Immagini della pagina
PDF
ePub

primum, deinde Ionas, in sinum maris editur, qui inter Prienen '7 et Miletum est. Ad Antiochiam in castra consolis Seleucus, Antiochi filius, ex foedere icto cum Scipione, ad frumentum exercitui dandum venit. Parva disceptatio de Attali auxiliaribus orta est; quod, Romano tantum militi, pactum Antiochum, ut daretur frumentum, Seleucus dicebat. Discussa ea quoque 18 est constantia consulis, qui dimisso tribuno 19 edixit, ne Romani milites acciperent, priusquam Attali auxilia accepissent. Inde ad Gordiutichos,& quod vocant,ao processum est. Ex eo loco ad Tabas tertiis castris perventum. In finibus Pisidarum posita est urbs, in ea parte, quæ vergit ad Pamphylium mare." Integris viribus regionis ejus, feroces ad bellandum habebat viros. Tum quoque equites, in agmen Romanum eruptione facta, haud modice primo impetu turbavere: deinde, ut apparuit, nec numero se, nec virtute pares esse, in urbem compulsi, veniam erroris petebant, dedere urbem parati. Quinque et viginti talenta argentii et decem millia medimnum tritici imperata. Ita in deditionem accepti.

14. Tertio inde die ad Chaum amnem perventum : inde

sig.–17 Prienem Gron. Dovjat.-18 Non opus est, ut id quoque, quod orati. opi non convenire videbatur Crevierio, vel immutetur vel ejiciatur. Dicta nimirum hæc sunt in laudem constantiæ consulis. Doering.–19Misso 5. Mss. et edd. ante Ald. probb. Duk. et Crev. quia plures ita dimitti dicantur, sed unus mitti.' Rupert.—20 ' A Frob. ad Grut. et a Gron. ad Ero, rectius legitur quod rocant, quam in aliis et in multis Mss. quos v. Rupert.—1 Ad Pamphylium mare neutiquam intellig. Glar. Rupert. conj. quæ vergit ad Pamphy, liam. Hæc integris, 8c. vel Pace integris viribus. Mox equites (Tabeosium) agmen Romanum eruptione facta, ... turbavere legere malebat Gron.

NOTÆ & Ad Gordiutichos] Urbs fuit Phry. ut et Cibyram ab ejus fratre. giæ condita a Gordio filio Midæ, ut i Quinque et viginti talenta argenti] Steph. est auctor, et nomen ipsum Gallice, soixante mille livres. Gordii murum significat.

* Decem millia medimnum] Gallice, h Ad Tabas) Hæ Tabæ in Phrygiæ dix mille mines de blé mesure de Paris. Combustæ, Pisidiæ, et Galatiæ con | Chaum amnem] Hic Chans et hic finio. Stephanus Tabas dictas scribit Indus pullius nominis ampes sunt, a petris, in quibus constructæ sunt. geographis ignoti: nec majoris famæ Ceterum Tabas Lydiæ ascribit, ait. Eriza urbs et Thabusion castellum. que hanc urbem a Marsya conditam, id solum hinc patet ea loca in confi.

profecti Erizam urbem primo impetu ceperunt. Ad Tha-
busion castellum, imminens flumini Indo, ventum est; cui
fecerat nomen Indus, ab elephanto a dejectus. Haud pro-
cul a Cibyra ► aberant; nec legatio ulla a Moagete, tyran-
non civitatis ejus, homine ad omnia infido atque importu-
no, veniebat. Ad tentandum ejus animum C. Helvium cum
quatuor 'millibus peditum et quingentis equitibus consul
præmittit.

