Immagini della pagina
PDF
ePub

SCRIPTURAE DISCREPANTIA.

Codd. BPRTVdh.

lib. XXXIII. S. 1-9. pag. 3. 4. Lib. XXXIII. pag. 3. lin. 2. exquirenti B. *) | 6. vidimus RVd., videm. h. | 7. excavato RVd', ..tos montes h (d2 del. mirantes.) | 8. hoc et RV, hoc etiam dh edd. | 9. An parenti? | 11. quaqua SRTVd. | caecatur PV(Rd cec.), secatur T Hard. (R ..etur). | 12. quoto om. RVdh. | 13. haec h edd. | fruges larga B (S frugis, sed vid. ad vol. III. p. 51. 1.), fugre si archa T, sugresiarca RV, frugi sit in archa P, frugum parcha d, minime parca hedd. | 14. perimunt SB2, premunt RTV edd. Vid. ad vol. II, p. 169. 37. | 16. ut repente BRVh. | 18. penetratur SB, sed cf. §. 6. quanto feliciore aevo al. | 19. et delic. h edd. | 23. nomine ex auro custodiens h, nomen natura Td (Hard. non, RV natur am). parum ... unam om. RVd. | 24. potestatem B. | 26. eum RVd, o P Brot. | 29. auxere om. B. (S dist. provocare et artem). 4. 3. murrina SBT (RVd ..nam), myrrhina edd. Vid. ad p. 145. 27. | 11. sacrum fama e SB (RTVd fam a), sacra fames, auri sacra fames Brot. e Reg. 3. (h edd. vett. aurum), cf. Virg. Aen. 3, 57. | 13. quantum RVdh edd. | 14. sese SB, se v. 17. emitasse T (R emitt., V. aemitt.), mulasse d Hard. | et ipse (om. iam) RVdh edd. | 19. cum om. RVd. | 22. qui id RTVd, qui anulum h edd. vett. | 29. romaene PRV. (d..ene), romani h. | quorum Ph. | more (om. in) h edd. vett., mere Gron. Hard. | ferrent PRV (h ferendum), ferreum d, ferreum id Sabell. edd. | erat PVdh edd.,

*) S significat contextum editionis Silligianae, Sill. commentarium Silligii, U Urlichsii Chrestomathiam Plinianam Berol. 1857, I emendationes editoris, I1 eiusdem emendationes in appendice ad vol. V. prioris editionis Silligianae Lips. 1836. prolatas, Barb. Hermolai Barbari Castigationes Rom. 1492., Salm. Exercitationes Plin. Trai. ad Rhen. 1680., B cod. Bambergens. sec. X vel XI, (B1 eundem a prima, B2 a secunda manu), C cod. Vindobonens. II, ap. Endlicherum 235, sec. XV., N cod. Burbon. sec. XIV., P cod. Pollingens. nnnc Monac. sec. XV., R cod. Riccardian. sec. XI., T cod. Toletan. sec. XI-XIII.,

cod. Vossian. Leid. 61., a cod. Paris. 6795. sec. VIII. vel IX., d cod. Paris. 6797. sec. XIII., h cod. Paris. 6801. sec. XV., Chiffletian., v scripturam editionum et codicum praeter nominatos.

cod.

[ocr errors]

Codd. BPRTVdh.

