Immagini della pagina
PDF
ePub

juges liberosque vestros. Sed borum quoque memoriam , 8 sicut patriae meique, ejeceritis ex animis vestris. Viam consilii scelerati, sed non ad ultimum dementis , exsequi volo. Mene vivo, et cetero incolumi exercitu, cum quo 9 ego

die uno Karthaginem cepi, cum quo quatuor imperatores, quatuor exercitus Kartbaginiensium fudi, fugavi, Hispania expuli, vos octo millia bominum , minoris certe omnes pretii, quam Albius et Atrius sunt , quibus vos subjecistis, Hispaniam provinciam populo

petuam spem errore operarum de. Rhetores vocant. Sit ita, horum dit Modius anno 1588. pro quo quoque sitis obliti : quae autem jam Dan. Heinsius apud Elzevir. via ? quis exitus erat consilii? perpetuam sedem substituit, quod J. FR. GRON. ejeceritis etiam non tantum priores edd. sed om. Flor. Cant. Harl. Hav. et Hear. nes etiam scripti tuentur. Supra nii N. ac D. Mos si non ad ula c. 7, 12. Urbe sua capta a Philip. tinum dementis Hav. po, sedem eis Aetoli eam dederant. Hav. exhibet sic Rhegii habituri

I. 9. Cum quo ego die uno Kare perpetuo sedem erant. Sed Rhegium thaginem copii uno die edd. quas perpetuam sedem, ut mox sucro. vidi antiquirimae. Et ita Von. nem domicilium. Paullo polt Ro. Lov: 1. 2. 3. Ber: et Gaertn. Emanum non adparet in Flor. Voff. jus loco reposuit Aldus die uno, Lov. 1. 2. ct Harl.

concincntibus Flor. Cant. Harl.

Hav. et aliis. Frobenius deinde 5.7. Decedens confecta provincia] anno 1535. dedit die una; cujus discedens Voff. Lóv. 2. 5. Ber. lectionem servarunt ceteri usque Gaerto. Hav. et edd. ante Aldum, ad J. Fr. Gronov.qui,ut ad §. seq. perpetuo librariorum errore. V. notat, ex Put. et Men. lectionem ad 2, 31, 11. Propria autem est Aldinam revocavit. Et recte.Fro. locutio decedere provincia. Infra beniana enim in nullo mibi cod. c. 3a, 10. Priusquam provincia de. obvia fuit. Et solet potius Livi. cedat, opprimendos llergetes du. us dies unus, quam una, dicere. xisse. 37,7,7. Tradito consuli ex. Supra 2, 10, 12. Agri quantum ercitu provincia decessit. 39, 3, 3. uno die circumaravit, datus. 6, Decedere provincia praetor jussus. 25, 3. Documento unus dies fueral. 41, 10, 6. Utrumque decedere pro. 10, 17, 3. Ve uno die vi atque arvincia jussit. Alibi dixit de pro- mis urbem caperent. 24, 13, 9. Die vincia decedere. V. ad 4, 29, 5. uno Suessulam a Calibus contendeMorredieritis, pro rediretis, Cant. rat. 25, 7. 16. 48.32, 1. 23. aliisVoll. Lov. 1. 3. 4. Harl. et Ber. que locis. V. ad 8, 11, 15. Et

haec ratio est, cur potius una s. 8. Sicut patriae meique , eje.

clade cum Rhenano et Grono. ceratis animo] Put. Men. Voll. vio, quam una die cum Sigonio, ejeceritis. Et rectius puto: est legere malim infra 30, 6, 6. enim non simplex adfirmatio Sci. Quatuor imperatores, quatuor pionis, sed 'occupatio, quam exercitus Karihaginiensium fudi, Liv. Tom. VIN.

Mmm

a m. 2.

Romano erepturi eratis? Amolior et amoveo nomen 10 meum. nibil ultra facile creditam mortem meam a 11 vobis violatus sim. Quid? si ego morerer, mecum ex

spiratura respublica, mecum casurum imperium populi Romani erat? ne istuc Jupiter optimus maximus sirit ,

