Immagini della pagina
PDF
ePub

rentur, votorum factorumque. populus coronatus spectavit: matronae supplicavere: vulgo apertis januis in propatulis epulati sunt, celeberque dies omni ceremoniarum genere fuit.

IV. P. Cornelius Sulla prae.

tor 564.

Ser. Cornelius Sulla legatus in

Maced. 583.

V. L. Cornelius Sulla, de

quo nihil.

VI. L. Cornelius L.F.P.N. Sulla consul 662.671. Ser. Corne.

Diet. 668. sextus a Cornelio Rufino. Vell. lius Sulla, lap. Capit.

L.Cornelius Sul. Fausta Cor. 'P.Cornelius Sul. Ser. Cor. la Fauftus. Pae. nelia. la consul abdic. nelius dian.

585. pro quo Cic. Sulla.

Hi Ser. Sullae, dictatoris fra. tris, filii dicuntur a Sallult. : in conjuratione Pisonis.

SIG. De cognomine Sullae, unde codices praeferrent.

At ipse originem habeat, vide, quae no. Gruter. etiam in ed. poftuma tat Glandorp. in Onomat. p. sponte quantam revocavit. 263. et supra ad G. 3.

5. 16. Non valetudinis ergo etc. Stipem Apollini, quantum com. votorum. factosque populus coro. Modum effet, conferret) Pall. 1. 3. natus spectaviti votorum. factos et princeps ed. quantam commo. populus' Lovel. 5. factoque Flo. dum effet. GEBA. Gronov. 4. rent, a m. 1. votorum factoruma de Pec. vet. 11. in extr. sacer. que. populus Crevier. edidit ex dotes stipes Diis datas accepis. Put. Mihi etiam ejus lectio vera se, et inter se partitos putat. videtur. Ceterum valetudinis gra. De hoc amplius quaerendum, tia Lovel. 1. 2. 4. Ber. Rec. et et interim videndus est Lipsius Hav. V. ad 37, 47, 4. ad Tac. 14. Aoni 15. DUK. Quae ad hunc locum notarat Modius, Matronae supplicavere] Livius omisi, quia verbo tenus descri: saepe dicit, supplicatum iville pta erant ex d. loco Lipsii ad viros foeminasque, frequentes Tac. quantum commodum Lovel supplicatum ivire cum conjugi. 1.2.4. Harlej. Ber. Gaertn. Hav. bus ac liberis. V. 3, 7, 7. 10, 23, et, quas vidi, edd. ante Aldum, 4. 37, 11, 6. et alibi. Cur id his qui quantam edidit: verum quum ludis a solis matronis factum deinceps in primis Gruteri ite. dicat, non scio. Dodwell. de Cyrum quantum excusum foret, indeclis din. 4, 16. et in Append. Gebh, neceffe putavit, ut mo

Praelect. p. 758. recte, ut puto, beret, quid, quibus utebatur, scribit, ex Livio non posse col:

0

XIII. Quum Hannibal circa l'arentum, consules ambo in Samnio cflent , sed circumselluri Capuam viderentur; quod malum diuturnae obsidionis elle solet, jam famem Campani sentiebant; quia

sementem facere prohibuerant eos Romani exerci2 tus. Itaque legatos ad Hannibalem miserunt,

rantes, ut prius, quam consules in agros suos educerent legiones, viaeque omnes hoftium praesi.

diis insiderentur, frumentum ex propinquis locis 3 convehi juberet Capuam. Hannibal, Hannonem

ex Bruttiis cum exercitu in Campaniam transire ,

et dare operam, ut frumenti copia fieret Campanis, 4 jussit. Hanno, ex Bruttiis profectus cum exercitu ,

vitabundus castra hoftium consulesque, qui in Sam

ligi, ludis Apollinaribus plures essent) Vocem ambo ignorant dies, quam unum, datos, ac Voff. et Lovel. 2. Mox prohibue. demum recentioribus tempori. rat eos Romanus exercitus Vol. bus aliquid in ea re mutatum et Lovel. 1. ac 4. eos prohibuerat fuille; de quo etiam agit Noris. Romanus exercitus Lovel. 3. DeinCenot. Pisan. diff. 3, 6. p. 137. de S. scq. to orantes exsulat a Si hoc ita se habet, etiam sequi Lovel. 2. et Hav. videtur, matronas, quae supplicatum ibant, spectaculis eo. 9. 4. Triginta passuum millia rum exclusas fuille : nisi fortas- ab ipsa urbe) Si quis attendat , sis eas ante commissionem lu. quae non multo post sequuntur, dorum supplicaffe dicendum est. facile deprehendat, mendose DUKER.

numerum hunc positum. Id eIn propatulo opulati sunt) Put. 8° secutus, quum ad vetustum et Pet. uterque, in propatulis lia habere repperi. quae lectio

codicem confugiflem , tria mil. epulati sunt. J. FR. GRON, In verior vero est. SABELL. iripropatulo Livius dixit 5, 13, 7. ginta, vel XXX paluum millia Parentibus januis promiscunque u.

