Immagini della pagina
PDF
ePub

(egomet P m. 2 V) || egomet meis 85, 33 praesidia codd. praeter V praesidium 85, 34 neque codd. nec 85, 35 mollitiem P plerique (mollitiam V al.) || mollitiam 85, 40 laborem viris P al, (viris laborem V al.) || viris laborem 85, 41 in conviviis codd. [in conviviis] 85, 42 flagitiis codd. (omnibus flagitiis V) [omnibus] flagitiis 85, 42 dedecoravere turpissumi viri, || dedecoravere, turpissumi viri 85, 45 atque PV plerique || [atque] 86, 1 aliisque P plerique || aliis 87, 4 cognoverunt P plerique || cognovere 89, 4 Libys (libis) P al. || Libus 89, 5 natura serpentium ipsa perniciosa codd. [natura serpentium, ipsa pernitiosa] 89,7 quae - agebat P plerique | qua- agebatur 91,1 usui codd. | usu 91, 7 ante P plerique || [ante] 92, 1 peregit Marius sine ullo suorum incommodo boni aliquot (peregit om. P) Marius sine ullo suorum incommodo fecit 92, 5 diiungebat P disiungebat 92, 5 omnis natura aliquot codd. (omnia natura opt.) || omnis a natura 92, 7 [et] frumenti P plerique || frumenti 92, 7 et altis machinationibus P al. || [et aliis machinationibus] 93, 3 adorta scripsi (aduortit P al.) || vortit 93, 5 ascenderat P plerique || escenderat 93, 6 ascenderat opt. || escenderat 93, 8 quattuor centuriatos scripsi || ******* quattuor centuriones 94, 1 e centuriis P || escensuri 94, 2 nisui P plerique | nisu 94, 3 [est] opt. || om. 95, 3 prope iam P plerique | iam prope 95, 3 atque Latinis codd. et Latinis 95, 3 doctissume codd. I doctissumi 95, 3 simulanda P plerique || simulanda ac dissimulanda 97,5 ascendere codd. || escendere 97, 5 cedere P || caedere 97, 5 obtruncare P al. | obtruncari 97, 5 novi quod libri inter veteres et que scriptum habent ante veteres transponi iusserunt Woelfflinus et Gertzius veteres novique 97, 5 et ob ea scientes belli codd. || [et ob ea scientes belli] 99, 1 iubet P plerique || [iubet] 99, 3 terrore opt. || om. 100, 1 in hiberna propter Par. 1576 al. || in hiberna ******** propter 100, 4 porta plerique || portas 100, 4 auxiliarios plerique (et aux. P) || ex auxiliariis 100, 4 super vallum in munimentis P al. (in mun. sup. vall. al.) || [in munimentis] 100, 4 non diffidentia opt. | non tam diffidentia 100, 4 factum iri Klimscha || futura 100, 5 Iugurthini belli codd. | [Iugurthini belli] 100, 5 a pueritia opt. (pars recte om., male iterato quod) ||

pars a pueritia 102, 2 suo P plerique || se 102, 3 facere: ingenium opt. | facere, uti ingenium 102, 6 inopi plerique || imperi 102, 8 esses opt. || es 102, 12 ob regnum tutandum multi codd. (ob om. P al.) || regnum tutantem 102, 15 Iugurtha, cognita legatione Sullae et Manli metuens || Iugurtha cognita legatione Sullae et Manli, metuens 103, 3 ipsis v (= Vat. 3325) || [illis] 103, 5 Romanorum avaritiae v al. || avaritiae Romanorum 103, 6 ignota v al. ignorata 104, 1 postquam v al. || ubi 104, 1 confecto val. | infecto 104, 1 quo v al. | quod 104, 1 ab Utica v al. | ad Uticam 104, 2 fit, et ab (a) consule interea v (fuit man. 1) al. || fit ab consule, interea 104, 2 humanarum rerum v al. rerum humanarum 104, 2 semper in advorsa v al. in advorsa semper 104, 3 rebus v al. || om. 104, 3 profecti duce v profecti sunt cum 104, 3 accipit v. || accepit 105, 1 Quis v al. || Quibus 105, 1 Bocchus cognitis v || cognitis Bocchus 105, 1 petivit v al. || petiverat 105, 1 Sullam ad se mitteret val. I ad se mitteret Sullam 105, 2 peditum, item Monac. 14477 al. (item om. v al.) || [peditum, item] 105, 2 quod ea levia sunt codd. plerique || [quod ea levia sunt] 105, 3 ampliorem vero v al. vero ampliorem 106, 4 proficisceretur vll proficiscerentur 106, 5 ante consedisse v al. || ante eos consedisse 107, 1 ante a paucis cod. Ruland. (antea p. v al. ante p. al. || antea paucis 108, 1 inpar materno genere v || materno genere inpar 108, 1 nam pater eius ex concubina ortus erat v al. [nam erat] 108, 2 consulto v al. | consulta 108, 2 pertimesceret, quo v al. || pertimesceret, ****** quo 109, 1 se pauca v (pauca se al.) || pauca 109, 1 occulte nullo v al. || occulte, aut nullo 109, 3 etiam nunc v al. | etiamtum 110, 3 aliquando eguisse veguisse aliquando 110, 8 pretium al. || om. 110, 7 quod vV al. || quoad 110, 8 id vV al. || [id] 111, 1 polliceatur codd. || polliceretur 111, 1 tum ultro v al. || ultro tunc 112, 3 senatus aut P plerique || [senatus aut] 112, 3 populi (om. Romani) opt. || populi [Romani] 113, 3 ceteris opt. || 113, 3 voltu [corporis] plerique et opt. | voltu et oculis 113, 3 quae patefecisse codd. || [quae patefecisse] 114, 2 illique et inde usque plerique et opt. || Illimque usque Orationes et epistulae excerptae de historiis (V) || Ora

