Immagini della pagina
PDF

P AU LI

ZACGHI^

Qutestiones

MEDICO LEGALES.

In tres Tomos divife .

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Zi A G G HI Шл

ROMANI,

TOTIUS STATUS ECCLESIASTICl

PR.OTO-MEDICI GENERALIS,

QU^STIONES

MEDICO LEGALES.

Accedunt Interpolationes , & Auctaria ex novis inventis , & obfervationibus recenciorum Auétorum

Cura JOANNIS DANIELIS HORSTII

Diverforuin S.R.I. Principum Archiatri, & Collegii
Medici Mœno-Francofurtani Senioris.

EDITH) SECUNDA VENETA,
in Tres Tomos diílributa, ceteris caftigatior,

Addiùs ad calcem fecundi , & tertii Tomi tndicihui
rerum notabilium locupletijftmis,

TO M US PRIMUS,

CONTI NEU S L I R R О S l. IL III. IV. & V.

[graphic][graphic]

Y E N ET I I S,- MDCCLL

Apud Simonem Осень
SUPEKIOKUM TERMSSU, AC TUlflLEGlO.

[graphic][ocr errors][merged small][ocr errors]

JOANNES DANIEL

H О R S T I U S

U S. P. P>

TSLTE annos viginti & novem, furente adbuc Bellona^ in Profejforem Medicina Marpurgenfis Academias

deieBus , fuafu Cancellaru Dn, Neleni, ftudioja Juventuti PAULI ZACCHIiE Quafttones MédicoLegales legendo & difputando tum expofui, & fuecefju qui dem fatis felici, Ыоп enim tantum docendo ego multum didici > naHus nempe amplum auditorium, fed re penitius confiderata , quídam exinde ad Studium Medicum capejfendum incitati funt , numerufque Philiatrorum magno meo gaudio , ut plus habercm quod ageremy auHus eft* Cum vero Dominus Sconvvettern S , У ir de República literaria fatis bene merit us , pr aterí t is TSLundims Autumnalibus animo conciperet, pr a diñas Pauli Zacchiae Quaftiones Medico-Legales, cum annexis coníiliis & decretis Rotas Romanas ob defeHum exemplarium Romanorum, Lipfienfium, Lugdunenfium , Amftelodamenfium , denuo, Ыс quidem, typis tradere , ad ipfius petitionem > & proximi commodum , notas quafdam, o¡im Marpurgi conceptas, ipfi commun'tcavi. Tomum Primum quidem & Secundum pajfim a pluribus mendis purgavi, & varus rebus Phyficis & Medicis e Veterum & T{ecentiorum Pbilofopborum & Medicorum fcriptis defumptis , & hoc figno [] inclufis , auxi Juridica au* tern & Theologica, atque Tomum Tertium integrum plane intaäum re Ii qui, relinquens unte ui que circa has res liberum Judicium , liber amque Meutern . Boni itaque confule , Amice Leéfcor , qualefcunque hos соnatui noftrosy & Opere hoc elegantismo atque utilijjtmo ad Votum tuum féliciter utere. Francofurti Kal. Martii Mt DC. LXVL

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
« IndietroContinua »