Immagini della pagina
PDF
ePub

de vobis meruerat, quam cum Mandonio et Indibili conso14 ciando consilia prodebatis? Quid populus Romanus, quum

imperium, ablatum ab tribunis suffragio populi creatis, ad bomines privatos detulistis? quum, eo ipso non contenti, si pro tribunis illos baberetis, fasces imperatoris vestri ad eos, quibus servus, cui imperarent, numquam

fuerat, Romanus exer.

a m. 3. et Hav. Deinde cujus im. Submovente eo incesserunt ) Pal. peritia laedere exercitum Harl. et 1. et vet. ed. summoto incefferunt, Lov. 3. cujus imperitiae dere ex- sec. et tert. summosi incasseren. ercitum Flor. cujus imperitia edere GEBH. lidem, et unus Pal. duo exorcitum Voll. et Lov. 1. sub cu. Flor. cum Barberino , lictos apjus imperitia credere Lov. 3. cu- paruit: summoto incesserunt: fa. jus imperitia errare exercitum Lov. sces cuin securibus praelati sust, 5. et Hav. cujus imperitia perdere Alludunt duo reliquí Pall. et duo exercitum Hafn.

alii Flor. summoti incesserunt. Jam

ante diximus incedere summoto noS. 14. Quid populus Romanus, tabili sermone este incedere praecujus imperium, ablatum ab tri. euntibus lictoribus, qui turbam bunis ] Reposuimus quum impe. obviam summoverent. Lapis a. rium ablatum. Nam sequitur quum pud Gruter. (p. 124. n. 1.) LI. eo ipso non contenti. RHEN. cujus CVM. DEAE. DIAE. SV MNO. Ber. cui imperium Harl. Reliqui TO. ADSCENDERVNT. {Praei. quum.Praeterea Quid practor quum vit hoc Lipsius 1. Elect. 23. ubi imperium Gaertn. Vi ad 31, 10,4. lictorum munus illuftrat. Ubi ta.

men et M. Senecam minus recte l. 15. Signum ab iis petitum est) De signo sive tessera v. Lipsium

corrigere videtur in controver. ad Tacit. 13. Ann. in excurs. A. sia, Sacerdos prostituta : Proce

dente hac lictor summovere videbi. MODIUS.

tur: huic praetor via ceder: sem. In tribunali proconsulis Scipio- mum imperium,. consules cedext nis) Malim in tribunali P. Scipio. tibi. Reponit ille summovere jä. wis. Nam in veteribus libris pas. bebitur. At ego lictorem non hic sim est haec menda. SIG. Quod intelligo virginis, sed practoris malit Sigonius, Put. et omncs aut consulis, scribendumque es. cum Vodi. Gall. sederunt in tribu ilimo, licior suminovere vetabitur, nali P. Scipionis. J. FR. GRON. Hic est locus, qui ob oculos eproconsulis Scipionis primum da- rat Salmasio scribenti Eucharili. tum vidi in ed. Froben. anni 1535. parte priori c. 1. Submoto ince. cui consentit Hearnii D. Priores dere magiflratum dicebant vete. excusi legerunt proconsulis P. Sci. res, qui per turbam a lictoribus pionis , adftipulante Ber. Reliqui submotam incederet. quam lo. Msti mei, una cum Hcarnii Lis. cutionem olim Livio et Plinio et N. firmant Sigonii ac Gronov. reftituimus. Per dimotum incedere emendationem in tribunali P. Sci- dixit Lactantius, quod viri et rei pionis. Literam praenominis P. causa libentilime adjeci. Plinii, blii, P. sacpe in vocem procon. crcdo, verba sunt 1. 8, 46. de sul abiille, vidimus ad c. 16, 14. Api bove: Caetero secretus, ( Cetcrum pro tribunali Rec. prorupit in coetus, incedit summo

citus detuliftis. In paetorio tetenderunt Albius et Atrius: 15 classicum apud eos cecinit : signum ab iis petitum est : sederunt in tribunali P. Scipionis: lictor adparuit : submoto incesserunt : fasces cum securibus praelati sunt. Lapides plue- 16 re , et fulmina jaci de coelo, et insuetos foetus animalia edere, vos portenta esse putatis : boc est portentum,

