Immagini della pagina
PDF
ePub

11, 1. indeum, in radiert | rep.belloq. ubiquequae | 2. duodexx | bellū , uinas | optineri | 3. duasq.pabi || umpiaculiae, u über i, 1 über um, p über c | duab. bolonum | graccū | 7. I procons. I m. / re | linquidbasurbipre (Spalte zu Ende) sidiumrelinquid bas || urbipraesidio, u über db und über ba, Gr. 4. numerum | noue ! 5. cos. pararem | nauib. I. que | stationescu | 6. cnauibusnobis quefabius | comitiam | ñ. I P. turius 1 7. ti. potatilius, c über ti | deesset cons || exstdixerunt | 7. flaminio, us über o | censorib. | L | usq.adcentū / 8. milamousqueadccc | cccusq.addecies septienssenatores | 9. ininstructiq. abdominus | xxxmiliadierum | coptis, i über || ciuariis | primū.

12, 1. solido, t über d | adparaturpraecipuae | incipere, nt über re | 2. annibalem | admouere | urbi, s über bi | defectionis 3. it'| tā | trepide, hinter de scheint m radiert, über de steht a von man. 2, aber radiert | annibalratos, u über o | prebenirent | at | ueterib. 1 4. praesidiu || erat, u von man. 2 / 5. maximas | 6. pr. | cos. | 7. pr. | publi || liuscornelius, c. über 1 | t. otacius, o über o, li über ci | reiq. 1 8. optinuerunt.

13, 1. thrasymenlacũ, num über nl | 2. perculisse ì quamp. r. I legatosq. / 3. haut | urbsin potestate W (sb. \ 4. oneratosq. 1 abcoepta | 5. ipsū s cū opportunae | regemq. | italiambrundisium Mg. 1 6. usq. ad I 7. quoq. / urbs, i über bs 1 8. haut | cos | 9. suessulam | 10. equitespraesidio il. etubi temptaresegnior credendü.

14, 1. isdemdiebetquaefabius i cos | temptādum | bruttis 2. posuissetet | moenib. | 3. annā || palammeruerantsenserat i querentium | umquā | 4. scribseratque | neq. I quiquam, d über iq 1 5. eres: 1 7. husus, ti über u | retulissetcumse | cessissetet 1 8. cuiq. , libertati cosulem | m. / set | permisisset | 9. cosacsc. | at | adsensust, e von man. 3 über us | 10. poelio, r über oe praecipuaequib. , unū / expediendisquereli | cumconmuni. poste || ro, od über e, Gr. HJM.

15, 1. instructiq | copiams 2. brutti | equitesmcc | 3. moris , praetialibertati Heinsius | 4. utquiq. / abscidēdo | 5. ubitr. mil. / gladis, i über i | inuaderenta. hoste 1 7. quib. I numidaconcurrissentnegsegnior quā | utrimquae | maiorib. | ercastulomilitē | optereret.

16, 1. accenditurenouata, t über tu | alii, i von man. 2 ) intulerunt, no | 2. haut ruuntq. I trepidiq. 1 3. inexpeditior | angustis | tumultū | 4. ali i 5. caecidere , praeterquā captorū | 6. casta, r von man. 3 über tal haut | 8. cūprocos ) utprocuiusque ed. v. 1 9. quēquam | catigatū, s über at | felixq.reip | eoliberos | iuuere | 10. omniağ r.gracchoq. I praecarentur | 11. tū ! priusquă | aequasset | 12. ignauiaeq. I quidemtractatae / secessione | 13. nisiquemorbus W (sb. / quă i potionemq.quoacsupendia , t über su / colligendiuauadedit, s über ua, sa über ua | 15. epuliscelebrem ed. v. i 16. complecti, s über p, 1 radiert | hostium, pi über st | 17. graccus / permisitin publico Sig. I quisq. | 18. palleatiautlala, u über capitiscapitib. | aliaccubantes | stātes | 19. reditping i, zwischen g und

8 scheint gui gestanden zu haben || quă | multalicia.

