Immagini della pagina
PDF
ePub

traditam fama; alteram scriptam laudatione filii,

qui rei gestae interfuerit; tertiam, quam ipse pro 14 inquisita ac sibi comperta adfert. Ceterum ita fa

ma variat, ut tamen plerique loci speculandi caussa castris egressum ; omnes insidiis circumventum tradant.

XXVIII. Hannibal, magnum terrorem hoftibus , morte consulis unius, vulnere alterius, injectum elle ratus, ne cui deesset occasioni, castra in tu

L. 1.

3. a m. 2. Cornelius Lelius Hear- quod placuit etiam Doct. Havernii L. 1. C. Laelius Flor. Lov. 2. kampio in differt. de voce MEet 3. a m. 1. Harl. Gaertn. liav. D'AS, quia Msti constanter vul. Doujatii Colbert. Hcarnii N. et gatam lectionem tuentur. Idem omnes edd. ante Sigonium. Le- etiam Crevierio vcrius visum est. lius Lov. 4. Coelius Luv.5. Ut de lectione L. Coelius, quam Sigo- qui rei gestae interfuit ) Auctori

Alteram

scriptam laudatione filii, nius invenit, dubitem, illa caus

tatem Mii voluminis secuti reposa est, quod Livius alibi, Coclium antiquum scriptorem memo.

suimus, alteram scripta laudatione rans, omittat praenomen. Prae. filii, qui rei geftae interfuerit. terea geftae rei ordinem Flor. Lov. RHEN. Omnes libri noftri altequinque, Harl. Hav. et Hearnii

ram scriptam laud. GEBH, Put. alteram scribtam laudatione filii,

qui rei gellae intervenerit. Sane Ordinem edit: unam traditam] scriptam omncs alii libri GalliHaec .genere inter se non con.

cani, Pall. Vol. et videtur pa. veniunt, ut debebant. Emendan

rum caute mutassc Rhenanus. J. dum puto seriem. cx quo obscu. FR. GRON. scriptum etiam

om. rius forsan seripto vel corrupto, de interfuit, ut ante Rhenanum

nes mei,et Oxonn. Hearnii. Deinut vocem formarent aptam, credibile est librarios sine respectu

edebatur, Voff. et Ber. interfuead sequentia interposuille, vel

rat Hav. supra scripsile, ut solent, d et $. 1. Vulnere alterius injectum *. JAC. PERIZ. Nisi potius di. esse ] Pal. 1. infectum, forte leg. cendum est, pro ordinem animo invectum. sec. vulneratis alterius scribentis obversatum fuisse aliud interfecti esse. GEBH, vulnerius substantivum foeminini generis, alterius Flor, a m. 1. vulneribus qualia multa ex optimis utrius. a m. 2. duobus jaculis ictum Cri. que linguae scriptoribus obser- spinum cap. praec. dixit. Et ita vata sunt. Ita de hoc loco visum de codem cap. seq. Vix lecticae fuit Jac. Gronovio ad Luciani agitationem prae gravitate vulneGall. p. 163. DUK. Doujatius et- ruin patiens. Deinde factum esse iam vel narrationem, vel seriem Hav. infectum esse Flor, invectant, legebat, vel voces unam, alte- ut Gebb. conjecit, Gaertn. Nie ram, tertiam non ad to ordinem, hil mutandum cffc, reliquis codd. sed ad to rei geftae referebat; invitis , puto. De locutione in

mulum, in quo pugnatum erat, extemplo transfert. ibi inventum Marcelli corpus sepelit, Crispinus, 2 et morte collegae, et suo vulnere territus, silentio insequentis noctis profectus, quos proximos nanctus est montes, in iis loco alto et tuto undique castra posuit. Ibi duo duces sagaciter moti sunt, 3 alter ad inferendam, alter ad cavendam fraudem. Annulo Marcelli simul cum corpore Hannibal po- 4 titus erat. ejus signi errore ne cui dolus necteretur