Voff. Cant. Lovel. ï. 3. 5. Har. su rerum omnium in propatulo po lej. Ber. Hafn. Hav. et Hearnii sito. 24, 16, 17. Adparata convi. via omnibus in proparulo aedium

W co pasium ab i.

urbe Florent. Partim denarii fuerant. 26, 13, 18. 'Parati erunt, numeri nota X pro millenarii qui magno rogo, in propatulo ae

nota a librariis substituta eft. dium accenso, corpora exanima V. ad 33, 14, 5. tria millia pasa injiciant. Nihilominus in tropa. tulis etiam Florent. et alii.

suum Gacrtn. l. 1. Consules ambo in Samnio §. 5. Praesidiis datis, qui com.

L. 1.

nio erant, quum Benevento jam adpropinquaret, tria pasluum millia ab ipsa urbe loco edito castra posuit. inde ex sociis circa populis, quo aestate 5 comportatum erat, devehi frumentum in caftra jussit; praesidiis datis, quae commeatus eos prosequerentur. Capuam inde nuncium misit , qua die 6 in caftris ad accipiendum frumentum praefio cffent, omni undique genere vehiculorum jumentorumque ex agris contracto. Id pro cetera socordia negle-7 gentiaque a Campanis actum. paullo plus quadringenta vehicula milla, et pauca praeterea jumenta. ob id castigatis ab Hannone, quod ne fames qui. dem, quae mutas accenderet beftias, çuram eorum stimulare pollet, alia prodita dies ad frumentum

meatus eos prosequerentur ) Aut rent. a m. 1. neglegentiaque a m. praesidio scribendum est; aut 2. V. ad 3, 48, 7. quae, quod vetus codex habet, et non qui , legas 'oportet. SA. Paullo plus quadringenta vehi. BELL. quae etiam omnes mei. cula misa] Vet. lib. quadraginta

habent, non quadringenta : quod §. 6. Qua die ad accipiendum ad socordiam Campanorum dePall. tres, qua die in caftris ad monlirandam magis valet, de accipiendum, ingrata iteratione, qua castigati ab Annone sunt, Paucis enim

verbis praecellerat: atque ita profecto legendum. SIG. deschi frumentum in cofira jusse. Probo hanc lectionem (quadra. rat. GEBH. Omnes scripti qua ginta ,] ut ex paucitate plauftro. die in caftris ad accipiendum. J. rum redarguatur Campanorum FR. GRON. Non aliter etiam socordia. Pall. tres numerant Hearnii Oxon. omnesque mci, CCCC vehicula. princeps ed. tre. praeter upum Ber. qui voces GEBH. quadraginta ab in caftris omisit. qui quo die in Sigonio. Omnes veteres, scripticaftris legit Brancal. Latinii. quo quc et cditi, quadringenta. et die in caftris Hav.

haud putem nimium elle pro ma

gnitudine urbis et frequentia in. . 7. Id pro cetera socordia ne. colarum : praesertim quum paulgligentiaque a Campanis actum ) lo post habcas duo millia. J. FR. Pall. a. et 3. negligentiaque Cam. GRON. X L1a vehicula Hearnii panis actum. GEBH. Ita et Lo. L. 1. cccta vehicula Ber. tricen. vel. 4. ac Gaertn. V. ad 6, a, la, vol trecenta vehicula edd. an4. Deinde socordia Gaertn. et te Aldum. CCCC, vel quadrin. quaedam er vett. edd. V. ad 6, genta vehicula Hearnii N. D. et 27, 8. Tum neslegentiaque Flo. reliqui codd. quibus utor.

centa.

8 majore adparatu petendum. Ea omnia, sicut acta

erant, quum enunciata Beneventanis ellent, legatos.

decem extemplo ad consules (circa Bovianum castra 9 Romanorum erant) miserunt. Qui quum, auditis ,

quae ad Capuam agerentur, inter se comparallent, ut alter in Campaniam exercitum duceret; Fulvius,

cui ca provincia obvenerat, profectus, nocte BeneJo venti moenia est ingrellus. Ex propinquo cogno

scit, Hannonem cum exercitus parte profectum frumentatum: per quaestorem Campanis datum frumentum: duo millia plauftrorum, inconditam iner

SCC, extem.

17, 5,

Ob id caftigatis ab Hannone) stra Romanorum erant) miserunt) Teneatur et haec lectio vulgata. Confusus ordo verborum in Pall. nam deterius Pall. tres, ac pris. MSS. quorum prim. legaro's deca ed. ingerunt, ob id caftigati cem extemplo circa ad consules Bo. ab Annone sunt, GEBH. caftigati vianum caftra R, e. sunt ab Hannone Cant. Voit. Lo- pla ad Bovianum ad consules Rovel. 1. 2.4.5, Harlej, Ber. Hafn. manos, ubi caftra R. e. tert. exGaertn. Hav. Hearnii Ox. Bran. timplo circa ad consules Boviacal, Latinii, et edd. ante Aldum. num, ubi caffra R. e. GEBH. Pal. De scribarum boc lapsu in Mftis primo consentiunt Cant. et Lo. admodum frequenti v. ad 45, vel. 1. at tertio Lov, 2. et Gaertn.

