Immagini della pagina
PDF
ePub

1

XXXVI. Ille finis Appio alienae personae ferendae fuit; suo iam inde vivere ingenio coepit novosque collegas iam prius2 quam inirent magistratum, in suos mores formare. cotidie

coibant remotis arbitris: inde inpotentibus instructi consiliis, quae secreto ab aliis coquebant, iam haud dissimulando super- 5

biam, rari aditus, conloquentibus difficiles, ad idus Maias rem 3 perduxere. idus tum Maiae sollemnes ineundis magistratibus

erant. inito igitur magistratu primum honoris diem denuntiatione ingentis terroris insignem fecere. nam cum ita priores decemviri servassent, ut unus fasces haberet, et hoc insigne 10

regium in orbem suam cuiusque vicem per omnes iret, subito 4 omnes cum duodenis fascibus prodiere. centum viginti lictores

forum inpleverant, et cum fascibus secures inligatas praeferebant; nec adtinuisse demi securem, cum sine provocatione 5 creati essent, interpretabantur. decem regum species erat, mul- 15

tiplicatusque terror non infimis solum sed primoribus patrum, ratis caedis causam ac principium quaeri, ut, si quis memorem libertatis vocem aut in senatu aut ad populum misisset, statim virgae securesque etiam ad ceterorum metum expedirentur. nam praeter quam quod in populo nihil erat praesidii sublata 20 provocatione, intercessionem quoque consensu sustulerant, cum priores decem viri appellatione collegae corrigi reddita ab se iura tulissent, et quaedam, quae sui iudicii videri possent, ad populum reiecissent. aliquamdiu aequatus inter omnes terror fuit, paulatim totus vertere in plebem coepit. abstinebatur a 25 patribus; in humiliores lubidinose crudeliterque consulebatur. hominum, non causarum toti erant. ut apud quos gratia vim

seiner Collegen abhängig gedacht ρητα τώ πλήθει συνθήκας σφίσιν werden kann. Nach Dion. X, 55 bestimmte die lex de decemviris crean- λοις έναντιούσθαι, ότι δ' αν είς εξ dis nur, dass die decemviri Ếx tñs αυτών δικαιώση, τούθ' άπαντες Bovlns" gewählt werden sollten; ηγείσθαι κύριον, την τ' αρχήν καes waren also Plebeier nicht grund- θέξειν δια βίου και μηδένα παρsätzlich ausgeschlossen.

ήσειν έτερον επί τα πράγματα, 1. alienae personae, die Rolle der cf. § 9. Nach § 8 bleibt indessen Verstellung. Die folgende Schil- die Appellation von einem Decemderung lässt deutlich erkennen, dass vir an den andern bestehen. Appius das Haupt einer oligarchi- 26. Dion. X, 60: Étatglav fxQOTOL schen Partei ist (Q. Fabius!). συνήγον επιλεγόμενοι τους θρασυτά4. inpotentibus, machtlos, schran- τους των νέων και σφίσιν αυτούς kenlos; coquere

brüten. 11. επιτηδειοτάτους ... ίνα δ' αυτούς vicem (oder sua-vice?) ad- ευπρεπώς τα γινόμενα έχη παράνομα verbialer Acc.: wenn an jeden die και δεινά όντα, ως δή συν το δικαίω ihn treffende Reihe kam, d. h. der πραττόμενα, δικαστήρια εφ' εκάστω Reihe nach (in orbem) in bestimm- χρήματι απεδίδοσαν ήσαν δ' οι τε ter Aufeinanderfolge (vicem). 18. κατήγοροι υπ' αυτών εκείνων εκ των ad populum, in Contionen. 21. συγκατασκευαζόντων την τυραννίδα Dion. X, 59: όρκια τεμόντες απόρ- υποπεμπόμενοι, και τα δικαστήρια

suam

aequi haberet. iudicia domi conflabant, pronuntiabant in foro, si quis collegam appellasset, ab eo, ad quem venerat, ita dis: 8 cedebat, ut paeniteret non prioris decreto stetisse. opinio etiam 9

sine auctore exierat non in praesentis modo temporis eos in5 iuriam conspirasse, sed foedus clandestinum inter ipsos iure iurando ictum, ne comitia haberent perpetuoque decemviratu possessum semel obtinerent-imperium.

