Immagini della pagina
PDF
ePub

P. Sulpicius proconsul et Attalus rex quum Aeginae (sicut ante dictum est) hibernafl'ent, Lemnum inde, classe juncta, Romanae quinque et viginti quinqueremes, regiae quinque et triginta, transmiserunt. Et Philippus, ut, seu terra seu mari obviam eun- 2 dum hofti foret, paratus ad omnes conatus esset, ipse Demetriadem ad mare descendit: Larissam diem ad conveniendum exercitui edixit. Undique 3 ab sociis legationes Demetriadem ad famam regis convenerunt. Sustulerant enim animos Aetoli, quum 4 ab Romana societate, tum poft Attali adventum, finitimosque depopulabantur. nec Acarnanes solum 5 Boeotique, et qui Euboeam incolunt, in magno metu erant : sed Achaei quoque, quos super Aetolicum bellum Machanidas etiam Lacedaemonius

revocasse. Paullo ante cum omnis tatem] Antiqua lectio ab Romana generis praeda, una voce omilla, societate. RIEN. Vet. lib. ab Ro. Voll. Lov. 1.3.3. et Hav. Voca. mana societate: nota dicendi for. bulum frumenti mox exsulat a ma est. Polybius autein hoc sic Lov. 4.

expreslit ( 10, 38. ) OL MÈv 'Aito. §. 1. Quum Aeginae hibernassent) ödnioiv eni tuj Poniaiw kat tus

λοι προσφάτως επηρμένοι ταϊς Aegina Hearnii L. 1. Reginae Flor. Regiae Voff. et Lov. 1. cgregie cią. sig. tum , pro quum, vel

του βασιλέως Αττάλου παρου. Gaertn. Paullo ante vox ejus abeft

cum, Vos. Lov. 1.2.3. 5. et Hav. a Flor.

V. ad 6, 23, 3. ob Romanam so. Romanae Vet XX quinqueremes, cietatem Lov.5. Ber. Gaertn. et regiae V et XXX) Ita veteres Hearnii L. 1. Reliqui recte Rhehabent libri, ut regia classis de

nano et Sigonio consentiunt. V. cem superarit navibus. Quidam ad 26, 1,3. Mox populabantur Ber. pofteriorem numerum priori si. Gaertn. Hav. Hearnii L. 1. et edd. milem legunt, id si ita elet, o. ante Aldum. V. ad 10, 12, 7, pinor Livium dicturum fuiffe regiae totidem, non V et XX, cum 6. 5. Haud procul Argivorum

numerus jam praecellerat. fine] Reposuimus Argeorum. GracGLAR. Aldus est, quem carpit ci 'Appetos dicunt, auctore SteGlarean. Is enim ita edidit : cu- phano. RHEN. Pal. 1. Argeorum. jus errorem secutae sunt Colon. Reliquiomnes Argivorum.GEBH. anni 1525. Frobenii utraque, Argeorum Rhenani ab ineptiente et paucae aliae.

librario vel correctore est. J. 9. 4. Quum ob Romanam socie. FR. GRON. Argivorum : omnes

[ocr errors]

tyrannus, haud procul Argivorum fine positis ca6 ftris, terrebat. hi ommes suis quisque urbibus

quae pericula terra marique portendebantur, me7 morantes, auxilia regem orabant.

Ne gno quidem ipsius tranquillaé nunciabantur res. et Scerdilaedum Pleuratumque motos Thracum maxime Maedos, si quod longinquum

ex

re

esse ,

et

nostri. At Gronov. ad 35, 37, 9. Gronov. in pr. ed. notarum ad non inepte dubitari poffe putat, 29, 1. tantum non probavit; sed an Argivo fine scripserit Livius. postea rectius expunxit. Verum hand procul Argivorum finem Lov. neque conjectura ejus, quam 3. Sed v. ad 21, 61, 8. Paullo priori illi hic substituit, opus ante Machinadas, transpositis li. cst. ipsi ut corrupte pro ipsius teris, Hearnii L. 1. V: ad c. 7, datum puto. Praeterea minabax. 14. Male. MaXavidas vocatur

tur Harl. Paus. in Mellen. 29. ubi docet, Scerdiletumn Pleuratumque moeum, sublato Cleomene rege, Lacedaemone tyrannidem invasisse, Plenratumque motos esse. J. FR:

tos esse ] Optimus Scerdilaedums ac Nabin in ea successorem ha. GRON. Scerdilaedum vel Scerdi. buille. Memoratur etiam Paus. ledum plerique mei, cum Hearin Arcad. 50. Praeterea Lacedae- nii L. 1. N. et edd. ante Aldum. moniorum n tyrannus Lov.5. et Hearnii L. 1. V. ad 27, 29, 9.

