Immagini della pagina
PDF
ePub

Amazones , deque iis fabula 101, 37, 38.
Ambarri, populus Gallicus 5, 34.
Ambigatus, rex Celtarum, exonerat prægravante turba re-

gnum 5, 34. Ambiorix, Eburonum dux, Romanos cædit 106, 12. victus

a Cæsare 15. fugit 107, 1I. Ambitus, deque eo leges latæ 40, 19. cf. Lex. de 'ambitu

reos fe invicem faciunt M. Scaurus & P. Rutilius 66,

16. ambitus reprimitur 140, 16. Ambracia, urbs 38, 3. 42, 67.. 43 , 22. 44, 1. ejus situs

38, 4. oppugnatur a Romanis 5. fe dedit 9. Ambracienses accusant M. Fulvium, cof. 38, 43. senatus con

fultum in gratiam Ambraciensium 44. Ambracius sinus 32, 14. 38, 4. Ambrones ad pugnam accedunt 68, 17. vincuntur a Ligu.

ribus & Romanis 18. Ambronum cognomentum ex licentia latrocinandi 68, 17. Ambrysus, urbs 32, 18. M. Ambusti filii legati ad Gallos misli 5, 35. Ameriola, urbs, a Tarquinio Prisco capta 1, 38. Amifenis libertatem concedit Gæsar 113 , 25. Amisus obsidetur 96, 31. capta ardet 97, 47. ejus condiAmiternini pollicentur Scipioni milites 28, 45. Amiterninus ager 21, 62. Amiternum, oppidum 10,-39. 26, 11. capitur de Samni. Ammonius crudeliter fe gerit in administratione regni Sy

riæ 50, 14. insidiis appetit Ptolemæum 52, 40. in mu

liebri ftola interficitur 41. Amodocus, rex Thracum, capitur, 39, 35. Amphilochia, regio 38, 3. olim ftolorum fuerat, ibid. &

32, 34. Amphilochi oppugnantur a Perseo, Philippi filio 38, 5, 8. Amphilochus , vates Oropi, colitur pro Deo 45, 27. Amphipolis, urbs 40, 24, 56. 43 , 7. 44, 24, 43, 44. &c.

tores 49

tibus 10, 39

[ocr errors]

45, 6, 9, 28.

Amphifa , urbs 37, 5. Amphitheatrum Cæfaris 115, 20. Statilii Tauri 133 , 77. 1. Ampii trib. pl. privilegium Pompejo ludis Circensibus

concedendum 102, 47. Amulius pellit Numitorem fratrem natu majorem, & ut

21,

[ocr errors]

fpem partus Rhea Silviæ adimeret, eam Vestalem legit
1, 3. Amulio Remus captus traditur 5. Amulius obtrun-

Catur, & Numitor restituitur. ibid. & 6.
Amufitus , princeps Ausetanorum, ad Hasdrubalem profugit

61.
Amycla 34, 28.
Amynander, Athamanum rex 27, 30. 29, 12. venit in ca-

stra Romanorum , iisque auxilia promittit 31, 28. Phecam oppidum capit , & Gomphos , atque Thessaliam populatur 32, 14. cum Athamanum peditum ducentis & mille se jungit Quinctio cos. 33, 3. tenet caftella , quæ per belli tempus Philippo ademerat 34. eum tentat Antiochus 35, 47. cui se conjungit 36,9. cum Athamanum juventute occupat Pellinæum 1o. cum conjuge ac libe. ris Ambraciam fe confert 14. eum fibi ab Ætolis dedi petit M'. Acilius Glabrio, cof. 28. Zacyntho donatur a Philippo, rege Macedonum 31. pellit Macedones ex Athamania 38, 1. mịttit legatos 'Romam & ad Scipiones in Afiam

3.

venit in caftra Romanorum, & efficit, ut Ambra.
cia fa dedat Romanis 9.
Amyntæ regnum in provinciæ formam redigitur 135,15.
Anabura 38, 15.
Anagnia 45, 16.
Anagninis civitas fine latione fuffragii data 9, 43.
Anigninum compitum 27, 4.
Anagninus ager 26, 9.
Anaitidis delubrum a milite Antonii diripitur 131,63. 135,

15.
Anapus, fluvius 24, 36.
Anaxidamus Achæorum legatus 46, 9. 47, 29.
Anaxilaus Larissæus Pythagoricus urbe pellitur ab Agrippa

13!, 53:
Q. Ancharius , vir prætorius, ante oculos Marii trucidatur

80, 42.