XXXVII. Circumspectare iam patriciorum vultus plebei et i inde libertatis captare auram, unde servitutem timendo in eum 10 statum rem publicam adduxerant. primores patrum odisse 2

decemviros, odisse plebem; nec probare quae fierent, et credere haud indignis accidere; avide ruendo ad libertatem in servitutem delapsos iuvare nolle; cumulari quoque iniurias, ut taedio 3

paesentium consules duo tandem et status pristinus rerum in 15 desiderium veniant.

Iam et processerat pars maior anni, et duae tabulae legum 4 ad prioris anni decem tabulas erant adiectae, nec quicquam iam supererat, si eae quoque leges. centuriatis comitiis perlatae

essent, cur eo magistratu rei publicae opus esset. expectabant, 5 20 quam mox consulibus creandis comitia edicerentur. id modo

plebes agitabat, quonam modo tribuniciam potestatem, munimentum libertati, rem intermissam repararent: cum interim mentio comitiorum nulla fieri. et decemviri, qui primo tribu- 6

nicios homines, quia id populare habebatur, circum se ostenta25 verant plebei, patriciis iuvenibus saepserant latera. eorum

catervae tribunalia obsidebant. hi ferre agere plebem plebis- 7 que res, cum fortuna publica privataque, quidquid cupitum foret, potentioris esset. et iam ne tergo quidem abstinebatur: 8

virgis caedi alii, alii securi subici, et ne gratuita crudelitas 30 esset, bonorum donatio sequi domini supplicium. hac mercede

iuventus nobilis corrupta non modo non ire obviam iniuriae, sed propalam licentiam suam malle quam omnium libertatem.

XLIV. Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum haud minus foedo eventu, quam quod per stuprum caedemque

εκ των εταίρων αποδεικνύμενα, οι διημείβοντο αλλήλοις καταχαριζόμενοι τας δίκας. .

9. auram, Hoffnung. 13. delapsos, unvermerkt, ohne ihr Wissen u. Wollen. 13. cumulari, se. velle, was aus nolle zu ergänzen ist, in servitutem delapsos iuvare nolle, immo cumulari quoque

iniurias (velle) etc. 20. quam mox = ob nicht endich bald, cf. V, 45, 1. 26. ferre agere, wie Feinde förmlich

Histor. Quellenbuch. II, 1. 2. Aufl.

brandschatzen, άγειν και φέρειν.

28. Alles Eigenthum des Staates u. der Privaten war in der Gewalt der Machthaber, wenn diese nach irgend einem Besitz begehrten. 29, Vgl. p. 40, 9. Hij 33. Die Revolution in Rom benutzten die Aequer u. Sabiner zu Einfällen in das Römische Gebiet: jene lagerten auf dem Algidus u. bedrohten Tusculum, diese hatten bei Eretum ein Lager bezogen.

Lucretiae urbe regnoque Tarquinios expulerat, ut non finis

solum idem decemviris, qui regibus, sed causa etiam eadem 2 imperii amittendi esset. Ap. Claudium virginis plebeiae stu

prandae libido cepit. pater virginis L. Verginius honestum ordinem in Algido ducebat, vir exempli recti domi militiaeque. õ perinde uxor instituta fuerat liberique instituebantur. despon

derat filiam L. Icilio tribunicio, viro acri et pro causa plebis 4 expertae virtutis. hanc virginem adultam, forma excellentem

Appius amore ardens pretio ac spe perlicere adortus postquam

omnia pudore saepta animadvertit, ad crudelem superbamqué 10 5 vim animum convertit. M. Claudio clienti negotium dedit, ut

virginem in servitutem adsereret, neque cederet secundum liber

tatem postulantibus vindicias, quod pater puellae abesset locum 6 iniuriae esse ratus. virgini venienti in forum

ibi namque in tabernaculis litterarum ludi erant - minister decemviri libidinis 15

manum iniecit serva sua natam servamque appellans; sequi se 7 iubebat, cunctantem vi abstracturum. pavida puella stupente

ad clamorem nutricis fidem Quiritium inplorantis fit concursus;

Vergini patris sponsique Icili populare nomen celebratur, notos 8 gratia eorum, turbam indignitas rei virgini conciliat. iam a 20

vi tuta erat, cum adsertor nihil opus esse multitudine concitata ait: 'se iure grassari, non vi. vocat puellam in ius. aue

venere:

