Immagini della pagina
PDF
ePub

ala 3

gentium multarum discrepantibus linguis voces; pugna Romana 2 stabilis et suo et armorum pondere incumbentium in hostem, concursatio et velocitas illinc maior quam vis. igitur primo

impetu extemplo movere loco hostium aciem Romani. 5 deinde et umbone pulsantes, in summotos gradu inlato, ali

quantum spatii velut nullo resistente incessere, urgentibus et 4 novissimis primos, ut semel motam aciem sensere; quod ipsum vim magnam ad pellendum hostem addebat.

apud hostes 5 auxiliares cedentes secunda acies, Afri et Carthaginienses, adeo 10 non sustinebant, ut contra etiam, ne resistentes pertinaciter

primos caedendo ad se perveniret hostis, pedem referrent. igitur 6 auxiliares terga dant repente, et in suos versi partim refugere in secundam aciem, partim non recipientes caedere, ut et paulo

ante non adiuti et tunc exclusi. et prope duo iam permixta 7 15 proelia erant, cum Carthaginienses simul cum hostibus simul cum suis cogerentur manus conserere.

men ita per- 8 culsos iratosque in aciem accipere, sed densatis ordinibus in cornua vacuumque circa campum extra proelium eicere, ne

pavido fuga volneribus milite sinceram et integram aciem 20 miscerent. ceterum tanta strages hominum armorumque locum, 9

in quo steterant paulo ante auxiliares, compleverat, ut prope difficilior transitus esset, quam per confertos hostes fuerat. itaque qui primi erant, hastati per cumulos corporum armorum- 10

que et tabem sanguinis qua quisque poterat sequentes hostem 25 et signa et ordines confuderunt. principum quoque signa fluctuari

coeperant vagam ante se cernendo aciem. quod Scipio ubi vidit, 11 receptui propere canere hastatis iussit; et sauciis in postremam

non

των

[ocr errors]

λον τοίς υπεναντίοις. οι δε μισθο- 7. Μουίssimis] Polyb.: άμα δε τούς φόροι των Καρχηδονίων αδιάκριτον μεν Ρωμαίοις επομένων και παραεποίουν την φωνήν και παραλλαγμέ- καλούντων

κατόπιν. νην' ου γαρ πάντων ήν κατά τον 10. non sustinebant] stützten sie so ποιητής και αυτός θρούς ουδ' ία γή- wenig: τοις δε μισθοφόρους των

ο ρυς άλλη δ' άλλων γλώσσα, πολύ- Καρχηδονίων ού συνεγγιζόντων ουδε κλητοι τ' έσαν άνδρες. 4. e

παραβοηθούντων αλλ' αποδειλιώνtemplo movere loco hostium aciem] των ταις ψυχαίς, πέρας ενέκλιναν Genauer und anschaulicher Polyb.: οι βάρβαροι. Ρol. – 13. ut ..ecclusi] πάσης δ' ούσης εκ χειρός και κατ' δόξαντες εγκαταλείπεσθαι προάνδρα της μάχης δια το μή δόρασι φανώς υπό των ιδίων. 17. sed μηδέ ξίφεσι χρήσθαι τους αγωνι- densatis ordinibus] sie schlossen ζομένους, τη μεν ευχερεία (soll ihre Glieder eng zusammen, wie

velocitas, concursatio sein!) vai es anfangs nicht der Fall war. = τόλμη προείχον οι μισθοφόροι 22. per confertos hostes] der ulotoτας αρχάς, και πολλούς κατετραυ- φόροι, deren Stelle nun die Karth. μάτιζον των Ρωμαίων, τώ δε της und Afrer einnahmen. συντάξεως ακριβεϊ (pugnα stabili?) ante se cernendo aciem] και το καθοπλισμό (ανmorum pom- γαρ πριγκίπων ηγεμόνες συνθεασάdere?) πιστεύοντες οι Ρωμαίοι μάλ- μενοι το γεγονός επέστησαν τας λον επέβαινον εις το πρόσθεν αυτών τάξεις. Ρol. - 27. ιη po(in summotos gradu inlato?). stremam aciem] dennoch bilden die

26. vagam

οι μεν

aciem subductis principes triariosque in cornua inducit, quo 12 tutior firmiorque media hastatorum acies esset. ita novum de

integro proelium ortum est: quippe ad veros hostes perven

tum erat, et armorum genere et usu militiae et fama rerum 13 gestarum et magnitudine vel spei vel periculi pares. sed et 5

numero superior Romanus erat, et animo, quod iam equites iam elephantos fuderat, iam prima acie pulsa in secundam pugnabat. XXXV. in tempore Laelius ac Masinissa, pulsos

per aliquantum spatii secuti equites, revertentes in aversam 2 hostium aciem incurrere. is demum equitum impetus fudit 10

hostem. multi circumventi in acie caesi; per patentem circa

campum fuga sparsi tenente omnia equitatu passim interierunt. 3 Carthaginiensium sociorumque caesa eo die supra milia viginti,

par ferme numerus captus cum signis militaribus centum triginta duobus, elephantis undecim. victores ad mille et quin- 15 genti cecidere.