ter

fuqavi , Hispania expuli ) Asdru. · certe omnes pretii. Porro nihil bales duos, Amilcaris et Gisgo- dubito, legendam hic esle Alnis filios, Magonem Amilcaris, bius et Arrius,non Umbrius,quem. et Annonem, qui Asdrubali in admodum antea dixit (c. 27, 15.] Italiam profecto suffectus erat. In praetorio telenderunt Albius et SIG. Pal. a. et Hispania expuli. Atrius. Sunt enim propria no. GEBH. Prima vox, tefte Hear. mina Albius et Airius, quae con. nio, abest ab ed. Rom. princ. junguntur: Calenus et Umber co. duae priores non reperiuntur in gnomina. RHEN. Ut Rhenani Flor. Lov. 1. 3. 5. Ilarl. Hav, et liber, omnes Gall. et Pall. prae. Hearnii N. sine dubio librario. unum et alterum : minoris rum culpa ob vocis quatuor re- certe omnes pretii, quam Albius petitionem omissae. V. ad 9, 11, et Atrius sunt, quibus vos subje. ii. quatuor duces et exercitus le. cistis. Sane minoris genuinum git Hearnii L. 1. quatuor impera. puto, non majoris. Deprimit e. tores exercitus Gaertn. et edd. nim eos in comparatione cum Rom. anni 1472. Parm. Mediol. 'reliquo exercitu, quicum se Noanni 1480. Tarvis. utraque, et vam Carthaginem die uno (sic e. Ven. anni 1495. At altera Ven. nim Put. et Men.) cepisse, qui. triennio recentior, vulgatum pri- cum quatuor imperatores,quatuor ma recte exhibuit. v. ad c. 25, exercitus holtium fudisse, fugale, 6. Deinde fudi et Hispania exsus Hispania expuliffe dixerat. Mino. lant a Volf. Lov. 1.2.3.5. Harl. ris autem pretii erant suo ipso. Hav. et Hearnii N. ex quibus in. rum judicio, quippe qui Calesuper Lov. 3. expulique. Male. num et Umbrium, tamquam prae. Saepiffime fundere et fugare jun- ftantiores, sibi praeposuerant. guntur. V. ad 38, 53, 2. fudi, Qui vero illi? semilixae, ut an. fugavi , expuli Flor. Cant. et tea eos vocaverat. Nullo igitur Lov.4. fudi; fugavi, et Hispania genere cum caetero exercitu com. expuli Ber. et Gaertn. Solet Li. parabiles evincit, quod voluevius duo vel plura verba sine rat. J. FR. GRON. majoris su. copula jungere. Supra 8, 33, 19. perest in Lov. 1.3.5. Ber. Gaertn. Si fusus, fugalus, caftris exutus et Hearnji N. Ceteri noftri cum fuisset. 27, 43, 9. Vi legionem a ejusdem Hearnii L. 1. et N. re. Capua Romam arcessant, delectum cte minoris. Optime etiam Rhe. Romae habeant, exercitum urba. nanus Albius et Atrius. Verum num ad Narniam hosti obponant. vix aut nolri, aut Oxonn. Hear. V. ad 9, 22, 6.

nii adscntiuntur. Priscam enim

scripturam Albius et Umbrius ser. Majoris certe omnes pretii, quam vant Flor. Voff. Lov. 1. 2. 3. 5. Albius et Umbrius 51461] Hic Sci. Harl. Ber. Gaertn. Hav. et Hear. pio blanditur militibus, timens nii L. 1. ac N. Albius et Umbrus eos scilicet. Locus mendo non Lov. 4. Albius et Umber Rec. et caret. Archetypon habet minoris Hearnij D.

urbem, auspicato Diis auctoribus in aeternum conditam, fragili buic et mortali corpori aequalem esse. Flaminio, 12 Paullo, Graccbo, Postumio Albino, M. Marcello, T. Quinctio Crispino, Cn. Fulvio, Scipionibus meis, tot tam praeclaris imperatoribus uno bello absumtis, super

5. 10. Amolior et amoveo nomen Jupiter,media voceomilla,Gaert. meum] A meliore tamen moveo Vol. ner. Sed reliqui recte ne istuc. Lov, 1. 2. 3., Harl. et Hav. Mox Paullo anto mecum exspiraturum vobis violatus sim, omissa prae. imperium populi Romani Hearnii positione, Flor. Voll. et Lov.5. N. quod ex sequentibus perpe.. V. ad 6, 11, 4. vobis violatus sum ram hic repetitum est,. quum Lov. 1. 2. Harl. et Hav. a vo- prius sollemni errore librario. bis desunt in Hearnii N.

rum R, P. seu respublica, abiis.

set in P. R. sive populus Roma. g. 11. Ne iftud Jupiter oprimus nus. Lov. 3. in contextu habet maximus sinai) Germanam Livii mecum est peritura respublica. Inlectionem archetypon Spirense super casurum Romanum impe. continet: ne istuc Jupiter optimus rium erat Lov. 2. casurum impemaximus sierit, quam et nos in rium erat excusi Aldo antiquiores. contextu relituimus, cum ob singularem elegantiam, tum ob dita ) Pall. 1. 2. et vet. ed. Dis

Auspicaro Diis auctoribus convetultatem. Nam si quippiam in ductoribus. GEBH. Ita et Flor. tota oratione Scipionis verbo. Voff. Lov. 3. 4. Ber. Gaertn. et rum est, quibus ipse fuerit u• Hav. cum edd. Rom. anni 1472. sus, fortalis haec clausula est,

ac Parm. Interdum ita lapsi sunt quam usurpavit alicunde Scipio, scribae. V. ad 4, 36, 6. 21, 10, Livius ex annalibus aut aliquo 6. et Bentl. ad Horat. 3, 3, 65. vetusto scriptore retulit. Porro dictum est iftuc pro istud, et sierit,