to, grexque puerorum comitatur Lactantii a Salmasio obiter lau. carmen honori ejus canentium. Non datis Gronovius ipsum anno 1644. enim summotu lictorum, aut sum. antequam prima notar, in Liv. moto ftrepitu lictorum. Lactantii editio prodiret, per literas con. 6, 1. Stipati familiarum gregibus, suluit.' v. Burmanni Syllog: c. per dimorum populum semper in. pift. tom. 1. p. 607. Vcrum Sal. cedant. J. FR. GRON. Lectio a inasius, cujus responsum nonGronovio rejecta , submovente eo dum editum est, ei satisfecille incesserunt , in nullo cod. obvia non videtur , quia demum Gro. fuit; quin etiam in nulla ed. ante nov. Plipii et Lactantii verba Ascensianam anni 1513. adparuit. in sec. ed. notar. produxit. In Priores, quas vidi, habcbant Plinio autem submoto ftrepitu li. submoto eo incesserunt ; quomodo ctorum conjecit Turneb. 14. Adv. etiam legunt Lov.2. Ber: Gaertn. 19. Verum incedit submoto, non et Hav. submotis incesserunt Lov. submotu lictorum, vel submoto 5. submoti incesserunt Lov. 3. 4. Strepitu lictorum, legendum efle, et Hearnii D. submoto incesserunt docuit Salmas. ad Solin. p. 217. Flor. Cant. Lov. 1. Harl. et Hear. ubi quoque Lactantii locum me. nii 'L. 1. ac N. id autem recte morat. submotu lictorum tueri coGronov, probavit, qui de locu. natur Harduinus, et exponit subtione subinoto incedere supra egit moventibus lictoribus. ad 25, 3, 16. Lapidem apud Gruter. pariter olim exposuit Gu. Vet. lib. fasces cum securibus prae

Fasces et secures praelatae sunt} ther. 1. de Jur. man. 4. docens lati sunt. SIG. Pal... et vet. ed. submoto adverbialiter dici, optato; summoto adscendere autem GEBH, Frobenius demum anno

fasces cum securibus praelati sunt. de illis, quibus lictores turbam 1535. fasces et secures praelatae submoventes adparent. Quae ex. plicatio praeferenda eft illi, quam Rec. Editiones priores obferunt

sunt' cdidit, quod servat unus dedit Gudius ad Phaedri i, 25. Putat autem in lapide scriptum quod, praeter codd. a Gronovio

fasces cum securibus praelati sunt: fuifle SVM MOTIO, live per come ad verba praecedentia laudatos, pendium SV MMOlo; et summotio adverbialiter poni pro sum

firmant reliqui noftri. mo otio, ut summopere, maximo- 9. 16. Et fulmina jaci de coelo, pere: indicari itaque, fratres Ar. et insuetos foetus animalia edere, vales leniter, non properanter, vos portenta esse putatis) Pal. sec. gravi et suspenso gradu, ut sa- lapide pluere, el flumina jaci de cerdotes decebat, adscendise. coelo etc. vos haec portenta esse pu. Quam interpretationem jam ante tatis. tert. et insuetos foetus anirejecit Cel. Burm. ad 'Petron. males edere, voces portenta esse pu. e. 52. p. 252. De locis Plinii et tasis. GEBH. Non fuit porten

ut

1

quod nullis boftiis, nullis supplicationibus , sine sanguine eorum, qui tantum facinus ausi sunt, expiari possit.

XXVIII. Atque ego (quamquam nullum scelus rationem babet) tamen, ut in re nefaria, quae mens, quod 2 consilium vestrum fuerit, scire velim. Rhegium quondam

in praesidium missa legio, interfectis per scelus principibus civitatis , urbem opulentam per decem annos tenuit.

tum fulmina cadere de coelo: nempe fulmine, fuissc dicuntur, unde enim alioqui caderent? sed supervacua esle: neque enim a. loca fulminibus tangi, aut ca ca- liunde, quam de coelo, tangi pos. dere, ut fortafle hic legendum, sunt. Et jaci cum effectu accipi sereno. Sic 31, [13, 6.) Priverni potest , ita scilicet , ut loca ho. sereno per diem totum rubrum so- minesve iis tangantur; ut in 0. lem fuisse. 37, (3, 3.) Nursiae se. vidio mittere 2. Trift. 33. reno satis conftabat nimbum ortum.

Si, quoties peccant homines, 544 Dein Put, et Men. animalis. Pet. Pal. animales. Num animantes ?

fulmina mittat Lucretius (1, 819.)

Juppiter.