Hannibal cum paucis equitibus inter tumultum elapsus Hadrumetum perfugit, omnia et ante proelium et in acie, 5 priusquam excederet pugna, expertus et confessione etiam

Scipionis omniumque peritorum militiae inperatoriam illam 20 6 laudem adeptus, singulari arte aciem eo die instruxisse: ele

phantos in prima fronte, quorum fortuitus impetus atque

4

13. supra

[ocr errors]

Hastati jetzt die media acies: tous uèv (die Hastaten) avrov (eodem illo loco) teò rñs uáins (adversos hostibus) κατά μέσους τους πολεμίους επέστησεν, τους δε πρίγκιπας και τριαρίους πυκνώσας εφ' εκάτερον το κέρας προάγειν παρήγγειλεν. 3. quippe ad veros hostes] Es ist dies die dritte Linie, die Kerntruppen Hannibals, grossentheils Italiker, sie kämpfen aber jetzt als zweite Linie aufgenommen in die gelichteten Reihen der Karthager und Afrer (prima acie pulsa in secundam pugnabat).

8. Laelius ac Masinissa] Polyb. sagt vom Kampf des Fussvolks: άκριτον επί πολύ συνέβαινε γενέσθαι την μάχην, έως οι περί τον Μασσανάσση και Λαίλιον από του διώγματος των ιππέων ανακάμπτοντες (revertentes) δαιμονίως εις δέοντα καιρόν (in tempore) συνήψαν. Wäre Hannibal, wie sonst, an Reiterei stark genug oder überlegen gewesen, so wäre der Sieg für ihn gewiss erfolgt. 9. equites als

Acc. zu pulsos gehörig. -
millia XX] die Zahlen stimmen
genau mit der Angabe des Polyb.,
nur erwähnt er die Elephanten und
die signa militaria nicht. Der Ver-
lauf der Schlacht ist ähnlich wie
der der Schlacht bei Canpae: die
Niederlage des Karth. Heeres er-
folgt erst durch das Eingreifen der
Reiterei; daher erklärt sich der
geringe Verlust der Römer.
18. omnia expertus] Polyb. XV, 15:
πάντα τα δυνατά ποιήσας κατά
τον κίνδυνον, όσα τον αγαθόν
έδει στρατηγόν και πολλών ήδη
πραγμάτων πειραν ειληφότα, Die
Worte: omnia et ante proelium et
in acie, priusquam excederet pugna,
expertus umfassen die einzelnen
Momente des Polybianischen Aus-
druckes: κατά τον κίνδυνον. Was
ante proelium heissen soll, sagt Po-
1yb.: πρώτον μεν γαρ είς λόγους
συνελθών επειράθη δι' αυτού λύσιν
ποιήσασθαι των ενεστώτων, doch
ist natürlich dabei auch an die vor-
treffliche Aufstellung u. Verwendung
der ihm zu Gebote stehenden Streit-

[ocr errors]

intolerabilis vis signa sequi et servare ordines, in quo plurimum spei ponerent, Romanos prohiberent; deinde auxiliares 7 ante Carthaginiensium aciem, ne homines mixti ex conluvione

omnium gentium, quos non fides teneret sed merces, liberum 5 receptum fugae haberent, simul primum ardorem atque impe- 8

tum hostium excipientes fatigarent, ac, si nihil aliud, volneribus suis ferrum hostium hebetarent; tum, ubi omnis spes, 9 milites Carthaginienses Afrosque, ut omnibus rebus aliis pares,

eo quod integri cum fessis ac sauciis pugnarent, superiores 10 essent; Italicos, incertos socii an hostes essent, in postremam

aciem summotos. hoc edito velut ultimo virtutis opere Han- 10 nibal cum Hadrumetum refugisset, accitusque inde Carthaginem sexto ac tricesimo post anno, quam puer inde profectus erat,

redisset, fassus in curia est non proelio modo se sed belló 11 15 victum, nec spem salutis alibi quam in paçe impetranda esse.