J. 12. Flaminio, Paullo A. Gruc. pro siverit a sino. Crasl'us aliquis

cho] A. neque ratione , neque id non intelligens vertit in si- consuetudine pluribus 'Livianis nat. RHEN. Put. ne istuc Jupiter exemplaribus scriptum pro Ae. optimus maximus sirit, ut editum mylio reperio. nam secundum no. ad 1, [32, 7.) J. FR. GRON. si.

men totum scribitur, praeter. nat servant Lov. 2.3.5. Ber. Hafn. eaque prima diphthongum ha. Gaertn. et Hearnji Oxonn. id. beote. SABELL. Aemilio non est que voluerunt Vol. et Lov. 1.4. in veteri codice. quare et nos qui finiat praeferunt. Proxime dispunximus. Simplicia nomina veram scripturam finis Flor.Cant. sunt Flaminio, Paulo, Graccho. Harl. et Hav. Puto enim recte RHEN. Aemilio vel, ut ante Sa. Gronov.emendale sirit, quomo.

bellicum legebatur, A. in nullo do praefcrunt Exc. Pithoei, Sal. meorum vidi: quid tamen ei in. vinius ad marginem Livii conje. serendo occasionem dederit, in. cit, ct ante eum ac Gron. legen. telleri ex vitiosa Lov. 5. scriptu. dum monuit Gebhard. ad Liv.

ra Flaminio, P. aulo Greco. Oin. 1,32, 7. ubi plura vide. Praeter- nia autem tria haec vocabula de. ea ne istud servant Lov. 5. et Ber.

sunt in Flor. Vol. Lov. 1. 2. 3. nec istud Vol. et Lov. 3. nec il. Hav. et Hearnii L. 1. ac N. bud Lov. 2, ne id Hearnii N. nec M. Marcello, T. Quinctio Cri.

M m m 2

stes est populus Romanus, eritque, mille aliis nunc ferro,

nunc morbo morientibus, meo unius funere elata populi 13 Romani esset respublica? Vos ipsi bic in Hispania, patre

et patruo meo, duobus imperatoribus, interfectis, Septimum Marcium ducem vobis adversus exsultantes recenti victoria Poenos delegistis. et sic loquor , tamquam

spino, C. Fulvio ] Cn. Fulvio le- ciplina. J.JFR. GRON. Lectioni, gendum. Et intelligit de Cn. Ful. quam male Rhenanus suftulit, non vio Centimalo, qui anno octa- modo opem ferunt Gebhardi et vo hujus belli consul fuit, ut ad Gronovii codd. sed et mei tanfinem 1. 35. habetur, deinde ve- tum non omnes, cum Hearnii ro proconsul occiditur ab Han. L. 1. N. et illis, quos Crevier. nibale ad Herdoniam, ut ab ini. consuluit. Eam itaque, tot tetio libri 27. narratum est. Vi. ftium fide et consensu nisam, in ccrat alium etiam Cn. Fulvium contextum revocavi, Mox alio Hannibal, ut l. 25, ( 20. ) ante ordine dictionum superftes eft eril. dictum, at is effugerat cladem, que populus Romanus Flor. Vofl. non item populi judicium, ut 1. Lov. 1. 2. 3. Harl. et Gaertn. su26. ab initio. Verum Scipio hic perftes est eritque publica res Hav. de occisis loquitur. GLAR. Vet. super fles est eritque respublica Ber. lib. T. Crispino. quod probo, ct edd. ante Aldum.' v. de hoc ut et bic duobus nominibus af. errore ad 9, 36, 8. ficiatur. SIG. Pal. sec. omittit

Meo unius funere elata respubli. praenomen Marcelli, et tertius Crispini. GEBH. Praenomen ca esset] Reposuimus ad fidem Marcelli exsulat. ab Hearnii N. exemplaris scripti meo unius fuVoces M. Marcello a Ber. Dcinde

nere elata populi Romani esset res. P. Quintio Crispino legunt Flor. publica. Tametsi illic mendose Voù. Lov. 1. 2. 3. 5. et llearnii elati, non elata, legitur. RHEN. L. 1. ac N. Quod, quamvis men.

mei unius funere Hav. Male. V. dosum sit, firmat tamen reliquo. ad 7, 40, 9. Tum elata respublica rum codicum lectionem, qui vo.

esset legunt Flor. Voll. Lov, 1. cem Quinctio a Sigonio ejectam

2.3.4. Harl. Gaertn. et Hav, elata defendunt. Mox Fulvii praeno. populi Romani respublica e Ter Ber. men abest ab Hearnii N. cujus et edd. ante Aldum, qui

primus Joco C. vel Gajo legunt Lov. 5.