17, 1. cumhaec Gr. / 2. propr. | necmemorandimi | candi Gr. I 3. claudiū / agmem | tergoeobigeret, s über oe, g von man."2 in c verwandelt 5. hautdubiae , aequites | tamēnimilia , romanisminuscccc Gr. | 7. increpitus, a über i 1 diceretur ed. v. 1 8. descendi | confectioneuictus numqua.

18, 1. minores | 2. aerari | sesesignuntaeanata, g über s 1 3. cannensemdicebantur, am Rande das Zeichen + | m. I tū | 4. eos cumpug || nari | remo | quononiuratio | 5. iurauerantperdituros | 6. hicsuperioribusque , equid || ēmpli | 7. tribuq | aerari | curasse / excepserunt i no l quib.

.

| 8. tribuq. 1 9. tamerici JGr. / sc. ut pedib. 1 mitterēturque | cannenses 10. aerariseliam | 11. conuenere HJM. I hortariq. | 12. mensaris | praetia 13. aerari | quoq. | 14. sanctiusq. I quit | paratumq. / perscribebantur 15. priuatorū| accepisset (accepissent Alsch.).

19, 1. cos. | dcc | presidio | 2. Cn. | maedix | promiscuearmat | 3. eorü | itaq. 1 4. teneretét | secure | essent || seti | procos | acciturū | 5. casilinū | campaniam, i über ni 1 6. consulib. / succedētes / neq | inceptu | omittendā 17. utrāq. partem | neinmerito | 9. prosmiscuaeomniacirca 1 10. ferae | fabiū | occansionem | 11. campanorūquiue.

20, 1. quib. I gestare | aliquod s conscribtas / socium, or über u von man. 2 | inagro ed. v. ! praedatuum | 2. haut | abueneuentum , atq. / ghracchusatsequeretur | 3. redit | recipiendasquaearmisque calidinussamnis | 4. latae / praede | hominūquae | blandae | aece | 6. urbib. xxu | persugaecccLxx | romā | 8. tenuitetapr. HJM. , prouinciarat | statiuaq. 1 addardaneas, o über al 9. haecmaliis, Punkt über m | peruene || ram quacumqerat, i über qe | 10. incenderet | usqueiamuimexcessumestapparabatq. | idmolestial ducisusiad Sig. ! 11. propemodoquis | accessisset | primū | 12. propr | missusibis Glar. | 13. inprioreconscrihta Wssb. I stationesdieacnoctepuuia, l über pu, Crev. 1 in || tentusnequehospitibus, über der Zeile tentusnequehosp., mit welcher die letzte Spalte des Blattes beginnt, hat eine Zeile, die fast über beide Spalten ging, ausserhalb des Textes (am Rande oben) gestanden; dieselbe ist aber gänzlich wieder ausradiert | tentandumq. dieb., m über n, HJM. | 14. aliquod | absumtis annibalcū l 'auernaeadissent ed. v. Mg: promississetmeresecutū, e über tm | 15. intactoacro | labefactamde | haut | salapiamutuentifrumentum i atq.heraclensi | iameni, m über m, d von man. 3 über n, Gr. | 16. praedatū / sallentinū | dimissisundae | haut | multumm | at.

21, 1. nequicquā / siciliam | morsq. I syracusanis, o über i | 2. aputuociferatumq. 1 3. auditum (m am Ende der Zeile, die durch das Wort nicht ausgefüllt wird, was auch an anderen Stellen vorkommt: Dübner) 1 militiatq. Gr. | foediorisq. I insepultūiaceretcorpusapaulo I 4. cumceperitex / optinendum | cötendunt | 5. talib. reb. / set | regis | 6. andradorus quepoteratquequae i eratpraesidis 1 7. atq. ! achradina | iuuent | 8. quit 9. strepituq. 1 olympi | hillyriorumq.donadata ! aj.f.fixaq. 1'10. praecantes | armantib. 1 11. quoq. / stationib. / pricipes | andradorus , praesidisfirmathorrea Crev. [ 12. atq.