Ancilia coelo demissa 1, 20. cf. 5, 32. dies, quibus mo.

ventur Ancilia, religiosi exercitui ad iter faciendum 37,

33: Ancona 41, S. Ancus Marcius rex creatur, ejusque res geftæ 1, 32, 33.

moritur poftquam regnavit annos quatuor & viginti 350

ejus filii confpirant contra Tarquinium Priscum 40. Ancyra, urbs nobilis 38, 24.

Andania, parvum oppidum 36, 31.
Andranodorus, gener Hieronis, tutor Hieronymi, regis Si-

ciliæ 24, 4. poft cædem Hieronymi, Insulam & arcem Syraculis occupat 21. ad eum milli legati a Syracusano populo 22. cedit tempori, ibid. ejus oratio ad Syracusa,

nos, ibid. creatur prætor 23. occiditur 24. Andriscus, qui se Perseo genitum ferebat, Romam mit.

titur a Demetrio 48 , 9. Pseudo-Philippus dictus 49, 59. Macedoniam brevi totam occupat 60. Thessaliam invadit 50, 1. ad eum Carthaginienfes legatum mittunt 27 & 28. 'ejusdemque societatem expetunt 29. a Q. Metello Macedonia pellitur 39. iterumque victus in Thracia a quodam Regulo, victori traditur 40. fequitur currum

triumphantis Metelli 52, 22. Androcles, princeps Acarnanum 33 , 16. . Androcles, præfectus Persei 44, 32. Androgyni, quinam fic appellati 27, 11. androgynus vivus

in arcam conditus & in mare projectus 37. Andronicus, Ætolus , quod arma contra Romanos tulisset;

securi percutitur 45 , 31. Andronicus , Macedo 37, 13. præfectus Persei, interficitur

44, 1o. Andronidas, auctor pacis apud Achæos, in vincula rapitur

52, 8. dimittitur 10. Androsthenes defendit Corinthum fortiter adverfus Romanos 32, 23. cæditur ad Corinthum 33, 14. ejus impru

dentia 15.

33 , 20.

Andrus, insula 31, 15. 36, 20. capta a Romanis 31, 45.
Anemurium, promontorium Ciliciæ
Angea, opp. 32, 13,
Anglorum veterum fedes 104, 17.
Angrivariorum sedes 104, 12.
Angues, prælati in bello a facerdotibus Tarquiniensibus,

terrent milites Rom. 7, 17. duo , facrificio perpetrato, ad exta ex occulto allapli, edere jecur , conspectique repente abierunt 25, 16. anguis fpecie consuetudinem cum Olympiade & cum matre Scipionis Afr. habere crea

ditur Juppiter 26, 19. L. Anicius Gallus, creatur prætor 44, 17. in Illyricum ad

versus Gentium proficifcitur 30. vincit Illyrios 31. & 45, 26. ei se dedit Gentius, ibid. ob ejus res gestas fup plicationes in triduum decretæ 45; 3. Epirum pacat 26,

Illyrici res constituit, ibid. triumphat de Gentio 43.
Cn. Anicius, legatus Æmilii Paulli 44, 46.
Anidus, mons 40, 38.
Anienfis tribus addita ceteris 10, 9. centuria 24,7.
Anio, fl. 1, 27, 36. 4, 17, 6, 42. 26, 10. pons in Anie-

nem 7, 9.
Anitorgis, urbs 25, 32.
Annales citati 2, 54. 3, 8.4, 34. 7, 9, 18, 42. 8, 18, 23,

30. 9, 15, 42. 21, 25. 22, 31. 23,6, 47. 42, 11. Aciliani 25, 39. Græci Latinique 32, 6. cf. 33, 10. Magiftratuum 9, 18. annalibus Tarentinorum celebrantur nomina fcurrarum , principum ignorantur 12, 9. annalium veterum confulio 9, 15. exempla exoleta 27, 8. incertitudo 9, 44, 45, 10, 2, 17. varietas. 10, 30. 22,

31. 25, 39, 26, 16, 49. 27, 7. Annalis, cognomen Villiorum, ex eo ortum, quod L. Vil

lius trib. pleb. primus legem annariam tulit 40, 44. C. Annius, a Sulla in Hispaniam missus, pellit Sertorium

