Immagini della pagina
PDF
ePub

5

'demonstrant, 10sibi praeter agri solum nihil esse reliqui! Quibus rebus adductus Caesar "non exspectandum sibi1 statuit, dum, omnibus fortunis sociōrum consumptis, in Santonos Helvetii pervenirent.TM

XII. 1Flumen est Arar, quod per fines Aeduōrum et Sequanōrum in Rhodanum influit incredibili lenitate, ita ut oculis, in utram partem fluat,d judicari non possit. Id

Helvetii, ratibus ac lintribus junctis, transībant. Ubi per exploratores Caesar certior factus est, tres jam partes copi10 ārum Helvetiosi id flumen traduxisse, quartam vero partem citra flumen Arărim reliquam esse, 'de tertia vigilia cum legionibus tribus e castris profectus, ad eam partem pervenit, quae nondum flumen transierat. Eos impeditos et inopinantes aggressus, magnam eorum partem concidit: relíqui1 15 sese fugae mandarunt atque in proximas silvas "abdiderunt.m Is pagus appellabātur" Tigurīnus, nam omnis civitas Helvetia in quattuor pagos divisa est." Hic pagus unus, quum domo exisset, patrum nostrōrum memoria L. Cassium consulem interfecerat et ejus exercitum 'sub jugum miserat. Ita sive 20 casu sive consilio deōrum immortalium, 'quae pars civitatis Helvetiae insignem calamitatem populo Romāno intulerat, ea "princeps poenas persolvit. Qua in re Caesar non solum. publícas, sed etiam privātas injurias ultus est, quod ejus socĕri L. Pisōnis avum, L. Pisōnem legātum, Tigurini eōdem 25 proelio, quo Cassium, interfecerant.

[ocr errors]

m

K.-XI. '90, 4.- 88, 13, c), 3). - 110, R. 5.—190, R. 3. — " 111, 5. XII. 110, R. 1. Why neuter?— 91, 5. — 94, 14. - 116, 2 & 3. 107, 2.84, 4.91, R. 1. How governed? V. n. 3. -1106, 2, . b). Dist. bet. proficiscor and its syn. V. III. n. 2. — 89, 4. — 1 Dist. bet. reliqui, and ceteri. V. I. n. 14. Dist. bet. occulto, abdo, condo, abscondo,

1

[ocr errors]

and recondo. V. n. 5. 84, 4 & 5.-91, 10.—P 110, R. 3. — 486, 5. Dist. bet. princeps and primus. V. Ec. Cic., XXIII. n. 1.

A. & S. - XI. 226.-212, R. 3, N. 3.—206, R. 19, (17). —1 225, III.; 162, 15.- 263, 4.

[ocr errors]

XII. a * 206, (9). — * 247, 2.-212, R. 2, N. 1, (b). —a 265. -262. 145, II. - 247, R. 4. — 239. — 233, (1). — ¿ V. R. K. — * 233, (3). IV. R. K.- V. R. K. —a V. R. K. —— ° 253. · - 205, R. 15, (b).

1

-

—P 206, R. 19, (3) & (a).

XIII. Hoc proelio facto, reliquas copias Helvetiōrum ut 'consequi posset, pontem in Arăre faciendum curat, atque ita exercitum traducit. Helvetii, repentīno ejus adventu commōti, quum id, quod ipsi diebus viginti aegerrime confecerant, 3ut flumen transirent, uno illum die fecisse intelli- 5 gerent, legatos ad eum mittunt; cujus legationis Divico princeps fuit, qui 'bello Cassiano dux Helvetiōrum fuerat. Is ita cum Caesăre 'agit: si pacem populus Romānus cum Helvetiis faceret, in eam partem itūros atque ibi futuros Helvetios, ubi eos Caesar constituisset' atque esse voluisset'; 10 'ala sin bello persequi perseveraret, reminiscerētur et 10veteris incommodi populi Romāni et "pristinae virtutis* Helvetiōrum. Quod improviso unum pagum 12adortus esset,' quum ii, qui flumen transissent, suis auxilium ferre non possent," ne ob eam rem aut suae magnopere virtūti tribuĕret', aut 15 ipsos despiceret: se ita a patribus majoribusque suis didicisse, ut magis virtute," quam dolo" contenderent aut insidiis niterentur. 18Quare ne committeret, ut is locus, ubi constitissent, ex calamitate populi Romani et interneciōne exercitus nomen caperet aut memoriam proderet.

[ocr errors]

20

XIV. 'His Caesar ita respondit: eoa sibi minus dubitatiōnis dari, quod eas res, quas legāti Helvetii commemorassent, memoria teneret ; atque eo gravius ferre, quo minus merito populi Romāni accidissent: 'qui si alicujus injuriae sibi conscius fuisset, non fuisseh difficile "cavēre1; sed eo 25 'deceptum, quod neque commissum a se intelligeret, quare

[ocr errors]

[ocr errors]

K. XIII. 80, R. 3; 99, 3. — 91, 4. — 106, 2, a). — a 111, 1. — 91, 10. —117, 3. — 117, 2, a); 80, R. 3. b96, 1, b). —1117, 2, b). — ¡Dist. bet. antiquus, vetus, priscus, vetustus, and pristinus. V. n. 11. — * 88, 3. 1109, 1, & b). Why imperf.? — " 91, 1. — ° 91, 4, c).

