Immagini della pagina
PDF
ePub

riae P. et Cn. Corneliis. Ad veteres exercitus duae 7 urbanae legiones a consulibus scriptae, summaque trium et viginti legionum eo anno effecta est. Delectum 8 consulum M. Poftumii Pyrgensis cum magno prope motu rerum factum inpediit. Publicanus erat Po-9 stumius, qui multis annis parem fraude avaritiaque neminem in civitate habuerat, praeter T. Pomponium Vejentanum, quem, populantem temere agros in Lucanis , ductu Hannonis priore anno ceperant Karthaginienses. Hi, quia publicum pericu- 10

jis in Hispania gestas sparsim . 8. M. Postumii Pyrgensis cum memorat Livius 23, 36. 48. et magno prope motu itorum factum) 34, 41. 48. nulla prorogationis Pall. tres, et vet. ed. cum ma. imperii mentione facta, nisi boc gno prope motu rerum. GEBH. loco. Si ergo verum est, quod Šolus Gruter. in pr. edd. iterum, bic de Cn. Scipione scribit, di- pro rerum , ediderat; sed errocendum est, ei post annum V. rem hunc in ed. ultima ipse LIITIVI. quo P. Scipio in Hispa. sponte cmendavit. Deinde M. piam venit, a populo extra or. Poftumi Lov. 3. et Hearnii L. M. dinem, quum privatus esset, Poftumius Lovel. 1. et Brancal. imperium datum fuisse. Sed hoc Latinii. Mox . seq. T. Pomponusquam ante prodidit Livius. nium edidi. V. ad c. 1, 3. Suspicari quidem possumus, hic aliquid turbatum elle, quod scri.

$. 9. Populantem temere agros pturam variare indicio elt scholi. in Lucanis'] De eo ita hujus li. on Sigonii.Sed tamen utrique im. bri initio. Prosperis aliquot po. peratores Romani vocantur c. 32, ducis speciem nactus. SIGON.

pulationibus in agro Bruitio jufti 1. 37, 10. et 26, 41, 18. et Cn. Scipio imperator 36, 2, 5. At . 10. Quia publicum periculum pursus, Asdrubali ad Alpes va. erat a vi tempestatis etc.) Hac denti exercitum Romanum du. de re sic 1. 23. extremo. Alte.' cu auspicioque patris obstitie, rum poftulatum publicanorum fuit, dicit Publii filius Scipio 36, 41, ut , quae in naves imposuissent, 13. Nec magnam vim habet, quod ab hoftium tempeftatisque vi publi. appellatio Imperatoris tribuitur co periculo essent. SIG. Vet. ed. Ca. Scipioni. 'Nam etiam magi- ea vi. Pal. tert. periculum erat strum equitum imperatorein vo. magnae tempeftatis. Liv. 23, 49. cat 8, 30, 1. et 33, 13. V. Gro. 3. GEBH. erat magnae tempefta. Bovium ad 33, 12, 11. DUK. Er. tis etiam perperam Lovel. 2. et ror a Sigonio notatus in sola Hav. erai ca'vi tempeftatis edd. ejus ed. extitit. Nam reliquac Rom. anni 1472. ac Parm. eras cum omnibus codd. copulam a: vi tempestatis proximac cdd. us. gnoscunt. Paullo ante Lentuli que ad Aldum, vulgatae lectiopraenomen P. ab Oxon. N. ab. nis auctorem; cum quo faciant elle, Hearnius notavit

reliqut codd.

[ocr errors]

tur

[ocr errors]

lum crat a vi tempeftatis in iis , quae portaren

ad exercitus, et ementiti erant falsa naufragia, et ca ipsa, quae vera renunciaverant, 11 fraude ipsorum facta erant, non casu. in veteres : quassasque naves paucis et parvi pretii rebus inpoa

sitis, quum mersillent eas in alto, exceptis in prae

paratas scaphas nautis, multiplices fuisse merces 12 ementiebantur. Ea fraus indicata M. Atilio praetori

1

MUX.