DUK. foetus animaliuin Hav. foseadem coelum, mare, terras, eus animalis Harl. foetus animales flumina , solem

Gaertn. et Hearnji L. 1, Gronov. Çonftituunt: eadem fruges, ar. in pr. ed. not. nihil mutabat.Quod bujia, animantis.

verius putarem. Mox tantum faCic. 2. de Nat. Deor. (47.] Ani. cinus ausi sint Lov. 1. 3. et Vol. mantium vero quanta varietas est ?

tantum ausi facinus sint Flor. quanta vis, ui in suo quaeque ge- S. 1. Quamquam nullum scelus nere permaneant ? quarum aliae rationem habet Pal... habear.GEB. coriis rectae sunt, aliae villis ve- HARD. V. ad 2, 4, 7. Omnes ta. Aitae, aliae spinis hirsutae. J. FR. men mei habet. Contra nullam GRON. Varro 8. de Ling. Lat. scelus rarionem Lov. 1.5. et Harl, (p. 122.) Id imperite reprehendunt, nullam rationem scelus Lov.s. Mox ut si quis reprehendat naturam, tamen in re nefaria, omilla roquod non uniusmodi finxerit ani- cula ut , Harl. males omnes. Alioqui animantes S. 2. Rhegium quondam in praehabes apud Livium 21, 30, 7. Al. sidium) Hac de re dictum in Epes quidem habitari, coli, signere, pitomen 1. 12. SIGON. atque alere animantes. Et inde 41, 18, 4. animantium. Plerumque

Inter fectis per scelus principibus tamen mavult animali, animalium,

civitatis ) Pal. 2. civitatis princianimalibus edere. JÁC. GRON. pibus. tertio ablatum tó civisatis Verum est , non aliunde, quam

est. GEBHARD... de coelo, jaci fulmina. Sed, si g. 3. Tota legio, millia hominum ratio, ob quam viro summo hic quatuor, in foro Romano securi per. suspecta fucrunt verba de coelo, cussi sunt) Scripsimus in foro Rovalet, dicendum est, eadem om. mae. RHEN. Pal. 3. continet ir nibus locis scriptorum veterum, foro securi percussi sunt. GEBH. ubi quaedam de coelo tacta et icta, Epit. Liv. 15. Legio Campana see

[ocr errors]

propter quod facinus tuta legro, mila boininum qua- 3 tuor, in foro Roinae securi percussi sunt. Sed illi pri- 4 mnum, non Atriuin Umbrum semilixam, nominis etiam abominandi ducem, sed Decium Jubellium tribunum militum secuti sunt: nec cum Pyrrbo, nec cum Samnitibus aut Lucanis, bostibus populi Romani, se conjunxerunt. vos cum Mandonio et Indibili consilia commu- 5

#

Lov. 4.

ve.

curi percussa est. Sed Casaub. ad mil. id, quamvis facillimum et Polyb. p. 124. e Polybio olten. in Liv. ubivis obvium, hic ta. dit, diulurna obsidione numerum men librarii illi adscqui non poad ccc imminutum, et hos sup- tuere. Similia v. ad 4, 57,.9. plicio adfectos fuiffc; Livium autem et alios tragica exaggera, nitibus aut Lucanis) Ef in scri.

Nec cum Pyrrho, nec cum Sam. tione in ea re uti. DUK. in foro Romae etiam omnes nofiri, Prae. pto. cod. nec Samnitibus. Subin. terea in foro Romae percussi sunt

telligitur cum praecedens, quare nos exemimus. RHEN. Vet. lib.

nec cum Samnitibus. SIG. Pal. i. J. 4. Sed illi tamen non Alrium et vet. ed. nec cum Pyrrho, nec Umbrium semilixam) Scripsimus cum Samnitibus. GEBH. Omnes Atrium Umbrum. Nec est in scri. Gall. meliorque Pal. et Vof. nec pto codice Sed illi tamen, cum Pyrrho, nec cum Samnitibus rum Sed illi primum Atrium Um. aut Lucanis, hoftibus populi Ro. brum. RHEN. Sed illi primum et, mani, se conjunxerunt. 'J. FR. iam omnes mei. Tum recte Atriuin GRON. Omnes mei etiam nec cum Umbruin, quamvis plures legant Samnitibus. Recte. V. ad c. 8, 3. Umbrium. V. ad c. 24, 13. Insuper nec cum Lucanis Ber. et Sed Decium Jubellium] Pal. pr.

edd. antt. usquc ad Aldum, vule sed Jubellum. sec. sed D. Jube- gatae lectionis auctorem, quam lium. tert. Sex. Bellium. GEBH.

se in tot codd. reperille Grosed Vibellium Flor. et Lov. 4. sed dem in reliquis meis obvia fuit.