V. Gronov. supra ad 26, 24, 9. 8. 6. Quae pericula terra mari. Lov. 3. mortuos esse Lov. 4. mo

et 27, 30, 13. Practerea moios esse que portendebantur? Scripsimus turos esse Rec. portenderentur. Similis locus est lib. praecedenti (c. 10, 11.)

Ei Thracum maxime Medos) Mae. Quod in sanctiore aerario ad ca.

dos. Polyb.[10,38.) ëti tous apo. sus ultimos servaretur. ubi quis. Oopoúvtas tij M.redovia Opo. piam scripserat servabatur. RHE.

Kas kai pálisa tous Maidovs. NAN. Pall. 1. 3. et vet. ed. quae

SIG. Sic etiam Aldus, et quidam (tert. qua) pericula terra marique alii ediderunt. V. ad, 26, 25, 6. porlendebantur. sec. quae pericu. maxime duces perperam learnii la terra marique portendebantur. L. 1. Mor si quidem longinquum GEBH. portendebantur etiam Flor. bellum Gaertn. Voff. Lov. quinque, Harl. Ber. J. 8. Boeoti quidem et interiores Gaertn. Hav. et Hearnij L. 1. Graeciae populi) Vet. lib. Borori Priscam igitur lectionem revo- quidem ipsi et. SIG. To ipsi om. cavi,

mes scripti ignorant. Malim et. D. 7, Ne ex regno quidem ipsius iam interioris. J. FR. GRON. U. tranquillae nunciabantur res) Pal. meorum Hav, vocem ipsi 1. ut ex regno quidem ipsi ut tran- agnoscit. Reliqui cum Hearnii quillae nunc.r. GEBU. MSS. ipsi Oxonn. constanter spernunt. ix. ni tranquillae. Lege ipsi sat iran- terioris autem legit ed. francof. quillae. J. FR. GRON. ipsi ut anni 1578. Mox Thermopylar in tranquillae Flor. Cant. Lov, 1.2. saltus Flor. Voll. Lov. 1. 2. 3. 5. Harl. Hav. et Hearnii N. Quod Harl. Gaertn. Hav. edd. Aldina

nus

bellum regem occupallet, proxima. Macedoniae incursuros. Boeoti quidem et interiores Grae- 8 ciae populi, Thermopylarum saltum, ubi angustae fauces coartant iter, fossa valloque intercludi ab Aetolis, nunciabant, ne transitum ad sociorum urbes tuendas Philippo darent. Vel segnem 9 ducem tot excitare tumultus circumfusi poterant.

et eam secutae, praeter Curio- periculo caret, temere aliquid nem, omnes usque ad poliremam rejicere , quod classici alicujus Gruteri, quae saltum revocavit. scriptoris auctoritate nititur; Certe alibi semper, quantum me. quod te bic fecisse dicerem, nisi mini, numero singulari saltum mihi religio eslet, manes tuos Thermopylarum Livius memorat. sollicitare. Quidquid id est, ut Infra 28, 7, 3. Fusisque Aerolis, sineret hic locum habere polic qui saltum Thermopylarum insi- non nego, ita etiam non invitus debant. 36, 15, 5. Intra saltum recipio, et retinendum censeo Thermopylarum sese recepit. Et illud , prout tempus ac res se da. mox, Ante saltum Thermopylarum ret, in Mogunt. quoque ed. vein septentrionem versa Epirus. c. teri a me repertum. MOD. Pall. 16, i. Munitionibus insuper sal. quidem 2. ac 3. ac res sineret. Sed tum inpediebat. Saltum Deteum, o asinum, ulor Rhenani verbo, itidem numero singulari , voca. qui vulgatum damnat, propugnavit Poinpon. Mela 2, 3. Calca- tum a Pål.1. ac vet. ed. GEBH.Put. tum Grajo Herculi solum, saltus Flor, tempus ac resideret. Inde ni. Oeteus.

hil potuit fieri commodius, quam Valloque intercludi ab Aetolis, citur in Men. vor. et uno Pal.

res se daret, quod clare conspinunciabant) Legendum est nunciarant. RUEN. Contra omncs

Neque tamen absurdum Rhenanoftri nunciabant, quod a Rhe. ni tempus ac res sineret. quamvis nano ejectum jure iterum Gro. id locum hic habere neget Mo. novius contextui reddidit. Mor dius. Sed non debuisset Beatus vocem sociorum, a Ber. et edd. alteram phrasin negare Latinam. vett. neglectam, recte admisit

Plautus Bacchid. 14, 4, 24.) A6 Aldus. Eft enim in reliquis om.

nesciebas ,

, quam ejusmodi homini nibus scriptis codd.

raro tempus se daret. Virg. (1.