Ementiti erant facta naufragia] cassatasque naves a m. 3. (* v. ad Put. Pet. uterque, Reg. duo. 21, 40, 9.) Gronovio tamen omPall. falsa naufragia. quod cur

nino adsentiendum. quassasque spernam , caullae nihil video.

naves enim pracferunt etiam Nec me offendit ille, si quis est, Florent. Cant. Lov. 3.4.5. Hav. piconasmus, ementiti falsa. J. et Ilearnii L. 1. Seneca de Otio FR. GRON. Ita ct Flor. Harl. sap. 30. Navem quassain non des Ber. et Hearnii N. ac D. Mox ducoret in mare. "Liv. 26, 51, 9. nunciaverant, pro renunciaverant, Refectisque, qua quassi crant , Ber. a m. 1. Gaertn. et edd. quas muris Tarraconem est profectus. vidi, Aldo antiquiores.

ubi v. Gronov. et ad Senec. de J. 11. In veteres quassatasque brarii quassatas, pro quassas,

Brev. vitae 10. Quod autem li. naves) Pal. 3. cassasque naves.cas- dederint, sollemnis eorum ab. sae naves sunt vitiosae, ut calia erratio est, de qua v. ad 10, 37, 3.

Pal. i. quassasque naves. Vet. ed. in veteres quassatas na- l. 12. Ea fraus indicata M. ves. quassatae naves, vi tempc. Aemilio praetori priore anno fuestatis disjectae ac confractae. rat] Superiore anno, ut oftenVirg. 1. Aen. 551.

di (h. lib. c. 1, 11.) M. Atilius Quassatam ventis liceat sub. in urbe mansit, quippe qui pracducere classem.

tor eset urbanus : reliqui prae.

tores in provincias profecti sunt. GEBH. Put. et Pet. quassasque. Ergo M. Asilio , ut ante, corL. 7. D. de act. empti. Veluii si rigendum. SIG. praetor is priore fundo dolia accessura dixisset, non anno Lov. 2. Male. Livius enim quassa, sed integra dare debet. potius facti indicii , quam gefi Seneca ad Marciam (c. 11.] Quid honoris, tempus indicasse videest homo ? quodlibet quassum vas. tur. Horat. (1. od. 1.] mox reficit ra. les Quassas. J. FR. GRON. ve- s. 13. Populus severior vindex teres quassatasque satis Latinum fraudis erai) Mira hoc in loco est. Infra 30, 39, 3. Multae quas. confusio horum nominum popusatae armamentisque spoliatae na. lus, plebs, concilium plebis, iri. ves. 37, 31, 6. Naves in proelio bus, Latini et comitia. Nam cum quassatas quum refecisset. et ila primum dixerit, populum vin. hic legit Harl. in veteres quassa. dicem fraudis fuire, statim contas naves Voll. et Lov. 1. in ve. cilium plebis subjungit. Et prius. teres cassatas naves Bor, a m. i. quam tribus in suffragium vo.

priore anno fuerat, ac per eum ad senatum delata, nec tamen ullo senatusconsulto notata: quia Patres ordinem publicanorum in tali tempore obfensum nolebant. Populus severior vindex fraudis 13 erat; ercitatique tandem duo tribuni plebis Sp. et L. Carvilii, quum rem invisam infamemque cernerent, ducentùm millium aeris multam M. Postumio dixerunt. cui certandae quum dies advenisset, 14

carentur, tribunos populum sub- summoveri Laetorius jubet , pras. moville dicit. Deinde Latinos serquam qui suffragium ineant. suffragium ferre, populum re. Gellius 15, 37, Is, qui non uni. clamare, publicanos cum po- versum populum , sed partem ali. pulo jurgantes facit. Item in quam adesse jubet , non comisia, relatione consulum ad senatum sed concilium edicere debet. Tri. eadem dominum confusio. Quo. buni autem neque advocant parri. modo enim haec congruunt, 'Plec cios, neque ad eos referre de roula bis concilium vi turbatum , suf- la possunt. lea ne leges quidem fragium populo per vim extortum, proprie, sed plebis scira, appel. concilium plebis sublatum, con- lantur, quae tribunis plebis fee tra populain Romanum aciem in- rentibus accepta sunt. Saepe au. troduciam, tribus prohibitas in tem in populi voce Patres etiam sufragium vocari, populum Roma. continentur, at codem in loco nem victum, comitia sublata ? significat Livius (c. 56, 11.) Cor. GLAR. Miratur Glareanus, quid sui Appius negare, jus esse trisit, quod, cum populum frau. buno in quemquam, nisi plebejum ; dis vindicem vocet Livius, paul. non enim populi, sed plebis eum lo post plebis concilium habi. magistratum esse. SIGON. tum efle hac de re dicat, neque intelligit, cum de tributis co. Tribuni plebis Sp. et L. Car. mitiis agitur , hoc loco populum vilii etc. muttam M. Poffumio di. pro plebe accipi, praesertim vero xerunt, cujus certandae quum dies cum ab comitiis Patres essent advenissets Magistratus multare exempti. +. ,, Hoc ipsum vult quemquam non poterat, sed mul. » Glareanus, populum pro plebe tam pronunciare, quam deinde s, accipi : sed' sic non tollitur populus aut jubcrei, aut remit. „obscuritas.

