Immagini della pagina
PDF
ePub

dianus exercitus nihil ferme, praeter arma , secum in expeditionem tulerat. Ceterum in ipso itinere 3 auctum voluntariis agmen erat; obferentibus sese ultro et veteribus militibus perfunctis jam militia , et juvenibus, quos certatim nomina dantes, si

quorum corporis species roburque virium aptum militiae videbatur, conscripserat. Ad Senam caftra 4 alterius consulis erant : et quingentos inde ferme passus Hasdrubal aberat. Itaque quum jam adpropinquaret, tectus montibus subftitit Nero, ne ante. noctem caftra ingrederetur. Silentio ingressi , ab 5 sui quisque ordinis hominibus in tentoria abducti,

7,547. De polterioribus hic agi- 38,5. Mox $. seq. offerentibus ube tur.

tro sese et veteribus Flor, offerenUt tribunus tribunum ) Tu lege Lov. 1. 2. 3. 4. Harl. Gaertn. et

tibus sese ultro ex veteribus vor, vice versa ut tribunum tribunus, Hav: v. ad 26, 45, a. senturio centurionem. Nam hujus. modi variationem amant aucto- 5. 4. Ad Senam castra alterius res. RHEN. Pal. 1., et prisca ed. consulis erant] Coloniam, de qua ut tribunus tribunum, contra at- supra (ad Epit. Liv. 11.) Unde que emendavit Rhenanus. sec. in Bruto (c. 18. ) Salinatorem , et tert. ut tribuni tribunos. GEBH. aït Cic. Senensi proelio ludos votribunus tribunum Flor. Lov. 3. vissa. SIGON: 3.4.5. Harl. Gaertn. et Hav.

Quingentos inde ferme passus ] §. 2. Neque enim dilatari caftra Scripfimus,et quingentos indeferine opus esse) Pal. 1. neque dilatari.ca. passus Asdrubal åberar. RHEN. stra eum opus esse. sec. negligit Pal. 1. et quingentos ferme passus qö enim. GEBH. Eamdem vocem inde. GEBH. Additum a Rhena. negligunt quoque Voll. Lov. 3.

no et ignorant Ber. et Gaertn. 3.5. Harl. et Hav.

Reliqui voculam retinent. Insu. Facilis futura erar] Scripsimus per et quinquentos ferme inde pasa facilior futura erat. Et mox ni. Hav. quingentos inde passus ferme

sus Flor. Lov. 2. 3. 4. Harl. et kil ferme. RHEN. facilis Ber. a

Ber. m. 1. fecilis Gaertn. Reliqui cum Rhenano facientes facilior legunt, §. 5. Ab sui quisque ordinis hoInsuper futura deest in Harl. su- minibus in tentoria'adducti) An. Ainuerat, pro futura erat, legit tiqua lectio abducti, nec multum Gacrtn. Deinde nihil ferre Flor. refert, de quo alias monuimus. nihil fere Lov. 3. 3. Harl. Ber. RHEN. Pal.

3. ab suis quisque ore Gaertn. Hav, et edd. Frobenia- dinis hominibus in tenturia addu. na anni 1535. priores. V. ad 370 ctis. GEBH. ab suis quisque ordi.

tur.

cum summa omnium laetitia hospitaliter excipiun

Poftero die consilium habitum, cui et L. Por6 cius Licinus praetor adfuit. Caftra juncta consu

lum castris habebat: et ante adventum eorum, per loca alta ducendo exercitum, quum modo insideret anguftos saltus , ut transitum clauderet, modo ab latere aut ab tergo carperet agmen, ludificatus

hoftem omnibus artibus belli fuerat, is tum in con7 silio aderat. Multorum eo inclinant sententiae,

ut, dum fessum via ac vigiliis reficeret militem Nero simul et ad noscendum hostem paucos sibi sume

s. 7.

nis hominibus Flor. Vos. Lov. 1. J. 6. Modo ab latere aut ab ter. 2. 3. Harl. Ber. Hav. et edd. antt. go carperes agmen) ab latere aut Vulgatum primum inveni in ed. rergo Voff. Lov. 1. 2. 3. 5. Ber, a Mediol. anni 1505. hinc in A. m. 3. Hearnii L. 1. et edd. antt. scens. anni 1513. et tum in reli. pro quo Aldus subftituit aut ab quis. Ejus loco ab sui quique or. tergo, consentientibus reliquis. dinis hominibus scribendum con. Et recte. Livium enim praepo. jecit Cl. Ant. Perizon. ad mar- sitiones repetiisse , vidimus ad ginem Livii. Sed, nullam mu. 6, 38, 6. tandi caussam dari, patet ex il. lis, quae notantur ad 7, 19, 2.

