Immagini della pagina
PDF
ePub

Pont. præsentium conferre visa fuerint , peragere; ac ul. A. IV.

terius Depositarium , Ratiocinatorem , aliosque similes Officiales, de consilio tamen , ac consensu Magni Magistri pro tempore designandos, seligere quoque possit , et valeat , eadem Apostolica aucto

ritate constituimus, et deputamus. Deroga. S. 15. Non obstantibus Nostra, et Cancellariæ tur con- Apostolicæ regula de non concedendis Indulgen, trariis. tiis ad instar , aliisque etiam in Synodalibus ,

Provincialibus, Generalibus , Universalibusque Conciliis editis, vel edendis , specialibus , vel generalibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, et quibusvis suspensionibus, seu limitationibus similium concessionum , et facultatum per Nos, et Sedem prædictam quomodolibet factis , necnon dictæ Militiæ , etiam juramento, confirma, tione Apostolica , vel quavis firmitate alia robo. ratis , statutis, et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, stabilimentis , usibus, et naturis, ac ordinationibus Capitularibus , Privilegiis quoque, Indultis , et Literis Apostolicis eidem Militiæ , ejusque Magno Magistro, necnon etiam Conventui, et Fratribus Militibus, ac quibusvis illorum personis , sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus , efficacissimis, et insolitis Clausulis , ac etiam irritantibus, et aliis decretis in genere, vel in specie, etiam motu proprio, ac aliàs in contrarium præmis: sorum quomodolibet concessis , approbatis , et innovatis ; Quibus omnibus, et singulis , etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus, specialis , specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per Clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio facienda, et habenda , aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret , eorum tenores eisdem præsentibus etiam pro plene, et sufficienter expressis habentes illis aliàs in suo robore permansuris, latissime, et plenissime , ac specialiter, et expresse harum serie derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Te ad

S. 16. Volumus autem , quod omnes, et quæ- ANNO cumque Eleemosynæ in causam expeditionum 1743. hujusmodi quandocumque, quomodocumque, Eleemoac a quibusvis personis contribuendæ , in supra synæ in expresssam causam tantum impendantur, et non usum exin alios etiam pios usus, sub poena caducitatis , et peditio. cassationis omnium, et singulorum Privilegiorum, tum ero.

num tarac Concessionum prædictorum, distrahantur , gandæ. et convertantur.

S. 17. Præterea etiam volumus, quod earum- Fides dem præsentium transumptis, etiam typis im- præstanpressis , manu alicujus Notarii publici subscri- da tran• ptis, et Sigillo alicujus Personæ in Ecclesiastica sumpti dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in Judicio, et extra illud, adhibeatur , ac si illæ exhibitæ forent, vel ostensæ.

$. 18. Nulli ergo omnino hominum liceat, Sanctio hanc paginam nostræ concessionis , elargitionis , ponalis. indulti, impartitionis, constitutionis, deputationis, derogationis , et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire ; Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac BB. Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem, Anno Dat. die Incarnationis Dominicæ MDCCXLIII. XVII. Ka. 16. Dec. lendas Januarii, Pontificatus Nostri Anno Quarto. 1743.

Expedit. per Officium Min, Gratice.

PONT.
A. IV.

muuuuuuunnnnnnnnnuunuumuwmuninum namun

DECRETA

LXXXVII.

De Ritibus Græcorum Melchitarum Patriarcha

tus Antiocheni; de jurisdictione Patriarchæ , et Episcoporum ejusdem Nationis ; deque Monachorum , et Monialium disciplina , in

unum collecta promulgantur. Venerabilibus Fratribus , Patriarcho An

tiocheno Græcorum Melchitarum , et omnibus ejusdem Ritus Catholicis Episcopis, eidem Patriarchce subjectis.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres , salutem , et Apostolicam

Benedictionem.

DEMANDATAM coelitus humilitati Nostræ om. curandenium Ecclesiarum curam subeuntes , sub ipsum statu“ initium Pontificatus Nostri, per encyclicas Liteomnium ras datas die 3. Decemb. anni 1740. ad Vene, Ecclesia. rabiles Fratres , Patriarchas, Primates , Archie

rum.

Pontificis

piscopos, et Episcopos per universum terrarum Orbem regentes Ecclesiam Dei , inter cæteros animi nostri sensus, quos illis manifestos esse voluimus, eosdem etiam omnes hortati sumus, ut quibuscumque in rebus, ad Catholicæ Fidei , disciplinæque conservationem et incrementum pertinentibus , Nostram atque hujus S. Sedis auctoritatem et 'opem sibi, suisque Ecclesiis necessariam esse contingeret, de iis ad Nos cum omni fiducia referre non dubitarent; atque omnibus illis ea adjumenta polliciti sumus, quæ ab Apostolica suprema Potestate Nobis concredita, et ab ea sollicitudine , quæ nostrum Pastorale decet officium , inferiorum Ecclesiarum Prælatis

