Immagini della pagina
PDF
ePub

exercitum meum' adloquerer, credidi. non quo verba umquam potius, quam res , exercuerim; sed quia prope a pueritia in castris babitus, adsueram militaribus ingeniis. Ad vos quemadmodum loquar, nec consilium , 3 nec oratio suppeditat: quos ne quo nomine quidem adpellare debeam, scio. Cives? qui a patria veftra de 4 scistis: an milites.? qui imperium auspiciumque abnui'ftis, sacramenti religionem rupistis. botes? corpora , ora, vestitum, babitum civium agnosco: facta, dicta, consilia, animos boftium video. Quid enim vos, nisi 5 quod Ilergetes et Lacetani, aut optastis aliud, aut sperastis? Et illi tamen Mandonium atque Indibilem, re

s. 2. Non quo verba umquam po. SIG. Pal. 1. quos neque nomine rius, quam res ) Ultima Gruteri quidem appellare debeam.. GEBH. cd. praefert non quod verba, id. Scripti ne quo , ut et Sigonius. que proximae servarunt, et ha- J. FR. GRON. ne quo etiani Flor. bet etiam Lov.3. Ejus loco deinde et Gaertn. cum multis edd. usque reftituit Jac. Gronov. non quo ad Froben. qui anno 1533. nec verba, quomodo antea editum quo dedit, consentientibus Voll. fucrat, et reliqui mei legendum Lov. 1.5. et edd. Rom. anni 1472. clamant. V. ad 39, 13, 2. Dein- ac Parm. Sed v. ad 1, 10, 3. quos de quam rem Harí.

nec quo nomine adpellare debeam Adsueveram militaribus ingeniis? quidem adpellare debean in Harl.

cst in Ber. quos neque quo nomine Cantabrigiae legi assueram. Et

et Hay. mirum, ni idem in aliis MSS. habeatur. Hic tamen silentium J. 4. Qui a patria veftra desci. vidi. JAC. GRON. Ita ex meis visis) Illi descislis. J. FR. GRON. legunt Flor. et Hav. ex Crevie. descivistis unus Ber. descitis Gaert. rii autem Mais Put. et Reg. qui ner.. desistis Lov. 5. et Hav. de. id eorum fide recte recepit. v. sciftis reliqui mei, omnesque ad 4, 45, 4.

Hearnii Osonn. V. ad 24, 45, 2.

I. 5. Illergetes et Lacetani) Ilir. . 3. Apud vos quemadmodum geres Flor. Voff. et Harl. ller: loquar) Put. Men. ad vos. J.FR. getes modo, modo Illergetes in GRON. Vulgatum superest in Lov. vulgatis Livii edd. scribuntur: 3.4. Ber. ei Hearnii L. 1. ac D. scd prius verum csse , ex vesti. Ad ut vos legit Flor: At ut ad giis optimorum codd. patet. V. vos Lov. 2. et Hearnii N. Aft ad ctiam'ad 21, 22, 3. Tum aut Lavos Voff. et Lov. 5. At ad vos Hav. cetani Flor. Voll. Loy. 2. 3. Harl. Ad vos reliqui.

Gaertn. et Hay. An voluerunt Quos nec quo nomine quidem ad.

ac Lacetani? pellare debeam] Vet. lib. ne quo. Ad Umbrum Atrium et Calenum

3

giae nobilitatis viros, duces furoris secuti sunt : vos au

spicium et imperium ad Umbrum Atrium et Calenum 6 Albium detulistis. Negate, vos id omnes fecisse, aut factum voluisse, milites : paucorum eum furorem atque amentiam esse, libenter credam negantibus. nec enim ea

sunt commissa, quae vulgata in omnem exercitum sine 7 piaculis ingentibus expiari pol nt. Invitus en, tamquam

vulnera, adtingo. sed nisi tacta tractataque sanari nom

[ocr errors]

Albinum) Albium, ut supra. SIG. Sigonius adjecit. MSS. non ad. Ubruim Atrium Flor. Vibuum A. mittunt. J. FR. GRON. Nullus trium Lov. 4. Umbrium Atrium etiam meorum praepositionem plerique reliqui cum Hcarnii L. admittit: neque ea etiam neces. i. Mále. V. ad c. 14, 13. Albi. saria videtur. V. ad cap. praec. num operarum errore primus de. g. 14. At omnia haec verba er. dit Vascos, inde reliqui habue- sulant a Flor. Cant. Voff. Lov. runt.

