Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

C. Claudius C. F. Marcellus, cof. fpernit oblatam a Cæfare

pecuniam 109, 2. contendit cum Curione 21. Pompejo bellum mandat contra Cæfarem 25. dux Pompejana

claslis 'I11, 2. C. Claudius M. F. M. N. Marcellus, cof. 109, 29, M. Claudius , Ap. Claudii decemviri cliens, afferit Virgi.

niam in servitutem 3, 44. abic exsulatuin 58. M. Claudius, trib. pl. 43, 16. M. Claudius, dux in exercitu Marcii in Macedonia 44, 3, M. Claudius, legatus 35, 8. prætor 42. ejus juffu, qui

pulsarant legatos Carthaginienfes , avehuntur Carthagi.

[ocr errors]

nem , ibid.

[ocr errors]

M. Claudius Glycia, ejusque fupplicium 20, 11, 12.
M. Claudiụs Marcellus creatur cof. 8, 18. dictator 23. ite,

rum cof. 11, 24. tertium cof. 24, 9. M. Claudius Marcellus, prætor 22, 35. ab Oftia milites

Romam mittit 57. M. Claudius Marcellus, trib. pl. 29, 20. M. Claudius Marcellus, ædilis curulis 31, 5o. creatur præ

tor 32, 7. cor. 33, 24. triumphat de Insubribus & Co. menfibus 37: pontifex 42. legatus 47, censor 37, 58. pon

tifex moritur 41, 17. M. Claudius Marcellus creatur prætor/38, 39. censor 36,

cos. 39, 45. ei se dedunt Galli Transalpini 54. molitur

bellum Iftricum 55. M. Claudius Marcellinus, creatur prætor 39, 23. M. Claudius Marcellus, prætor 43, 13. decemvir moritur M. Claudius Marcellús creatur cof. 45, 44. M. Claudius M. F. M. N. Marcellus cor, 47, 24. cof. ite

rum ad senatum refert de Carthaginiensibus 48, 2. Oci

lin accipit in fidem 4. Cordubam ædificat 6. M. Claudii Marcelli, cos. actiones contra Cæsarem 108,

11, 30, adimit Novocomenfibus civitatem 31, ei reditum concedit Cæsar 115, 32. fed, a Magio, familiari

suo, occiditur , ibid. de Marcello Druţi testimoniumn 33. M. Claudius M. F. Marcellus Æferninus, cof. 136, 7. P. Claudius, præfectus foçiûm 27, 41,5 P. Claudius cum parte copiarum mittitur a T. Quinctio

33, 29. P. Claudius , trib. milit, de legione fecunda cadit in prælio,

cum Bojis 33, 36.

[ocr errors]

44, 18,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

40, 18.

[ocr errors]

P. Claudius Pulcher , ædilis curulis 38, 35. creatus prætor

fortitur jurisdictionem peregrinain, ibid. cof. 39, 32.

triumvir coloniæ deducendæ 40, 29. Q. Claudius, trib, pl. 21, 63. P. Claudius Flamen , prætor creatur 27 , 21. sortitur pro

vinciam Tarentum 22. proprætor 43. & 28, 10. Ti. Claudius Afellus, trib. milit. 27, 41. prætor creatus for

titur Sardiniam 28, 10. Ti. Claudius Afellus, ædilis plebis 29, 11. Ti. Claudius Nero, creatur prætor 29, 11. sortitur Sardie

niam 13. col. 3o, 26. Africam provinciam capit 27. privatus classem, tempeftate vexatam, reducit Romam 39. Ti. Claudius Nero, prætor creatus , fortitur Sardiniam Ți. Claudius Nero , prætor 40, 59. fortitur jurisdictionem

peregrinam 41, 2. paludatus Pisas in provinciam profi. cifcitur 9. ei prorogatur imperium 18. legatus in Afiam 42, 19

&

45. Ti. Claudius Nero, prætor 45 , 14. Siciliam fortitur 16. Ti. Claudius Nero, prætorius & pontifex, capta Perufia,

servos vocare ad pileum conatur, 126, 33. adventu O&avii fugit ad Sex. Pompejum in Siciliam , ibid. dein ad