afferri maxime convenit. Hæc autem a Nobis Anno universo Episcoporum coetui publice promissa 1743. cum semper huc usque omni cura , et vigilan. tia , in mediis etiam difficillimorum temporum perturbationibus, Domino vires subministrante, effectu complere studuerimus; atque iis omni. bus , qui hortationibus nostris excitati , de suis, suarumque Ecclesiarum rebus ad nos adierunt, ea omnia præstiterimus quæ tum ad propriam ipsorum, tum ad animarum ipsis subditarum incolumitatem , atque utilitatem conducere judicavimus; Minime quidem negligendum esse Dubia , censuimus recursum, quem de rebus non parvi et postu

lata a Pan momenti , aliàs ad fel. record. Prædecessores

triarcha Nostros Benedictum XIII. et Clementem XII. Antioche. et nuper ad nos ipsos habuerat Ven. Frater no ad S. Cyrillus Patriarcha Antiochenus ; qui ardenti Sedem rezelo erga Fidei , et disciplinæ puritatem , atque feruntur. animarum salutem impulsus , pro quo etiam illustres labores exantlasse , et magna pericula adiisse dignoscitur, complura dubia in suæ, aliarumque Ecclesiarum sibi subjectarum regi. mine incidentia , et varia postulata de rebus, suâ sententiâ, sibi opportunis, ad hujus Apostolicæ Sedis judicium, more Majorum detulerat; ut suprema Romani Pontificis auctoritate, et omnis dubitationum ambiguitas, errorumque tolleretur occasio , et Ecclesiastici regiminis ordo, ac tranquillitas , in iis regionibus , ad Populorum salutem providis legibus assereretur.

$. 1. Itaque laudabili , justoque illius desi. Pontifex derio obsecundare, ejusdemque iteratis precibus, ea expen. quantum opportune fieri posset , satisfacere cu. dit cum pientes, totam rerum summam longo intervallo concilio jacentem resumpsimus, eamque per nosmetipsos etc.et, ut

tos infra, de examinare, atque accurate definire volentes ,

cernit. summo studio, ac diligentia prædicta Dubia, et Postulata singulatim perpendimus; adhibitisque in consilium nonnullis ex Venerabilibus Fratribus Nostris S. Romanæ Ecclesiæ Cardina. libus, et ex eo coetu delectis , qui Propagandæ Fidei negotiis præsunt, tum etiam aliquibus

[ocr errors]

Pont. ex Clero Sæculari , et Regulari gravibus Viris, A. IV. ac Theologica , et Canonica facultate præstan

tibus, quos omnes coram Nobis semel, bis , tertio de prædictis rebus sententias suas aperire mandavimus; ea tandem decernere, atque sancire statuimus, quæ per has Literas Nostras, Vobis , Venerabiles Fratres, per universum Antiochiæ Patriarchatum Orthodoxis Græco-Melchitarum Ecclesiarum Episcopis, tenenda, atque observanda , Apostolica auctoritate declaramus : maximam de vobis omnibus in Domino fiduciam habentes, fore, ut Paterpå Nostræ erga Vos charitati, ac studiosæ de rebus vestris sollicitudini, integra , promptaque, ut par est,

obedientia , atque observantia respondeatis. Quæsilo. . 2. Porro ex dubiis , et postulatis a præ. rum par- laudato Ven. Fratre Cyrillo Patriarcha propotitio.

sitis , aliqua pertinent ad conservationem Ri. tuum , et Morum Ecclesiæ Græcæ , tum universorum in genere, tum eorum in specie, qui ad jejuniorum observantiam , et Sacrosancti Missæ Sacrificii celebrationem attinent; Alia versantur circa Jurisdictionem ejusdem Patriar. chæ, et Episcoporum ei subjectorum , quam hinc ab Episcopis Maronitis, hinc vero a Missionariis Latinis perturbari asseritur : Nonnulla denique spectant ad Monachorum disciplinam, eorumque legitimam Superioribus subjectionem; tum etiam ad Religiosarrim Fæminarum vivendi

Regulam, earumque regimen, et tutelam. Nihil in. $. 3. De Ritibus igitur, et moribus Ecclesiæ novari ju. Græcæ illud imprimis generatim statuendum bet circa decrevimus, nemini licuisse, aut licere , quovis RitusEcc. titulo, et colore , et quacumque auctoritate, aut Græ

de dignitate , etiamsi Patriarchali, aut Episcopali genere.

præfulgeat, quidquam innovare , aut aliquid

introducere, quod integram , exactamque eo. tiones ab

di rumdem observationem imminuat. Hinc est , Archiamo quod Euthymii olim Archiepiscopi Tyri, et Si. Tyri Indonis , Viri alioquin Catholici , reique Christia. důctas re. næ propagandæ studiosissimi, factum , aliàs ab probat. hac Sede Apostolica de anno 1716. improbatum ,

Ta

« IndietroContinua »