jicere terrorem v. ad 2,36,3. Lectio. opti cod. infra erat 29, 19, 9. nes autem, quae a vulgato discre. Milites, quiqui Locris essent, orn. pant, ex sollemni scribarum erro. nes in Siciliam transportari. et re ortae videntur. Certe injectum in alio supra 3, 47, 2. Si, incoet infectum etiam supra commutan. lumi urbe, quaequae capta, ultima tur 10,6, 3. ubi simili errore ex timeantur. V. ad 3,2,1. proxuinos infectum, quod pro injectum scri- autem, ut optumus, maxumus, et ptum erat, Gebhard. invectus similia; de quibus v. ad 3, 17, conjecit, injectum et inveitum 9, 5. nancius etiam Flor. V. ad 24, 40, 14. commutantur, ubi vide. 31, 14. Mox l. seq. voces alter Et ita etiam mox hoc cap. J. 17. ad cuvendam perperam omittun. Ibi inventum Marcelli corpus se

tur in Flor. Voll. et Lov. 1. 1.4. pelit] Hac in re citat auctorem quod de Put, optimo etiam infra Livium Plutarchus in Marc. p.

teftatur Crevier. ad l. 5. 316.) Hißios kai Kaisapó 6.4. Annulo Marcellisimul] Put. Eeßasos Kom10 Sijvai tuv údpiav Vofl. Men. Anulis Marcelli.Id etiam após tóv v lov či pijxnow, kai in Gud. tam hic, quam mox inTagsvar lau.tpos. SIG. Quae ferius, video: et verum effe puto. de cadavere Marcelli ab Hanni. Annulos dicebaut etiam de uno bale sepulto Plut. I. 1. scribit, annulo, ut liberos de filio vel pluribus examinat Periz. in A. filia, hortos de uno horto, etsi. nimadv. Hift. c. 9. p. 368. eum. milia. J. FR. GRON. Anulis vel que scriptores, quos memorat, Annulis Flor. Cant. Lov. 1. 4. male laudalle cvincit.

Hafn. Hay. Regius apud Douja.

tium, et plures Crevierio inspe. S. 2. Quos proximos nactus est cti; quorum plerique etiam mor montes] Pal. 2. quosquos prox. n. e.m. GEBH. Pui. Reg. Pall. Voll, anul hic, et mox anulisque Hear.

anulisque vel annulisque. Verum quosquos proxumnos nanctus. Plau. nii L. 1. tus Poenulo (3, 2, 11.] Quiqui tamen Et bene et benigne faciiis. Ne cui dolus necteretur a Poeng) Cicero 16. ad Att. 11. Veteranos, Legendum ne qui dolus, sic enim quiqui Cirsilini et Calatiae sunt, in lib. vet. legitur. Porro Livius perduxit ad suam sententiam. J. usurpat qui pro quis. Id quod FR. GRON. quosque Hearnii L. 1. et Cic. saepe facit. ut pro Cae. quosquos Flor. et Lov. 3. ac 4. cum cin. [30.] Si qui familiam meam tribus codd. Crevierii. Ita in de fundo meo dejecerit. Si qui mihi

a Poeno, metuens Crispinus, circa civitates proximas miserat nuncios: occisum collegam esse, ane

nuloque ejus hostem potitum : ne quibus literis cre5 derent nomine Marcelli compositis. Paullo ante hic nuncius consulis Salapiam venerat, quum

literae ab Hannibale adlatae sunt, Marcelli nomine

COM

praefto fuerit cum armatis. Idem nem errorem incidille, et paspeculiare est Septimio Tertullia. sim cui ac qui in Mliis confundi, no, quemadmodum indicavimus conftat ex illis, quae supra noin noltris annotationibus, quas tantur ad 9, 34, 14. in illum scripsimus. Porro res haec non animadversa corrum.

5. 5. Quum literae ab Hannibale

adlatae sunt ) Vet. lib. quam lipendis auctorum locis infinitis terae.SIG.Sigonius reponit quam. ansam dedit. Venit nunc in men.

non rccte. Pall. 1. 2. et vet. ed. tem unius loci, qui depravate tant a vulgato cum. Tert. Paul. apud Cic. legitur in libello, cui earim hic nuntius (pr. Pauco ante.) titulus est de Senect. sive Cato GEBH. Sigonio concinit Hearmajor, (c. 7.) Habent enim sic nii D. Sed omnes mei vulgatum exemplaria typis excusa: Omnia,

recte servant, nisi quod cui pro quae curant, meminerunt, vadi. monia constituta , qui sibi , quibus

cum perperam legat Lov. 1. Sae. ipsi debeant. Quum indubie Cic. v. ad 7, 6, 3. c. 34, 4. 39, 46, 4.