Multoruin eo inclinabant Deinde adducti fere omnes mei sententiae ] Pall. tres inclinant, cum Hearnii L. 1. praestat tamen

GEBH. Omnes Gall. Pall. et Vod. omnino abducti, quod J. Fr. Gro. inclinant. J. FR. GRON. Cum il. nov, recepit, et se in Put, et lis faciunt Flor. Lov. quinque, Reg; invenise monuit ad c. 29, Harl. Gaertn. Hav. et Hearnii 1. ubi vide. Mor hospitaliter ac.

L. cipiuntur Lov. 2. Sed unum hunc teftem non audio. V. ad 29, 11,6.

Tempus pugnae differretur ) Re

posuimus tempus pugnandi difConsilium habitum, cui et L. Por. ferretur. RHEN. Gall. et Vol. cius Licinus praetor adfuit ) Pall. tempus pugnas differretur. illud tres Licinius. GEBH. Olim hic ab Rhenano. J. FR. GRON. A edebatur concilium, et mox Ş. Hearnii L. 1. ac N. Paullo ante

Gronov, ftant omncs noftri, et 6. ac 12. concilio. quibus omni.. bus locis consilium et consilio le. parvos sibi sumeret dies Flor. Lov. gendum esse, recte Gronov, mno.

2.3. Harl. ct Hav. sollemni scri. nuit ad 44, 2,5. quam lectionem barum aberratione. V. ad 10, firmant omnes mei,cum edd. Rom. 24, 4. anni 1472. ac Parm. Deinde Li. J. 8. Sed summa ope orare infti. cinius pleriquc meorum, ut et tits Pal. 1. opera. Forte verius Hearnii L. i. et D. Male. v. ad summo opere. Ita 29, 31, 3. exbi. 26, 6, 1.

bet Pal. 3. Falli cum magno opere

1. ac N.

XXVII

ret dies, tempus pugnae differretur. Nero non 8 suadere modo, sed summa ope orare institit, ne consilium suum, quod tutum celeritas fecisset, temerarium morando facerent. Errore (qui non diuturnus fu- 9 turus esset) velut torpentem Hannibalem, nec castra sua sine duce relicta adgredi , nec ad sequendum se iter intendisse. antequam se movent, deleri exercitum Hasdrubalis posse , redireque in Apuliam. Qui prolatando 10 spatium bosti det, eum et illa castra prodere Hannibali, et aperire in Galliam iter, ut per otium, ubi velit, Hasdrubali conjungatur. Extemplo signum dandum, 11

ait. GEBH. summa opera inftitit erat, ibi is sibi attribuat in consi. Harl. et Gaertn. summa opere lio totam gloriam, et dicat se inftitit Lov. 5. et Ber. a m. 1. posse delere. Certe sanus hic lo. summopere inftitit a m. 2. summa cus non est. Put. Reg. Men. Vor. opera rem stetit Vol. a m.i. summa consensu delerique in Apuliam, opera reftitit a m. 2. et Lov. 1. Mcdiorum nulla vestigia. Mitius Omnium, aut certe plerarumque, conciliaremus, antequam se moharum lectionum fontem indicat veat , debellari posse redirique in scriptura Flor. exhibentis sum- Apuliam. J. FR. GRON. delere, ma operare inftetit a m. 1. et sum- quod Rhenanus volebat, soli ha. ma opera inftitit a m. 3. quum bent Lov. 3. et Hearnií D. dele. potius unica litera adscripta ope rique in Apuliam, mediis omiflis, orare emendandum foret. Nihil Flor. Lov, 1. Hav. Colbert, relia itaque muto. summa ope infra in. qui Hearnii Mli, et omnes Cre. Juftrabimus ad 45, 13, 3. Verbum vier. praeter solum Victor. Sed, institie 28, 46, 11.