1. Harl. Hav. et Hearnii L. 1.

Praeterea mor nullos homines ere. . 6. Amentiam esse. Libenter debam esse, ubi visa esset sic mea credam] Malim dilinguere : pau- Flor, nullos homines credebam esse, corum eun furorem atque amen. ubi vita esset sic mea Cant. et tiam esse libenter credam neganti. Harl. nullos homines credebam ese bus , scilicet de vobis omnibus. ubi vita esset sicut mea Vol. J. FR. GRON. Perionium, qui et Lov. 1, nullos homines rebelles conciones Livianas edidit, simi. credebam esse, invidia mei Hav. liter olim interpunxiffe, Hearne

neque

disentit Hafn. nisi quod monuit. Hanc diftinctionem re.

in invidia mei legat, nullos komi. cepi; et ita sensus est: negan. nos rebelles credebam esse, ubi vita tibus vos id omnes fcciffe aut invisa esset mea Lov. 3. factum voluisse, libenter cre. dam, esse eum paucorum furo- . 9. In caftris meis (en quas. rem atque amentiam. Sed et vul.

tum me opinio fefellit ?)) Ant. ed. gatae interpunctioni sua inest in caftris meis (heu quantum me elegantia. Ea si placet, Negate opinio f. Pal. 1. In caftris ex meis resolvendum est in dicite non, (quantum opinio fofellit?) sec. ex quibus solum dicite repeten. in caftris et meis 9. o. f: GEBH. dum erit ad pofterius membrum Omnes Gall. et Pal. sincerior, paucorum eum furorem atque a. In caftris en meis (quantum me ementiam esse. V. ad 39, 15, 11. pinio fefellit ?) Cur transposue[42, 36, 6.)

runt? Alius quoque Pal. In ta. 1. 7. Nisi tacta tractataque sa.

fris et meis, nempe eodem digi.

tum intendens. J. FR. GRON. nari non possunt ) tacta atque era. ctata Vorr . Lov. 1. 2. 3. 5. Harl: Vol. et alii, cum Hearnii Osonn.

In caftris en meis, quantum etiam Gaertn. et Hav. Deinde sanari in caftris meis, hem quantum Hav, nequeunt Ber.

Deinde quantum opinio fefellit S. 8. Nullum locum tota provin. Flor. Von. Lov. 3. 4. 5. Harl. cia] Vet, lib. in tota. SIG. To in Gaerto, et Hav.

[ocr errors]

poflunt. Equidem, pulsis Hispania Kartbaginiensibus , 8 nullum locum tota provincia, nullos bomines credebam elle, ubi vita invisa effet mea, sic me non solum adversus socios gesseram , sed etiam adversus bostes. In castris en 9 meis (quantum me opinio fefellit?) fama mortis meae non accepta solum, sed etiam exspectata est. Non quod ego vulgari facinus per omnes velim, (equidem si totum ex. ercitum meum mortem mibi optasse crederem, bic statim

10

[ocr errors]

Fama mortis meae non accepta supponis. Rutilius Lupus de Fi. solum, sed etiam exspectata est ) guris sententiarum [p. 3.) Filius Antiqua lectio spectata est. Ex. respondisset, non esse opus saepe pende, pum sperata legi poflit. eadem oratione moneri, nec se pa. Nam infra sequitur (c. 29, 4.) tris mortem exspectare. J. FR, Horrat animus referre, quid cre- GRON. spectata etiam Lov. 4. diderint homines, quid speraverint. quod neque cum Gebhardo proHoc nimirum est, quod hic di- bandum, neque cum Rhenano cit accepta et sperata. RHEN. in sperata mutandum puto, sed Pal. 3. fama mortis meae non ex- errori scribarum tribuo, qui cepta solum , sed et exspectata eft. spectare saepissime pro exspectare Mihi placct, quod reperit in suo dederunt. V. ad 36, 33, 7. Pari Rhenanus, sed etiam spectata est, infelicitate Freinshem. contra ex. de quo ego superius ( ad 7, 24, spectare, pro sperare, Livio ob. 6.) quod ille tamen depravat in trudere conatum esse, notat Grosperata. pr. sed etiam exspectata nov. ad 1, 47, 2. qui recte hic vul. est vero. quod ego vulgari facinus gatum defendit.Supra 1,9,7. Quan. per omnes velim. GEBH. Hic itc. toque adparatu tum sciebant aut rum impegit Rhenanus, dum, poterant, concelebrant ; ut rem cla. quid sit exspectare morrem alicujus, ram exspectatamque facereni.Prae. tamquam rem desiderabilem,non terea famam sortis meae Flor. cogitat. Ex libro adfert spectata, fama sortis meae Vol. in conteet corrigit sperata. Terent. Ad. itu, (altera lectione mortis in (1, 2, 28.)