90, 22.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

L. Annius Serinus , prætor Latinorum, Romam evocatus 8,

3. ejus in concilio Latinorum oratio 4. in senatu Rom. poftulat, ut consul alter & senatorum pars dimidia e Lacio fumantur 5. labitur, & ita impingitur faxo , ut so

piatur 6. L. Annius, trib. pleb. ei in continuando magiftratu resisti

tur 64, 41. P. Annius, trib. mil. jussu Marii occidit M. Antonium con

fularem 80, 40. T. Annius, triumvir coloniæ deducendæ, ob Bojorum re.

bellionem Mutinam confugit 21, 25. T. Annius Lufcus, prætor 41, 22. legatus ad res repetendas

in Macedoniam mislus 42, 25. triumvir colonis Aquile

jam deducendis 43 , 19. 7. Annii T. F.T. N. Luscí, cof. cum trib. Graccho conten

tio 47, 36. 58,35. ad ejus interrogationem Tiberius ob

mutefcit 36. col. iterum 60, I. 7. Annius Milo, trib. pleb. Clodium reum facit 104, 47.

Ciceronem ab exsilio reducit 48. ædes ejus oppugnatur a Clodianis , ibid. cum eo sentit Pompejus 49. exercitu forum obsidet 107, 17. interficit Clodium 20. Romam rediens in concione fe purgat 24, 25. expellitur foro 26. frustra Pompejum rogat 27, 28. Milonem odit Pompejus

34.

Milo accusatur 37. a Cicerone defenditur 39. pluribus judiciis damnatur 41. Mafliliam in exfilium abit 42. a Cælio prætore, novas res moliente, concitatur 11, 21, Milo, contracto fugitivorum exercitu, proficiscitur in Campaniam, ibid. Capua frustra tencata, Tifata profugit,

ibid. ad Milonem Cælius venit 22. ambo intereunt 23. Annona ingravescit Carthagine 51, 12. ad eam immitten

dam commentum 13. annonæ habita cura Romæ 2, 9, 34. 10, 11. annonæ caritas atque inde turbæ 2, 24. 4, 12. vilitas 19, 3. 31, 50. tanta , ut mercator pro vectue ra nautis reliquerit frumentum 30, 38. Annuli gemmati Sabinis 1, 11. aurei quare & quando Ro

mæ pofiti? 9, 7, 46, occisorum ad Cannas Romanorum detracti , inodium explent 23, 12. annulo Marcelli poti. tur Hannibal, eoque frustra ad fraudem abuti conatur 27, 28. annulos aureos tribuni , ferreos milites gestant 49, 54. Annus a Numa Pompilio ad cursum lunæ in duodecim

menfes descriptus i, 19. multiplici clade insignis 4, 12, hieme gelida & nivosa's, 13. ficcitate & inopia frugum 40, 29. confusionis 115,31. lunaris 109, 5. solaris, ibid. anni consularis principium Kalendæ Sextiles 3,6. Idus Mają 3 , 36, 38. ldus Decembres 4, 37. 5, 9. Kalendæ Octobres 5, 9. Quinctiles 5, 32. 8, 20. Idus Martiæ 22, 1. anni magni conversio 70, 15. annorum indices, cla

vi, apud Volsinios 7, 3. Antemnates populi ad Romam videndam proficiscuntur 1,

9. bellum parant ob raptum filiarum 10. palantes in agris

opprimuntur 11. Amenor Trojanus cum multitudine Henetum venit in sinum

Adriaticum I, 1.
Antenor , præfectus claslis Macedonicæ, capit hippagogos

Eumenis 44, 28. trajicit Cassandriam 45, 20, 31.
Antepilani in militia 8, 9.
Antefignani legionum 2, 20. 7, 33. 22, 5. 27, 18.
Antias populus recitat vacationem suara 27, 38. eidem

negatur vacatio rei navalis 36, 3.
Antiates bellum inferunt Romanis 6, 6. eorum exercitus

7. vincuntur 5. feditio inter Antiates & Latinos, Antium intrantes 32. dedunt fe Romanis 33. Satricum coloniam deducunt 7, 27. duce Antiati populo Volscorum exerci. tus consedit ad Satricum 8, 1. in agrum Ostiensem exc ;

« IndietroContinua »