Immagini della pagina
PDF
ePub

inter torpidos somno, paventesque ad necopinatum timultum, , et inermes in cubilibus suis obprefos, illa cae

des edatur, a qua vos besterno die revocatos aegre fere18 birtis. Scio, audax videri consilium : sed in rebus aspe

ris et tenui spe fortissima quaeque consilia tutissima sunt. quia, si in occasionis momento, cujus praetervolat

oppor

#

vacant 'ex vet. lib. et ex sensu. set, praetermisisset. GEBH. Put. SIG. In meo reperio et tenuis nequidquam mox amissam quaeras: per. Itaque non dubie cmendo, ut monuit ex suo Sigonius. Sic in rebus asperis et tenui spe for nofter 1 31, [15, 4.) Nequidquam tissima. LIPS. 3. Epift. Quaest. poflea, si tum cessassent, praeter7. Ut Lipsii MS. ita Pall. duo missamoccasionem quarsituros. Di. el tenuis per. unde verillimam e. cimus enim quaerere omne, quod duxit lectionem et tenui spe,GEBH. abest: ut praeter alios notabaQuod suspicatus est Lipsius in mus ad illud Manilii , in ponto rebus asperis et tenui spe, clare quaerere pontum, 2. Obs. 11. J. Put. refert. J. FR. GRON. tenuis FR. GRON. omissam legunt Floper Florent. Lovel. 1. 2. 4. et rent. Voff. Lovel. a 4.5. Harl. Harlej. tenuibus per Lovel. 5. Ber. Ber. Gaertn. Hav. Hearnii Oxon. Hafn. Gaertn. Hav. et edd. antt. et edd. ante Gronoviaoam anni usque ad Ascens. qui anno 1513. 1665. ubi amissam editur. In nosubstituit in rebus asperis et tenui- tis quidem Gron. amissam quaebus fortissima quaeque, in rebus ras Put. praeferre teftatur. Ve. asperis et strenuis Brancal. Lati. rum quum addit, ita etiam Si. nii. Lipsius verum indagavit. gonium ex suo monuiffe, qui ta

men in voce omissa nihil mutat, Nequidquam mox omissam que. id potius ad solum quaeras reraris) Vet. lib. quaeras, SIG. Si. ferendum videtur. Utrumque di. gonius legit quaeras. Plautus ci, amittere, et omittere occasio. Asin. 2, 2.

nem, supra vidimus ad 7, 34, 9. Si huic occasioni tempus se

Et quidem omittere etiam obcur. subterduxerit,

rit 28, 35, 8. Occasionem oblatam

Deúm inmortalium beneficio non Numquam edepol quadrigis al. bis indipiscis poftea.

omiserit. Quod quum nunc tuean

tur codd. et hic proprie notetur Sigonii lectionem stabilire vide- occasio, qua quis usus non sit, tur ipse Livius 31, 15, 4. Nequid- quae recte omilla dicitur, id etquam poften, si tum cessassent,prae- iam revocavi. Deinde quereris ser. termissam occasionem quaesituros. vant Voff. Lov. 2. Ber. et Gaertn. pro oinissam, rectius videtur legi queraris edd. principes, quaeres amissam. Livius 31, 36, 3. Non Lovel. 5. quaeretis Lovel. 1. quae. exspectato signo ante tempus ex. raris Lovel. 4. Harlej. et Rec. citaris suis, occasionem bene geren- quaeras Florent. et Hav. quod dae rei amisere. 33, 12, 8. Num- recte viri docti probarunt, quae. quam habiturum recuperandi sua rere autem de illis usurpari, quae occasionem , si eam, quae tum es- absunt, desiderantur, pluribus

opportunitas, cunctatus paullum fueris , nequidquam mox omijan quaeras. Unus exercitus in propinquo 19 est : duo baud procul absunt. nunc adgredientibus spes aliqua est: et jam tentaftis vestras atque illorum vires. Si diem proferimus, et besternae eruptionis fama con- 20 temni desierimus, periculum est, ne omnes duces, omnes copiae conveniant. Tres deinde duces, tres exerci

1, 16, 8.