22, 1. lucetprima | couenit | concordiam, e von man. 3 über m I loerat, co von man. 3 über oe | polyaeus (polynaeus Alsch.) | 2. seruitudinisindignitatisque Wssb. | malū ( 3. no I 4. andradorum | populisi || portas | insuleateat | reddat, das erste t, länger als gewöhnlich, ist über einen anderen Buchstab, s oder r, geschrieben, über lea steht p, Gr. / 5. androdoro | hieronimo | 6. abac 1 7. andradorum | cosensus , occupate | in

! suleuelut Gr. I 8. euocatu || eum | regis | 9. magne | essespauum, 1 über au, Gr. | 10. arcessendos || sex | 11. neq. / aspernatus, t über n radiert | 12. achradine | 13. poltaenus, y über t, e über u | escendit, a über e | orationemq. I petibit" | 14. separātem / set | simulgladis | essest | satisquodsatislibertatis , necet | contigissentanqui (Spalte zu Ende) cumq. aut propinqui || tateautfinitate (ad über f) autali || quisministeriisregi || amcontigissentali || enae | retrucidarentur, i über et | 15. animaduerti, t über ti, Gr. | inmedijsnon | 16. acsosin, t über s | inquid | fecisitis, is nach it von man. 2 / 17. incoatha, h über co , nisifacietconcordiae | neliberefferaturrespost || hanc, a über ef, Sig.

23, 1. atq. i coniugib. I pretorumcreandis | 2. dinomēen, n über mi 3. auditiisquae, si über til que | syracusis | adipsum 4. eaq. insula | traditaest Crev. I muriquae | 'deplectaest | libertatemque | 5. epycides | it | presentibus | 6. tāquam occansionem 7. abhieronymumamquam, t über ma | 8. Lūiter | romamanis, das erste ma radiert, rm über ni | praesi, dii von man. 3 über si / aliquit | aput 9. espediebant | 10. aput | aput optimatesq.utmoliri.

24, 1. audientiscredendisq., d über t | epydici | set ! andranadoro "2. tandé | uocib. I libertati | regisstipendispassus / militib. I inceptaeū, aus e vor u ist c gemacht | themisio | cosociatam | tragigo | altaarcana | incautae ! 3. aputgrecos | fidē || potioremq. Alsch. I qua | 4. haut | conpererunt (i über ere, Alsch.) | curia / atq. andranadorum | 5. tumultos | acrociorcausamalis, t über c | tandē | indecem, i über é | 6. edocuissetet Böttcher | afrorū 1 7. pronunciatum | 8. mercennariorü | andranadori quos

1 queadgerentur , armisq. 1 hyeronimus / 9. sequentur 10. fecerit, a über e, e über i.

25, 1. reosagebante, at von man. 3 über ba, Gr. | 2. spontefecissetquid, t radiert, hieronimumpuerum Sartorius | magistratoseius Gr. | hieronimo | debuissetautillos 1 5. et || beneficio | 6. geronis | 7. deberedebere / stirpisanatura, c über an | 8. necstuperemodice G. Kiessling | 9. publiciorumanimos | insritent | 10. tū paene, y über ae | 7. appraetoribusdemaratham | 11. harmoniā | andranadori , themistiet.