Antonium, ibid. T. Claudius secundum consulatum init 140, 24. fenatu ex

tra pomærium habito 25. ftatuit e medio fe abducere 30. Claufala A. 44, 31. Claves portarum urbis ex arcis a præfecto Rom repo

scunt fruftra Ennenses 24, 37. clavibus portarum Arretit

amisfis, Romani novas omnibus portis imponunt 27, 24. Clavus fixus dextro lateri ædis Jovis (). M. 7. 3. index,

numeri annorum Volsiniis fuit, ibid. clavi figendi son lemne a consulibus ad dictatores translatum, ibid. člaa vus ab dictatore fixus peftilentiæ fedandæ caufa 7, 39, 28. in secessionibus ad revocandas ad sanitatem civium mentes 8, 18. clavi figendi caufa dictator dictus-La Manlius 7, 3. & Cn. Quinctilius 8, 18. & P. Corne

7, lius Rufinus 14, 26. clavorum in præcipitiis fcandendis,

usus 28, 20. Clazomeniis immunitas conceffa 38, 39. Cleo Gordicomensis occupat Callydium, caftellum Phrygia

127, 15. Cleomedon, legatus Philippi 32, 21.

[ocr errors]

G4

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

[ocr errors]

Cleomenes, primus tyrannus Lacedæmone 34, 26.
Cleon, dux fugitivorum, Agrigentinum vaftat 56, 39. co-

pias cum Euno conjungit 40. vincit Hypfæum præto.

rem Rom. ibid.
Cleona, oppidum 33, 14, 15. 34, 25,
Cleonæum agrum depopulantur copiæ Philippi 33 , 14.
Cleonymus, dux Lacedæmoniorum, claffem appellit ad

Italiæ litora , & Thurias urbem capit 10, 2. Patavinos
agros diripit , ibid. cæditur a Patavinis, ibid. Cleonymum

in regnum Spartæ reducere conatur Pyrrhus 14, 41. Cleopatra, uxor Alexandri , Epiri regis 8, 24. Cleopatra , Ægypti regina , donatur a Rom. palla picta cum

amiculo purpureo 27, 4. legatos mittit queftum de An

tiocho ex Græcia pulso 37, 3: Cleopatra, foror Ptolemæorum, Philometoris, & Evergetæ

44, 19. 45., 13., Cleopatra Seleucum filium interficit 60, 54. Grypo ve

nenatum poculum offert 62, 35. a quo jubetur prior bibere 36. Grypus eam necare gravatur 63, 37. Grypi conjux, Cleopatræ foror , eam interfici, jubet 38. mor

tem ejus ulciscitur Cyzicenus 39. Cleopatra venit ad Cæsarem 112, 32. eum forma sua ca

pit & verbis 33 & 34. se tradit in manus Cæsaris 36. ad conspectum sororis fuæ irafcitur Ptolemæus 37. Cæsar omnia conciliat 38. deliciatur cum Cæsare 113, 1. ejus effigiem juxta Veneris Genitricis simulacrum ponit Cæ. far 115, 19. accitu Cæsaris Cleopatra Romam venit

35. favet Dolabellæ 121, 15. a M. Antonio arceffita, miro fastu accedit 126, 6, 7. convivio excipit Antonium 8. oftendit se favisle partibus Cæfaris 9. Cleopatra foria & veneres 10. quodlibet impetrat ab Antonio 11. cf. & 129, 48. cum Antonio Ephesum pergit 132, 1. ei indicitur bellum 11, in adventuni C, Octavii ludit 28. in Ægyptum revertendum putat 33. victo ad Actium Antonio, fugit 133, 1-10. Cleopatræ aftus, crudelitas , rapinæ 28. fugam in alium orbem tentat 29. legatos mittit ad Octavium 35. eam astu petit Octavius 36. illa se. cum omnia pretiofa crematuram minatur 38. compre. henditur 52. ejus cum Octavio colloquium:55. artes ejus 56. commentarium thefaurorum tradit Octavio 57. parentat Antonio 58. poft magnifice epulata, festinata morte decedit 59 & 60. ejus elogium 61.

[ocr errors]
[ocr errors]

Cleopatra, ex Ægyptia regina Antonio genita , in matrimo.

nium datur Jubæ 133, 63. Cleoprolemi Chalcidensis filiam ducit Antiochus 36, 11. Clevas, dux Persei 42, 23, 25. Clita 44, 11. Clitore , in Arcadia, datum legatis Rom, concilium 39, 35. Clivus Capitolinus silice stratus 41, 32. Publicius 27, 37. ad folum exuritur 30, 26. Virbius , vel Urbius 1,

48. Cloaca maxima, a Tarquinio Superbo exftructa 1, 55. cf. & 5, 55

. Cloacina ad tabernas, loci nomen Romæ 3, 48. Clodiųs Licinius, rerum Romanarum scriptor 29, 22. P. Clodii vitia 19, 17. pugna cum Adherbale 19. pugna.