docuit Cel. Dukerus ad Flori tinii; quomodo quum etiam Gro

nov. ex uno Pal. emendandum

docuerit, in contextu tamen perJ. 19. Nunc adgredientibus par peram aliqua spes est reposuit, aliqua opportunitas est) Multa in quod praeter Doujatium recenLivio patrum aetate interpolata. tiores servarunt. Voces itaque, in iis hic locus. Vetus liber nunc ut partim codd. partim eorum aggredientibus par aliqua est, illi veftigia jubent, transposui. boni explendae sententiae opportunitas immiserunt. Sed nemo S. 20. Hifternae eruptionis fama paullo doctior negabit, emen. contenti ] Meliores et hefternac dandum fuisse pares aliqua estis. eruptionis fama contemni desieri. Docet historia et res ipsa. LIPS. mus. Nempe quia contemneban3. Epift. Quaeft. 7. Pall. 1. ac 3. tur, prior eruptio illis cesserat nunc adgredientibus per aliqua eft. feliciter: durante en contemptu, Lipsius emendabat pares aliqua negligentem hostem iterum poteesiis. Sed despiciant docti de rant cum spe fortunae adoriri. scriptura Pal. 3. nunc adgredień. At simul emanalset fama tam for. tibus spes aliqua est. quam lectio- tis felicisque audaciae, cessannem sequi malui, quam dubiam te contemptu, intentiores futu. conjecturam. GEBH. Vor ulti- ri erant hostes, et copias omnes mam praecedens deficit in omni. contracturi. Caesar 5. (Gall. 47.) bus calamo exaratis , ut indica. Castra communit, , atque haec , etsi vit Lipsius, qui elegantius, quam exigua erant per se, tamen anguverius, corrigit pares aliqua eftis. stiis viarum , quam maxime pole Romani enim futuri erant illi est, contrahit, eo consilio, ut in sum. aggredientes, non holes. Sed mam contemprionem hoftibus veniat. alii quidem par, Put. Petav. u. Genus loquendi est 4, 135, 9. ] terque, Men. Voff. per aliqua Neminem se plebejum contemptue est. Unde statim odorati sumus rum , ubi contemni desissent. 12, legendum nunc aggredientibus spes (34, 8.) Et contemnere plebem , of aliqua est. quae totidem literis quo contemni desierint, coepisse. exfiare in uno Pal. postea cogno. J. FR. GRON. Vulgatum prius vi..J. FR. GRON. per aliqua op. in uno meorum Gaertn. super. portunitas est Lovel. 5. Ber. et conteri desierimus legunt Gaertn. par aliqua est Lovel. 2. Voll. et Lovel. 1. cunctari desie. per aliqua est Fiorent. Lovel. 4. rimus Lovel. 3. contempti desie. Harlej. et Hav. To est insuper rimus Lovel. 4. et 5. contempni omittitur in Hafn, nunc adgredien. vel contemni desierimus Florent, tibus spes aliqua est Brancal. La. Harl. Ber. et Hav. aliique; quod Liv. Tom. VIII.

0

est.

tus sustinebimus boftium, quos Cn. Scipio incolumi exer21 citu non sustinuit? Ut dividendo copias periere duces

noftri, ita separati ac divisi obprimi possunt bostes.

alia belli gerendi via nulla est. proinde nibil , praeter 22 noctis proximae opportunitatem, exspectemus. Ite,

Deis bene juvantibus , corpora curate, ut integri vi

gentesque eodem animo in castra boftium inrumpatis, 23

quo vestra tutati estis. Laeti et audiere ab novo duce novum consilium, et, quo audacius erat, , magis placebat. reliquum diei expediendis armis et curatione .corporum consumtum': et major pars noctis quicti data est. quarta vigilia movere.

optime Gronov. probavit. Sae- pra 6, 23, 10. Diis bene juvantipius librarii contentus et contem- bus ageret, quod e republica ducetus permutarunt. V. ad 4, 6, 4. ret. 7, 32, 13. Diis bene juvanti. c. 57, 5. 6, 2, 9. c. 14, 11. c. 38, bus novum atque integrum de Sam. 8. 7, 7, 2. c. 11, 4. c. 19, 10. C. nitibus triumphun mecum petite. 21, 30, 18. 8, 33, 15. 21,43, 11. (*35, 21,6. Diis bene juvantibus belloem 11,7.) 45, 30, 2. Adde N. Heins. ingentis gloriae praedaeque futu. ad Claud. 2. de Laud. Stil. 64. rum incipiamus. 26, 36, 9. IngreBroekh. ad Prop. 1, 7, 25. 2, 11, dimini Diis bene juvantibus. 28, 19. Bentl. ad Hor. 3. od. 16, 25. 32, 12. Diis bene juvantibus seque. epod. 4, 16. et viros doctos ad rentur. 29, 24, 7. Diis bene juvaile Sall. Jug. 17. Similiter conten- tibus in Africam trajicere. c. 25, dere et cortemnere 6, 6, 6. conten. 13. Diis bene juvantibus signo dato rio et contemtio ad 10, 26, 6. solvere naves. Et ita 31, 7, 14.