Huic agmini, jam fines ingredienti, legati
occurrerunt, nuntiantes, paratum esse tyrannum imperata
facere. Orabant, ut pacatus fines iniret, cohiberetque a
populatione agri militem; et coronam aureamo quindecim
talentum afferebant.3 Helvius, integros a populatione
agros servaturum pollicitus, ire ad consulem legatos jussit.
Quibus eadem referentibus, consul, ' Neque Romani,'
inquit, bonæ voluntatis ullum signum erga nos tyranni
habemus; et ipsum talem esse inter omnes constat, ut de
poena ejus magis, quam de amicitia, nobis cogitandum sit.'
Perturbati hac voce legati nibil aliud petere, quam ut
coronam acciperet, veniendique ad eum potestatem tyranno
et copiam loquendi ac purgandi se faceret. Permissu con-
sulis postero die in castra tyrannus venit, vestitus comita-
tusque vix ad privati modice locupletis habitum; et oratio
fuit gummissa et infracta, extenuantis opes suas, urbiumque
suæ ditionis egestatem querentis. Erant autem sub eo, præ-

[ocr errors]
[ocr errors]

2 Elephante Gron. Donjat. Crev.-3. Quidam Mss. addunt murus ; at plerique et edd. princc. præferunt in corona aurea XV. talenta a. Illud probabat Ondend. ad Front. hoc Jac. Groo, in coronam aureum XV.talenta a. legendam putabat Gelen. incertum an ex c. Mog.' Rupert. In coronam aureum quind.

NOTÆ
nio fuisse Phrygiæ Magnæ, Pisidiæ, tatar Strabo semper, ante hæc tem-
et Galatiæ.

pora, tyrannis paruisse, quorum ulti-
m Haud procul a Cibyra] Fuit hæc mus fuit bic Moagetes.
nrbs in Phrygiæ parte meridionali, Et coronam (in coronam) auream)
quam Combustam dixere, ad Lyciæ Melius ex Thuanæo codice Jac. Groo.
confinia. Burus hodie, Leunclavio in corona aurea :
teste : alia est a Cibyra maritima quindecim talentorani oblata est con-
quæ in confinio Pamphyliæ et Cili- suli jam facta, non quindecim talenta
ciæ.

ad eam conficiendani, ut constat ex
" A Moagete, tyranno] Cibyram tes- Polybio legationum excerpto 30.

nam corona aurea

ter Cibyram, et Syleum P et Alimne quæ + appellatur. Ex his, ut se suosque spoliaret,quinque et viginti talenta se confecturum, prope ut diffidens, pollicebatur. ` Enimvero,' inquit consul, 'ferri jam ludificatio ista non potest. Parum est, non erubuisse absentem, cum per legatos frustrareris nos: præsens quoque in eadem impudentia persistis. Quinque et viginti talenta tyrannidem tuam exhaurirent ? Quingenta ergo talenta nisi triduo numeras, populationem in agris, obsidionem in urbe expecta.' Hac denuntiatione conterritus, perstare tamen in pertinaci simulatione inopiæ; et paulatim illiberali adjectione, nunc per cavillationem, nunc precibus et simulatis lacrymis, ad centum talenta' est perductus. Adjecta decem millia medimnum? frumenti. Hæc omnia intra sex dies exacta.

15. A Cibyra per agros Sindensium 8: exercitus ductus, transgressusque Caularem amnem, posuit castra. Postero die est præter Caralitin paludem agmen ductum. Ad Mandropolim 9* manserunt. Inde progredientibus ad La

talenta af. Gron. Donjat. Crev.—4 Cibyram, et Syleum, et Alimne quæ eæd.5 Erspoliaret Voss. Lov. 3. et Gaertn. non improb. Drak. Mox : Immo, ni fallor, XV. talenta, quæ et Polybius memorat, et legati Moagetis antea promiserant.' Rupert.-6 Nos, nisi præsens ... persistas Gron. Donjat. Crev. Perstas Kreyssig.-7 Modium codd. Mog. Harl. et Gaertn. Mox acta pro exacta Gron. Dovjat. Crev.

8 Sidensium edd. ante Sigon.-9. Mandropolim (Phrygiæ opp. ap. Steph.) ex emend. Gelen, et Sigon. Madamprum, Madanprum, Manandrum, Mandrupy.