vit contra auspicia 21. ejus judicium -30. P. Clodius Ap. F. fuccenfet Lucullo 98, 98. ejus fedi

tiosi susurri 99. capitur a piratis 103. fine pretio dimittitur, ibid. ejus in sacro Bonæ Deæ facinus 103 , 24. accusatur 30. ejus facinora 31. abfolvitur 32 & 199. am. bit tribunatum 61. ei Q. Metellus oblistit 62. traducitur ad plebem 106. adoptatur a Fontejo, ibid. deligna: tur trib. 107. ejus perniciofæ leges 109. Cicero ei resiftit 110. Clodius evertit Ciceronem dolo 111. ejus ar. tibus Cato in Cyprum proficiscitur 118 & 119. cum Ca-, tone jurgium 120. Clodius in Pompejum infurgit 124. hinc in urbe prælia 126. ædilis curulis 104, 48, 55. legem de Cypro in provinciæ formam redigenda fert 65. impugnat acta Catonis 70. Milonem de vi poftulat 86. exagitat Pompejum 81. abutitur haruspicum respon. fis contra Ciceronem 84. unde inter eos dillensio 87. in. terficitur a Milone 107, 20. in curia Hostilia crematur 21.

a $ex. Clodius, auctor inferendi in curiain cadaveris P. Clo.

dii, damnatur, 107,-43. Clelia virgo, una ex oblidibus , inter tela hostium Tiberim

tranat 2, 13. ftatua equeftri donatur, ibid. Clalii, ex Albanis principibus in collegium Patrum lecti

1, 30. Gracchus Clælius, quorum dux, in Lavicanum agrum, in,

de in Tusculanum, populabundus venit 3, 25. male habet Roman. legatos , ibid, a dictatore L. Quinctio Cincinnato

vincitur, & capitur 28. Clalius Tullus, legatus Rom. jussu Tolumnii interficitur 4,

17, ei in roftris ftatua pofita , ibid.

1

P. Clælius, trib. milit. consulari patestate 6, 31.
P. Clælius Siculus inauguratur rex facrificus 40, 421
Q. Clælius, cof. 2, 21.
ē. Clælius Siculus, censor factus 6, 31.
T. Clælius Siculus, inter primos tribunos milit. consulari

poteftate 4, 7. triumvir coloniæ deducendæ 11. Clondicus, Baftarnarum dux 40, 58. Clondicus, regulus Gallorum, a Perfeo delusus' 44, 26

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& 27

[ocr errors]

A. Cluentius a rebellantibus Pelignis prætor creatur 72,9. L. Cluentius, fociorum dux, cæditur a Sulla 75, 3, 14.

pugnando cadit 16. Cluiliæ fosfæ 1, 23: 2, 39. Cluilius, dux Volscorum , Ardeam obsidet 4, 9. vincitur

a Romanis 10. C. Cluilius Albæ imperitat 1, 22. ejus res geftæ , ibid. & 23. moritur 23.

. Clupea, urbs, 18, 11., 34. relinquitur a Romanis 27,

29. 29, 32. C. Clusinas a Cæsare dimittitur cum ignominia 114, 27. Clufini , a Gallis oppugnati, legatos a Romanis ad Gallos

impetrant 5, 35. Clusinorum cum Gallis prælium 36.

cæduntur a Rom. 10, 30. abietem in fabricandas na..ves & frumenti magnum numerum pollicentur Scipio

7

ni 28, 45.

[ocr errors]

Clufium , Etruriæ oppid. 5, 33.
Clufium Camers 10, 25.
Cluvia, urbs, capta a Samnitibus, recipitur a Romanis

9, 31. Cluvia (Faucula) Campana mulier, quæ quondam cor

pore quæftum fecerat, captivis Rom. clam alimenta sup.

peditat 26, 33. eidem bona & libertas reftituuntur 34. C. Cluvius, legatus 44, 40. C. Cluvius Saxula creatur prætor 41, 22.- prætor iterum

33. fortitur jurisdictionem inter cives & peregrinos 42, la Sp. Cluvius creatur prætor 42, 9. fortitur Sardiniam 10. Clypea inaurata in faftigio ædiś Jovis ab ædilibus posita

35, 10. cf. & 35, 41. ærata 38, 35. Clypeus Marcius 25, 39. argenteus, centum triginta octa pondo, cum imagine Barcini Hafdrubalis, captus , ibid clypeis olim Romani ufi; poftquam stipendiarii facti funten scuta pro clypeis fecere 8, 8. ufi Macedones 9, 192

2

« IndietroContinua »