pe quum et quam commutantur. scripserit, qui sibi, cui ipsi de

aliisque locis. Mor voces conbeant, pro quis sibi. Nam eam

positae: se nocte, quae diem illum germanam lectionem continet er.

secutura esset desunt in Hearnii D. emplar Ciceronis Mitum, quod nos Sletladii invenimus apud

Parati milites essent, qui in prai. D. Joannem. Sed de his alias. sidio erant) Non temere est, Put. RHEN. Pall. duo, et vet, cd, ne Pet, meliore, Regio, Men, Vol. cui. tert. ne quis. GEBH. Omnes abelle vocem parati. Fortassis ne cui, quod mutavit Rhenanus. fuit venturum : 'vigiles essent, qui Virgil. (6. Aen. 609.) cui fraus in praesidio erant. J. FR. GRON. innexa clienti, J. FR. GRON. ne parati exsulat etiam a Flor. Cant. quis dolus Lov. 3. et Reg. apud Lov, 1.2. Hav. et Hearnii L. 1. Doujatium. ne cui Dolus reliqui ac N. Eadem voce etiam suos mei, Colb. Doujatii, Hearnii carere, Crevier. teftatur: sed Oronn. et omnes Crevierii. qui neglegentia scribarum interci. pro quis saepissime apud Livium dife exi&imat, cui omnino con. obvium effe, praesertim praemis. sentio. milites exirent insuper sa particula si, vel, ut hic, ne,

Hav. supra vidimus ad 3, 10, 7. et 6, Si qua opera eorum opus esset) 32,5. Verum hoc loco ne cui ve. Emendavimus si quo opera corsi rius elle, tot codd. consensus in- opus esset. id est, ad aliquem lo. dicat. Supra 1, 5, 7. lta undique cum. RHEN. si qua Lov. 2. 3. 4. regi dolus nectitur. Librarium au- 5. et Ber. Plerique reliquiemen. tem codicis Rhenani in sollem. dationcm Rhenani pro

aat.

Sensere 6

[ocr errors]

compositae: se nocte, quae diem illum secutura esset,
Salapiain venturum, parati milites essent, qui in prae-
sidio erant, si quo opera eorum opus esset.
Salapitani fraudem: et ab ira, non defectionis
modo, sed etiam equitum interfectorum, rati oc-
casionem supplicii peti, remisso retro nuncio, (per. 7
fuga autem Romanus erat) ut sine arbitro milites,

5.6. Sensere Salapiani fraudem) tro redire supra est 23, 28, 4. et Put. et Von. Salapitani. Sic a Epit. Liv. 130. Malilia Massalitanum vinum apud Martial. e Lilybaeo Lilybre. $. 7. Perfuga autem Romanus tanum , a Tauromenio Taurome. erat) Ignorant Put, et caeteri to nitani. J. FR. GRON. Similiter erat. Men. et Voll. etiam perfu. Flor. Cant. Lov. 1.4. Harl. Hav. gam. Licet conjicere: remisso Hearnii L. 1. D. et Doujatii Reg. retro nuncio, (perfugam norant Roac Colbert. quomodo etiam mox manum) ut sine. 3. FR. GRON. J. 12. iidem mei praeserunt, nisi perfugam autem Romanos , omisquod Salapini sit'in Voff. et Lov. 30707 erat, Flor. Cant. Vol. perfu. i. quod et ipsum in usu fuifle, gam ante Romanos Lov. 1. 4. et ex Cic. et Vitruv.probat Cellar. Hav. V. infra ad c. 35, 7. per. 2. Geogr. ant. 9. p. 565. Mor ob fugam autem Romanus Gaertn. et iram Ber. ct Branc. Latinii. Male. Hearnii L. 1. perfuga autem Ro. V. ad 26, 1, 3.

manus Hearnii N. Sed nihil muto. Rati occasionem supplicii petere,

Ut sine arbitro milites, quae vel. misso retro nuncio] 'Vitiatum lo. lent, agereni) Prima vocula deest cum sic reftituimus: rati occasio. in Flor. Cant. Voff. Lov.4. Hav. nem supplicii peti , remisso retro