V

om..

[ocr errors]

tiones et epistulae ex historiis excerptae Oratio Lepidi cos.
ad populum Romanum V || M. Aemili Lepidi consulis ad po-
pulum Romanum oratio contra Sullam 1 aestumatis V || ex-
istumatis 1 tutandis V | vitandis 8 aestumet V | existumet
18 atque V atqui 20 qua raptum ire Madvigius et Iordanus
(quam raptum iri V) | quam captum ire 21 victoriam V ||
victorem 23 intellegerent V || intellegerint 24 a servis sumpta
scripsi | acerbissuma Oratio Philippi in senatu (SEA) V || Oratio
Philippi in sententia 3 omissa cura V || amissa curia 7 nemo
diurna V | nemo non diurna 12 videmini tanta (itanta) V ||
videmini intuentes tanta 14 gratia tribuniciam V gratia
plebei tribuniciam 16 regem scripsi (neque leges V) || neque
leges 17 mehercule (ex mehercules) V | mehercules 19 ob-
pressit (opp.) V || obrepsit 21 nostra V | vostra Oratio C.
(Cai) Cottae ad populum Romanum V | Oratio G. Cottae con-
sulis ad populum Romanum 9 ingenio V senio Epistula
Cn. Pompei ad senatum 5 Lacetaniam V cod. Aurelian. || Iace-
taniam 5 ambitione (Aur. om. mea) || ambitione mea 6 Durium
V Aur. || Turiam 9 quae V Aur. || qua 9 aerique sunt Aur.
(onorique V) || onerique Oratio Macri trib. pleb. ad plebem
5 praemiis praemiis ***** || 7 placent Viacent 8 et V ||
V
Scilicet 11 vobis V vos 12 quaesita est, et erepta in poste-
||
rum vis tribunicia || quaesita est et erepta in posterum, vis
tribunicia 13 animadvortatis (anim aduertatis) V || animum
advortatis 14 omittundum (omittendum) V || amittundum 15
modo, patricium V-|| modo, tum patricium 15 iussa Viussi
19 ignaviam cuiusque tenuissima spe frustratur Orellius
(ignam quiusque tenuissimas perfrustratur V) || ignavi cuiusque
tenuissimas spes frustratur 20 quae V || qua 23 potestatis V ||
potestatis restituendae 27 atque V || Atqui Ep. Mithr. 2 tibi
si perpetua V Tibi perpetua 2 nisi hostes opportuni et sce-
lestissumi, egregia fama, si Romanos obpresseris, futura est,
neque egregia fama, si Romanos obpresseris, futura est.
Nisi hostes opportuni et scelestissumi, neque 13 Calchedona V ||
Chalcedona 14 et Heracleam V et apud Heracleam
parvo labore VI [parvo labore] 17 raptum Ciacconius (partum
V) vi partum 17 peste V pesti.

16

DE C. SALLUSTIO CRISPO SELECTA VETERUM TESTIMONIA.

