Immagini della pagina
PDF
ePub

14 belli, venturum. Hunc conventum ut turbaret su

bito adventu , magnis itineribus Heracleam duxit. 15 et concilio quidem dimiffo jam venit: segetibus ta

est reftituendum. Is enim hac liqui cum Hearnii D. rccte eam de re ita (10, 39. ) éis Xal. a Gronovio expulsam elle te. κίδα και την άλλην Εύβοιαν ftantur. . Μένιππων έχοντα πελτατας Χι. . λίους, 'Αγριάνας πεντακοσίους. Maxime in sinu Aeniano evafla. de quibus Stephanus : 'Appiai, tis) Quis sit sinus ille Aenianus, à posviros, ësvos llavovias le haud' tcmere dubitant plures: ταξυ "Αιμιου και Ρωδόπης. λέγον- neque enim verisimile est, ad tai kai Aypaloi, kai 'Aypieis, Aenuin urbem Thraciae effc, sed kai 'Azpráves. Agrianum horum sinus Maliaci partem, ad quem meminit post etiam saepe Livius supra Scarphiam tenuere populi 1. 44. SIG. Omnia haec tria vo. Aenianes , vicini ab occasu lo. cabula omittuntur in Hearnii L. cris Epicncmidiis, proxime Do1. Sola vox quingenti deest in Flor. rienses, ut tradit 'Strabo l. 9. Vos. Lov. quinque, et Hav. Sed, [p. 437. ) nec longe inde Heranumeri hujus notam 10 minuś cleam abesse Aetolicae ditionis cognitam sacpe omisille librarios, ad Octam montem, de qua hic novidebimus ad 37, 40, 11. cjus loco ster author, obiter 1. 31. sub ad exhibet Harl. Deindé Ania. finem (c. 46.) At l. 36, (22.) co. num edd. principes: cujus loco piose, post Thermopylarum deAscensius anno 1513. dedit Ae. scriptionem, ejus etiam situm ac nianum, quod servat Flor. Enia. obsidionem commemorat. GLA. nuin Hav. et Lov. 3. Henianum REAN. Qui sit sinus Jenianus, Lov. 3. Heianum Rec. Exienum ut multa alia, quaerit GlareaVoll. Emanum Harl. et Gaertn. nus. is est autem, de quo Polyb. Enniani Lov, 4. Aeniani Lov. 5. lib. 10, (39.) his verbis : Tov de Amenum Lov. i. ad Venianium Va. σίτον φSείρας και παρελόμενος tic. Latinii.Sed emendationem Sie T6v nepi tov Aiveiav kolov gonii Agrianum probant Freinsh. Katoikoúvtovėravija.Ja. Et SteInd. Curtii, v. Agriani, et mox phanus:'Avvia noais lle ppaißwv, Gronov. ad §. 15.

και 'Αινιάδες οι οικούντες, και

το Scotussam est profectus] Scopys:

κτητικόν Αινιακός κόλπος. . sam Flor. Scopitussam, duplici

*. ,, In Polybio [immo Stephano), lectione juncta, Harl.' Cosussam „est Aivianos, non Aenianxs. Non Gaertn. Copissam Vos. Lov. 1. 2.

,,immcrito igitur dubitat Glarca. 4: Hafn. et Hav. Corpissam Va. „mus: immo, quae Glareanus ad. tic. Latinii. Scotusam Ber. et edd. SIG. Locus hie notabilis. Stra.

„ducit, hic omittit Sigonius.,,+. usque ad Gron. qui anno 1665. bo l. 1,[61.) Aivɛráves oi výv'Ai. sibilantcm literam duplicavit. V. ad 36, 14, 1. Paullo ante tueri τωτοίς όμοροι. περί το Δάτιον Posse", nempe Menippus, Flor. ώκουν, και την Όσσαν μετα Περ. Voff. Lov. 3. 4. 5. Harl. et Hav. paißwv. Et l. 9, [427.) Tots de

Λοκροίς τοίς μέν Εσπερίοις συνI. 15. Quae jam prope maturi. EXEis iony Altooi, tois & E. tatem erant) Put. Men. Voff, nec ITIKVNMidious 'Alvitáve', oi TIV sciunt το ja M. J. FR, GRON. Vo- "Οιτην έχοντες και μέσοι Δωριculam jam soli ei meis admit. Eií. Vel potius Aiviāves, nam tunt Harl. Ber. et Gaertn. Rc. clare Stephanus did tov I, ad