NOTA P Syleum] Phrygiæ quoqne oppi- da, quæ urbs Pamphyliæ maritima, dum est Sylenm, ad amnen Orgam, longius paulo a Vulsonis itinere. qua ab Apamea Petenissum Galatiæ i Caularem amnem] Cataracteo flu

vium legimus in Pisidia e Tauro mon4 Et Alimne quæ appellatur] Loci te, qui per urbem ejus provinciæ nomen in Phrygia Magna.

Pergen in Pamphyliam sinumque AtCentum talenta] Nostra pecunia talicum labitur. Caularem non facile fierent librarum Francicarum ducen extra Livium inveneris. ta et quadraginta millia.

u Prater Caralitin paludem) Hajus Per agros Sindensium] Pisidiæ paludis meminit Strabo, qui non lonurbs mediterranea erat Sinda, quæ et ge ab Iconio ponit, quod est LycaoAmblada : neque a Cibyra admodum niæ caput. distans, anctore Strabone. Itaque * Ad Mandropolin) Urbein hoc norecte, ut puto, Sigon. correxit, cum mine in Phrygia Magna Steph. ag. antea Sidensium legeretur, quasi a Si. noscit, ideoque Sigop. hic ad Mandro

itur.

gon, proximam urbem, metu incolæ fugerunt. Vacuum hominibus et refertum rerum omnium copia oppidum diripuerunt. Inde ab Lysis fluminis fonte,102 postero die ad Cobulatum " amnem progressi. Termessenses eo tempore Isiondensiumo arcem, urbe capta, oppugnabant: inclusi, cum alia spes auxilii nulla esset, legatos ad consulem, orantes opem, miserunt. Cum conjugibus ac liberis in arce inclusos se mortem in dies, aut ferro aut fame patiendam, expectare.' Volenti consuli causa in Pamphyliam devertendi 12 oblata est. Adveniens obsidione Isiondenses exemit. Termesso pacem dedit, quinquaginta talentis e argenti acceptis; item Aspendiis ceterisque Pamphyliæ populis. Ex Pamphylia rediens ad fluvium "3

[ocr errors]

um, Mandropum, Mandaprum Mss. et edd. antt. Mordiæum conj. Jac. Gron. quod est opp. Pisidiæ, magis h. 1. aptum. Rupert. Mox progredientes conj. Grop.-10. Alii Lisis ; et Glar. emend. Lyci, qui notus in hac regione flu. vius est. Ad Lysis A. fontem ed. Frob. et reliquæ ad Gruter, forte rectius.' Rupert. Ad Lysis Aluminis fontes Kreyssig.–11 Crobialum vel Cobialum conj. Heins. Mox Mss. et edd. vett. Telmenses, Elmenses, &c. Deinde Isinden. sium emend. Ursin. et Berkel. ex Steph. All. Hyriensium improb. Ursin.—12 Olim legebatur revertendi. Divertendi Gron. Duujat. Crev. Doer.–13 Flumen Gron. Doujat. Crev. Mox. ad Xylinen comen cod. Mog. In aliis Silenen, Sile

[ocr errors]

NOTÆ
polin legendum suspicatur, etsi apud 'loróvony appellat, qnem secatus suo
Livium legatur ad Mandropum, seu more Livius. Fallor aut Pisinda est
Mandrapyum, cujus ignotus est sitns. Ptolemæi, urbs Pamphyliæ in Car-

1 Ad Lagon] Incognitus quoqne balia, haud procul Termesso septembic locus.

trionem versus: nam Ionia procul ? Ab Lysis fluminis fonte] Ita mem hinc distat. Qui legendum putabant branæ. Glar. emendavit Lyci, et Car. Hyriensium, non advertebant Hyriam tius Marsyam Lyci quoque nomine Ciliciæ Tracheæ, quæ sola huc perti. appellari testatur, ubi extra muni. nere posset, si forte etiam posset, menta Celanarum se evolvit.

