Immagini della pagina
PDF
ePub

stis urbem intrasset, sine discrimine, Poenus an Hi11 spanus ellet, obvii pallim caederentur. itaque, pa

tefacta repente porta, frequentes ex oppido sese ejecerunt , scuta prae se tenentes, ne tela procul

conjicerentur ; dextras nudas ostentantes, ut gladios 12 abjecisse adpareret. id utrum parum ex intervallo sit

conspectum, an dolus aliquis suspectus fuerit, in

com

Vos. Lov. 1. et Hav. Male. Virg. etiam Flor. Cant. Lov. 1.5. Ber. 10. Aen. 108.

Gaertn. Hay. Hearnii L. 1. et Tros Rutilusve fuat, nullo dis. edd. Moguntina priores. eft caecrimine habebo.

su tov. 3. Vox illa exsulat ab

Harl. s. 11. Itaque, patefacta repente porta) atque patefacta Flor. Voll. J. 13. Et refringebantur) In nul. Lov. 1. 2. 3. Harl. et Hav. quod lo prorsus vetusto libro haec ver. Cl. Crevier. in Put. et Victor. in- ba reperiuntur. JAC. GRON. Non ventum exponebat subito, con- inveni ctiam in Flor. Cant. Voff. feliim. Sed nondum poenitet eo. Lov. 1. 2. 3. Harl. et Hearnii 0. rum , quae notavi ad 27, 21, 7. xonn. Quamvis itaque in bac re Mox nudas omittit Hearnii D. proprium ct a Livio saepius u. quam vocem reliqui Livio vindi. surpatum verbum sit, ut constat cant. dextras autem nudas, id est ex illis, quae notantur ad 23, 18, inermes. V. ad 5, 45, 3. Praetcr. 2. hic tamen, a Livii mano pro. ea oftendentes, pro ostentantes, fectum esse, adfirmare non audeo. quaedam edd. Aldo priorcs, in- Paullo ante J. Fr. Gronov. cdi. vitis codd. Solent paflim hae dit in urbem illata, pro urbi illa. voces in Mftis confundi. V. ad ta; mutationis tamen causam 2, 33, 4. 4, 30, 1. 6,5, 2. 7, 10, 3. non addidit. urbe illata est in 30, 33, 9. 34, 12, 3. et quae nota. Flor. a m. 1. Voff. Lov. 1. 3. et vi ad Silii 5, 450.

Hav. urbi illata in Flor. a m. 3. D. 12. An dolus aliquis suspectus Ber. et Gaertn. De codicum suo. fuerit) In volumine veteri non

rum lectione Hearnius nihil mo. eft aliquis, sed aliqui. Sic autem nuit. Livium loqui et caeteros aucto- J. 14. Legionarii canteras partes res, supra docuimus. RHEN. Om pervadunt, direptione et caede ob. nes mei constanter an dolus ali. viorum , nisi qui armis se tueban. quis. Etiam supra aliqui, pro a. tur, abftinuerunt) Reposuimus ad liquis, in quibusdam erat codd. fidem exemplaris Spirensis: Le7, 13,8. Verum hic literam ulti. gionarii caeieram partem urbis per-, mam tov aliquis intercipere po, vadunt direptione et caede obviorum, tuit prima vocis sequentis. V.ad nisi qui armis se tuebantur. Sen. 37, 39,5.

sus est, legionarios reliquam par. Nec secus, quam adversa acies, tem urbis diripuiffe, et obviis caesi] Pal. pr. et vet. ed. caesa. quibusque caesis grassatos fuile, sec, et tert. eft caesa. GEBA. Om- praeter eos, qui armis sese pe. Bes cassa. J. FR. GRON. caosa riculo eximebant, contra holti.