lib. XXXIII. §. 8

erat id Gron. | ut Hard. 5. 13. hii BV, ii S, duo R. | 15. his SRTVd®, iis qui B. | 16. muneri (om. vice) RTVd℗ Hard. | 27. et iam U. | serior is S, ser toris PRTV®. | et SUB, om. v. | 28. fuisse RVdh edd. | 33. effici om. PRTVd® Hard. | 34. periisse U, reperisse Td, repperisse suo et P (h Brot. rapuisse). | Pompelii B(B2..pil.), Pompeium P. | secundo Brot., IIII Td. | 36. ex om. d edd. | 37. is SUB, his v. 6. 1. 27 equidem Sd. 3. indicare ℗ Hard. | et iam I, etiam UB, quoniam Sv. | 4. repetimus h edd. | 11. XIII1B, XIIII milia SU (d XIII RVh, edd. tredecim). | 11. 12. transtulit...pridie om. B. | 12. VI SRTVA, VI millia Hard. (h edd. vett. VII). | 13. XV B, XV (om. milia) RVd, XV milia S (edd. mill.). | CXV B, CXV milia SRVd (edd. mill.). | 15. Anci U, Orell. ad Cic. ad Att. VI, 1, 8., Cnei Manut. et Pigh. ibid., Anni SB (v ..ii). | 17. plebi RV, ..bis B2dh edd. | 19. promulga verat RVdh edd. | 21. Poetellio RTVO, Petilio h. | 23. plebei SUB, .. bis v. | indignatione RVd (h edd. senatus ind.). | 24. abiectos fuisse Rdh edd. | 26. at enim I, ut enim SUB, et enim RVdh Hard., Est enim edd. vett. | 27. propterque dh, propter qua e SUBV, propter P, propter e a que Hard. 29. L. (Sul.) URVh edd. vett., I. T. | 34. CCIIII U Hard.1 Brot. Niebuhr, CCIII SB, CCCIIII RTVdh Hard.2. | 34. 35. annis om. B. 7. 3. tunc B, tum SUdh, cum RV. | 4. habuere SUB, ..runt v. | 6. fuer at Rdh edd. | 16. deinde RVdh edd. | 18. qua S cod. Paris. 6803. | 18. 19. occult a n tur SBRd. | 19. milis I, cf. 36, 98. et Fest. s. v. millus, milibus SUv, micis Gron. Url. | 21. servi B. | 30. uni tantum UB, uni Sv. | 35. infer ci RTV, inferunt d, inserunth. | 36. totius RVd, to tam h. | 37. gemma s RV. 8. 1. vel Bergk. | plurima SUB, ..mum v. | 2. priscorum om. S (RVd cum qualis innocentia). | 3. at nunc dh edd., adiuncti V, at vincti R. | 4. et in RVdh edd. | 5. acta serv. RVdh, a c serv. edd. | 15. et ipso B, ipsi R. | 18. acta RVd, om. h. | 19. non B, nondum SUv. arra om. B. Poterat omitti, ut intelligeretur sponsio, sed cf. 29, 21. | 20. An omisso mox legendum est: nummos ante apud nos anulos coepisse? cf. 35, 77. omniu ante. | 27. plebei SUB, ..bi v. | 29. iu dices Rdh edd. 9. 1. electi SB, sel. v. 1. 2. in comitiis del. Bergk. | 5. principatu B, ..tus SUv. 7. Polione Url. in emend., B 35, 10., Poll. SUv. | | 9.

[ocr errors]

§. 44.

pag. 5-11.

dum iuv. RVd edd. | 10. aucupatur d edd. (RV occup.), aucuparetur occupatusque h. | senatum RVd. | 12. cuius B, cui ius id PR edd. (V del. ius). | nisi cui ingen uo PRVdh edd. | ipsi h edd., om. PRVd. | patri PRVdh edd. | 13. avo que PRh edd. | sestertia CCCC RVdh edd. (P om. numero). | fuissent e RTVd (h et). | 14. seden di RTVdh edd. | 20. et SUB, om. v. | 21. id prom. UB, prom. id Sh edd., in prom. TVd, prom. (om. id) R. | 28. 29. vires (om. sortis) PRdh edd. (V vire), sed cf. 7, 36. 165; 16, 1. | 30. Catilinanis rebus Bd Hard. (Dalec. 2, 137.), ..nianis reb. UP (edd. quaed. vett. 2, 137.), ..nariis reb. S, contilianis reb. RTV, ei senatum concilians h edd. vett. ex eo se ordine edd. | 31. profectum esse RVdh edd. | 37. is SUB, his v. | qui (om. id) PRdh edd., quid V. | ab equ. SUB, a d equitatum v (T aequitatem). | trahebantur PRdh edd. | 38. flexuntes SUB fragm. Grani Licin., . .umentes RTVd®, ..umines h edd. 10.5 tros ulos P (V1 tos, V2 cons.), trosullos R. | 12. et om. RVdh | 14. habent externi PVdh edd. (R ..nis). | 15. quod h edd. | 16. et SUB, ex PRTVd, om. h edd. | 17. primum RTdh Hard. | 17. 18. traditur A. Postumius dictator. Apud Sv, dist. U. | 19. eum BRVd, ei SUV. | essent, hanc SUv, dist. I. Lacunam notavit Url. Excidit verbum donavit et indicatio ponderis coronae. | 20. dedit; item SUv., distinct. sustulit I, dedit librarum III Bergk. | 22. Trium Piso U. | 23. ex praeleg. RTVd, reipublicae leg. h edd. vett. | 24. honoris (quod iungendum est cum nihil aliud) RV, honoris causa SB, honori (ut 16, 9.) Pdh edd. | 27. ex