tunc temporis in Seleuciæ nomen a Ad Cobulatum amnem] Polybio in transiisse. Fragmento 31. dicitur Colobatus. At Termesso pacem dedit] Termessus, que ita legendum apud Livium cen sive Termissns, urbs fuit Pamphyliæ, set Fulvius Ursinus.

in ejus parte boreali, quam Carba. b Termessenses] Vide ad lib. XXXVII. liam Ptolemæns, Plinius Gebaliam

dixit : Strabo, Stephanus, Eustathius Isiondensium] Fulv. Ursinus Isin. Pisidiæ ascribunt. densium legit auctoritate Stephani e Quinquaginta talentis] Gallice, Byzantii, apud quem Isindus sive six-vingts mille livres. Isinda urbs est loniæ. Sed Polybius

cap. 46.

Taurum primo die, postero ad Xylinen, quam vocant, comen 8 posuit castra. Profectus inde continentibus itineribus ad Cormasa 14h urbem pervenit. Darsa proxima urbsi erat. Eam, metu incolarum desertam, plenam omnium rerum copia invenit. Progredienti præter paludes legati ab Lysinoë,k dedentes civitatem, venerunt. Inde in agrum Sagalassènum,' uberem fertilemque omni genere frugum, ventum est. Colunt Pisidæ, longe optimi bello regionis ejus. Cum ea res animos facit, tum agri foecunditas, et multitudo hominum, et situs inter paucas munitæ urbis. Consul, quia nulla legatio ad finem "s præsto fuerat, prædatum in agros misit. Tum demum fracta pertinacia est, ut ferri agique res suas viderunt. Legatis missis, pacti quinquaginta talentis et viginti millibus medimnum " tritici, viginti hordei, pacem impetraverunt. Progressus inde ad Obrimæ 16 fontes, ad vicum, quem Aporidos comen P

nem, Sylenen, Silenu, Sillenem, Silinen.' Rapert.-14 Cormasam Gron. Donjat. Crev.-15 Fines edd. ante Gron.--16 In Mss. et edd. antt. Rotrinos, Rhotrinos, Rothrinos, Rothinos, Rhotinos, Rhocrinos. Mox Aporidos comen e c. Mog. primus edidit Aldas. A porides primæ edd. et quidam Mss. Aporidios, Apridos, Adprodios alii codd. Acaridos comen conj. Jac. Gron. quia Acaris opp. Phrygiæ est ap. Steph, et ei adjacens aliquis ex pagis ita dictus videri potest, ut Leidæ vicus. Adonidos comen emend. Wessel. ad Hieroclis Synecd.

NOTE Ad Audium Taurum] Taurum mon ab Ptolemæo in Lycia, perperam, ni tem boc tractu facile reperias, au- fallor. Sagalesson vocat Plinius, et men mihi ignotum.

Pisidiæ tribuit. Selgessus est Stra8 Ad Xylinen, quam vocant, comen) boni, ad montem Masicytum. Pisidiæ locus : nomen Græcum sig. m Quinquaginta talentis] Centum nificat pagum ligneum.

viginti librarum nostratium milliAd Cormasa] Sub Tauro fuit hoc bus. Pisidiæ oppidum.

Medimnum) Mensuræ Græcæ ge1 Darsa proxima urbs] In eadem nus, quæ dimidium fere sextarium Pisidia, ad fines Lyciæ et Phrygiæ Parisiensem capit. Magnæ.

Ad Obrima fontes] Phrygiæ Mag* Lysinoë] Alias Lysinia, sub Tau. næ ampis Obrima in Mæandrum sub ro mopte in Pisidia quoque, versus Apamea Ciboto se exonerat. australis Phrygiæ fines.

P Aporidos comen] Videtur hoc no. "In agrum Sagalassenum] Sagalas. men vicum significare perplexi ac sus ab Arriano et Stephano, qnemad. difficilis transitus. modum et a Livio iu Pisidia locatur;

« IndietroContinua »