compertum eft. Inpetus hoftilis in transfugas factus: nec secus, quam adversa acies, caesi. Eademque 11 porta signa infesta in urbem inlata : et aliis partibus securibus dolabrisque caedebantur et refringebantur portae , ct, ut quisque intraverat eques, ad forum occupandum (ita enim praeceptum erat) citato equo pergebat. Additum erat et triariorum equiti 14 praesidium. legionarii ceteras partes pervadunt: di

um vim vitam suam defendendo. mine excusat idem , vel quod pa. Quid igitur opus fuit hic verhum rum ex intervallo conspectum abstinuerunt infulcire, ct scnsum sit, gladios abjecise; vel quod Livii invertere ? Nos id audacter dolus aliquis suspectus fuerit, leerasimus. RHEN. A Rhenano e- gerim igitur: legionarii caeteram go ita dilentio, ut, licet verba partem urbis pervadunt, direptio. fortalle quaedam hic in vilio es. ne et caede obviorum , nisi qui ar. se fatear, praesertimque illud mis se suebantur, abftinentes. niabftinuerunt , illud tamen Livium si quod, dum cogito, primo imvoluille dicere putem, abftinuis. pelu obvia quaeque caedi prose se legionarium militem dire. Iternique solere in captivis urptione et caede eorum, qui ar- bibus a furente milite, aequior ma projecillent, illos tantum ob- sim Beato, in verbis Livianis vios trucidantem, qui adbuc se nibilosecius haesitans interim. tueri vi conabantur. Verisimile MOD. Ut Rhenanus correxit, ita enim eft, ut equiti imperatum comparet in Pall. 2. ac 3. Con. fuerat, cum triariis forum occu. tra pr. legit legionarii ceteram pare; ita legionariis reliquis man. partis pervadunt direptionem, et datum, uti reliquas urbis partes carde obviorum, nisi qui armis so pervaderent; jis tamen parce- tuebantur, abftinuerunt. Antiqua rent, qui arma posuillent: atque lectio continetur in Andreae re. id ita ello, etiam exitus docet, censione. GEBH. Ita Rhenanus, Aït enim Livius : Carthaginienses resecta voce abftinuerunt, quae omnes in cuftodiam dati sunt , op- in fine reperiebatur antca, visa. pidanorum quoque trecenti ferme, que est nobis in Put. Reg. Men, qui clauserant portas: carteris tra- Voll. exstititque in optimo Pal. ditum oppidum, suae redditae res, etiam Petav. abftinebant. Sane non Ubi cgo lubenter quaesiverim, erat tempus illud , quo quisquam si omnes cacsi, nisi qui armis se armis adversus Romanam vim tucbantur, qui fuerint ifti, qui tutus eflet, urbe fossa duplicique in custodiam dati sunt? non enim, vallo cincta, hostibus per muros opinor, qui se defenderant a vi, et portas effractas adminis. Mul. quos credibile eli fuga sibi con- tum se fatigat et Modius: veri. suluille. Ergo , illi fuerint, ne- simile effe aït, imperatum fuise cese eft, qui positis armis in de. se militibus, uti reliquas urbis ditionem venerant. nam, quod partes pervaderent, iis tamen

caesos aït historicus, qui parcerent, qui arma posuisent: portis sese effuderant, dextras itaque conjectat abflinentes. Nisi nudas oftentantes, id duplici no. quod, infit, dum cogito , prima Liv. Tom. VIII.

Сcc

eos

reptione et caede obviorum , nisi qui armis se tue15 bantur, abstinuerunt. Karthaginienses omnes in

custodiam dati sunt: oppidanorum quoque trecenti

ferme, qui clauserant portas. ceteris traditum op16 pidum, suae redditae res. Cecidere in urbis ejus

obpugnatione hoftium duo millia ferme : Romanorum haud amplius nonaginta.