, quae prope maturitatem erant, maxime in sinu Aenianum vaftatis, Scotussam copias reducit. lbi exercitu omni relicto, cum cohorte regia Deme

discrimen ejus, quae est diveía dixisset, et gens Aenianum satis pa'kns. Hinc autem intelligas nota est. Prius frivolum est; policet, cur Stephanus vocct no. fterius non oftendit ipse. Si gen. àiv llɛppaißwv.neque enim tum, tis Aenianum princeps erat Poquum hae res agebantur, in Perr. ris , quid habebat metuendum haebis erant Aenianes,sed ad Ma. a Philippo, cui nulla eam in genliacum sinum, et contributi Ae- tem jurisdictio? cur babitabat tolis, eoque bostes Philippi. Dcin. Thesalonicae ? quid proficiscede id vocabulum et apud Poly. batur ad ftatum sacrificium Ae. bium, et apud Livium mendose neain? At si tu mihi Aenealem scribi, nec magis Graece dici fuifle concedas, horum omnium 'Αινείας κόλπος , quam Latine liquida rati est. Sic enim tra. Aenianus sinus censeo. Placet au. diderat Strabo 1. 7, (330.) "Otu term Polybium edidite των περί μετά τον "Αξιον ποταμόν ή Θεσ. τον Αινιάνα κόλπον. Livium ve- σαλονίκη επί πόλις, και πρότερον ro in sinu Aesiane, vel, ut scri. Θέρμη εκαλείτο. κτίσμα δ' έσι pti, in sinu Aenianum. 'Nec Ae. Kaogavdpov ÖsHETO KLOEV TN niensium sinum cum magno in. TÉpinoảiXvia,orov Xaldspav, terprete ausim: quorum etiam 'Αινείαν, Κισσόν, καί τινα άλλα. in indice video, quasi unus po. Ergo majores Poridis fucrunt Ae. pulus effet, factiones poni nar. ncates, et ex vetere patria traratas Polybio p: 1015. (1525. ) ductis pro superfiitione antiqua At hae sunt Aeniorum in Cher. mansere quaedam solennia sacra, soneso Thraciae, quorum urbs et ipsis et pofteris eorum ibi fa. Aenos. Jam quum hic pati po. cienda, tanquam quae loco mu. tuerit Sigonius segetes vaflaras tari non poffent: ui Romani, dein sinu Xenianum , quare ad l. firucta Alba, sacra quaedam e. 37, 6. putavit, in sinum Malia. jus urbis intercidere non sunt cum non veniri, nisi mari? Ap- palli. Facit huc, quod l. 44,(10,7.] paret enim er utroque loco, si. Romani milites clallici omissa num Aenianum et sinum Maliacuin Thessalonicae oppugnatione Aenian dici Livio pro terris circa sinum, inde petunt. et c. 32. simul utraquemadmodum etiam in mediis que urbs appellatur. Et in bis Alpibus l. 21, (35.) proniuntorium librarios facile peccare, cum supponit: cxemplo Graecorum, qui. plementum Bambergensc, 1. 33, bus piov et cacumen montis, et 3. ubi membrana, ab Heraclia ad mare promuntorium. Justinus Xynias progressus in confinio Aeo 1. 3. (4.) Frustraque et Ponti si. neatium Thessalorumque, ubi sub. num et Asiam edomitam esse din fiitutum est Aenianum: ct nemo cit, si Graecorum non tam bellis, dubitat, quin recte. Et boc ipso quam rapinis, pateant. Denique c. 5, 12. quingenti Aenianum fe. hic et Sigonius a Turnebo vindi. cerant; quidam Anianum ,

alii candus. 1. 40, 4,4. legitur Archo Acarnanum. Sed Polyb. et ratio Poridi cuidam, longe principi gen. evincit., legendum Agrianum, tis Aenianum, nupsit. Sigonius quod vidit Sigonius. J. FR. GROcorrexit Aeneatum Turnebus (30. NOV. in sinu Aenianum etiam Flor. Advers. 4.) libens retineat alte. Voll. Lov. 2. 3. 4. Harl. Hav. plurum, quia de urbe gentem non resque alii, cum Hearnii L. 1.

16 triadem sese recipit. Inde ut ad omnes hoftium

motus posset obcurrere, in Phocidem, atque Eu

boeam, et Peparethum mittit, qui loca alta elige17 rent, unde editi ignes adparerent. ipse in Tisaeo

(mons est in altitudinem ingentem cacuminis editi) speculam posuit: ut ignibus procul sublatis signum,

ubi quid molirentur hostes, momento temporis ac18 ciperet.