voces populi Romani expunxit. Ber. et Gaertn. cum nonnullis Forte scriptum fuerat breviter edd. antiquis. De quo errore v.

elata P. R. R. P. esset, Quum au. ad 7, 3, 3.

tem non intelligerent 'scribae,

quid his literis indicaretur, duas Tot tam preeclaris imperatori. priores ejecerunt. V. ad 39, 10,

De formula aubus]Scripsimus tot tam claris impe. 2. et c. 53, 10. ratoribus. BUEN. Pal. 1. 2. et vet.

tem populi Romani respublica v. ed. tot tam praeclaris imperatori

ad locum priorem. bus.GEBH.Omnes Gall. duo Pall. Q. 13. Septimium Martium] Se. Von. sot eam praeclaris. Cic. 2. A. ptimum Marcium, ut supra, SIG. grar.(33.) in iam illuflri imperio et Septimium Marcium Flor. Lov. iam pracclara populi Romani dis. 2. 3. et Ber. quod Put. et hic,

sine duce Hispaniae futurae fuerint. M. Silanus, eodem 14 jure, eodem imperio mecum in provinciam diissus ; L. Scipio frater meus, et C. Laelius, legati, vindices majeftatis imperii deessent. Utrum exercitus exercitui, an 15 duces ducibus, an dignitas, an caula comparari poterat? quibus si omnibus superiores effetis, arma cum Por

et ubique praeferre,testatur Gro. blii legatum in Hispania et A. nov. in pr. ed. not. ac scrvan. frica fuisse, testatur etiam Liv. dum judicavit in pr. ed. not. ad infra 38, 58, 8.) 32, 2, 5. Sed v. ad 25, 37, 2. Seprimum, quomodo legunt omnes J. 15. Arma contra patriam , typis exarati ante Ascens. qui contra cives veftros ferretis ] Vet. anno 1513. Septimium dedit, hic lib. arma tamen Poenis contra pa. cognomen esse ,, nisi legendum triam. quod probo. SIG. Pal... sit Septimi F. id est Septimi fic arma compinxit patriam contra lium , judicat doctil. Oudend. cives vesiros ferreris. Reliqui li. ad Front. 2, 10, 3.

bri omnes rejiciunt illud Poenis,

Sigonio invectum et probatum. l. 14. L. Scipio frater meus, GEBH. arma tamen Poenis contra C. Laelius legati) Ita ultima Grut. patriam Sigonius. Put. et Pet. an. ed. quum antea legeretur et C. tiquior arma conpinxit patriam. Laelius, Silent omnes recentio. Men. compunxit. Pal. Voff.comres, ac lectionem illam servant. pinxit. Alter Pet. duo Pall. et Interim tamen et omnes mei, Regius, ut prius vulgo, arma et Hearnii N. et C. Laelius cxhi. contra patriain, Scribe, quibus bent; quod quum etiam in Put. si omnibus superiores essetis, arsuperele ex Cl. Sallier. didice- ma impia in patriam, contra ci. rim, Livio reâituere non dubi. ves veftros, ferretis ? Particula tavi. Ceterum hic locus in me- tamen est ex illis auxiliaribus ad. moriam mihi revocatillum,quem ditamentis hominum Liviani fili supra in Epit. hujus libri in minus peritorum, qualia multa princ. habuimus , ubi Cl. Du. ejecimus. J. FR. GRON. arma kerus recte observat, perperam contra patriam, contra cives Lov. M. Silanum Scipionis legatum 2. 3. 4. 5. Harl. Ber. Gaertn. et vocari. Quum autem ex hoc loco Hearnii D. arma compinxit paconftet, L. Scipionem fratrem triam Lov. 1. et Hearnii N. arma et C. Laelium P. Scipionis lega. conpinxit patriam Flor. arma cuin tos fuisse, adsentior viro Amplis. Poenis contra patriam Hav. et, simo Joh. Alex. Roëllio, ibidem nisi excerpta fallant, Cant. Levocum transpositione legendum ctio, quam Sigonius probavit, censenti, Res in Hispania pro. recte Gronovio displicuit. Certe spere geftae a Silano , et ab Sci. tamen in nullo meorum inve. pionis legato L. Scipione fratre: ni. De vocula illa perperam con. vel Res in Hispania prospere ge. textui Liviano inserta v. ad 22, ftae a Silano , 'et ab L. Scipiono 44, 7. Ipse Gronov. in pr. ed. fratre, Scipionis legato : vel et not. arma cum Poenis contra pa. ab L. Scipione, frairis Scipionis triam scribendum conjecit, eamlegato. (* L. Scipionem fratris Pu- que lectionem, quae a quonam

« IndietroContinua »