14

b

k

XIV. 91, 4. — 106, 2, b). — 88, 13, c), 3). — 117, 3. — 91, 3, a).
— £88, 3. — § 90, 1, d). — 1117, 2, a). Sub. ? — 1 96, 1, a). Case?

A. & S.-XIII. 270, R. 3; 274, R. 7.—247, 1, R. 2, (b).—
239.263, 5.253, & N. 1.
266, 2, R. 4.271.266, 2, R. 1, (a). —¡ V. R. K. —

- 266, 2.

[ocr errors]
[ocr errors]

266, 2;

[blocks in formation]

[blocks in formation]

$ 239. — ° 212. — 266, 3. — 256, R. 16, & (2). —

[blocks in formation]
[blocks in formation]

[ocr errors]

timeret, neque sine caussa 'timendum putaret. Quod si vetěris contumeliaek oblivisci vellet, 10num etiam recentium injuriārum, quod, "eo invito," iter per provinciam per vim tentassent, quod Aeduos, quod Ambarros, quod Allobrogas 5 vexassent, memoriam deponere posse"? 12Quod sua victoria” tam insolenter gloriarentur quodque tam diu se impune injurias tulisse admirarentur, eōdem pertinere; consuesse enim deos immortales, quo gravius homines ex 13commutatiōne rerum doleant, quos pro scelere eōrum ulcisci velint,d his 14secun10 diōres interdum res et diuturniorem impunitātem concedĕre. 15 Quum ea ita sint, tamen, si obsides ab iis sibi dentur, uti ea, quae polliceantur, "factūros intelligat, et si Aeduis de injuriis, quas ipsis" sociisque eōrum intulĕrint, item si Allobrogibus satisfaciant, sese cum iis pacem esse facturum. Divico re15 spondit: ita Helvetios a majoribus suis institūtos esse, uti obsides accipere, non dares consuerint: ejus rei populum Romānum esse testem. Hoc responso dato discessit.

W

d

XV. Postěro die castra ex eo loco 'movent: idem facit Caesar; equitatumque omnem, ad numerum quattuor milium, 20 quem ex omni provincia et Aeduis atque eōrum sociis coactumb habebat, praemittit, qui videant, quas in partes hostes iter faciant. Qui cupidius novissimum agmen insecuti alieno loco cum equitātu Helvetiōrum proelium committunt; et pauci del nostrism cadunt. Quo proelio"

K. XIV.

plain?

[ocr errors]

k

110, R. 8. 88, 3.1 109, 1, b). What does quod ex"100, R. 3.- 116, 3, b, c), & 117, R. 2. -—o 37, *. — P 91, 4,

b). — 448, R. 2. — * 108, 1. — o 96, 1, b). —* 106, 2, a). — " Why used?

▾ 91, R. 2. -81, 1, & R. 1, 3).

b

14

XV. 91, 10.- 100, 2, b), 2).— 105, R. 1. 84, 2. — 110, 3, a). '110, 1. — 104, 2, b).-110, R. 5.-115, R. 6. - Dist. bet. agmen, exercitus, and acies. V. n. 5.-91, 8.1 88, R. 9. — 86, R. 2.Dist. bet. pugna, proelium, and acies. V. n. 8.

R. 7.

n

266, 2,

[ocr errors]

A. & S. XIV. 206, R. 19, (14). — 216.1273, 5, & R. — m 257, R. 1, (c). — 85, Exc. 2. P 247, 1, (2). — 9 162, 7, (a). 271. — * 272. — " V. R. K. — ▾ 248, I.—210, (b).

13

-* 262, R. 9. — XV. 253.

10

[merged small][merged small][ocr errors]

274, R. 4. — 258, R. 1, (a). — 145, I. 3. — 258, 1.— 06, (11), (a). — 264, 5. — 265. — b R. K.- 254, R. 2, (b).-1212, N. 4.

— 206, (17). —

[ocr errors][merged small]

256, R. 9, (a). — ¡ V.

(1). — " V. R. K.

sublāti Helvetii, quod quingentis equitibus tantam multitudinem equitum propulerant, audacius subsistere, nonnunquam 10ex novissimo agmine proelio nostros lacessere, coeperunt. Caesar suos a proelio continebat ac "satis habebat in praesentia, hostem rapīnis, pabulationibus populationibusque 5 prohibere. Ita dies' circiter quindecim iter fecerunt, uti inter novissimum hostium agmen et 12nostrum primum non amplius 13quinis aut senis" milibust passuum interesset.