Die Kriegführung der Decemvirn denn die nten (relátai) führen war unglücklich. Im Heere, wel- den Gentilnamen ihrer patroni. ches den Sabinern gegenüber la- 12. adsereret vindicaret. 13. gerte, wurde der frühere Volks

postulantibus vindicias] vindiciae tribun L. Siccius (Sicinius) Dentatus ist das_streitige Object, welches von den Decemvirn meuchlerisch bis zur Entscheidung des Processes ermordet. Daran reiht sich nun vom Magistratus einer Partei zudas Attentat auf Verginia. Dieses erkannt wurde, wofür Bürgen geu. die folgenden Ereignisse fallen stellt werden mussten (praedes litis in das Jahr 449 v. Chr.: idus et vindiciarum). In Processen um die Maiae

mullis subrogatis Freiheit einer Person bestimmte magistratibus privati pro x viris das Zwölf-Tafelgesetz, dass die vinneque animis ad inperium inminutis diciae dem die Freiheit Vindicirenneque ad speciem honoris insignibus den zugesprochen werden sollten prodeunt. id vero regnum haud (vindicias dare (postulare) secundum dubie videri. Liv. III, 38. 4. libertatem). 13. Wegen der Abhonestum ordinem, er war ein sehr wesenheit des Vaters, fehlte der geachteter Centurio, vgl. Heft II, NÚplos, welcher die vindicias secun172, ein musterhafter (recti exempli) dum libertatem rechtlich fordern Bürger u. Soldat. 7. tribunicio, konnte. 15. Dion. XI, 28: nv dè Dion. ΧΙ, 28: ήν ενεγγυήσατο Λεύ- τα διδασκαλεία τότε των παίδων κιος είς εκ των δεδημαρχηκότων περί την αγοράν. - 16. manum υιός Ικιλίου του πρώτου τε καταστη- iniecit] Als adsertor (oder petitor). σαμένου την δημαρχικής εξουσίαν 18. fidem, Schutz.

19. celeκαι πρώτου λαβοντος. . 8. expertae bratur, war in aller Mund, daher virtutis, von erprobter Thatkraft u. bekannt. Dies bewirkt allgemeine Energie. - 11. Claudio clienti, Theilnahme. 22. Wenn z. B.

toribus, qui aderant, ut sequeretur, ad tribunal Appi perventum est. notam iudici fabulam petitor, quippe apud ipsum auctorem 9 argumenti, peragit: puellam domi suae natam furtoque inde in domum Vergini translatam suppositam ei esse; id se indicio 10 5 conpertum adferre probaturumque vel ipso Verginio iudice, ad quem maior pars iniuriae eius pertineat; interim dominum sequi ancillam aequum esse. advocati puellae, cum Verginium 11 rei publicae causa dixissent abesse, biduo adfuturum, si nuntia

tum ei sit; iniquum esse absentem de liberis dimicare, postu- 12 10 lant, ut rem integram in patris adventum differat, lege ab ipso

lata vindicias det secundum libertatem, neu patiatur virginem adultam famae prius quam libertatis periculum adire.

XLV. Appius decreto praefatus, quam libertati faverit, 1 eam ipsam legem declarare, quam Vergini amici postulationi 15 suae praetendant; ceterum ita in ea firmum libertati fore prae- 2

sidium, si nec causis nec personis variet: in iis enim, qui adserantur in libertatem, quia quivis lege agere possit, id iuris esse; in ea, quae in patris manu sit, neminem esse alium, cui

dominus possessione cedat: placere itaque patrem arcessi; interea 3 20 iuris sui iacturam adsertorem non facere, quin ducat puellam

sistendamque in adventum eius, qui pater dicatur, promittat. adversus iniuriam decreti cum multi magis fremerent quam 4 quisquam unus recusare auderet, P. Numitorius puellae avun

Verginia willig folgte u. Niemand, schickt der magistratus seine rechtder ein Recht dazu hatte, Einspruch lichen Motive voraus (praefatur). erhob, so war ein Rechtsverfahren

