Den romerske stats forfatning og forvaltning, Volume 1

Copertina anteriore
Gyldendal, 1881 - 167 pagine
0 Recensioni
Google non verifica le recensioni, ma controlla e rimuove i contenuti falsi quando vengono identificati
 

Cosa dicono le persone - Scrivi una recensione

Nessuna recensione trovata nei soliti posti.

Pagine selezionate

Sommario

Magistraternes almindelige Beføielser og Rettigheder uden Hensyn til den enkelte Forretningskreds
282
Midler mod Misbrug af Magistratsmyndigheden
289
Magistraternes Udstyr og Værdighedstegn Magistratsaar
293
Kongen rex
298
Consules consulatus
301
Prælores præelura
312
Censores censura
322
Census og andre censoriske Forretninger
327
Ædiles cedilitas
346
Qucestores quæstura Folkevalgte tribuni militum
360
Tribuni plebis plebi eller plebeji tribunatus plebis
373
Magistratus minores vigintiviri vigintiviratus
394
Magistratus extraordinarii dictator magister equitum
396
interrex interregnum præfectus urbi
406
Forbigaaende Omdannelse af Magistraturen i ældre Tider decemviri legibus scribendis tribuni militum consulari potestate
410
Curatores cure ministeria
413
Udenbys Myndigheder med Magistratsrang pro magistratibus
416
Magistraternes Medhjælpere og Betjente scribæ og andre apparitores
420
Benyttelsen af ærarium som Archiv og i beslægtede Diemed
425
Keiserdømmet dets Former og centrale Regeringsorganer 1 Overgang og Forløbere
427
Forbemærkning om Keiserregeringens Perioder og om dens Grundlæggelse og almindelige Charakter
432
Keiserens Benævnelser Ret og Magt
438
Regeringens Forplantelse Arvelighed Udnævnelse ydre Udmærkelser keiserlig Familie
444
Den keiserlige Hofstat de Frigivne Keiserens Kabinet
454
Den keiserlige Regering igjennem Senatet Senatets Lov givning og dens Afløsning ved keiserlige Forordninger Se natet som høi kriminel Domstol
460
Dannelsen af et nyt keiserligt Raad amici comites con siliarii consilium principis
468
De nye keiserlige Embeder Lønninger
471
Præfectus prætorio
476
Den seneste Keisertids Regering og Embedsindretninger
480

Altre edizioni - Visualizza tutto

Parole e frasi comuni

Brani popolari

Pagina 430 - Patris patriae, statuam inter reges, suggestum in orchestra ; sed et ampliora etiam humano fastigio decerni sibi passus est : sedem auream in curia et pro tribunali, tensam et ferculum circensi pompa, templa, aras, simulacra iuxta deos, pulvinar, flaminem, lupercos, appellationem mensis e suo nomine ; ac nullos non honores ad libidinem cepit et 2 dedit.
Pagina 305 - Nam illud quidem ipsum, quod in iure i» positum est, habet consul, ut ei reliqui magistratus omnes pareant excepto tribuno, qui post extitit, ne id, quod fuerat, esset.
Pagina 228 - Tum primum e campo comitia ad patres translata sunt: nam ad eam diem, etsi potissima arbitrio principis, quaedam tamen studiis tribuum fiebant.
Pagina 51 - Romanos imperatores ad exercitum mitter e oporteret iussu nominis Latini, complures nostros in Capitolio a sole Oriente auspiciis operam dare solitos. Ubi aves addixissent, militem illum, qui a communi Latio missus esset, illum quem aves addixerant, praetorem salutare solitum, qui eam provinciam optineret praetoris nomine.
Pagina 95 - ... centuriis (tot enim reliquae sunt) octo solae si accesserunt, confecta est vis populi universa, reliquaque multo maior multitudo sex et nonaginta centuriarum neque excluderetur suffragiis, ne superbum esset, nec valeret nimis, ne esset pericu40 losum.
Pagina 247 - Manlii quantus, aut quo consilio foret, satis compertum habebat, rem ad senatum refert, jam antea volgi rumoribus exagitatam. Itaque, quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit, darent operam consules, ne quid respublica detrimenti caperet. Ea potestas per senatum, more Romano, magistratui maxuma permittitur ; exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque civis; domi militiaeque imperium atque judicium summum habere : aliter, sine populi jussu, nulli earum rerum...
Pagina 285 - Es ist die gladii potestas ad animadvertendum infacinorosos homines, der Blutbann, der Frevel und Ungehorsam anfänglich durch Mulcten, dann durch Leibesstrafen, zuletzt mit dem Tode büßt. In Übereinstimmung hiemit wird das...
Pagina 107 - Praeteriti senatores quondam in opprobrio non erant, quod. ut reges sibi legebant, sublegebantque, quos in consilio publico haberent, ita post exactos eos...
Pagina 51 - Albanos rerum potitos usque ad Tullum regem: Alba deinde diruta usque ad P. Decium Murem consulem populos Latinos ad caput Ferentinae, quod est sub monte Albano, consulere solitos, et Imperium communi consilio administrare: itaque quo anno Romanos imperatores ad exercitum...
Pagina 219 - Quid enim maius est, si de iure quaerimus, quam posse a summis imperiis et is summis potestatibus comitiatus et concilia vel instituta dimittere vel habita rescindere? quid gravius quam rem susceptam dirimi, si unus augur 'alio die

Informazioni bibliografiche