XXXVII. Postero die revocatis legatis et cum multa castigatione perfidiae monitis, ut tot cladibus edocti tandem deos et ius iurandum esse crederent, condiciones pacis dictae, ut

liberi legibus suis viverent; quas urbes quosque agros Afrorum 2 20 quibusque finibus ante bellum tenuissent, tenerent, populan

dique finem eo die Romanus faceret. perfugas fugitivosque 3 et captivos omnes redderent Romanis, et naves rostratas praeter decem triremes traderent, elephantosque quos haberent

domitos, neque domarent alios. bellum ne extra Africam neve 4 25 in Africa iniussu populi Romani gererent. Masinissae res

redderent foedusque cum eo facerent. frumentum stipendium- 5 que auxiliis, donec ab Roma legati redissent, praestarent. decem milia talentum argenti, discripta pensionibus aequis in kräfte zu denken. 1. signa sequi σασθαι ταϊς σφετέραις αρεταίς. et servare ordines] συνταράξει 11. ultimo virtutis opere) „oflos και διασπάσαι τας τάξεις των υπε- έων άλλου κρείττονος αντέτυχεν. ναντίων. Ρol. . 8. Carthaginienses] 18. ut liberi etc.] Karthago bleibt Polyb.: αναγκά σας δε τους Καρ- also ein souveräner Staat, wenn χηδονίους μέσους όντας μένειν auch durch den Friedensvertrag και μάχεσθαι, κατά τον ποιητήν, beschränkt in der Ausübung seiόφρα και ουκ εθέλων τις αναγκαία ner Souveränität. 19. Afrorum] πολεμίζοι. 10. incertos] die Stim- damit ist das Aufgeben von Spamung der Italiker verkennt Livius nien etc. bestimmt. 24. ne extra vollständig: sie waren Hannibal Africam] Polyb.: nóleuov undevi freiwillig nach Afrika gefolgt und των έξω της Λιβύης επιφέρειν hatten von den Römern keinen Par- καθόλου, μηδε τών εν τη Λιdon zu erwarten. Polyb.: tous βύη χωρίς της Ρωμαίων γνώμαχιμωτάτους και στασιμωτά- uns. - 26. foedusquej das Bündniss

. τους (= pertinaces) των ανδρών erwähnt Polyb. nicht, entspricht εν αποστάσει (πλείον ή στά- aber ganz der römischen Sitte, διον αποστήσας των προτεταγμέ- 28. decem millia talentum] Ein Taνων) παρενέβαλε χάριν του διαμέ- lent

1403 Thlr.

aequis pen. νοντας ακεραίους τούς τε σώμασι ειonibus] φέροντας καθ' έκαστον και ταϊς ψυχαίς, συν καιρώ χρή- ενιαυτον Ευβοϊκά τάλαντα διακόσια.

Histor. Quellenbuch. II, 2. 2. Aufl.

[ocr errors]

9

[ocr errors]

5

annos quinquaginta, solverent. obsides centum arbitratu Sci

pionis darent, ne minores quattuordecim annis neu triginta 6 maiores. indutias ita se daturum, si per priores indutias naves

onerariae captae, quaeque fuissent in navibus, restituerentur: aliter nec indutias nec spem pacis ullam esse.

XLIII. Inclinatis omnium ad pacem animis Cn. Lentulus consul, cui classis provincia erat, senatus consulto intercessit. 2 tum M. Acilius et Q. Minucius tribuni plebis ad populum

tulerunt, vellent iuberentne senatum decernere, ut cum Cartha

giniensibus pax fieret; quem eam pacem dare, quemque ex 10 3 Africa exercitum deportare iuberent. de pace uti rogatae

erant omnes tribus iusserunt; pacem dare P. Scipionem, eun4 dem exercitus deportare. ex hac rogatione senatus decrevit,

ut P. Scipio ex decem legatorum sententia pacem cum populo 5 Carthaginiensium quibus legibus ei videretur faceret. gratias 15

deinde patribus egere Carthaginienses, et petierunt, ut sibi in

urbem introire et conloqui cum civibus suis liceret, qui capti 6 in publica custodia essent: esse in iis partim propinquos ami

cosque suos, nobiles homines, partim ad quos mandata a pro7 pinquis haberent. quibus conventis cum rursus peterent, sibi 20

quos vellent ex iis redimendi potestas fieret, iussi nomina 8 edere: et cum ducentos ferme ederent, senatus consultum

factum est, ut legati Romani ducentos ex captivis, quos Carthaginienses vellent, ad P. Cornelium in Africam deportarent,

nuntiarentque ei, ut, si pax convenisset, sine pretio eos Car- 25 9 thaginiensibus redderet. fetiales cum in Africam ad foedus

