Immagini della pagina
PDF
ePub

8. 5. II. Omnibus quoque , et singulis Chri. Arno stifidelibus prædictis , ut ipsi dicto anno durante, 1743. possint in Ecclesiis , in quibus alias Divina Offi- II. Præ. cia interdicto durante quomodolibet celebrare dictis permissum fuerit, vel in privalo Oratorio ad omnibus Divinum Cultum tantum deputato, ab Ordinario conced visitando , et designando , etiam tempore Interdi- inte

out Missas cti , cui ipsi causam non dederint, vel per eos non tempore. steterit, quominus amoveatur, et illi, qui fa- celebrari cultatem ad id ab infrascripto Priore, seu Pres- facere pos bytero deputando aliàs habuerint , etiam per sint. horam antequam illucescat dies, et per horam post meridiem, in sua , ac Familiarum, et Do: mesticorum , ac Consanguineorum suorum præsentia , Missas , et alia Divina Officia , per se ipsos, si Presbyteri fuerint , vel per alium, celebrari facere, et tempore Interdicti illis in. teresse, clausis januis, et non pulsatis Campanis, et excommunicatis , ac specialiter Interdictis exclusis ; Ita tamen, ut, si privato Oratorio ad præmissa uti voluerint, quoties id fecerint, aliquas preces Deo pro unione Principum Christianorum contra infideles, eorumque contra carte In. eosdem victoria fundere teneantur; necnon du- terdicto , rante hujusmodi interdicto , Eucharistiam, et Sacra. alia Sacramenta in dictis Ecclesiis, vel Oratorio, menta su. præterquam in die Paschatis , recipere , ipsorum. mere , et que Christifidelium, tempore interdicti hujus. Ecclesiamodi decedentium , Corpora , (nisi forte vinculo stica se..

o pultura excommunicationis innodati decesserint) cum Sudere moderata funerali pompa sepeliri valeant. o

f. 6. III. Et insuper ut tam quadragesimali- cticinis bus, quam aliis anni temporibus, et diebus , vesci diequibus esus carnium, ovorum, casei, butyri , bus proet aliorum lacticiniorum prohibitus fuerit , eis-hibitis. dem ovis , caseo, butyro, et aliis lacticiniis, ac Carnibus etiam, si necessitas, vel infirma Corporis vale. quoque , tudo , ac alia quæcumque indigentia exegerit,

it in casu carnibus, de utriusque Medici consilio , exceptis tantum diebus majoris Hebdomadæ , die Cinerum, seu Feria quarta in capite Jejunii, Vigi. liis Natalis Domini Nostri Jesu Christi , Penteco

Et du

cess.

Pont. stes, beatorum Apostolorum Petri , et Pauli, A. IV. Assumptionis B. M. Virginis , Nativitatis Sancti

Joannis Baptistæ , et quatuor temporum , uti , Servata et vesci ; servata tamen lege Jejupii per unicam tamen lc. comestionem , aliisque contentis in nostris Litege Jejunii. ris novissime emanatis , sub Datum Romæ die

trigesima Mensis Maji Anni MDCCXLI, qui. bus nullatenus per has præsentes intendimus derogare, respective, libere, et licite omnes Christifideles supradicti, præter personas tamen Pegulares non Militares, possint, et valeant , eadem Apostolica auctoritate concedimus , et

indulgemus. IV. 1o. S. 7. IV. Item eisdem Christifidelibus dicto dulgentia anno durante , in singulis diebus Stationuin Station Almæ Urbis nostræ quinque Ecclesias, seu uum Ur• Altaria , aut in illorum defectum, quinquies bis , ubi unum et idem Altare, Monialibus vero cujusvis que lu. On crari va

Mac Ordinis , et Instituti Regularis existentibus, ac leant.