illa librariorum culpa excidiffe, J. 9. Nec ad sequendum se iter

rectc idem Crevier. censet, qui intendisse) Delevimus se. RHEN.

tamen Gronovii redirique probat. Pronomen id non agnoscunt et- Doujatius conjicit deferrique. Vejam Ber. a m. i. et edd. antt.

rum ,

ne quid gravius dicam , Aldus demum addidit, cui favent pellime. Quid enim erit, ante. ceteri, quos adhibui, codices. quam Hannibal se moveat, ex.

ercitum Hasdrubalis pose deleri, Antequam se moveat, deleri ex. deferrique in Apuliam ? Lov. 5. ercitum Hasdrubalis posse, redi. legit delerique exercitum Hasdrubareque in Apuliam ] Vetus lectio lis posse , rediri in Apuliam. delere, subaudi se. RHEN. Prius, ni fallor, fuit deleri , sed subje

9. 10. Qui prolatando spatium cit illud (delere ) Rhenanus, ju. Gebhardus ex conjectura hic re.

kosli det) protelando Hav. quod betque subaudiri se. Atqui verba

liituendum censuit supra ad 7, 21, sunt indigna Nerone consule, ut, ubi alterius consulis , ubi prae.

2. Sed vide, quae ibi notantur. toris tantum momentum futurum l. 11. Signum dandum, o ex

et exeundum in aciem: abutendumque errore bostium absentium praesentiumque ; dum neque illi sciant cum paucioribus, nec bi cum pluribus et validioribus rem ele. 12 Consilio dimisso, signum pugnae proponitur, confestimque in aciem procedunt.

XLVII. Jam hoftes ante castra instructi ftabant. moram pugnae adtulit, quod Hasdrubal, provectus ante signa cum paucis equitibus, scuta vetera hoftium notavit, quae ante non viderat, et ftrigosio.

res equos. multitudo quoque major solita visa est. 2 Suspicatus enim id, quod erat, receptui propere

1

eundum in aciem] et eundum Flor. tera quî dicere potuit, si jam ad. Vos, ct Lov. 1. 2. 3. 5. quorum venerant ? Sed vere vetera videLov. 3. insuper in aciem eundum bat scuta, quae antea non viderat; exhibet. Verum syllaba ex a prae. quae etiam nova non minus comcedenti et elisa est; quod et ali. mode dixisset, opinor. GLAR. bi evenisse, vidimus ad 5, 32, Frufra Glareanus in re aperta 4. et ineundum in aciem Hav. Mox ac clara difficultatem quaerit. hoftium praesentiumque, media vo. Hasdrubal sagaciter conjecit, no. cc omissa, Flor. Voll. et Lov. 1. 2.

vas copias in cafira M. Livii ad. 5. quod , in Put. ac Victor. et. venisse, quia videbat scuta ye. iam repertum, recte iterum in- tera, quibus milites jam diu usi ertiae scribarum tribuit Cl. Cre. fuerant, quae tamen numquam 'vier. ad cap. præcc. Id ctiam col. antea viderat. Si autem nova fuis. ligi potest ex Lov. 2. qui, quam. sent, existimare potuisset, ea pro vis eam vocem omiserit, tamcn usu detritis data esse. in seqq. praefert dum neque illi, s. absentis , sciant cum pauciori. Strigosiores equos) Sic Frontin. bus, hi, s. praesentes , cum piu. 1, 2. SIG. V. Victor.4. Var. lect. ribus etc.

24. Gropov. ad vitam Horatii.

DUK. Charis, 1. Inst. Gramm. p. §. 1. Hasdrubal, profectus ante signa] Poëta (Silius 15, 604.]

85. Strigosi dicuntur corpore ma.

cilonto. V. Tennul. ad Front. 1, At non Asdrubalew fraudes la. 3, 9.

tuere recentum etc. MOD. Melius Put. et Gall. pro- visa est] Scripti solita. J. FR.