26, 1. hieraclia / zoipsi, s über oi / regēptolomeum | cosciuerat | 2. atse , uenire Gr. / misera || biquealio, li über bi, darnach in der Mille der Zeile ein leerer Raum für 4-5 Buchstaben zur Bezeichnung eines Absatzes, aber nicht selten unpassend angewandt | 3. praeces i nuncpermemoriamhieronimi vg. I 4. neq. forturtunam | hieronomo | causā | 5. andranadoro , processisset | 6. zoippo, s über oi | interfertum, c über rt | hieronumū, i über u | libertas, a über er I quidubium | concessurus, s über nc 17. fallit Gr. I quit , opstantes / 8. orbitatemdece || dentibus , eni | timere i strpem, i über tr | regiā | 9. siciliaq | adsportari | 10. auribanimisquecassaenetempusterrerenturferrum HJM. I 11. preci || pueuelis | imitantur, re über an | 12. cruorempetum, i über em 1 metuquellitcaptaefuroreoccursu Florebellus / proripuerunt | 13. quoqhaut | stipatiointer | manussesent, s über en | 14. uolneribus, u über ol | cūomnia ! caedē || quidese, se radiert, ed. v. | 15. penitendi | 16. andranadoriathemisti | ambopr. I quenequiaquam | essentstatusessent || statutusessentco | mitiis, nt vor co radiert.

27, 1. (quonenec Alsch.) | opinantib. 1 hippochratem ! haecuoces, c radiert | haut | 2. turbus, a über us perfugüs, i radiert | 3. pretores / ettrahendareesse HJM. 4. aegrae appiuminpetratisenilios quide | 5. romanis 1 quoniame || uaderent Gr. ortis 6. cũ | ipsi syracusisquicorā | 7. nequaquā / pachinum | epicides | aput | aputtransfugus, a über us | saracusas 3. ituero, aus i hat man. 2 y gemacht | quidaliaepartishominib. W/sb. HJM. I 9. pri || mietiam | aegrederentur.

28, 1. con || tione | aliotenerent | 3. eni | romanis, o über i | fortuna | tioremcreatiorem Salmasius | 4. alialio, a von man. 3 über lia | trahancres atrocios | eosdē | parsutiaque, n über t | 5. leoresmonē || ti 'Gr. / 6. set hieruntmi, aus u hat man. 2 o gemacht, i über t l 7. infideli, em über i | aliquit | posset , utiq 1 habendū ! 8. praetorib. | duos, ce über o | praesectiqauxiliorū 9. resesset || maeniscertaminib., di von man. 3 über eni, Gr. I romani | mittiquecumeis Roëllius. I confirmādam.

29, 1. haut | legatis , uenerunt || 1.quaelegatio, 1. vor dem Anfang der Zeile (g über ae, Dübner) | uisadmultitudineminconditā | ablecandos

[ocr errors]

| 2. dicereeo | multis, s radiert | auxilis / 3. misisexlaeta, i von man. 3 über s, a über x | expedio, ti über io | aegrū / grauiore || morbumreccede ll ret, i'über ce | 4. excursioni us, nach ni scheint u durch Radieren in b verwandelt | 'at | praesidiumomesset | 5. quaecūesset | umquamde , atq. | set | 6. autrescriminis | cocitando 11.7. cernebatuerteret, t radiert | absyracusas Crev. 1 7. quicūque essentenec | fuissentet HJM. I liberatoscontentos H. A. Koch | 8. quoquaequo | censereliberos Mg. I primū | ducitabsyra || cusasconcursumitaque ed. v. i 9. eximendū | 10. syranorum, cusa über no ' quaerentibus , epicidē, aus pi ist py gemacht | iuuentibus, m über iu, aber radiert | 11. neq:1 12. abnuentis , dicionisesset.

30, 1. adgraederentur | codiciones, n von man. 3 über co | urbēsese, s über se | 4. misitum, 1 über s | puberem Gr. / urbē | 5. dinominis, n über m, m über n consultabant || erroris Gr. / 6. haut | praebuerat | 7. leontiorum, n über i | uolatus, i über uo | adsumserat | 8. neuteodē | 9. set | haut | dicunt, u über i | mecaramipsicū Mg. Harant | 11. quod || ibi, u über i | mecaris | 12. sibiettutumfama | 13. DC | aputhieronimum | habebat || captaadthrasymen | num | 14. signisarmatorumhabituque Fr. i. I atqepicides supplicium utreciperentsese | utreciperentsese receptos | ipso 1.1.