с

XVI. 1Interim quotidie Caesar Aeduos frumentum, quod essent publice polliciti, 3flagitāre; nam propter frigora, 10 quod Gallia sub septentrionibus, ut ante dictum est, posita est, non modo frumenta in agris matūra non erant, sed ne pabuli quidem satis magna copia 'suppetebat; eo autem frumento, quod flumine Arăre navibus subvexĕrat, propterea uti minus poterat, quod iter ab Arăre Helvetii avertĕrant, a 15 quibus discedere nolebat. "Diem ex die ducere Aedui: 1oconferri, comportări, adesse dicere. Ubi se "diutius' duci intellexit et diem instare, quo die 12frumentum militibus metīri oporteret, convocatis eōrum principibus, quorum magnam copiam in castris habebat, in his Divitiăcok et Lisco, qui 20 13summo magistratui' praeerat, (quem VergobrětumTM appellant Aedui, qui creatur annuus" et vitae necisque in suos habet potestatem,) graviter eos accusat, quod, quum neque emi, neque ex agris sumi posset, tam necessario tempore, tam propinquis hostibus," ab iis non sublevētur praesertim 25

[ocr errors]

15

e

K. XV. 91, 1, a).-P 91, 9; 82, 2, c).—496, 1, b). Object of habebat? -89, 5. Why distributives? V. n. 13.- 33, 4; 91, 2, b). XVI. Dist. bet. interim and interea. V. n. 1.— Dist. bet. quotidie and in singulos dies. V. n. 2. - - 89, 7, b). —d 104, R. 84, R. 9. Dist. bet. peto, rogo, postulo, exigo, posco, and flagito. V. n. 3.—82, 2, c). — § 101, 2, c). 91, 1, g). —1115, R. 6. —117, 3. * 100, 4, b). Sc. convocatis.1 90, R. 5.89, 7, a).—" 86, 5. —o 111, 1.—P 100, 4, & R. 3. 4109, 1. A. & S.-XV. 247, 3.-P 251.4 270. -* 236. — V. R. K. 118, 6, (a); 256, 2.

i

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

209, R. 5, & N.

XVI. V. R. K.-V. R. K.— 231.a 266, 3. 7, V. R. K.—195, R.- 279, 3, (d). —1 245, I. —1 256, R. 9, (a). — 3 266, 2.257. Sc. convocatis.—1224. — 230. — 205, R. 15, (a). — ° 263, 5. —P 257, R. 7. —4266, 3.

n

quum magna ex parte eōrum precibus adductus bellum susceperit, multo etiam gravius, quod 16sit destitutus queritur.

d

XVII. Tum demum Liscus oratione Caesaris adductus, 1quod antea tacuerat, proponit: esse nonnullos, quorum 5 auctoritas apud plebem plurimum valeat; qui 3privātim plus possint, quam ipsi magistrātus. Hos seditiōsa atque improba oratiōne multitudinem deterrere, ne frumentum conferant ; quod praestare debeat, si jam principatum Galliae obtinere non possent, Gallorum quam Romanōrum imperia' perferre ; 10 neque dubitare debeant, quin, si Helvetios superaverint Romāni, una cum relíqua Gallia Aeduis1 libertatem sint ereptūri. Ab eisdem nostra consilia quaeque in castris gerantur, hostibus enunciari: hos a se coërceri non posse : quin etiam,k quod necessario rem coactus Caesări enunciarit, "intelli15 gerem sese, quanto id cum periculo fecerit," et ob eam caussam, quam diu potuerit, tacuisse."

XVIII. Caesar hac oratione Lisci Dumnorigem, Divitiăci fratrem, designāri sentiēbat, sed quod 1pluribus praesentibus eas res jactāri nolēbat, celeriter concilium dimittit, Liscum 20 retinet: quaerit ex solo ea, quae in conventu dixĕrat.* Dicit liberius atque audacius.f Eadem secreto ab aliis quaerit; reperit esse vera: ipsum esse Dumnorigem, summa audacia, magna apud plebem propter liberalitātem gratia, cupidum rerum novārum: complurish(2) annos portoria K. XVI. 91, 3, a).

XVII. 110, R. 2; 89, 4.-106, 2, b); 117, 2, a).

10 -101, 3.

[ocr errors]

a 117, 3. — * 107, 1; 108, 2. — Dist. bet. principatus, imperium, &c. V. III.

n. 10.

. — § 105, a. — 1 86, 3. —190, 1, & R. 1. — 108, 3, e). — 108, R. 3.

--

1118, 5. - Dist. bet. intelligo, sentio, and cognosco. V. n. 11. —" 104, 2, b). XVIII. 100, R. 3. — 106, 2, c). — o 84, 2. —d 89, R. 11. — 105, R. 1.26, 1 & 2; 27.- 88, 9. 88, 2.- - h(2) 37, R. 3. —189, 5. A. & S.-XVI. 256, R. 16.

XVII. 206, R. 19, (4); 232, (2). — 272; 266, 2.

d

277, I., R. 5,

(c). — 266, 2. — * 262, R. 5. —' V. R. K. — § 258, I. 1. — 1222, 2; 224, R. 2.—¡ 262, N. 7.— V. R. K. —1 323, 2, K.- 265.

205, R. 17. — (a). — " V. R.

XVIII. 257, R. 7.-b 239.-145, I. 3.- 231, R. 4. 145, V. 192, II. 1, & 2, Exc.; 194, 2.- 211, R. 6, & R. 8, (2). — 213. (2) 114, 2.

1236.

--

« IndietroContinua »