Romanus imperator et Attalus rex a Pepa

et N. quod admittendum putavi, s. 17. Ipse in Cisseo (mons est quemadmodum etiam Crevier. in altitudinem ingenrern cacuminis admisit. Practerea vaftatis edi. editi)] Ubi ille mons sit, in Pe. dit primus Jac. Gronovius. Ve. paraethone, an in continenti , rum devastatis Hav. evasiatis , ut non explicat. nec ego de hoc antea in excusis legebatur, Flor. monte quicquam apud idoneos Lov. quinque, Harl. Ber. Hafn. reperio authores. GLAR. Quod et Gacrtn. Hearne etiam Jac. Gro. Glareanus quaerit Cisseum mon. novium vaftaris edidile notans, tem, imperite facit: etenim nulneque verbum de Oronn. suis lus est. Tisaeu999 autem invenio addens, cos ab lectionc hac dis. apud Polyb. I. 10. (39.) ubi de sentire, tacite indicat. V. etiam bac re loquitur. Kai tapyjel Gebhard. ad 8, 37, 6. De verbo de diadapɛiv auto aavta ta waftare v. ad 32, 33, 14. γιγνόμενα δια των πυρσών επί Scotusam copias reduxit) Scri.

το Τίσαιον. τούτο δ' εσί της Θετ. psimus reducit, et mox sese reci. Talias öpos. Veteres etiam Lipit, pro recepit. RHEN. Scotu- viani libri habent Thiseo, non sam Pelasgioticum hic putat, de Cisseo. 4. „ Glareanus recte du. qua Strabo l. 7. ad finem. ad quam „bitavit, et recte judicavit de sunt Cynos Cephalae, codem re; nomen ignoravit. ,, H. SIauthore. GLAR. Scotissam Flor. GONIUS. Pal. pr. tert. 'Tiseo. Voll. Lov. 1. 2. Harl, et Hav. Sco

sec. Tisio. GEBHARDUS. Put. tusam Ber. Scotosam Lov.4. Cotos. Men. Voll. in Tisaco, ut voluit sam Gaertn. in Scotussam, vel Sigonius. J. FR. GRON. Tisaro in Scotusam vetultae edd. v. ad etiam Flor. et alii multi , cum 9.12. reduxit ex scriptis soli tuen. Hearnii Oxonn. Alii Tisco, Tistur Ber. et Gaertn. rcliqui redu. seo, Tysseo legunt. cit. At recepit est in Flor. Voll. Lov. 1. 2. 3. 5. Ber. Gaertn. Hav.

. 18. Niceam trajecarunt ) Ni. et Hcarnii L.1.

caeam. Graeci enim Nikaiay c.

dunt. SIG. Deformatiflima sunt 9. 16. Obcurrere , etiam in Pho. in Pal. 3. Romanus imperator et sidem ] Omnes Gall. et Vos, ut Athalus a Papareto et Minicea je. spurium arguunt tò etiam. J. FR. cerunt classens in Euboeam ad ur. GRON. Vocula illa in solis ite- bem Oretum tramiti, quae ab Derum Ber. et Gaertn. comparet. metriade consinu etc. GEBH, Ni. Reliqui omncs cum Hearnii 0. kaia mcmoratur Polyb. 10, 39. xonn. eamdem expellunt.

Vox illa decrat in Hearpii L. i.

?

[ocr errors]

retho Nicaeam trajecerunt. inde classem in Euboeam ad urbem Oreum transmittunt: quae ab Demetria

co sinu Chalcidem et Euripum petenti ad lacvam : prima urbium Euboeae posita est. Ita inter Atta- 19

lum ac Sulpicium convenit, ut Romani a mari , re! gii a terra obpugnarent.

VI. Quatriduo poft, quam adpulsa classis est, 1 urbem adgrelli sunt. id tempus occultis cum Pla

Ad urbem Oreum transmittunt] vio designari mihi non dubitan. Salmasius et pater notarunt ex dum videtur. Livius haec et a. Put. tramittunt : quod supra ali. lia omnia in boc cap. sine du. quoties relitutum. Sic quoque bio ex Polybio descripserat. Sed c. 37, 4. tramisit, et 41, 17. tra. Polybii' de his verbis narratio missa. JAC. GRON. tramittunt 10, 39. desinit in verbis Livii etiam Flor. quomodo codd. su. ipse in Tisaeo speculam posuit. inde pra quoque scribunt 27, 29, 7. longam digreslionem de ratione (*38, 16, 7.) Et ita in aliis cum dandorum signorum per ignes eadem praepositione compositis sublatos infiituit. Quae autem vocibus saepius. V. ad 24; 21, 7.' poft hanc scripserat, . et usque

ad c. 9. exsequitur Livius , injuAb Demetriaco sinu Chalcidem ria temporis perierunt, ut adeo et Euripum petenti ] Nicaea ad sciri non pollit, quo nomine sinum Maliacum erat. Liv. 32, 32, sinum, qui Livio Demetriacus 9. In sinu Maliaco prope Nicaeam est, appellaverit. Sed quia silittus elegere ; eo

rex ab Deme.