31, 1. constiterunt, a über u 1 2. causaeforet , atqepicy || de, n über de, peruasit ed. v. / hautdubiae , aduētum ciuitatisequis 1 3. mosillosequae / serendo | hippocratis | 4. crentibus, darüber te und's | 5. incertiq. megaram Mg. | erat | 6. önem | syracusanosmar || cellosecumdum Gr.

atsolet | 8. set | syracusis, a über i | 10. tumultü / 11. fugaquidemequorū || seditio | inpetusque l'hippocrate, s über te | 12. opsides | 13. primū 1 cociliarentexpertiqquamunaaut | 14. uolgus, u über o | admylas W ssb. 15. narrandoacuelut || uisaquaedubiaerant || narrandoconcitarent.

32, 1. aputuolsum, & über s I set | monuithaut | auaritiem, a über e | crudelitatē | ean || demsi | 2. portassetcustodiendā | isdemomnistemere | odisset , senus, g über s, Gr. | pleuis | 3. erantmenad, ta über tm | 4. hepapylum, t von man. 3 über pa | epycides | abdefendiab ¡ 5. aperti, s über i | praecib. I proderint, e über i l'etum, t über tu | 6. aditomnium, über it, was auch h sein kann, steht eo, Mg. | tuto Fabri | exhapylo 7. achradinam | mercennari | quitquit | hostiū s 8. tumultū | fecit, damit schliefst das Blatt, mit kleineren Buchstaben ist von man. 2 postero die serui darunter geschrieben ; das folgende Blatt fängt mit pilleum an, und hier stand eine Zeile über dem Texte, die gänzlich ausradiert ist | 9. cõfusaque | atqepyciden | tēpus | recciderant.

33, 2. erat | 3. no i bellum quidem, i über um | oly || pium I it et d | dopassus, ib von man. 3 über us 1 4. pramitti, e über a urbē | 5. aitetis / set | 6. caedēnefanda | perfugerunt Stroth | tutusinpatriampa || triam, in über mp | dedātur | legesq. ì 7. at | 8. laces || sent | nequamquā / 9. mariaab , uastandisiectāque.

34, 1. tempestatem | 2. tamē | quibushostes Mg: 3. murusperinaequalisductus W (sb. I pleraquealiaet | aditus uallib. adirepossentcuique 4. achradinae , aluitur Ald. / exquinqremibus Matthiae 1 5. sagitta || rifunditoresq. I remittendū | 6. quiastatiomissilibus, m über ol binaea || quinqueremes 1 7. uelutunaues Crev. / conthbu | latae, a über h | 8. naualē | propriores crebriis || utsuumuolnere | 9. caueis Valla | 10. propriusquaedamsubibant Crev. i tollenno || e, d über n, Sig. | indligata , grauiq. 11. candendem, n radiert, t über d | undeadfligebant , etiamsireceptarec || ciderantaliquantū | 12. est || etelusa || omnisquaeip || seseaduersa, s über ip von man. 3, Böttcher | 13. omne" 14. loqui, c'über qu | procliuie |

S

[ocr errors]

tormento, a über of set | 15. quoomnis Alsch. I 16. ludisbrio / acere, i über ac | comeatibus.

35, 1. prorectusquein, f über re helorum, p über h , atqher | besumatydedentibusipsisrecipit | 3. hilco | qui, m über hil / xxmilia Y11 ! nequam . quam, m radiert | 4. et postquam ad | iutusque, c über i sū. mum | 5. haut | maxime i equitūque | 6. heracliamtra | icerenturinterpau li cos ! parthis 1 7. himilcoco | iunctus, ni über oc | 8. xmilibpeditūdequitib. | custodis | ponebant | 9. hostē | tenendis | set | 10. set quibnequaquā.