Georg. 217.) I. 9. Prout tempus ac res se daret, omnibus laturum se auri.

Multa adeo melius gelida se nolium ] Sic Livius scripsit: prout

cte dedere. tempus ac res sineret, omnibus la. Seneca Ep. 79. Omnibus praeter. turum auxilium. O asinum, qui ea feliciter hic locus se dedit. Re. pro sineret supposuit se daret. Hu. Atituimus et Statio (Diatr. C. 20.) jusmodi loquendi formulas imi. J. FR. GRON. laturum se auxi. tamur poltea, nondum satis re- lium Put. Men. Cantabr. Voff. purgatis exemplaribus ; quac res Gud. denique omnes. Et quare periculo non caret. RHEN. At. ultra cum vulgo omittcremus to qui, Rhenane, ne hoc quidem se. Habet lib. eq. 11. hoc lib.]

Legationes dimittit, pollicitus, prout tempus ac res 10 se daret, omnibus laturum se auxilium. in praesen.

tia, quae maxime urguebat res, Peparethum praesidium urbi mittit; unde adlatum crat, Attalum,

ab Lemno classe transmissa, omnem circa urbem 11 agrum depopulatum. Polyphantam cum modica

manu in Boeotiam, Menippum item quemdam ex

c. 13, 3. Pedites , quos se per hie. editio Asulanica. Nam, quod semem conscripturum pollicitus erat, quitur, unde allatum erat, idem JAC. GRON. tempus ac res sine. est, quod nunciatum, et deporent Hearnii L. 1. lempas ac res pularum participium est, non su. sineret Lov.3.4. Rec. et Reg. Dou. pinum. RIEN. 'Quae sit ea urbs, jatii. tempus ac resideret Flor. a non cxplicatur, et e Lemnojam m. 1. tempus ac res daret a m. 2. cellerat Attalus. Ideoque is lo. quod etiain est in Lov. 2. et Harl. cus recte notatus est asterisco tempus ac res se daret reliqui mei, quibusdam in libris, fortallis ut quod etiam Doujatius in Colb. exemplaria vetusta eo diligentius et Hearnius in N. ac D. invenc. conspiciantur. GLAR. Decht hic runt. In hac locutione pronomen non urbis nomen, sed insulae, vel omittitur, vel additur. Su. in qua urbs erat. Fuit autem Pe. pra 5, 39, 2. Longius solito , ubi parethus, ut ex Polyb. unde baec res dedit, progressus. Ter. Heaut. ad verbum translata sunt, intel. 5, 1, 43.

ligi potest. cujus haec verba sunt

[ιο, 39.) Και προσορμίσαντας τη Quot res dedere, ubi possem per. 'Ile na pijIq KATEOXnkévai tnv sentiscere.

Χώραν, τούτοις μεν εξαπέσειλε Hec. 3, 3, 20. Ut res, dant sese, Liv. Itaque legendum apud Li

τους παραφυλάξoντας την πό. ita magni atque humiles sumus. V. Vorst. de Latin. falso susp: sidiumurbi mitrit. Vox enim prae:

vium puto Tum Peparethum praec. 11. et Celeb. Burm. ad Gratii Cyneg. 143. Gronovius, putans

sidiurn, affinis quodammodo voci Modium negalle, emendationem Peparethum, illam e loco suo es Rhenani hic locum habere poße, eodem nomine, ut aït Stepha.

jecit. Eft autem urbs in insula non satis ad vcrba Modii adien. dit. Denique in ultima parte ho- Κυκλάδων, ομώνυμον έχουσα

nus: lle rupnSos vijoos uia cov rum verborum pronomen se Rhe. nanus etiam expunxerat. Id au.

roliv, SIG. Reftat in Pal. i. Lin. tem omitti posse, constat ex il.