*. quod Livius teret. Illud erat multam dicere, tradidit I. 2,"[60, 4.) Insignem hoc multam certare. Sic 3. de srnum maxime tributa comitia Legib. [3. ) Cic. Magiftratus nec officiunt, res major victoria sus. obedientem. et nocuum civem multa, cepri certaminis , quam usu: plus vinculis, verberibusve coërcento, enim dignitaris comitiis ipsis de ni par majorve poteftas prohibese tractum est Patribus ex concilio sit, ad quos provocatio efto. Cum summovendis, quam virium aut magistratus judicassit irrogasitve, plebi additum, aut demptum Pa- per populum multae , poenae certribus. Et eodem lib. (c. 56, 10.) iatio esto. et Philipp. 11, (8.] CrasConsules nobilitasque ad impedien- sus consul ponsifex maximus Flatdam tegom in concione consistunt; co collegae Flamini Martiali mu

conciliumque tam frequens plebis adeset, ut multi15 tudinem area Capitolii vix caperet; perorata causa,

spes una videbatur esse, si C. Servilius Casca tri

tam dixit, si a sacris discessifet, lata est, ut etc. ) Vos sic emen. quam multam populus Romanus datis scitoque lex lata est. quasi remisit. Sic Livius paullo post lex sit lata per plebiscitum. E. (c. 4, 8.] Tribuni plebis, omissa go sic: Testibus dalis tribuni po. multae certatione, rei capitalis diem pulum summoverunt, sitellaquelaPostumio dixerunt. sig. Scripti ia est, ut sortirentur, ubi Lati. omnes cui certanda..J.FR.GRON. ni suffragium forrent. Quae sen. Sp. et L. Carvilii primus edidit tentia talis est, sitellam allatam, Ascens. anno 1513. et recte. Su. in qua suffragia populus de propra hoc cap. Prorogatae Hispa. banda lege poncret. Solitam nia. P. et Cn. Corneliis. V. ad 6, autem afferri sitellam quandam, 33, 1. et Sigon. ad 32, 7, 15. cum lex ferenda esset; probat Antca vulgabatur Sp. et L. Car. Cic. de Nat. Deor. l. 1, 138.) vilius: quod obferunt etiam Ber. Ut igitur T. Gracchum cum videor et Gaertn. Sp. et L. Carvillius concionantem in Capitolio videre, Lov. 5. Sp. et L. Carvilla Von de M. Octavio deferentem sitellam. Lov, 1. 4.' Harl. et Hearnii N. Fit autem sitella a situla. Nam Sp. et L. Carvila Lov. 2. P. Spu. apud Plautum in Casina (2, 4, rius et L. Carvilla Hav. et Hear. 17.) dicitur conjectio sortium nii L. 1. P. Spurius et L. Carvi. in situlum fieri. Nisi volumus a. lius Brancal. Latinii. Deiode cui . lio vocabulo emendare, quo u. certandas etiam omnes mei, et titur idem Cic. (auct. ad Herenn. Oxon. Hearnii, nisi quod cujus 1, 12.) ubi aït: Cum L. Saturcertandae sit in Ber. cui cer- ninus legem frumentariam de serandi in Lov. 1, et Brancal. La. missibus et trientibus laturus es. tinii. Cato de Re rult. c. 147. set, Q. Cepio, qui per id temporis Dies argento ex Kal. Nov. (* Liv. quaestor urbanus erat, docuit se35, 35, 15.)

natum, aerarium pati non posso

largitionem tantam. Senatus de. 14. Conciliumque tam frequens crevit, si eam logem ad populum plebis adesset] consiliumque Flor. feras , adversus rempublicam eum Voff. Lov. 1. 3. 4.5. Gaertn. et videri facere, Saturninus legem Hav. Male. V. Gronov. ad 44, ferre coepit, collegae intercedere, 2, 5. Mox arx Capitolii, pro a. ille nihilominus ciftulam detulit, sea, Voll. Lov. 1. 3. 4. 5. Harl. Cepio ut illum contra, intercedenot Rec,

ribus collegis, adversus rempu. 9. 15. Qui propinquus cognatus. nis impetum facit, pontes diflur

blicam vidit ferre, cum viris boque Poftumió erat) Libb. omnes qui propinquus erat cognatusque

bat, cistas dejicit. Quare dubium Poftumio. GEBH. Pariter vor. est, an cisella scribi pollit, quod Lov.2.3.4.5. Harl. Ber. Gaertn.