, et RTV, in Pdh edd. | 28. frementes PRVdh edd., sed cf. 34, 139. Pompei .. edictum . . prohibentis al. | 31. in om. RVd. | 32. e RVdh edd. | Dardan um dh Hard. | 33. Celtic a e RVdh edd. | Celtiberica e BRVdh edd. | 36. e om. SB. | 37. induetur SB, ..itur v. 11. 1. paedagogis S cod. Par. 6802. edd., ..gis BRVdh. | 4. etiam Rdh edd. | 5. admissionem liberti eius PRVdh edd. | dedisset l1, Sill., intelligit admissionales. | 10. fecit dh edd. | eius om. RVdh edd. | 13. liberalis RV, libra les dh Hard., libeli rari B. An libellarii adpendebantur asses? | 16. pendere T, ponder a h. | 18. etiamnum SB, ........nunc Uv. | 21. CX Vd, CX M. Rh edd. | assum Vd. 22. signatum est dh edd. | 23. CCCCLXXXV SU Jac.

-

Codd. BPRTVdh.

1

lib. XXXIII. §. 44 Cellar. (B LXXXXV), DLXXXV RTVd edd. vett. | 25. valere SUB, om. v. Vide ne intelligendum sit signari. 27. est SUB, om. v. | 30. eius SUB, om, v. | 32. ratens B, crales RT, erat a es Vd. Vide ne quid exciderit et rates corruptum sit. | 33. quem B, Marcum Q. RTd (V..cumque). | 34. assis uncialis RV. | demedium lucratum RV. | 37. datus (om. est) dh edd., data RV. | Noti RV, nota edd. vett. | 38. inde SUB, et inde v. 12. 1. semunciares V, .. ciales h. | 2. pleb i RV, ..bis dh edd. | argentum RVd. | 3. is SUB, om. v. Claudia Td. | 6. denarius nummus B e correct. | LI UB, LXII Sv. | 7. sestertio viciens B. | 8. effecit SRTVd. | librali UB, ..ras Sv. | Videntur excidisse quaedam in quibus fuerit obiectum verbi efficit et verbum quod pertinuerit ad sestertii. sestertiorum edd., ..tium U. | erat Sh. | CCCC B, sestertios DCCCC SPh, D. nongenti RVd, 19Ɔ CCLX U. | 9. post haec RVh edd. | XL Rd, XXXX B, XXL SUTV, XL millia h (edd. vett. M). | 10. et B, om. SUv. | inmurss R, imminuisse PTd, minutissime U Hard. (edd. vett. ..mus). | vero RTh edd. vett. | XLV milia Ph (edd. vett. M., RVd quinque). | 11. origine SUB, ..go v. | avaritia R. | 11. 12. excogitato Gesn. 13. 14. Septumuleius V (B..mullius), Septimuleius SURd, Sepeius Claudius h. | 14. Gai om. B. | 15. abscisum SUB, exc. v. | 17. aliquid RVd, ..quo h edd. 18. infun dit SB, fu dit RV. | paret Vd. | 20. ex perso V, expresso PR edd. (h ..sis), ex ipso d. | 21. auro aut RVh edd., aut auro Td. | pluris SUB, om. v. | tam inaurata PVd Hard., tam aurea h edd. vett. | 22. inaurata h edd. vett. | 24. Messalla B1. | 25. vasis om. V edd. vett. | 26. summam V, ..mae Rdh edd. | 28. hac nonem d (V ..nomen), Agnonem R edd. (h ..none). | Telum BVd. | 29. sophus P, sopus d, sopius h, opus RTV, solus (i. e. so fus) SUB, apud nos Gron. Hard. | 29. 30. contumelia e B, in contumeliam h edd. 30. utilitalem SB. | o om. UPTd Hard., opus h edd. | 33. imperitasse R edd. | 34. octingenta milia, XVI I coll. Liv. 30, 37. et 38, 38; Appian. Pun. 8, 54., octing en a milia SB, XVI U, aut RTVd, XII M Gron. Hard., argenti h edd. vett. 37. XXIIII| BTd, XXXIV RVh edd. | 38. vasa aureah edd. | foliatam l1U, folia ac SRVd, folia B. Praeterea