num praesidium urbi mittit. in sec. lis, quae nolantur ad 1, 23, 5. HARD. Jam exprimis cditoribus,

Lemni praesidium urbi mitrit.GEB. Quum tamen id omnes mei tuean. haec integra non efle, suspicati tur, recte a Jac. Gronovio revo. catum puto.

sunt nonnulli : itaque asteriscum

apposuerunt.Id reprehendit Rhe. 5. 10. Prae maxime urgurbant, nanus, et causam aït se non vires pararent. Trem praesidium urbi dere. At Glareanus, quae sit ea mitiis) Non satis video, quid sibi urbs, non explicari, eoque re. hic velit altcriscus, quem habet cte locum aferisco in quibusdam

regiis ducibus cum mille peltastis (pelta caetrae haud dissimilis est) Chalcidem mittit. additi quingenti A- 12 grianum, ut omnes insulae partes tueri possent. ipse Scotussam est profectus : eodemque ab Larissa Macedonum copias traduci jullit. Eo nuncia- 13 tum est, concilium Aetolis Heracleam indictum , regemque Attalum , ad consultandum de summa

libris notari. Digitum ad fontem, Lemnium praesidium Lov. 5. ur.
quo ipse tameo pervenire non gebat respiceret Lemnum praesi-
potuit, intendit nobis Sigonius, dium Lov. 2. urgebat res pararent
monens er Stephano, lle rupn. Livium praesidium Lov. 4. urge.
Sov esse vijony piav tøv Kukhd. bat res pararent sumum praesi.
dov, é a vojlov 8X voav stółiv. dium Harl, urgebant res pararet
et cx Polybio nomen hic ejus de- Lemnam Ber. urgebant res para.
siderari. Verba Polybii : Ipoo. rent rum levum praesidium Gaertn.
πεσόντος και αυτή κατά τον και. De veritate emendationis Gro-
ρόν τούτον τους περί τον "Αττα. novianae non est dubitandum.
λον διά ραντας και προσορμί. .
σαντας τη Πεπαρής», κατεσλη- α) Scribe Polyphantam cum no-

S. 1. Polyphantum cum modi.
κέναι την Χώραν, τούτοις μεν dica manu. Ut et libro pracce-
EURéserie tous rapapvadov- dente c. 32, 1o. Cum Menippo et
τας την πόλιν. Εrgo Sigonius :
Tum Peparerhum praesidium urbi

Polyphanta. Nam Polyb. vocat mittit. Sed nondum sanitas red: IIoavquvrav. et optimus coder dita Livio. Put. Reg. Men. arge.

Polyphantam. J. FR. GRON. Er. bat respiararent lium praesidium. Ea enim Polyphantum prima de.

ror est ex ultima Gruteri ortus. ultima varietas aliter habetur in dit. Omnes priores Polyphantem. duobus pofterioribus. nam Men. et Pal. et Voff. limnum. Reg. Pe. Harl. Ber. et Gaertn. Polysan

quod servant Vos. Lov. 1. 2. 3. tav, et Pal. alter Lemnum. Cete. rum facile est, exiftis veftigiis ve

tem Lov. 5. Polypantham proxi. rum elicere: in praesentia, quae

me verum Flor. V. ad 27, 32,

10. Mox Menipum Hearnii L. 1. praesidium urbi mittit, unde al. Enipum ed. Rom. principes A. praesidium urbi mittit; unde al; ler. apud Hearnium: prosimae latum erat. Quod' Polyb. kard in Enippum, vel inde Enippum. τον καιρόν τούτον, id Livius in praesentia : nec de rebus paran- Praeterea peltatis Flor. Voff. Lov.

Mogunt. demum recie Menippum. dis aliis, quae tum maxime ur.

2. 3. 5. Ber. Hafn. Gaertn. et gerent, ulla significatio. J. FR. GRON. urgebai respiraret LimHav. cum edd, omnibus usque

ad Cl. Jac. Gronov. qui pelia. num praesidium Flor. Voff. et Cant, neque aliter Lov. 1. Hav. Älis dedit. Id autem recentiores

omnes servarunt. Colb. apud Doujatium, et Hearnii N. nisi quod pro Limnum pri. l. 12. Additi quingenti Aenia. mus legat Linum, secundus Lim. num] Si Polyb. sequamur, quem nium, tertius humum , quartus nescio cur non maxime sequa. Linium. urgebant, respirarent tum mur, Agrianum, pro Aenianum,

« IndietroContinua »