IV. Lacta et ipsis, qui rem geslere, urbis ejus expugnatio fuit, et imperatori ceteroque exercitui;

impetu obvia quaeque caedi pro. sil. anni 1539. Vascos. et Gryph. fiernique solere in captis urbibus anni 1548. receptum autem eft er a furente milite, aequior sum emendatione Rhenani, cui con. Beato, in 'verbis Livianis nihilo sentiunt Lov. 2. et 3. ceteram par. secius haesitans interim. Quid tem, voce urbis omisa, praeferunt opus. tot verba perdere? Non Harl. Ber. a m. 2. Hav. et Hearnii verisimile est, sed verum, quod D.ceterum partis Flor. ceturas purtis ille divinat imperatum militibus, Gaertn. ceteras partes omnes reliatque eodem pertinet, quod prae. qui; quod recte Gronov. revoca. ccdenti membro : ita enim prae- vit. Vox abftinueruni, aRhenano es. ceptum erat. Vetus baec discipli. puncta, in nullo meorum, nisi in na Scipionum, clementia potins, Lov. 1 deel. Eamdem agnoscunt quam crudelitate, componerc vi. etiam Hearnij L. 1. et N. ctos. Itaque salva sit vetus lectio, distinctione apposita: legionarii 5. 15. Oppidanorum quoque trecaeteram partem urbis pervadunt; conti ferme] Haec sunt ab ingeniis direptione et caede obviorum, nisi librariorum. Salmasius et pater qui armis se tuebantur , absinue- notant, in Putcaneo exfiare oprunt. Caeterum codex optimus pidanorim CON ferme. Cantabr. Put. Regius, Men. praecipuus. omiflis mediis, oppidanorum ferque ex Pall. habent caeteram par. me. Sed ex antiquo videtur fa. tis pervadunt. Nec sane mihi ad. ciendum oppidaxorum CDX fermodum placet, solo foro appel. me, hoc eft quadringenti decem, lato, totam aliam urbem dici JAC. GRON. Voces quoque trecercaeteram partem. Scribe caeteras ti desunt etiam in Flor. Vol. et partes pervadunt: ut clt in Bus- Hearnii L. 1. Illas itaque ab in. lid. Vom, omnibus antiquis editt. genio librariorum effe, Grono. usque ad Frobenium. In Curio- vio ex veltigiis lectionis in Put. ne primo vulgatum reperio. 39, obviae statuenti adsentior, at me44,5. Lacus fternendos lapide, dicinam, qua loco adfecto subdetergendasque, qua opus esset, currere conatur, probare ncqueo. cloacas; in Aventino et aliis parti. Numerus enim quadringenarius bus , qua nondum erant, faciendas in vetuftioribus Mstis non hac no. locaverunt. Nisi malis caetera ur. ta CD, sed potius CCCC, ve! bis. J. FR. GRON. ceteram par. quavis alia scribi solet; et, quod tom urbis ante Curionem jam ad. caput est, si Livius subtiliter ad. paruit in Froben. anni 1535. Bą. eo numerum exseq r, ut et

et speciosum adventum suum, ingentem turbarn captivorum prae se agentes , fecerunt. Scipio, con- 2 laudato fratre, quum, quanto poterat verborum honore, Karthagini ab se captae captam ab eo 0ringin aequasset, quia et hiems instabat, ut nec 3 tentare Gades, nec disjectum passim per provin'ciam exercitum Hasdrubalis consectari posset, in citeriorem Hispaniam omnes suas copias reduxit : dimissisque in hiberna legionibus, L. Scipione fra- 4

iam denarii rationem habeat, non Gronov. edidit exercitui, et spe. opus eft, ut addatur ferme ; qua ciosum adventum. Et ita cum Fear. voce indicari solet, numerum nii L. 1.omnes mei, exceptis Lovel paullo majorem, vel paullo vel. 2. Gaertn. et Ber. á m. 1. minorem fuille. Conjicio igitur Mox captivorum deefi in Voll. et legendum cffe oppidanorum mille Lov. 1. quingenti ferme. Certe millenarii nota ctiam alibi degeneravit

J. 3. In citeriorem Hispaniam in literas co. V. ad 35, 35, 4.

omnes suas copias reduxit) Nos re

veterem sequentes Nota vero quingenarii numeri

posuimus,

lectionem, in citeriorem Hispa. 13, sive, cui illa ductibus simi. lis est, D. et litera N. interdum niam recipit exercitum. RHEN. Ita commutantur. V. ad 26, 41, 9.

quoque Pal. 3. Sed an unius li.

bri scripturam multorum consen. ģ. 16. Romanorum haud amplius sui praevalere, inclinante co nonaginta) Scripsimus haud plus. Rhenani novandi cupidine, veRHEN. Pal. i. haud amplius, sec, rum sit, arbitros capiamus vi. amplius centum decem. tert. haud ros doctos. quippe Pall. duo et plus CXX. ant. ed. haud amplius vet. ed. omnes suas copias redu. LXXX.GEBH.Put.aliique melio. xit. GEBH. Sic Rhenanus, et res haud amplius XC.J.FR.GRON. cantat: Nos reposuimus, vete. haud amplius etiam Flor. Vol. rem sequentes lectionem. Immo Lov. quinque, Harl. Ber. Gaertn. unius maculosi codicis vitiosam Hlav, et Hearnii L. 1. ac N. quod scripturam. Etenim Put. ot om. perperam Rhenanus in plus mu- nes Gall. duoque Pall. in citrriotavit: amplius enim pro plures rem Hispaniam omnis (vel omnes) Livio frequens elle, confare pot, suas copias reduxit. J. FR. GRON. eli ex illis, quae notantur ad 21, In lectionem Gronovii consen29, 3. Id igitur revocayi, Praç. tiunt omnes mei cum Hearnii L.1, tcrea LXXXa Ber, et edd. an. et N. te Aldum. centum decem Loy. 4. Paullo ante cecidere urbis ejus ob, ipse non est in codice scripto.

