signis abcendi 'Livio familiare. SIG. So- sistere, nec subsistere cibum capien. lus Pal. 3. flagitare. At alterum tes, diem ac noctem ire. Dio erectius. Infra c. 50. GEBH. fla- nim sunt diversa, excedere er gitare precibus etiam Lov. 3. et 4. ordinibus, et subsidere; utrumid autena dictum esse potest, ut que autem de illis negatum miprecibus exposcere, petere, orare. rificam diligentiam prodit. Cac. V. supra ad 1, 16, 3. Verum re. sar 5. de B. Gall. ( 17 ) Sic uti liqui omnes codd. servant futi- ab signis legionibusque non absi. gare precibus , idque, ut Sigo- steret. Plin. 2, 8. Ab sole nunnius monet, Livio frequens est. quam absiftens. J. FR. GRON. Supra 1, 11, 2. Romulum Hersilia nec ab signis subsiftere Lov.3. Harl. conjunx, precibus raprarum fati- Ber, et edd. ante Frobenium , gata, oraf. 9, 20, 3. Quum per a. qui anno 1535. id, quod vulgo liquot dies fatigassent singulos pre- exftat, substituit. nec ab signis cibus. 23, 36, 7. Inde fatigatus subsistere Gaertn. nec ab signis nsc Campanorum precibus Cumas re- sustinere Hearnii N. nec ab siguris dit. 35, 35, 3. Fatigabal precibus, nec subsislere Lov, 1.8.5. et Hav., ut auxilia sibi mitterentur. 42, 18, Nihil propius esse video, quain 6. Fatigato saepe idem petendo se- quod Gronov, reposuit, et Crenatu , eandem pervicerunt, ut sup- vierio etiam placuit. plementuin sibi ad exercitum da. retur. Juftinus etiam similiter lo. I. 12. Nocte clam ingredi melius cutus est. Pariter Salluft, V. Cort. visum est ) melius non est in coad Jugurth. 66, 2. Jam vero quum dice veteri. Nec est hic necessatot codd. et inter eos etiam opti- rium: sufficit enim, Nocte clom mi, stent ab hac lectione,' ab ingredi visumest. RHEN. Vet. lib. illa altera Rhenani tantum pauci, melius visum est. SIG. Cantabr. quin farigare praeferendum sit, clamitare. Alii scripti clammare, nullus dubitavi.

Glamminare. Videntur velle class Liv, Tom. Vill

Zz

ctem ire: vix, quod' satis ad naturale desiderium 12 corporum esset, quieti dare. Et ad collegam prae

milli erant, qui nunciarent adventum, percunctarenturque, clam an palam, interdiu an noctu, venire sese vellet, iisdem an aliis considere castris. Nocte clam ingredi melius visum est.

XLVI. Tellera per caltra ab Livio consule data erat, ut tribunum tribunus, centurio centurionem, 2 eques equitem, pedes peditem acciperet. neque e

nim dilatari castra opus esse, ne hostis adventum alterius consulis sentiret: et coartatio plurium in angusto tendentium facilior futura erat, quod Clau

[ocr errors]

intrare, quod ad alterius mar. supra 33, 42, 5. Cum duobus equie ginem notatum fuit. 44, 12, 6. tibus vallum intravit. Huc etiam ipsi obscura nocte simplici ordine pertinent multa corum exemplo. intrarunt urbem. Nisi credamus, rum , quae supra laudavi ad 6, eas diversitates ello ludos scriba. 34, 9. Deinde melius visum est om. rum, qui, repericotes in primo nes mei. Paullo ante venire ad se codice inare , (sic intelligo ha- vellet Branc. Latinii, qui etiam beri in Putcaneo, infima parte consistere caftris, pro considere, literae g recisa vel evanida ; an sollemni scribarum lapsu. V. ad ta di exstent, nescio, sed exltare Epit. Liv. 65. credo) co usque aberrarunt.JAC. GRON. Nocte clam movere Lov. 2. J. 1. Tessera per caftra ab Livio in contextu, pro quo ingredi est consule data erai) Sic 7, (35, 1.) in margine. Nocte clamminare Voff. Vigiliis deinde dispositis, ceteris et Lov. 1. Nocte clam ingredi in omnibus tesseram dari jubet, ubi mare Harl. ubi in mare ex alio secundae vigiliae buccina datums rum minare corruptum est, et signum esset , armati cum silentio ita librarius duplicem lectionem ad se convenirent. Polybius item junxit. Nocte clam inare Flor. a de tessera, quam Evārgiov et m. 1. quomodo Gronov. etiam dúv.Snua vocat, 1.6, (32. et seq.] in Put. elle monuit. Verum quum agit, id est, de signo nocturnis di adscriptum non sit, id nc. excubiis dando. Nam Livius his que in Put, adscriptum fuisse ve. locis pro quocumque signo acrisimile videtur. "Vellem, qui. cipere tesseram videtur. SIG. bus cod. hunc consulendi facul. V. Lipsium 5. de Mil. Rom. 9. tas est, certiora docuissent. Ce. DUK.' Tesserae duplices erant. terum in Flor. a manu altera Alterac erant signa nocturnis ex. inter versus adscriptae sunt li- cubiis data ; alterae erant, quiterae tr, ut indicetur, legendum bus imperator militibus indicaelle Nocte clam intrare, quod clare bat, quid fieri vellet. De utris. superest in Lov. 5. et Hav. Ita que vide, quae notavi ad Silii

« IndietroContinua »