Mulieribus, et Puellis in quibusvis Monasteriis, seu Conservatoriis degentibus , si forte Ecclesias non habuerint, Capellas ab earum legitimis Superioribus designandas respective devote visitantibus, et in eis pias ad Deum preces pro supradicta unione, et victoria effundentibus , omnes, et singulas Indulgentias, et peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes , aliàs Ecclesiis tam intra , quam extra moenia prædictæ Urbis , ad quas dictæ Stationes fixæ existunt, concessas, eadem Apostolica auctoritate misericorditer in Domino concedimus. Quas

tam pro se , quam pro Defunctis , pro quibus V. Et visitayerint, consequi valeant. Confessa. S. 8. V. Et insuper eisdem Christifidelibus , rium sibi quod ipsi bis, hoc est semel in eorum vita, et eligere se- semel in articulo mortis, possint sibi eligere mel in vi. Confessarium , ex approbatis ab Ordinario Loci, ta qui eos a quibuscumque peccatis, et Censuris, artic.'mor tis cum etiam Sedi Apostolicæ reservatis , absolvere libefacultate re, et licite valeat; quod tamen Indultum eliabsolven- gendi Confessarium , et absolvendi a reservatis, dia resery non habere locum cum Regularibus utriusque sexus quorumcumque Ordinum, Congregatio- ANNO num, Societatisque, et Instituti, tam Mendi. 1743. cantium, quam non Mendicantium, non tamen Militum Militiæ hujusmodi, perpetuo declarainus, inhærentes aliis hujus Sanctæ Sedis , et plurium Prædecessorum Nostrorum, præsertim Clementis VIII. et Urbani VIII. circa Bullæ Cruciatæ , ac similia Indulta, perpetuis futuris declarationibus. Quodque ipsis per eundem Con- Et comfessarium vota quælibet simplicia per eos emis- mutaudi sa , exceptis Religionis, Castitatis , ac Ultrama. Vota simrino, et Visitationis Liminum Apostolorum , pricide in alia Pia Opera rite commutari possint, ac, valeant, concedimus, et elargimur.

VI. Ut S. 9. VI. Prætera , ut iidem Christifideles , accipien.

' tes sumnon tantum semel, sed bis singulo quoque anno, marium quo harum gratiarum , seu facultatum summa- harum rium sumpserint, tam pro se, quam per modum gratiarum Suffragii pro Animabus in Purgatorio degentibus, præmis. Indulgentias , Concessiones , Gratias, et Indulta sas ludul. prædicta consequi, eisque infra eundem annum gentias et bis ut præfertur, uti, et potiri, ac dictorum Conci bonorum spiritualium participes fieri valeant , quolibet in Domino pariter concedimus.

Anno lu, f. 10. VII. Ulterius eidem Priori, seu præ- crentur. dieto Presbytero, ut infra , deputato , quod ipse VII. Fasuper irregularitate cum his , qui Ecclesiasticis cultates Censuris ligati, Missas , et alia Divina Officia quoad ab(non tamen in contemptum Clavium) celebra solutio-, verint, aut aliàs se Divinis inimiscuerint, 'et nem

Irregula. super alia qualibet Irregularitate ex delicto proveniente; dummodo tamen irregularitas hujusmodi ex quovis homicidio , sive opere, sive consilio, et praya insinuatione perpetrato , aut simonia , yel apostasia a Fide, aut hæresi , vel a mala Ordinum susceptione, seu ex alio delicto scandalum in populo generante, non pro. venerit ; et dummodo quis in irregularitate bujusinodi per sex Menses non insorduerit , cum retentione Beneficiorum forsitan sub ejus. modi irregularitate receptorum , non tamen Curam Animarum annexam habentium, nec Dignitatum in Cathedralibus, et Collegiatis, ne:

[ocr errors]
[ocr errors]

19.

[ocr errors]

an

[ocr errors]

PONt que Canonicatuum in eisdem Cathedralibus Ec. A. IV. clesiis existentium, et fructuum ex eisdem Bene

ficiis non exceptis perceptorum compositione , in subsidium prædictarum expeditionum impendenda , et infamiæ, ac inhabilitatis exinde pro. venientis abolitione, et executione Ordinum ,

non male susceptorum, dispensare ; VIII. No. S. 11. VIII. Item quod cum personis nobilibiles, et bus, et quæ , juxta ipsius Prioris, seu Presbyqualifica- teri, ut infra, deputandi prædicti, arbitrium, tæ perso qualificatæ fuerint, ut Missas per horam ante næ Mis. 9

mante lucem, ac per horam post Meridiem audire, et lucem , et celebrari facere valeant, indulgere: post me. S. 12. IX. Quodque illos Clericos, seu Presridiem ce-byteros, qui ad restitutionem fructuum Beneficiolebrari fa. rum simplicium tantum , non tamen personalem cere pos- residentiam requirentium, neque Curam Anis sint.