Brancal. Latinii, et Hearnii D. nuncio. Participium misso muti. Deinde şuo arbitrio duo pofterio. latum erat, et auctum inepte Gaertn. sine arbitrio Hav: quo

res codd. suo arbitro Löv. 4. et praecedens verbum. Fortalle movit castigatorem,quod dicitremis.

modo et Sigonii ed. anni 1572. so retro: cui alterum visum suf. praefert, quod deinde servarunt ficere, puta aut remisso, aut misso reliqui usque ad Gruter. qui in retro. Verum sic et infra loqui. quod recte in reliquis superest.

ultima ed, sine arbitro reftituit: tur Livius (c. 42, 16.) Venusiam, inquit, retro, quibus verterat iti. Iustin. 21,4. Epulas senatui in domo neribus, repetit. RHEN. Libb.

sua parat, ut, poculis veneno ixomnes Pall. petere, misso retro

fectis, secretius senarum et sine nuncio. At vet. ed. rati occasio- ad Plauti Aulul. 4, 1, 21.

arbitris interficerer.V.viros doctos nem supplicii patere, misso retro nuncio. GEBH. patere, misso Ber. V. 8. Qua venturum hoftem re. et primae edd.' Poftea Aldus de. bantur) Put. Men. Von, hostem dit petere, misso, quod servant quaerebantur. Forte verebantur. Flor. Lov. quingue, Harl.Gaertn. J. FR. GRON. qua venturum Hav. et Hearnii L. 1. At lectio. stem querebantur Cant. et Lov. 1. nem Rhenani veriorem puto. re. qua venturum hoftem verebantur Liv. Tomi VIII,

Ss

[ocr errors]

quae vellent, agerent, oppidanos per muros ur8 bisque opportuna loca in stationibus disponunt: cu

ftodias vigiliasque in eam noctem intentius inftruunt.

circa portam, qua venturum hostem rebantur, quod 9 roboris in praesidio erat, obponunt. Hannibal

quarta vigilia ferme ad urbem acceslit. Primi agminis erant perfugae Romanorum , et arma Romana habebant. ii, ubi ad portam est ventum, Latine om

nes loquentes excitant vigiles, aperirique portam 10 jubent: consulem adese. Vigiles, velut ad vocem

eorum excitati , tumultuari, trepidare, moliri portam. cataracta dejecta clausa erat. eam partim ve

ctibus levant: partim funibus subducunt in tantum 11 altitudinis, ut subire recti possent. Vixdum satis

patebat iter, quum perfugae certatim ruunt per portam: et quum sexcenti ferme intrassent, remillo

fune, quo suspensa erat, cataracta magno sonita 12 cecidit. Salapitani, alii perfugas neglegenter ex

Lov.4. Verum hoc et aliis mo- tam v. ad 24, 46, 5. Deinde de. dis verbum rebasstur saepe cor. jecta non adparet in Ber. et edd. ruperunt librarii. V. ad 3a, 57, ante Aldum. Paullo ante ad vo. 7. qua venturum hoftem credebane ces eorum Lov.5. et Hearnii L. 1. Lov. 2. et lav. qua venturum hoflem putabant Hearnii L: 1. quae inirassent) et quum quingenii ferme

f. 11. Et quum sexcenti fermo utraque lectio cxglossa interpre. Hav. et quum deferme Flor. Sed tis originem ducii. Verbo hoc in.

notae DC etiam alibi in de abie. primis Livium delectatum fuille, vidimus ad c. 25, 11.

runt errore et ignorantia scri.

barum. V. ad 23, 46, 4. et quum g. 10. Moliri. porta cataracta

CC ferme Hcarnii L. 1. V. ad 38, dejecta clausa erat) Scribe cum

37, 6. Put. Reg. ct Andrea, tumultuari, J. 12. Negligenter ex itinere sutrepidure , moliri portam. catara. spensa humeris etc.) Scuta, puto, cta dejecta clausa erat. De brevi. non detractis tegminibus, ut so. tate scrmonis saepius jam moni. lebant in itinere, quum nullus tum. J. FR. GRON. Ita legunt ab hofte metus erat. V. Lipsii etiam Flor. omnesque editi ante Analect. ad Milit. Rom. 3, 1. et Aldum. De locutione moliri por. Suet. Tib. 37. Vitell. 11. DUK.

« IndietroContinua »