36, 1. forteacuraq. || aduersus praeparataduersus, a von man. 3 über ad, Wfsb. / 2. defugi | entesab Fr. 1 | redit | flumenanatim Cluver | indemitiacastra | 3. itemfortempus, d über t, te über te l quintiet. 1. carthaginiensium | bomicare, 1 über ic, classisin | 4. syracusis | romanamitem i uremes / panhormi | siciliāintentusfuisse Bk. 1 5. ueniente praedehautdubiae | 6. atappium progressus / 7. adsyracusis | suntetet, et radiert i classēhabentitibusroma || nissimulutiliinmo || ra, über habent steht tan, dieses und ti ist radiert, Crev. inopia | 8. maiorib.copis | occansio ( 9. cernebantfraustra | opsionem, di über io | terreret , mulgantiā.

37, 1. abhanc || defensionem , argibus, aus g hat man. 2 c gemacht 1 fraudē | 2. prerupto | inares | validum, c von man. 3 über re | praefectumquaepraesidi | haut | 3. pinario, us über o | proditionis | praesidioIū | 4. itaquenocte Atz. I vigilis | 5. principesam, i über sal praesidii, das zweite i von man. 2 am Ende der Zeile | occansioni | patere || patueratagendum, 1 über pa, c über t, Alsch. | 6. (libe || re Alsch.) | 7. portarumque, que radieri | sibiř. 7.senatumque ! 8. clauesq. ! que l suonệc, über suo steht nec, hinter diesem und über dem folgenden nec steht das Zeichen + (vgl. 18, 3), das vielleicht auf die Zusammengehörigkeit der beiden nec hinweisen soll | hennensiū || arbiter, io über er | set | 9. aput | capita | lese, über se steht s, dieses und das letzte e

von man. 3 | etnecliberorumetiā | eampaten || tessanxisset, e über a, W (sb. / essetad | arbitriesset, i über dem zweiten i, Fabri i 10. aliquama, a radiert | 11. adillisi, i über ad, s über si, Gr. / grauare || mur , paucorūeadenuntiaan, ta von man. 3 über aa, Gr. I con

38, 1. conuocatioquib.credo Gr. I quē / circumuentam | 2. fraudē | benig || nitatedeuestra | relicũ | infandainfaciendo | traducipotesthaecoccultainfräude Fabri | 3. quamsiadhuc | foediusqhiccrudabimur, t über c, ci von man. 3 über ru | 4. unāecrae i quanos, u über n | criminādum | concitandūque | 5. enna, h über en prae || occupatispeculium || nec Valla | 6. ergoin | instructo | altercandoq: 1 7. cū | supersiiquiusaautuisautfraudi, a über q, b über iu, s über di, alles von man. 3, Alsch. / 8. praecor | lucusquecoli || tistiutanobis, it über ta / propitibus , ferendaefraudiis | consili, i über li | 9. plurib | at | trucida bitiis | abhoc, a über o.

39, 1. aliaaliislociis | adopsidendisitineclaudendosqueopponitis | exitus, ribus über itine, Gr. / supertertrum, ea über er spectaculum Alsch.

contionom, o ist durch Rasur zu u gemacht | 2. profectus, e über o

iusad potestatem | suaetpleraq. 1 3. quepridiaedixisseetprimo, is über se, Crev. í sensumacplus || reddere, i über u | deniamuna, i über en | it í cunctantiq.etdifferentiqueet | differentiferociter | 4. militesq. superneaduersam Gr. / 5. aliatexitus,"i über ia | cedunturennensis coacerbaturque | set | cumsuperaliorü | integrissauci, i über ci | 6. quodiuream, turb über eam, Gr. / credebantquāsi | 7. retentā | factū ! praeda | deterritosproditionibus 8. 'munimēto | uestigis, i über is / sicilia | 9. ueroquietiam Mg. I

sensum.

« IndietroContinua »