num Demetriacum nusquam alibi triade venit. quae e Polyb. 17, memorari invenio, suspectum 1. sunt. Hoc quum satis certum mihi est hoc nomen. Quia et sit, non immerito quaeri pot- hoc et superiore libro frequens est, cur Livius eum hic Deme- mentio Demetriadis facta erat, triacum vocet? Ortelius putat, facile alicui in mentem venire Demetriacum sinum hic non ell'e potuit, pro Maliaco scribendum Maliacum, sed eum, qui Pelas. effe Demetriaco. DUK. (* V. Men. gicus et Pagasaeus dicitur. Sed cken. in Miscell. Lips. T. 2. P. hoc satis refelli potest ex situ

1. p. 150.) Nicaeae, et cursu navigationis Altali et Romanorum. Nam hi Pc

K. 19. Ut Romani a mari, regii parelho profecti non potuerunt

a terra obpugnarent] Pal. 1. a mari Nicaeam et in sinum Maliacum regiam ierram oppugnarent. sec. venire, nisi trajecto prius sinu

ac tert. & mari, regii oppugnaPagasaco.V. Melam 2, 3. An autem

rent a terra. GEBH. regiam ter. etiam alii sinum Maliacum vocent

ram oppugnarent etiam Vol. Lov. Demetriacum,mihi pon confiat.Pa.

1. 2. 4. Hafn. Hay. et ed. Parm, gasaco utique magis conveniret regia terra oppugnarent ed. Rom.

anni 1472. appellatio Demetriaci ab urbe De. metriade, quae ad sinum illum $. 2. Altera urbis medioest) Reg. erat, quam Maliaco, quem a Li. altera in urbis medio est. Pul, ain

tore, qui a Philippo praepositus urbi erat , conlo2 quiis absumtum est. Duas arces urbs habet, unam inminentem mari, altera urbis media est. cuniculo inde via ad mare ducit, quam a mari turris quin

que tabulatorum, egregium propugnaculum, clau. 3 debat. lbi primo atrocillimum contractum est cer

tamen, et turre instructa omni genere telorum, et tormentis machinisque ad obpugnandam eam ex na4 vibus expositis. Quum omnium animos oculosque

id certamen avertisset, porta maritimae arcis Plator

tera urbis media est. Ita scribe. bulatorum egregiwn propugnaculum Silius Italicus 1, 307.

claudebat. GEBH. a mare Flor.

Vol. Lov. 1. 2.3. Harl. et Hav. Concidit exacti medius per visce. Eadem lectio in Mltis variis et. ra teli,

iam saepius apud Livium obeur. Sic enim Colon. Oron, et Marsi rit. V. ad 22, 20, 3. 25, 11, 17. editio : ubi male vulgo injecto 27,.4, 13. 29, 34, 3. 37, 14, 3. telo. Sed quid est medius ieli? Et ita alios etiam locutos effe, inquit Barthius 7. Advers. 15. constat ex Charis. 1. Gramm. p.41. Dicam. medius teli exacti per vi- et ul. et Prisc.7. p. 759. V.et. scera est, qui sic perfossus,

jam Zinzerl. Prom. Crit. c. 16. aequa pars teli et a fronte et a et Voff. 4. Gramm. 11. qui tatergo exliet ac promineat, me.

men innuere videtur, apud poë. dia in visceribus abscondatur: tas potius, quam apud oratores qui mediam partem teli corpo. vel historicos , id reperiri. re lenet, hinc mucrone , inde

. 3. Ibi primo atrocissimum capulo prominente. J. FR. GRO.

contractum est certamen ) Pal. 3. NOV. urbis media etiam Flor. acerbissimum contractum est cer. et pauci alii, cum Regio Dou.

tamen, GEBHARD. jatii. Et ita edidit Curio, quem omnes editores, praeter Sigo.

g. 4. Quum omnium animos oca. nium, secuti sunt usque ad Mo. losque id certamen avertissar) Lov. dium, priorem lectionem revo. 5. advertisset. Utrumque bonum cantem. Ea, vel in urbis medio sensum reddit. advertit nempe magis adridebat Doujatio, quia ad se, avertir vero ab aliis oma Livius non solet uii' reconditis nibus. Et solent haec verba in. ct nimis adfectatis locutionibus. numeris locis commutari. V. ad Verum eadem ferme locutio et. 6, 23, 8. Hic tamen ob codd. au. tiam infra obcurrit 42, 58, 9. ctoritatem, et quia id majorem Medius omnium rex erat,

cmphasin habere videtur, vul.

gatum praefero. Mox pulsi inde Quam a mari turris quinque ta. mediam urbem, omilla praeposi. bulatorum , egregium propugnacu. tionc, Voff. Lov. 1, ci Gaertn. lum , claudebat) Pal. pr. a mare. Verum illa intercepta est a prae. tert. qua mare turris quinque ta. ccdenti voce in, sive inde. V.

« IndietroContinua »