circa ad consules Bovianum caflra

Lovel, 4. ad consules Bovianum Alia producta dies] Vet. lib, ubi caftra Harlej. Hav. et Bran. prodita. Festus: Referri diem pro- cal. Latinii. ad consules circa Bo. ditam. SIG. Pal. 1. praedicta. 'Re. vianum ubi caftra Lovel. 5. Ber liqui duo prodita' dies. GEBH Hafn, et pleraeque edd. antt, praedicta dies Lovel. 2. et Hav, circa Bovianum ad consules Roma. prodicta dies Florent. a m. 1. et mos ubi caftra Rec. Voil. Id etiam Crevier. in uno e suis codd. reperit, ac verum G. 9. Cui ea provincia evenerat ) putavit, quum proprium hoc Meliores cui ea provincia obvene. verbum sit de die longiore di. rat. J. FR. GRON. V. Gronov. cta. De hoc verbo co sensu v, 1. Obs. 10. p. 92. DUK. obuena. ad 2, 61, 7, et 3, 57, 6. Verum rat_etiam Florent, Lovel. 2. 4. eodem etiam sensu prodira dies 5. Harl. Ber. Gaertn. Hav. Hearest apud Ter, And. 2, 1, 13. UI nii Oxon. et edd. ante Aldum. aliquot saltem nupriis prodat dies, V. ad 9, 31, 1. et Gebhard. ad ubi v, Donat. et Non. Marc. v. 7, 16, 8. Prodero.

Profectus nocte Boneventum mot. Ø. 8. Ligatos decem extemplo nia est ingrojus! Vol. Benevento, ad consules (circa Bovianum ca. et podremae literae superposi.

memque aliam turbam, advenille: per tumultum ac trepidationem omnia agi, caftrorumque formam et militarem ordinem, inmixtis agreftibus iis ex terris, sublatum. His satis compertis, consul mi-:11 litibus edicit, signa tantum armaque in proximam noctem expedirent: castra Punica obpugnanda elle. Quarta vigilia profecti, sarcinis omnibus inpedi- 12 mentisque Beneventi relictis, paullo ante lucem quum ad caftra pervenissent, tantum pavoris injecerunt, ut, si in plano castra posita ellent, haud dubie primo inpetu capi potuerint, altitudo loci et 13

1

et

tum est i. Gud. Beneventi. Le. ris, pro iis ex terris, Logendum profectus nocte, Bene. vel. 5. agreftibus his-turmis Hafo. venti moenia est ingreffus. J. FR. agreftibus his ex turmis Brancal. GRON. Benevento Florent. Har- Latinii. Interdum librarii terrae lej. et Hearnij N. Beneventi Lo- et turmae confuderunt. V. Nic. vel. 1. 2. 5. et Hearnii L. 1. Nec Heins, ad Silii 70 723. 1, aliter in tribus codd. invenit Crevier. Legerem ac diftingue. J. 11. Castra Punica obpugnax. rem, profectus, nocte Beneventi da ofe) Libri omnes noftri exmoenia esi ingrefus.

pugnanda. GEBH. Ita et Voll.

Lovel. 1. 2. 4. 5. Harlej. Ber. f. 10. Profectum frumentatum , Gaertn. Hav. Hearnii L. 1. duo willia plaustrorum, incondi- edd. ante Aldum. V. ad 40, 33, tam inermemque] Reperitur in 9. To effe deficit in Harlej, et Pal. 1. et 3. plauftrorum inermem- Ber. que. GEBH. Interposuimus nobile fragmentum cx Put. Petav, S. 12. Si in plano castra posita duobus Flor. Barberino: Han. Tent] Vocem caftra,. nescio Honem cum exercitus parte profe- quam ob caussam , omisit Cie. ctum frumentarum: per quaefto. ricus: nisi sit, quod modo prae. em Campanis datum frumentum: cellerit. Omnes codd. eamdem duo millia plauftrorum, incondi. servant. tam inermemque aliam turbam advenife. An fuit ad duo millia ? s. 13. Nulla ex parte adiri, nisi 3. FR. GRON. Eadem addita ardno ac difficili adscensu,poterant) verba agnoscunt Lovel. 3. 4. Gud. Vor. Mureti, adiru pro Hafn, Hav, et Hearnii N, Dein. ascensu. An fuit, quae nulla ex de inconditam male neglegunt parte, nisi ardua ac difficili, Vol. Lovel, 1. 2. 4. Harlej. ct adiri poterant? J. FR. GRON. Hav. Infra 27, 32,8. Eam incon. ac difficili aditu Hearnii L. I. ditam inermemque multitudinem quod cx grammatici glosa na. primo statim terrore adveniens ce- tum puto. Certe, juncta utra

Mox agroflibus his exte, que lcctione , difficili aditu sive

« IndietroContinua »