15. praetendant, geltend machunnöthig. Jetzt erhebt der Client ten, ohne dass sie dazu ein Recht rechtlichen Anspruch auf Verginia haben. - 16. variet, intr. schwanke, vor dem Richter (in iure). Ver- d. h. wenn das Recht nicht nach ginia ist hier ohne Rechtsbeistand, Rücksichten geübt werde. 17. weil der Vater nicht anwesend ist, id iuris esse] Gelte diese Rechtsin desssen potestas sie bisher war, bestimmung, dass die vindiciae dem aber das anwesende Volk ist bereit, die Libertät Vindicirenden zuerfür sie einzutreten. 2. iudici, kannt würden. Da der Vater nicht uneigentlich für magistratui, wel- zugegen ist und kein Anderer seine cher die Cognition des Prozesses Stelle vertreten kann, so würde der bat. - 3. argumenti=fabulae, der dominus, meint Appius, eine iactura Intrigue, Comödie. - 6. pertineat, erleiden, weil ihm für die vindiciae welcher am meisten bei der Sache nicht Bürgen gestellt werden könnbetrogen worden sei; iniuria ten – 19. dominus, Eigenthümer, Rechtswidrigkeit, Frevel, der an der die Forderung erhebt; possessio jemand verübt wird. Ein anderer ist der interimistische Besitz des dominus als der Client sei jetzt Klageobjects bis zur Entscheidung nicht vorhanden. 10. rem in- des Prozesses. 20. quin: er gebe tegram, denn in den Augen der ad- sein Recht auf den Besitz nicht auf, vocati ist die Sache nicht mehr res so dass (wodurch) er das Mädchen integra, wenn Verginia bis zur Ent- nicht in seine Gewalt brächte scheidung in die Gewalt des ad- er solle daher in seine GeSertor kommt.

walt nehmen etc.

23. recusare; 13. Der Entscheidung (decretum) sc. iniuriam.

23. avunculus, o

5 culus et sponsus Icilius interveniunt. dataque inter turbam

via, cum multitudo Icili maxime interventu resisti posse Appio

crederet, lictor decresse ait, vociferantemque Icilium submovet. 6 placidum quoque ingenium tam atrox iniuria accendisset: ,ferro

hinc tibi submovendus sum, Appi" inquit, „ut tacitum feras 5

quod celari vis. virginem ego hanc sum ducturus nuptamque 7 pudicam habiturus. proinde omnes collegarum quoque lictores

convoca, expediri virgas et secures iube: non manebit extra 8 domum patris sponsa Icili. non, si tribunicium auxilium et

provocationem plebi Romanae, duas arces libertatis tuendae, 10

ademistis, ideo in liberos quoque nostros coniugesque regnum 9 vestrae libidini datum est. saevite in tergum et in cervices

nostras: pudicitia saltem in tuto sit. huic si vis adferetur, ego praesentium Quiritium pro sponsa, Verginius militum pro unica

filia, omnes deorum hominumque inplorabimus fidem, neque 15 10 tu istud umquam decretum sine caede nostra referes. postulo

Appi, etiam atque etiam consideres, quo progrediare. Ver11 ginius viderit de filia, ubi venerit, quid agat: hoc tantum sciat, sibi, si huius vindiciis cesserit, condicionem filiae quaerendam

me vindicantem sponsam in libertatem vita citius de- 20 seret quam fides.“

XLVI. Concitata multitudo erat certamenque instare videbatur, lictores Icilium circumsteterant. nec ultra minas tamen 2 processum est, cum Appius non Verginiam defendi ab Icilio,

sed inquietum hominem et tribunatum etiam nunc spirantem 25 3 locum seditioni quaerere diceret. non praebiturum se illi eo

die materiam: sed ut iam sciret, non id petulantiae suae sed Verginio absenti et patrio nomini et libertati datum, ius eo die se non dicturum neque decretum interpositurum; a M.

Claudio petiturum, ut decederet iure suo vindicarique puellam 30 4 in posterum diem pateretur. quod nisi pater postero die ad

fuisset, denuntiare se Icilio similibusque Icili neque legi suae latorem neque decemviro constantiam defore; nec se utique

collegarum lictores convocaturum ad coercendos seditionis auc5 tores, contentum se suis lictoribus fore. Cum dilatum tempus 35

iniuriae esset secessissentque advocati puellae, placuit omnium

esse.

1

προς μητρός θείος της παρθένου
nach Dion. 16. referes, durch-
setzen, tamquam rem debitam. Dies
kommt eigentlich dem Kläger zu,
da dieser aber in der Ausübung
seines Rechts gehindert wird, so
muss der magistratus für ihn ein-
treten. Daher nicht perferes.
19. condicionem] eine andere
Partie (sponsus).

25. trib. spirantem, ein unruhiger Kopf, welcher noch von Tribunenstolz erfüllt sei. 29. neque decretum interpositurum] Er wolle seine (Cap. 45 erwähnte) Entschei. dung nicht geltend machen; er cassiert sein Urtheil und sieht die Verhandlung als nichtgeschehen an.

- 33. nec utique, durchaus nicht; Antwort auf v. 7-8.

« IndietroContinua »