- §. 67.

pag. 11-15.

conieceram solidam. 13. 1. vitem (om. que) BVd, vit a m R. 2. MM U coll. Diodor. 2, 9., quum MCC talenta Babylonia sint MM Aegyptia, XV SBVdh (edd. quindecim). | 3. talentum autem dh edd. | 4. Salau ces RVdh edd. | 4. 5. Aeetae subolis l1S (U ..les), ae taes o bolis B, aete subopes V, et Esubopes Rdh edd. | 5. 6. argenti aurique Uh edd. | 6. Sua a norum B. | 7. sed RVd, sed et h edd. | camerae dh edd., om. RV. | et arg. h edd. | 11. triumphavit RTVd. | 12. arbitr entur Ph edd. | 15. etiam om. Rh edd. | 16. iam SUB, om. v. | 17. Gaius SUB, et Caius v. 18. CXXIIII. Vdh edd. vett., CXXXIIII. R. | 27. XVII. CCCX U, XVI. DCCCX. RTVd Hard. | 28. |ZXI|. XXXV. CCCC B, LXII.LXXXV.CCCC. RTVd Hard. | 29. XV R. | DCCCXXIX Td Hard., DCCCXXX RV. | 31. argenteorum om. RVh edd. vett. XXXV. M RVd Hard. (T om. M). | nummo UB, numerato Sv. | |CCC B, CCC U, HS. CCC. SRVh (Td CCCC). | 33. |∞∞∞, ∞∞∞ UB, HS. ∞∞∞∞ S, IIIII. R (TVd II. III.). | 38. transire B1RV. | cameras Vdh edd. 14. 8. quoniam SUB, quoniam is Rh edd., quonimis TVd. | 9. gemma SB, .. mis v. | 13. tuto etiam Rd edd. (V toto, h tota). | 15. id ipsum (om. et) R Hard., om. h edd. vett. | 17. violentissima e RV edd., ..tis simili Td. | igni Td edd. ↑ 19. quam edd. | usu V edd. | deteri edd. | 20. pr oducantur d edd., sed cf. §§. 75. et 98. | 23. et quinq. Th edd., aut quinq. d. | bracteas Rd edd., cf. 37, 105 sqq. | 25. retinente SB, ..tes v. | 26. brattia Bh, bratia V. | quae historia B. | 27. strigile RV, striges SB, quod recipere dubitavi, quoniam idem codex 1. 31. habet rogo pro robigo, et p. 15, 1. 26. talu tium pro talutatium. | 30. suam SB, om. v. | 36. verius BVh. 38. ei RVdh edd., et SB. (Bergk.: Claudio principi edenti.. adsidentem indutam). 15. 7. quis SBRV, quibus v. | ul dicemus Sh edd. | 7. 8. reddentes, excogitata fraus est. S edd., dist. I. | 8. 9. aes accensumque om. RV. | 9. alumine; postea S edd,, dist. I propter ea quae proxime sequuntur. 15. gryphis Rd Hard., gryphibus h edd. vett. | apud nos deleta vult Bergk. | 20. quaeritur, SB, Quare v. dicetur Vh edd. 21. segullum RV1dh edd. (V2 sabulum). | tollant V, .. it B. | 22. harenae qua B. | lav a tur B, le vantur R. | 24. facilitale. | Delmatia SB, Dalm. v. | 26. cumin a PRT

...

[ocr errors]

« IndietroContinua »