marum annexam habentium, ex omissione re

fa- citationis Horarum Canonicarum, tenebuntur , cultas

ad congruam compositionem super eisdem frucompo

end clibus dictæ restitutioni subjectis, erogandam cam Be. pro miedietate Ecclesiis , vel aliis locis, quarum , Deficiatis vel quorum ratione Horas prædictas recitare super fru. debent, et pro altera medietate in causam expectibus re- ditionum hujusmodi , admittere; stituendis $. 13. X. Et insuper quod super injuste

posle ablatis, seu acquisitis , quando domini , quibus quomodo restitutio facienda esset, post debitam diligenerogandæ. tiam pro iisdem inveniendis adhibitam , reperiri

X. De in. non possunt, et præstito per debitores jurajuste ac- mento de hujusmodi diligentia per eos facta , quisitis, competenter componere , ita ut Debitores pro seu abla. foro Conscientiæ liberari possint , dummodo tis. tamen iidem Debitores in confidentiam, et sub

spe hujus compositionis illa non abstulerint, seu acquisierint, et ita ut hujusmodi compositio erogari in subventionem prædictarum expe. ditionum debeat, libere , et licite possit, et valeat, auctoritate Apostolica facultatem tribui.

mus, et impartimur. Commis. S. 14. Demum ut præsentes Literæ suum sarius pro plenum sortiantur effectum, et Facultates ,

Concessiones,

Den

tiones

Concessiones, Indulta, Elargitiones et Indul- Axxo gentiæ , aliaque præmissa , debitæ executioni 1743. demandentur , ac ex eis prædicta Militia conve- executioniens, et in causam expeditionum hujusmodi ne a M. omnino, ut præfertur, convertendum emolu. Magistro mentum percipere valeat, nunc, et tempore qepuran. dicti sexennii existens prædictæ Militiæ Magnus 5 Seda

"dus, et a Magister , (cui Nos necessarias, et opportunas confira ad infrascriptam nominationem libere, ut infra, mandus. exercendam facultates earundem tenore præsentium tribuimus , ) Priorem Conventus Hospitalis Sancti Joannis Hierosolymitani Militiæ existentis, seu, quatenus ipse Magnus Magister ex rationabilibus causis magis convenire putaverit, aliquem ex Presbyteris Conventualibus dictæ Militiæ nominare curabit; Et, si durante prædicto sexennio nominationem per eum factam, etiam rationabilibus causis urgentibus , variare duxerit , alterum ex Priore , seu Presbyteris Conventualibus prædictis iterum nominabit; Nos enim ex nunc personam per eum prima , aut secunda vice, ut præfertur prædictam, et successive Literis Apostolicis sub Annulo Piscatoris in forma Brevis super hujusmodi nominationis confirmatione, toties, quoties nominari contigerit, desuper expediendis , muniendam, in præcipuum Executorem , seu Commissarium earumdem præsentium ; Itaut ipsa per- Ejusdem sona hujusmodi dictas præsentes, etiam in ver- Commisnaculam Linguam convertere, seu in Compen- sarii facul dium, convenienti addito prooemio, reducere, tates. illasque, et in eis contenta prædicta , aut compendium hujusmodi , in quibuslibet dictarum duarum Insularum , illarumque adjacentium locis, ubi magis libuerit, viva voce, seu scriptis, aut typis impressis exemplis, publicare, et enunciare , ac Eleemosynas in Causam expeditionum hujusmodi, ut præfertur , contribuendas ad sui arbitrium , juxta opes , et facultates, ac qualitates personarum contribuentium, determinare, et definire: Atque omnia , et singula alia , quæ faciliori, et expeditiori executioni earumdem

Tom, II.

« IndietroContinua »