novius teftatur; mihi vero ea. Jubellium Voll. Lov. 2.3.5. Harl. Ber. a m. 2. et Hav, sed Jubilleum I. 5. Cum Mandonio et Indibili Lovel. i. sed Decium Mabellium consilia cominunicaftis, et arma) Gaertn. sed Ser.Bellium ed. Rom. Inseruimus particulam et, es con. princ. apud Hearnium , ut et a. silia communicaftis , et arma cona pud me Mediol. anni 1480. Tar. sociaruri fuiftis. RHEN. Vet. lib. vis. utraque, et Ven, anni 1493. Vos cum Mandonio atque Indibili et 1506. (nam periodus Sed illi et consilia. SIG. Pal. 3. et consi. primum etc. secuti sunt deest in lia communicastis, et arma conso- . Rom. anni 1472. et Parm.) sed ciaturi fuiftis. GEBH. Illud et, D. Jubellium edd. proxiinae us. quod viri docti inscruerunt,prae. quc ad Aldum, qui' Decium sub- ferunt mcorum Lov.4. Gaertn. ftituit. V. Sigon. ad Epit. Liv. Rec. et Hav. Id autem hoc modo 12. Tum tribunum milirine Vol. adhibitum saepillime a librariis tribunum milites Gaertn.Per com. neglegi solet. V. ad 2, 44, 3. Ni. pendium scriptum fuerat srib. hilominus rectius hic omillum

6 nicastis, et arma consociaturi fuistis. Illi, sicut Campani Capuam, Tuscis veteribus cultoribus ademtam, Mamertini in Sicilia Messanam , sic Rbegium babituri perpetuam sedem erant: nec populum Romanum, nec soy cios populi Romani ultro lacessituri bello. Sucronemne

vos domicilium babituri eratis? ubi si vos decedens confecta provincia imperator relinquerem, Deûm bominumque fidem inplotare debebatis, quod non rediretis ad con

juges

puto. Nam ignorant reliqui, et · Mela 1, 9. Cultores regionum mul. inter cos optimi codd.

to aliter a ceteris agunt. c. 19.

Sindos in Sindonum finibus ab ipsis . 6. Capuam, Tuscis veteribus terrarum cultoribus condita 'ist. cultoribus 'ademiam) In volumine V. ad 9, 13, 7. veteri tantum est Tuscis veteri. bus. Inter praelegendum voca.

Mamertini in Sicilia Messanen) bulum cultoribus aliquis superad.

Messenam Put. ut Cl. Sallier. do. didit. RHEN. Vet. lib. veteribus cuit. id volunt Flor. Cant. Vol. cultoribus ademptam. Hac de re

Lov. 1. et Harl. quorum scribae, supra etiam diximus. SIG. vete- perperam distinctis et in voces ribus cultoribus omnes : neque eft divisis literis, in Siciliam esse vox poftrema insitiva, ut Rhe- nam dederunt. Mesanam Ber. nanus velit. 10, (2, 2.s Thuriae Messanam Lov. 2. 3. 4.5. Gaertn. redditae veteri cultori. J. FR. Hav. Hearnii Oxonn. et edd. GRON. Etruscis, pro Tuscis ,

antt. Vcrum quum deinde FranHearnii L. 1. sollemni scribarum cofurtenscs anno 1578. errore commutatione. V. ad 2, 47, 6. operarum dediflent Messanes, Hinc vocem cultoribus ignorant

id mox Modius in Messanen mu. Harl. et Hearnji D. Verum eam.

tavit; quod recentiores omnes dem reliquorum omnium et meo.

servarunt, quum tamen in nullo rum, et Oxonn. Hearnii, con

cod. obcurrat, et Livius pallim sensus Livio adserit. Supra 7,

Messana, Messanam dicere soli. 38, 5. Inibanturque consilia in hi. tus sit. V. exempla 21, 49. 29, bernis eodem scelere adimendae Cam. 7. 8. 9. ct alibi. Priscam igitur

lcctioncm revocavi. panis Capuae, per quod illi eam antiquis cultoribus ademissent. 21, Sic tum Rhegium habituri per. 52, 6. Auxilium Romanorum ter. petuam sedem erant ] Est duntarae, ob nimiam cultorum fidem in jat in volumine veteri sic Rhe. Romanos laboranti, orant. 22, 31, gium. RHEN. Pall. tres, et vet. 3. Ac si insulis cultorum egentibus ed. perpetuam sedem. GEBH. Sic praedarentur. 32, 13, 13. Xyniae quoque omnes, non spem. J. FR. simili metue a cultoribus desertae GRON. Vocula tum, a Rhenano sunt.45, 30, 5. Incolas quoque per- expuncta, in nullo meorum su. multos , Gallos et Illyrios, inpi. perest, eamque demum inveni gros cultores. Et mox, Cultorum in ed. Ven, anni 1495. quum priu. quoque ingenia terrae similia habet. res sicut Rhegium praeferant. per

« IndietroContinua »