margine adnotata) et Lov. 1. V. Sineres nunc facere, dum per

ad 9, 19, 11. fama fortis meat

Lov.5.
aetatem licet ,
Potius quam ubi te exspectatum $. 10. Exercitum meum mortem
ejecisset foras.

mihi optasse) To meum non agnoEt eadem fabula (5, 4, 20.]

scunt Flor. Voll. Lov. 1. 5. Harl.

et Hav. Mox nec multa juvaret Illum, ut vivat, optant, meam Flor, nec vita juvaret Harl. nec

autem mortem exspectant. multum juvaret vita Hav. Noler 40, 154, 3.) Et deftituta J. 11. Multitudo omnis, sicut senectus aliis exspectantibus suam natura maris, per se inmobilis est mortem , aliis ne exspectantibus etc.) Polybius planius hanc com. quidem. Cic. in Paradox. (6, 1.) parationem expressit (11, 27.] Si teftamenta amicorum exspectas; Taúra ési, duoti nás öxãos

ne exspectas quidem, at ipse évnapahózisos únápXer, kal

ante oculos vestros morerer; nec me vita juvaret, invisa 11 civibus et militibus meis) sed multitudo omnis, sicut na

tura maris, per se inmobilis est, venti et aurne cient; ita aut tranquillum, aut procellae in vobis sunt : et

cauffa atque origo omnis furoris penes auctores est; vos 12 contagione insanistis. Qui mbi ne bodie quidem scire videmini, quo amentiae progressi sitis ;

; quid facinoris

sepòs náv évá popos. ŐSev dei cellae in vobis sunt : et caussa at. παραπλήσιον πάθος συμβαίνει que origo edebatur olim : sicom. nepi te tous ÖXAous kai tiiv Já. nis scripta lectio, nulla diffe. λατταν. καθάπερ γαρ κακείνης rentia, nisi in levibus et memoMĖv idia quois ésiv aßaßiis ratu indignis. Uti quod Put. est τοίς Χρωμένους και σάσιμος" ό. et venti. Pet. sed et venti. Eam ταν δε εις αυτήν εμπέση τα πνεύ. sic, ut Medea Peliam, τaorit data ßia, toidvin gaivetal çois Rhenanus: immobilis est, ut venti Xpouévois, oioi tives är wow et aurae cient , aut tranquilli aut oi kuxłoúvtes vrijv ävelloi, tov procellosi : et caussa in vobis atque avtov tpórov kai a 11 Sos del origo omnis furoris penis auctores και φαίνεται γίγνεσθαι προς εσέ. Miram licentiam, quum ipse τους Χρωμένους , όιους αν έΧοι fateatur, scriptum codicem suum sposáras kai oumßoulous. SIG. tantum in hoc a vulgato diver. Pari fere similitudine utitur Liv. tere, quod co ita non habeat. infra 38, 10,5. Vulgata similiru. Nempe et hic una vacans syllaba dine mari tranquillo, quod ventis primo ipsum decepit, poftea om. concitaretur, aequiparando mul. nes, qui crediderunt tam speciotitudinem Aetolorum usus, quum sae pollicitationi. Seribe, co in fide etc.

ut delcto, sed » ultitudo omnis ,

sicut natura maris per se immobi. Ut venti et procellae ciont, ita lis est, venti et aurae cient: ita aut tranquillum aut procellae in vo- aut tranquillum aut procellae in bis sunt, et caussa atque origo ) vobis suni. Sermo quidem clegan. Locus hic mire vitiatus est, et. tissimus, et scita brcvitate. Om. iam in excmplari scripto. Va. nis, inquit, multitudo est sicut riant in hoc tantum editiones vul. natura maris; haec per sc est imgatae, quod adverbium ita ad. mobilis, venti ct aurae id commo. jectum habent. Fide mihi, le vent turbulentumque reddunt, ctor, hic, non te decipiam. Lege etc. Scilicet, quid esset tranquil. sic et diftingue: sed multitudo om. lum, non mcminerant. Atqui nis, sicut natura maris, per se Tertullianus vocat mare de trax. immobilis est, ut venti et aurae quillo probum. Terent. Phorm. cient, aut tranquilli aut procellosi. 14, 4, 9.] El caussa in vobis atque origo om. Qui te ad scopulum e tranquillo nis furoris penes auctores est. Por. inferat. ro genitivi tranquilli et procellosi Nofter 24, (8, 13.) Non tranquilla referuntur ad maris, quod prae- navigamus , sed jam aliquot procedit. RHEN. ut venii et aurae cellis submersi poene sumus. 38, cient: ita aut tranquillum aut pro. (10, 5.) Insita gentis tranquilli