6. omnium animis] zu Rom. Cn. Lentulus Consul]: cupiditate flagrabat provinciae Africae: seu bellum foret, facilem victoriam fore, seu iam finiretur, finiti tanti belli a se consule gloriam petens. Schliesslich hatte der Senat den Beschluss gefasst: cui classis obvenisset, in Siciliam navigaret, si pas cum Carthaginiensibus conponi nequisset, in Africam traiceret; consul mari, Scipio eodem quo adhuc iure inperië terra rem gereret. 7. intercessit] dieses Recht hat ein Consul gegen den andern ebenso wie die Tribunen. Durch die Intercession wurde ein förmliches senatus consultum verbindert u. konnte nicht dem Volke vorgelegt werden, der Beschluss hiess deshalb nur senatus auctoritas. Die Volkstribunen haben aber das Recht, die Sache an das Volk (Tributcomitien)

auch ohne senatus consultum zu
bringen. 9. senatum decernere]
Gegen den im Auftrag des Volks
gefassten Senatsbeschluss durfte
der Consul nicht wagen zu inter-
cediren, weil er dadurch die Ma-
jestät des Volkes verletzt hätte.
11. uti rogas] Stehende Formel für
die Annahme des Vorschlags, d. h.
(nach späterer Sitte) sie gaben die
Stimmtafel ab, auf der V. R. (= vti
rogas) stand; dagegen A = antiquo
bedeutet die Ablehnung: 14. ex
I legatorum sententia] Nam moris
erat, ut inperatoribus ad bellum
proficiscentibus primo legati,
quos vellent, necessarii ple-
rumque a senatu darentur; postea
vero, cum prospere res gesta esset et
pacem hostes peterent vel constituen-
da esset provincia, decem insuper
legati decernerentur, quorum
ex consilio inperator leges pacis da-

[ocr errors]

feriendum ire iuberentur, ipsis postulantibus senatus consultum factum est in haec verba , ut privos lapides silices privasque verbenas secum ferrent; uti praetor Romanus imperaret, ut

foedus ferirent, illi praetorem sagmina poscerent. herbae id 5 genus ex arce sumptum fetialibus dari solet.

Ita dimissi ab Roma Carthaginienses cum in Africam 10 venissent ad Scipionem, quibus ante dictum est legibus pacem fecerunt.

Africani cognomen militaris prius favor an popularis aura 11 10 celebraverit, an, sicuti Felicis Sullae Magnique Pompei pa

trum memoria, coeptum ab adsentatione familiari sit, parum compertum habeo. primus certe hic imperator nomine victae a se gentis est nobisitatus. exemplo deinde huius nequaquam

victoria pares insignes imaginum titulos claraque nomina fa15 miliae liquerunt.

[ocr errors]

III. Der Zweite Macedonische Krieg (200—196).

A) Verhandlungen in Rom (Liv. XXXI, 5-8).

V. Anno quingentesimo quinquagesimo primo ab urbe condita, P. Sulpicio Galba C. Aurelio consulibus, bellum cum 20 rege Philippo initum est, paucis mensibus post pacem Cartha

giniensibus datam. omnium primum eam rem idibus Martiis, 2 quo die tum consulatus inibatur, P. Sulpicius consul rettulit, 3

[merged small][ocr errors]

ret et res disceptandas conponeret. Cf. Liv. XXXIII, 24. XXXVII, 55 etc.

1. ipsis postulantibus] der Senatsbeschluss wird also erst durch das Collegium der Fetialen veranlasst. 2. in haec verba] Vgl. zu I, 24. 4. praetorem] Alterthümliche (sacralrechtliche) Bezeichnung für den an der Spitze stehenden, den Staat vertretenden Feldherrn.

18. quing. quinq. primo] Livius ist in seiner Rechnung hinter den Fasti consulares (Vgl. Mommsen Lat. Inschr. p. 483-551) um 3 Jahre zurück. Es war nach der Varronischen Rechnung 554 a. u. c. = 200

a. Chr.

9. Polyb. XVIII, 18: Tlotllov του μεγάλου κληθέντος. – 11. ad

. sentatione familiari, Schmeichelei des Verwandten- u. Freundeskreises.

12. nomine victae gentis, denn die aus Ortsnamen gebildeten Cognomina, wie Camerinus Collatinus Medullinus Mugillanus Maluginensis Regillensis, bezeichnen entweder den ursprünglichen Heimatsort des Geschlechts oder ein Verhältniss des Patronats zu einer mit Rom verbündeten Stadt oder auch die

20. paucis mensibus] Vielleicht noch vor der Rückkehr Scipio's aus Afrika. 21. idibus Martiis] dies war der dies sollemnis für den Amtsantritt der Consuln (sicher seit der Zeit des zweiten punischen Krieges, wahrscheinlich aber schon im ersten punischen Kriege), bis im J. 154 v. Chr. beschlossen wurde, künftig den Magistratswechsel auf die Kalendae Ianuariae zu legen, um das bürgerliche Jahr mit dem Consulatsjahr in Uebereinstimmung

« IndietroContinua »