sit a cifta. Sed quomodo cistula et Hav. cum edd. Aldina prio

una dicitur, ita et cistulae mul. ribus. Paullo ante una spes esse

tac, si eaedem significantur res. Flor. Lov. 2. 3. 4. 5. Harlej. et

Verum, nc hic agamus pluribus, Hav.

viftulam nunc legendum puto :

si quis volet, cistellam legal, s. 16. Teflibus datis tribuni po- me non repugnaturo. VALLA. pulum sum woverunt, si te illique Veteres libri babent omnes To

[ocr errors]

bunus plebis, qui propinquus cognatusque Postumio erat, prius , quam ad suffragium tribus vocarentur, intercesillet. Teftibus datis , tribuni

po

16

stibus datis, quae lectio negle. Pall. duo, pr. ac tert. si to illa. cta est sine caufa. In ejusmodi que lata est.confirmatque prisca enim re sic loquitur Cic. in Prae. ed. exhibens sitellaque lata est. tura urbana (1. in Verr.9.) Accusa- In sec. haesitat scitoque lesque bo, respondebis. testibus editis lata est. GEBH. Sic ( Teftibus ita mittam in consilium , ut, eto datis) scripti, sic Andreas et iamsi les ampliandi faciat pote. omncs, usque ad Magont. qui states, tamen ifti turpe sibi exi. Tefulis datis. Cicero 2. de Fi. stiment, non primo judicare. et l. nib. (19.) Cum, dasis teftibus , 36. Livius (3, 5.) Bis est accusa- alii tumen citarentur. Livius 3, sus, pecuniaeque anquisitum, ter. (71, 3.) Jamque editis teftibus cuin tio, teftibus datis, cum jurati per. tribus vocari, e populum inire multi dicerent, fugae' initium a suffragium oporterei. Quod sequi. praetore ortum, tanta ira accen- tur, Andreas et caeteri: super sa est, ut capite anquirendum con. re illa , quae lata est. Scripti si cio succlamaret. Sic hoc loco: te illaque lata est. unde Valla Tribuni,. qui diem dixerant, sitellaque lata est, auctoritate datis tcfiibus summovent popu. Ciceronis l. 1. de Nat. Deor. et lum, ut tribus ad suffragium Plauti in Casina. sed revocatus introvocent: quod est aeque at. ab auctore ad Herennium cistula que judices in consilium mitte. vel cistella maluit. Magontiaci re. Praeterea pro cistella allata primum dederunt: sitellaque al. est, veteres libri habent, si te laia est: inde sic corrigendum illaque lata est, ut sitella magis in Erratis monuit Aldus, et acprobem. Sic Cic. 1. de Nat. Deor. ceperunt Juntas , Frobenius (38.) Ut igitur Ti. Gracchum cum Saveterius, Gryphius. Curioni videor concionantem in Capitolio placuit cistellaque allata est. Sic videre, de M. Octavio deferentem Sigonio utrumque reftituendi silallam. Idem tamen est cistula, occasio data. Put. clare, sitelut ad Herennium l. 1, (12.) Ille laque lata est. Cicero pro Cor. nihilominus cistulam detulit. Et nelio apud Ascon. Dum privati paulo post : pontes disturbat, ci. dicunt ,' dum sitella difertur. Et stas dejicit. 'Has vocat udpins rursum : Sitellam cum ipso interPlutarchus in Tiberio (Graccho cessore deferre.Itaquc forsan et Li. p. 829.) Kal tov dijuov dutoï vius : sitellaque delata eft. J. FR. kałoūvtos éni tuv ungov, op. GRON. sitelaque allata est corri. ndodnoav úró Távalovoiwv ai git Beroald. Annot. in var. auct. idpiai. Sitellam autem tulerunt p. 124. in Face Gruter. eamque e. tribuni, ut ea sorte tribus edu. mendationem iisdem, quibus Val. cerentur , in quibus Latini, ci. la, testimoniis firmavit. Ceterum ves Romani facti, suffragium Teflibus datis omncs omnino mei, ferrent, quasi vero in aliis tri. et Oxon. Hearnii, nisi quod vo. bubus censerentur, in alijs suf. ces illae desiat a Lov. 2. Deinde fragarentur. SIG.Sagacitati Val. site illaquae lara Flor. Voff. Lov. lae et haec lectio, sitellaque al. 4. Harl. et Hav. si te illa lara lata est, debetur, cui tamen ipse Lov. 1. si re illa quae lata Rec. auctor non conftabat, praeferens et Gaertn. si re te illa quar lara ciftella. Sed alludunt ad illud Lov. 5. si sunc illa, quas laia

« IndietroContinua »