in me, quid in patriam parentesque ac liberos vestros, quid in Deos, sacramenti teftes, quid adversus auspicia, sub quibus militatis, quid adversus morem militiae disciplinamque majorum, quid adversus summi imperii m.ie jeftatem ausi sitis. De me ipso taceo. temere potius , 13 quam avide, credideritis. denique ego sim, cujus impea rii taedere exercitum minime mirandum sit. patria quid

[ocr errors]

tate quiesse eos. pofteaquam flare I. 12. Quin mihi ne hodie qui. ab Asia Thoas et Dicaearchus cor- dem) Omnes Gall. et Voff. Qui pissent, tum illam tempeftatem mihi ne hodie quidem.J.FR.GRON. cooriam, quae ad Antiochum eos, Unus Ber. Quin mihi. unus etiam sicut in scopulum , intulisset. Ci- Gaertn. Quo mihi. Reliqui recte cero pro Cluent. [49.) Ex quo Qui mihi, ut Gronov. restituit. intelligi potuit id, quod sarpe di. Mox progressi eftis , pro sitis , cruin est: ut mare , quod sua na- Hav. trra tranquillum sit, ventorum vi asitari aique turbari, sic et popu- militatis ] Scripsimus sub quibus

Adversus auspicia, sub quibus lumn Romanum sua sponte esse pla- militaftis. RHÉN. Pall. 1. 3. ac carum ,

hominum seditiosorum vocibus, ut violentissimis tempefia; mi militaris. J. FR. GRON. mi.

vetus cd. militaris. GEBH. Optiribus, concitari. Herodotus 7, (16.) litatis ctiam omnes mei. Recte. Tüde nai dugóte pa ne prkorta Non enim militaverant , sed adαιθρώπων κακών ομιλία σφάλ. hue militabant. Μox summi inλουσι.Καθάπερ την πάντων ΧρηOwordt dv Spøqoldi Sollat peratoris majeftatem, pro summi σαν πνεύματά φασι ανέμων έμ. 1mperii, Loν. 5. πίπτοντα, ου περιοράν φύσει f. 13. Credideritis. is denique tij twvrijs Xpiolai.J.FR.GRON. ego sim]. Pal. 1. credideritis. deni. est, si et venti et aurae Vol. et que ego sum, cujus imperitia edere Joy. 1. 2.

ac 4. est et venientes exercitum. GEBH. Omnes dicti aurae Flor. est si venti et aurae avide credideritis. denique ego sim. Lov. 3. et Gaertn. eft, sed ut venti Ut et duo Pall. et Vón, omisso et aurae Lov. 5. et Harl. undc ju. 705 is. Et absit sane. J. FR.GRON. vari potest Crevierii conjectura, Voculam is servant Lov. 3.4.5. qui, quum in duobus si et venti, et Ber. idemque ego sim, baud in uno etsi venti invenissct, for. multum abludens, legit Harl. Rctasse legendum putabat sed venti. liqui eamdem ignorant. Sed in. Praeterea tranquillitas Lov. 2. tercepta esse videtur ab ultima tranquilla Lov. 3. 5. et Gaertn. syllaba vocis praecedentis. Per tranquilla vi Lov. 4. insigniter mc igitur ne pereat elegans lointerpolatus est Hav. per se im. cutio is ego sim, quam inlulramobilis eft mobilis si veniens au- vit Cel. Burm. ad Nas. 7. Met. ra excirat: ita mul tranquillitas 43. ubi etiam vulgatum hoc loaut procellae in vobis sunt: nam co dcfendit. Pari modo ille ego caussa arque origo. Lectio Grono. sum, quamvis paullo diverso sen. vii mihi praesertim placet. De su; de quo v. ad Silii 9, 128. voce tranquillum v. ad 3, 34, 6. Praeterea ego sum Lov. 1.5. Ber.

« IndietroContinua »