36, 17, 16. 42, 51, l. 44, 38, 7. Omnes duces omnesque copiae ] et alibi. Copulativam ignorat Cantabr. JAC. GRON. Ignorat etiam Flo.

V. 1. In hujus silvae medio ferrent. Eamdem quoque Crevier. me stadio) Malim spatio. SIG. ex consensu optimorum Mltorum Mavult Sigonius spatio, et sinc expunxit. Hos igitur sequendos causa, et contra omnes libros. censui.

Mox fraude Punica Pal. 3. ex in.

terpretatione. GEBH. Nihil hic J. 21. Alia belli gerendi via nulla opus lladia silvae iftius metiri. est] belligerandi Florent. y. su. Put. et Pet. statio. Scribe medio pra ad 22, 39, 9.

ferme spatio. J. FR. GRON. Ita 8. 22. Ite, Diis bene juvantibus] visas Gronovii notas in mentem

legendum esle, sibi quoque ante Deis Florcnt. Voff. Lovel. 4. ct venisse testatur Vlit. ad Gratii Hav. V. ad 10, 40, 13. Tum vor bene perperam omittitur in uno

Cyneg. 486. ftatio etiam Florent. Vol. reliquis eam tuentibus. Su. §. 2. Ita medio itinere interce.

XXXIX. Erant ultra proxima castra sex millium 1 intervallo distantes aliae copiae Poenorum. Vallis cava intererat, condensa arboribus. in hujus silvae medio forme spatio cohors Romana arte Punica abditur, et equites. Ita medio itinere intercepto, 2 ceterae copiae silenti agmine ad proximos hostes ductae. et, quum statio nulla pro portis , neque in vallo custodiae esent, velut in sua castra , nullo usquam obsistente, penetravere. Inde signa canunt, 3 et tollitur clamor. Pars semisomnos hostes caedunt: pars ignes casis, stramento arido tectis, injiciunt: pars portas occupant, ut fugam intercludant. Ho.4

pro] Non contemnenda est con. Mor non in vallo custodiae , pro jeetura doctiff. Oudendorp. ad neque in vallo, Lovel. 5. Tum Front. 1, 5, 11. intersepło. Nam velut sua caftra, omilla praepo. loc saepe sic utitur Livius. 6, sitione, Lovel. 4. Sed v. ad 4, 9, 9, 7. Ex parte altera intersepris 5. et 10, 40, 14. Praeterea nullo itineribus aegre oppidanos vim ho- unquam obsistente, pro usquam , flium ab se arcentes. 8, 25, 5. In. Cant. et Harlej. V. ad 39, 31, 5. terseptis munimentis hoftium pars Hinc penetraverunt Lovel.5. parti abscisa erat. Sic 34, 33, 4. 23, 11, 3. 31, 46, 9. 34, 40, 1. $. 3. Pars semisopitos hoftes et 38, 7, 10. Hoc etiam obsepire caedunt] Pal. pr. nec non vet. itinera et vias dicit 2, 6, 1. 9, ed. semisomnos hostes. sec. ac tert. 34, 5. c. 43, 8. 31, 38, 8. 22, 50, semisomnes. GEBH. Put. Pet. u. 8. et paullo post hoc cap. Alibi terque, Men. Vol. Pal. et ve. tamen apud eum pro his interci. tusta editio semisomnos, duo alii pere est. 9, 43, 3. Primum ita om. Pall. semisomnes. nusquam vul. nia opportuna loca hoftes inter con. gatum. Cicero 7. ad 'Famil. 1. sulum caftra interceperant, ut per. Spectarent communes mimos semi.. vadere expeditus nuncius non pos. somni. Sic et 30, 5, 10. In ipsis set. 29, 9; 7. Tum ipsum ab suis cubilibus semisomnos hausit fiania interceptum et seclusum hoftiliter ma. Omn. Gall. et Pall. non see lacerant. Curtius 4, 3, 9. Prae. misomnes. J. FR. GRON. semi. ceps in salum murus pedestre inomnes Lovel. 4. semisomnes Lovel. terceperat iter. Et Tacit. 15. Ann. 2.5. Gaertn. Hav. Hearnii L. 1. 3. Hoftiles ingressus praesidiis in. et ed. Parm. semisomnos reliqui tercipit. Sed pleraque horum, mei cum Hearnii N. D. et ed. si non omnia , itidem non sine Rom. anni 1471. Recte. Supra ratione suspecta esso possunt. 9, 24, 12. Portaeque ab semisomnis DUK. interseptus et interceptus et. ac maxima parte inermibus refrix. iam alibi confunduntur in scri- guntur. ubi tamen vide. c. 37, ptis. V. ad 8, 25, 5. (*6, 9, 7.) 9. lnvadit hoftes, alios inmobiles,