Euseb. chron. canon. ap. Hieronym. ad ann. Abr. 1930 [= 01. CLXXIII 2 = 667 u. c. = 87 a. Chr n.]: Sallustius Crispus scriptor historicus in Sabinis Amiterni nascitur.

id. ibid. ad ann. Abr. 1981 [01. CLXXXVI 1 718 u. c. = 36 a. Chr. n.]:

Sallustius diem obiit quadriennio ante Actiacum bellum.

[ocr errors]

chron. pasch. I p. 347, 11 Bonn.:

ὑπάτων Μαρίου τὸ ζ ́ καὶ Κίννα τὸ βʹ [α. 668 = 86]. Σαλούστιος ἐγεννήθη καλάνδαις ὀκτωβρίαις.

ibid. p. 359, 10 (errore ut videtur):

=

...

ὑπάτων Κενσωρίνου καὶ Σαβίνου [α. 715 = 39] . . . Σαλούστιος ἀπέθανε πρὸ τριῶν ἰδῶν μαΐων.

Sall. Cat. 3, 3:

sed ego adulescentulus initio sicuti plerique studio ad rem publicam latus sum, ibique mihi multa advorsa fuere.

invect. in Sall. 5, 15:

primum honorem in quaestura adeptus . . .

Gell. XVII, 18:

M. Varro. . C. Sallustium scriptorem seriae illius et severae orationis, in cuius historia notas censorias fieri

[ocr errors]

atque exerceri videmus, in adulterio deprehensum ab Annio Milone loris bene caesum dicit et, cum dedisset pecuniam, dimissum.

Ascom. in Cic. or. pro Mil. p. 33 Kiessl. et Schoell. (146 Hotom. 38 Bait.):

inter primos et Q. Pompeius et C. Sallustius et Τ. Munatius Plancus tribuni plebis [a. 702 52] inimicissimas contiones de Milone habebant, invidiosas etiam de Cicerone, quod Milonem tanto studio defenderet. . . . postea Pompeius et Sallustius in suspicione fuerunt redisse in gratiam cum Milone ac Cicerone.

Dio XL 63, 2 sqq.:

καὶ γὰρ τιμηταὶ τὸν χρόνον τοῦτον [α. 704 = 50] 8 τε Κλαύδιος ὁ ̓Αππιος καὶ ὁ Πίσων, καίτοι μὴ βουληθείς, ἐγένοντο. καὶ οὗτος μὲν διὰ τὴν συγγένειαν ὑπῆρχε τῷ Καίσαρι, ὁ δὲ δὴ Κλαύδιος ἠναντιοῦτο μὲν αὐτῷ, τὰ γὰρ τοῦ Πομπηίου ᾑρεῖτο, οὐκ ἐλάχιστα δὲ καὶ ἄκων ὠφέλησε· πλείστους γὰρ καὶ τῶν ἱππέων καὶ τῶν βουλευτῶν διέγραψεν, ἐκβιασάμενος τὸν συνάρχοντα, κἀκ τούτου πάντας αὐτοὺς τὰ τοῦ Καίσαρος φρονεῖν ἐποίησεν. δ γὰρ Πίσων οὔτ ̓ ἄλλως πράγματ ̓ ἔχειν ἐθέλων καὶ πρὸς τὴν τοῦ γαμβροῦ φιλίαν πολλοὺς θεραπεύων αὐτὸς μὲν οὐδὲν τοιοῦτον ἐποίησεν, ἐκείνῳ δὲ οὐκ ἀντέπραξε πάντας μὲν τοὺς ἐκ τῶν ἀπελευθέρων, συχνοὺς δὲ καὶ τῶν πάνυ γενναίων, ἄλλους τε καὶ τὸν Κρίσπον τὸν Σαλούστιον τὸν τὴν ἱστορίαν γράψαντα, ἀπελάσαντι ἐκ τοῦ συνεδρίου.

9

inv. in Sall. 6, 16 sq.:

quod si . . . . illud censorium eloquium Appii Claudii et L. Pisonis, integerrimorum virorum, quo usus est quisque eorum, pro lege palam universis recitarem, nonne tibi viderer aeternas inurere maculas, quas reliqua vita tua eluere non posset? neque post illum dilectum senatus vidimus te, nisi forte in ea te castra coniecisti, quo omnis sentina rei publicae confluxerat. at idem Sallustius, qui in pace ne senator quidem manserat, postea quam res publica armis oppressa est, idem a victore,

[ocr errors]
« IndietroContinua »