. 4. Ipse Tarraconem concessit) pugnatione Flor. a m. 1.

RHEN. Pall. duo captivis , TarS. 1. Et imperatori ceteroque 'ex- raconem concessit, eliso 7195 ipse. ercitui speciosum adventum) Distin. GEBH. Illud ipse omnes mei a. ximus caeteroque exercitui. Specio. gnoscunt. Paullo ante divisisqus sum adventum. RHEN. Cl. Jac. in hiberna legionibus Hav. Solitos

Ссс 2

tre Romam misso, et. Hannone hoftium imperatore,

ceterisque nobilibus captivis, ipse Tarraconem con- . 5 cessit. Eodem anno classis Romana, cum M. Va

lerio Laevino proconsule ex Sicilia in Africam transmissa, in Uticensi Karthaginiensique agro late po

pulationes fecit. extremis finibus Karthaginiensium 6 circa ipsa moenia Uticae praedae actae sunt.

Repetentibus Siciliam clallis Punica (septuaginta erant longae naves) obcurrit., decem et septem naves ex

iis captae sunt, quatuor in alto mersae. cetera fusa 7 ac fugata classis. Terra marique victor Romanus

cum magna omnis generis praeda Lilybaeum repetit. Toto inde mari pulsis hoftiuin navibus, magni commeatus frumenti Romam subvecti.

V. Principio aeftatis ejus, qua haec sunt gesta,

1

effe librarios ita variare , infra \. 7. Tuto inde mari pulsis kovidcbimus ad 37, 45, 19. Tum stium navibus ) Non est haec abmisso cum Hannone Hearnii L. 1. surda lectio. Verum nos mali. 5. 5. Classis Romnang , cuin M.

inus sequi Spirense exemplar, Válerio Laevino proconsule) Tolle quod habet Tato inde mari pula particulam cum cx vet. lib. SIG.

sis hoftium navibus. RHEN. Tuto Sic [cum M. Valerio) ones. Ex inde mari Flor. Voff. Lov. 1. 2. improbo suo to cum delet Sigo. 3.4. Hav. et Branc. Latinii. Sac. nius. Quid est autem classis trans.

pe hac voces in Mftis commiscen. missa proconsule? Cur Latinc lo. tur. V. ad 3, 48, 8. 9, 21, 4. 21, qui Livium non patitur. J. FR. 44,8. Sigonium ad 44, 28, 5. Du. GRON. lllud cum deest etiam in

ker. ad 24, 32, 6. et quae notavi Vol. Lov. 1. Harl. et Hav, clas

ad Silii

10, 313. (* Vir. doct. ad sis Romana a M. Valerio legunt ctio hic ferri potest: Rhenani

Virg. 3. Aen. 78.) Utraque le. Lov. 3. et Ilearnii L. 1. ac N. clas. sis a Vale;io Lov. 3. Laevino et.

emendatio, si proxime junganiam deest in Hearnii L. l.

tur pulsis toto mari; altera au

tem hoc modo subvecti tuto mari: g. 6. Decemque et septem naves et ita causa, cur mare tutum ex iis captae sunt) Non est in co. sit, erit, quia naves hoftium pul. dice scripto que post decem ; sed sae crant. Utra igitur praeferen. tantum decem et septem naves. da sit, lectoris efto arbitrium. RAEN. decemque et seprem Lov. Sciendum tamen Toto inde mari 1. 2. 3. 5. Harl. Gaertn. ct Hay. çile in cdd. principibus ; Aldum decemque septem Ber. Reliqui cum dediflc Tusto; sed Frobenium an. Rhenano faciunt.

no 1535. ex sententia Rhenani Toto

1

« IndietroContinua »