Multitudo quoque major solito vectus.J.FR.GRON. Unus Gaertn. GRON. major solito demum ad. profectus. Reliqui scripti mei, paruit in Modii ed. Francof. id. cte provectus, quod demum Fran. que apud me superest'in Hav. cof. anni 1578. male in profectus et Flor. a m. 2. Qui a m. 1. ut mutavit. V. ad 31, 2, 4.

et reliqui omnes' cum Hearnii

N. ac D. et cdd. prioribus prae. Scuta vetera hoftium notavit) ve- ferunt major solita. Supplendum

[ocr errors]

cecinit, ac misit ad flumen, unde aquabantur: ubi et excipi aliqui poffent, et notari oculis, si qui forte aduftioris coloris, ut ex recenti via, ellent; simul circumvehi procul castra jubet specularique , 3 num auctum aliqua parte sit vallum : et ut adtendant, semel bisne signum canat in caftris. Ea 4 quum

ordine omnia relata eflent, castra nihil aucta errorem faciebant. Bina erant, sicut antc adventum consulis alterius fuerant: una M. Livii , altera L. Porcii: neutris quidquam, quo latius tenderetur, ad munimenta adjectum. lllud veterem ducem 5

ner.

autem major solita multitudine. pra 39, 44, 3. Ex minoribus ta. Ita supra Gron. legebat 1, 3, 2. men caftris liberius aquabantur Quis enim rem tam veterem pro Romani. 31,42, 2. Turinatim equi. certa adfirmet? intellige pro re tes aquatum ire et prandere jubet. certa. ubi alia vide. Hac ratio. 44, 40, 4. Ex quo (flumine ) et ne olim apud Silium vulgatum Macedones et Romani aquabantur. defendi 7,5. Sed mens humana ma. Tum ubi excipi aliqui Lov. 1. Sed jor, id est, humana mente ma- vocula et excidit ob vocis

scquen. jor. ubi Barthius ex vestigiis cod. tis syllabam initialem. V. ad 30, Oxon. legebat, Sed mente humano 6, 7. Insuper si quid forte adumajor. V. etiam ad Liv. 8, 9, 10. stioris coloris Flor. Ilarl. et Gaert.

Id si placet, quid hic ite. s. 2. Suspicatus id, quod erat ) rum post si abundabit, de quo Pal. 1. Suspicatus enim id, quod supra v. ad 3, 48, 4. erat. Mor tertius et ubi exciti a.

J. 3. Et ut adtendant , liqui possent. Iterum pr. si quid for.

semel te aduftioris coloris.GEBH.Scripti bisne sigrum) Correximus et al

tendant. Subauditur enim ut.RAE. Suspicatus enim id, quod erat. Praeterea si quid forte aduftioris NAN. Pall. 1. cum antiqua ed. coloris, ut ex recenti via, essent. J.

et ut adtendant. GEBH. Omnes FR. GRON. Illud enim non adpa

etiam, quibus utor, codd. to ret in Lov.2. Ber. Hav.ct Hearnii

ut retinent. Paullo ante procul D. Ceteri noftri cum Hearnii L. 1. aberat a Vof. Lov. 1. 2. 3. Gaertet N. cam vocem interponunt, dus primus addidit, cui consen

ner. Ber. et edd. antt. quod AlPaullo post unde adaquabantur Hav.De quo verbov. Von de Vit. tiunt mei ceteri. Serm. 1.7. p.371. Nihil tamen mu. . 4. Ea quum ordine omnia reto. Reliqui enim ftant pro vulgato. lata essent] To omnia deeft in Harl. Deinde adaquari vix hujus seculi relata in Flor. Cant. Voff. Lov, videtur; certe, me alibi a. 1. et Hav. omnia ordine relata lepud Livium legere, non me- git Ber. ordine relata omnia Lov. mini, qui - tamen simplex a. 2. ordine omnia ex securi Hafn. et. quari non semel usurpavit. Su. Branc. Latinii.

« IndietroContinua »