stes simul ignis, clamor, caedes, velut alienatos

sensibus, nec audire, nec providere quidquam si5 nunt. incidunt inermes inter catervas armatorum ;

alii ruunt ad portas, alii obseptis itineribus super

vallum saliunt: et, ut quisque evaserat, protinus 6 ad caftra altera fugiunt: ubi ab cohorte et equiti

bus ex occulto procurrentibus circumventi, caesi7 que ad unum omnes sunt. quamquam, etiam si quis

ex ea caede effugisset, adeo raptim captis propioribus caftris in altera transcursum caftra ab Roma. nis est, ut praevenire nuncius cladis non posset.

alios semisomnos in cubilibus suis. ftra incenduntur, arundine et 37, 20, 13. Sparsos per neglegen. stramento tecta ea dixit. et 30, tiam et semisomnos prope adorti (3, 9.) cum Syphacis a Scipione. sunt, ubi vide. 40, 15, ii. E con- LIPS. 3. Ep. Quaest. 10. Lipsii vivio et comissarionibus prope see conjectura nihil verius Apollo misomnus raptus sum. Sall. Jug. Pythius dixit. addo locum 27, 31. Semisomnos partim, alios arma 3, 3. Erant autem pleraque ex crasumentes fugant funduntque. Phae. tibus aut tabulis facta , stramen. dr. 4, 14, 11. Semisomno corde to intecta omnia , velut de induet errore ebrio. Coelius apud Quin. stria alimentis ignis. GEBH. Re. ctil. 4. Instit. 2. Semisomno sopore cipimus dignam Lipsio emendainter manus centurionuns concubina. tionem: pars ignes casis stramenrumque jactabatur, Tacit. 1. Ann. to arido tectis: quod super ratio51. Semisomnos, palantes , aut nem manifestam nullo apice di. iner mes ceciderant. Ita unanimos, versus eam Put. probaret. Sed non unanimes , quod in quibus. et Pet. alter, pars signa escasis · dam erat, verius docui* 7, 31, stramento arido. J. FR. GRON. 5. Insuper semisomnos caedunt hos ignis aeftas stramento arido Lovel. Atis Florent.

5. ignis aeftus stramento ari to

Hafn, ignis escas fruftamenta arida Pars ignis escas stramento ari. Cant. ignis escas stramento arido do tectis injiciunt ) Dura est haec Vol. Lovel. 2. Harl. Ber. Gaertn. compositio, nec facile dixcrim, Hav. apud Doujatium Reg.et Col. quam displiceat: sensus tamen in. bert. Hearnji L.. 2. N. et edd. telligitur. GLAR. Displicet meri. vett. pro quo Aramenta arida to. In veteri meo hoc tantum scri. subftituerunt Parisienses anno ptura mutat stramento arido.Prae. 1573. quod ad Gronov. obtinuit; ivit tamen ad veritatem. Lego et tali ed. usus est Lipsius, quum pars ignes casis stramento arido pro varia lectione ex vet. suo tectis. Illud escas conflatum ex saudaret stramento arido.Sed ignes repetita syllaba ignes fuit. et pro casis stramento arido, tecris, ut ças quam apte casis! Ita Livius Lipsius conjecit, praefert etiam 97, (3, 3.) cum Campanorum ca. Florent. Scriptum forte fuerat

« IndietroContinua »